ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก

เชิญครูเข้าร่วมชั้นเรียน

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

คุณสามารถเชิญครูที่ร่วมสอนเข้าร่วมชั้นเรียนของคุณเพื่อร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียน และถ้าคุณใช้ Google Groups ก็สามารถเชิญครูที่ร่วมสอนพร้อมกันเป็นกลุ่มได้ด้วย

เชิญครูที่ร่วมสอนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม

หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของกลุ่ม แต่คุณต้องเป็นสมาชิกเพื่อเชิญกลุ่ม

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Classroom ด้วยบัญชี Google ของคุณ

  เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com เรียนรู้เพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียนที่คุณต้องการเพิ่มครูที่ร่วมสอนหรือกลุ่ม 
 3. ที่ด้านบนสุด ให้คลิกเกี่ยวกับ

  Click About

 4. คลิกเชิญครู

  Invite Teachers

 5. คุณสามารถเชิญครูคนเดียวหรือเชิญเป็นกลุ่มก็ได้ ป้อนที่อยู่อีเมลของครูหรือของกลุ่ม

  ในขณะป้อนข้อความ ระบบอาจแสดงรายชื่อให้โดยอัตโนมัติ

 6. จากผลการค้นหา ให้คลิกครูหรือกลุ่ม หรือคลิกเพิ่มผู้รับ
 7. (ไม่บังคับ) ในการเชิญครูหรือกลุ่มเพิ่มเติม ให้ทำขั้นตอนที่ 5-6 ซ้ำ
 8. คลิกเชิญ

หมายเหตุ: รายการชั้นเรียนจะได้รับการอัปเดตเพื่อแสดงชื่อของครูที่ได้รับเชิญแล้ว ครูที่ได้รับเชิญจะได้รับอีเมล ในการเข้าร่วมชั้นเรียน ครูที่ร่วมสอนต้องลงชื่อเข้าใช้ Classroom และคลิกเข้าร่วมที่การ์ดของชั้นเรียน

เกี่ยวกับสิทธิ์สำหรับครูที่ร่วมสอน

ต่อไปนี้เป็นสิทธิ์ของชั้นเรียนบางอย่างที่คุณควรทราบ

 • มีเพียงครูผู้สอนหลักเท่านั้นที่สามารถลบชั้นเรียนได้
 • ครูผู้สอนหลักไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนหรือถูกนำออกจากชั้นเรียนได้
 • ไม่สามารถปิดเสียงครูในชั้นเรียนได้ 
 • ครูผู้สอนหลักเป็นเจ้าของโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ของชั้นเรียน
 • หลังจากครูที่ร่วมสอนเข้าร่วมชั้นเรียน ครูที่ร่วมสอนจะสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ของชั้นเรียนได้
การจำกัดขนาดของชั้นเรียน

บัญชี G Suite for Education

Classroom กำหนดขนาดของชั้นเรียนแต่ละชั้นไว้ดังนี้สำหรับครูที่มีบัญชี G Suite for Education

 • จำนวนครูสูงสุดไม่เกิน 20 คน
 • จำนวนสมาชิก (ครูและนักเรียน) สูงสุดไม่เกิน 1,000 คน

หมายเหตุ: Classroom ใช้ Google Groups สำหรับนักเรียนและครูทุกคนที่มีบัญชี G Suite for Education โดยแต่ละคนจะอยู่ในกลุ่มได้ไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ โปรดดูรายละเอียดโดยไปที่ส่วนสมาชิกภาพในนโยบายและขีดจำกัดของกลุ่ม

บัญชี Google ส่วนบุคคล

ครูที่ใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลมีข้อจำกัดเพิ่มเติมในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น สร้างชั้นเรียนหรือเชิญนักเรียน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายและขีดจำกัดของกลุ่ม

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
false