Jak do kurzu vstoupit nebo ho opustit jako sekundární učitel

Tento článek je určen pro učitele.

Učitel vás může pozvat, abyste v jeho kurzu vyučovali jako sekundární učitel. Po přijetí pozvánky můžete jako sekundární učitel provádět většinu toho, co může primární učitel. Primární a sekundární učitelé ale mají v Učebně různá oprávnění.

Co mohu jako sekundární učitel dělat?

Jako sekundární učitel můžete provádět stejné úkony jako primární učitel s výjimkou toho, že nemůžou smazat kurz, odstranit primárního učitele ani ignorovat jiného učitele v kurzu.

Odpověď na pozvánku pro sekundárního učitele

Pokud máte potíže s přidáním do kurzu, kontaktujte administrátora. Pokud se nenacházíte ve stejné doméně, možná bude administrátor muset aktualizovat nastavení členství v kurzech vaší domény. 

Tip: Pozvánku pro sekundárního učitele můžete rychle přijmout nebo odmítnout klepnutím na odkaz v e-mailovém pozvánce.

Pokud chcete odpovědět z Učebny: 

  1. Klepněte na Učebnu "".
  2. Na kartě kurzu klepněte na Přijmout nebo Odmítnout.

    Poznámka: Pokud jste v kurzu studentem, klepnutím na Odmítnout se z kurzu neodstraníte.

    Přijmout

Sdílení souborů s primárním učitelem před opuštěním kurzu
Ve verzi Učebny pro iOS není tato funkce dostupná. Pokyny zobrazíte kliknutím na Počítač nebo Android.
Opuštění kurzu v roli sekundárního učitele

Ve verzi Učebny pro iOS není tato funkce dostupná. Pokyny zobrazíte kliknutím na Počítač nebo Android.

Související témata

Google, Google Workspace a související značky a loga jsou ochrannými známkami společnosti Google LLC. Všechny ostatní názvy společností a produktů jsou ochrannými známkami společností, se kterými jsou spojeny.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?