เพิ่มครูร่วมสอนในชั้นเรียน

บทความนี้มีไว้สำหรับครู

คุณจะเชิญครูร่วมสอนเข้าร่วมชั้นเรียนเพื่อร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียนได้ และถ้าคุณใช้ Google Groups ก็จะเชิญครูที่ร่วมสอนพร้อมกันเป็นกลุ่มได้ด้วย

ผู้ดูแลระบบ G Suite อาจอนุญาตให้เฉพาะครูและนักเรียนจากโรงเรียนของคุณเข้าร่วมได้ หากต้องการเพิ่มครูจากโรงเรียนอื่น ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่ออัปเดตการตั้งค่าการเป็นสมาชิกชั้นเรียนของโดเมน

เชิญครูที่ร่วมสอนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม

หมายเหตุ: หากต้องการเชิญครูโดยใช้ Google Groups คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของหรือเป็นสมาชิกของกลุ่ม แต่จะต้องดูรายชื่อสมาชิกในกลุ่มและอีเมลได้ หากดูรายชื่อไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อเปลี่ยนสิทธิ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคำเชิญ

เชิญครูให้มาร่วมสอนชั้นเรียนของคุณ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนที่คุณต้องการเพิ่มครูร่วมสอนหรือกลุ่ม 
 3. คลิกผู้คนที่ด้านบน

  คลิก "ผู้คน"

 4. คลิกเชิญครู เชิญครู

  เชิญครู

 5. คุณจะเชิญครูคนเดียวหรือเชิญเป็นกลุ่มก็ได้ โปรดป้อนที่อยู่อีเมลของครูหรือกลุ่ม

  เมื่อป้อนข้อความ Classroom จะแสดงที่อยู่อีเมลที่ตรงกันให้คุณเลือก

 6. จากผลการค้นหา ให้คลิกครูหรือกลุ่ม
 7. (ไม่บังคับ) ทำตามขั้นตอนที่ 5-6 เพื่อเชิญครูหรือกลุ่มเพิ่มเติม
 8. คลิกเชิญ

ตอบรับคำเชิญให้ร่วมสอนในชั้นเรียน

ครูผู้ถูกเชิญจะได้รับอีเมลที่ขอให้เข้าร่วมสอนในชั้นเรียนของคุณ หากต้องการเข้าร่วมชั้นเรียน ครูที่ได้รับเชิญต้องคลิกลิงก์ในอีเมล หรือลงชื่อเข้าใช้ Classroom แล้วคลิกยอมรับในการ์ดชั้นเรียน

ยอมรับ

สิทธิ์สำหรับครูร่วมสอน

ต่อไปนี้เป็นสิทธิ์ของชั้นเรียนบางอย่างที่คุณควรทราบ

 • มีเพียงครูผู้สอนหลักเท่านั้นที่สามารถลบชั้นเรียนได้
 • ครูผู้สอนหลักจะยกเลิกการลงทะเบียนหรือถูกนำออกจากชั้นเรียนไม่ได้
 • ปิดเสียงครูในชั้นเรียนไม่ได้
 • ครูผู้สอนหลักเป็นเจ้าของโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ของชั้นเรียน
 • หลังจากครูที่ร่วมสอนเข้าร่วมชั้นเรียน ครูที่ร่วมสอนจะสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ของชั้นเรียนได้

การจำกัดขนาดของชั้นเรียน

บัญชี G Suite for Education

Classroom กำหนดขนาดของชั้นเรียนแต่ละชั้นไว้ดังนี้สำหรับครูที่มีบัญชี G Suite for Education

 • จำนวนครูสูงสุดไม่เกิน 20 คน
 • จำนวนครูที่ได้รับเชิญผ่านกลุ่มสูงสุดไม่เกิน 10 คน
 • จำนวนสมาชิก (ครูและนักเรียน) สูงสุดไม่เกิน 1,000 คน

หมายเหตุ: Classroom ใช้ Google Groups สำหรับนักเรียนและครูทุกคนที่มีบัญชี G Suite for Education โดยแต่ละคนจะอยู่ในกลุ่มได้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ โปรดดูรายละเอียดที่ส่วนการเป็นสมาชิกในนโยบายและขีดจำกัดของกลุ่ม

บัญชี Google ส่วนตัว

ครูที่ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลมีข้อจำกัดเพิ่มเติมในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น สร้างชั้นเรียนหรือเชิญนักเรียน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อนโยบายและขีดจำกัด

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร