เชิญครูเข้าร่วมชั้นเรียน

หน้านี้สำหรับครู

คุณเชิญครูที่ร่วมสอนเข้าร่วมชั้นเรียนของคุณเพื่อร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียนได้ และถ้าคุณใช้ Google Groups ก็สามารถเชิญครูที่ร่วมสอนพร้อมกันเป็นกลุ่มได้ด้วย

เชิญครูที่ร่วมสอนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม

หมายเหตุ: หากต้องการเชิญครูโดยใช้ Google Groups คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของหรือเป็นสมาชิกของกลุ่ม แต่จะต้องดูรายชื่อสมาชิกในกลุ่มและดูที่อยู่อีเมลได้ หากดูรายชื่อไม่ได้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อเปลี่ยนสิทธิ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับคำเชิญ

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ของคุณ เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนที่คุณต้องการเพิ่มครูที่ร่วมสอนหรือกลุ่ม 
 3. ให้คลิกผู้คนที่ด้านบน

  Click People

 4. คลิกเชิญ เชิญ

  Invite teachers

 5. คุณเชิญครูเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ป้อนที่อยู่อีเมลของครูหรือของกลุ่ม

  ในขณะป้อนข้อความ ระบบอาจแสดงรายชื่อให้โดยอัตโนมัติ

 6. จากผลการค้นหา ให้คลิกครูหรือกลุ่ม หรือคลิกเพิ่มผู้รับ
 7. (ไม่บังคับ) ทำตามขั้นตอนที่ 5-6 ซ้ำเพื่อเชิญครูหรือกลุ่มเพิ่มเติม
 8. คลิกเชิญ

หมายเหตุ: รายการชั้นเรียนจะได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงชื่อของครูที่ได้รับเชิญแล้ว ครูที่ได้รับเชิญจะได้รับอีเมล ในการเข้าร่วมชั้นเรียน ครูที่ร่วมสอนต้องลงชื่อเข้าใช้ Classroom และคลิกยอมรับในการ์ดของชั้นเรียน

เกี่ยวกับสิทธิ์สำหรับครูที่ร่วมสอน

ต่อไปนี้เป็นสิทธิ์ของชั้นเรียนบางอย่างที่คุณควรทราบ

 • มีเพียงครูผู้สอนหลักเท่านั้นที่สามารถลบชั้นเรียนได้
 • ครูผู้สอนหลักจะยกเลิกการลงทะเบียนไม่ได้ และคนอื่นจะลบครูผู้สอนหลักออกจากชั้นเรียนไม่ได้
 • เฉพาะครูผู้สอนหลักเท่านั้นที่เลือกไม่ใช้งานในชั้นเรียนสำหรับชั้นเรียนได้
 • ปิดเสียงครูในชั้นเรียนไม่ได้ 
 • ครูผู้สอนหลักเป็นเจ้าของโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ของชั้นเรียน
 • หลังจากครูที่ร่วมสอนเข้าร่วมชั้นเรียน ครูที่ร่วมสอนจะสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ของชั้นเรียนได้
การจำกัดขนาดของชั้นเรียน

บัญชี G Suite for Education

Classroom กำหนดขนาดของชั้นเรียนแต่ละชั้นไว้ดังนี้สำหรับครูที่มีบัญชี G Suite for Education

 • จำนวนครูสูงสุดไม่เกิน 20 คน
 • จำนวนสมาชิก (ครูและนักเรียน) สูงสุดไม่เกิน 1,000 คน

หมายเหตุ: Classroom ใช้ Google Groups สำหรับนักเรียนและครูทุกคนที่มีบัญชี G Suite for Education โดยแต่ละคนจะอยู่ในกลุ่มได้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ โปรดดูรายละเอียดโดยไปที่ส่วนสมาชิกภาพในนโยบายและขีดจำกัดของกลุ่ม

บัญชี Google ส่วนบุคคล

ครูที่ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลมีข้อจำกัดเพิ่มเติมในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น สร้างชั้นเรียนหรือเชิญนักเรียน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายและขีดจำกัดของกลุ่ม

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร