Dodawanie do zajęć nauczyciela współprowadzącego

Ten artykuł jest przeznaczony dla nauczycieli

Na swoje zajęcia możesz zaprosić innych nauczycieli, by pomogli Ci je prowadzić. Jeśli korzystasz z Grup dyskusyjnych Google, możesz zaprosić wielu nauczycieli współprowadzących naraz. 

Administrator G Suite może określić, że zezwala na dołączanie do zajęć tylko nauczycielom i uczniom z Twojej szkoły. Jeśli chcesz dodać nauczyciela z innej szkoły, skontaktuj się z administratorem i poproś o zaktualizowanie ustawień domeny dotyczących uczestnictwa w zajęciach.

Zapraszanie nauczycieli współprowadzących pojedynczo i grupowo

Uwaga: aby zapraszać nauczycieli z poziomu Grup dyskusyjnych Google, nie musisz być właścicielem ani członkiem grupy, ale musisz mieć dostęp do listy jej członków i adresów e-mail. Jeśli nie widzisz tej listy, skontaktuj się z administratorem i poproś o przyznanie odpowiednich uprawnień. Dowiedz się więcej na temat rozwiązywania problemów z zaproszeniami.

Zapraszanie nauczyciela współprowadzącego na zajęcia

 1. Wejdź na classroom.google.com i kliknij Zaloguj się.

  Zaloguj się na konto Google. Na przykład ty@twoja_szkoła.edu lub ty@gmail.comWięcej informacji

 2. Kliknij zajęcia, do których chcesz dodać nauczycieli współprowadzących lub grupy. 
 3. U góry kliknij Osoby.

  Kliknij Osoby

 4. Kliknij Zaproś nauczycieli Zaproś nauczyciela.

  Zaproś nauczycieli

 5. Możesz zaprosić pojedynczych nauczycieli lub ich grupę. Wpisz adres e-mail nauczyciela lub grupy.

  Podczas wpisywania tekstu Classroom pokazuje pasujące adresy, które następnie możesz wybrać.

 6. W wynikach Wyszukiwania kliknij nauczyciela lub grupę.
 7. (Opcjonalnie) Aby zaprosić więcej nauczycieli lub grup, powtórz kroki 5–6.
 8. Kliknij Zaproś.

Akceptowanie zaproszenia do uczenia na zajęciach jako nauczyciel współprowadzący

Zaproszeni nauczyciele otrzymają e-maila z prośbą o dołączenie do zajęć jako nauczyciele współprowadzący. Aby dołączyć do zajęć, zaproszony nauczyciel musi kliknąć link w e-mailu lub zalogować się w Classroom i na karcie zajęć kliknąć Przyjmij zaproszenie.

Akceptuj

Uprawnienia nauczycieli współprowadzących

Poniżej znajdziesz kilka uprawnień, o których warto pamiętać:

 • Zajęcia może usunąć tylko główny nauczyciel.
 • Głównego nauczyciela nie można wypisać ani usunąć z zajęć.
 • Nauczycieli nie można wyciszyć podczas zajęć. 
 • Nauczyciel główny jest właścicielem folderu zajęć na Dysku Google.
 • Kiedy nauczyciel współprowadzący dołącza do zajęć, uzyskuje dostęp do folderu zajęć na Dysku Google.

Ograniczenia rozmiaru zajęć

Konta G Suite dla Szkół i Uczelni

W przypadku nauczycieli z kontami G Suite dla Szkół i Uczelni Classroom ma następujące ograniczenia rozmiaru poszczególnych zajęć:

 • Maksymalna liczba nauczycieli: 20
 • Maksymalna liczba nauczycieli zaproszonych przy użyciu grupy: 10
 • Maksymalna liczba uczestników (nauczycieli i uczniów): 1000

Uwaga: Classroom używa Grup dyskusyjnych Google dla wszystkich uczniów i nauczycieli z kontami G Suite dla Szkół i Uczelni. Każda osoba może należeć do określonej liczby grup. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Członkostwo w artykule Zasady i ograniczenia obowiązujące w grupach.

Osobiste konta Google

Nauczyciele korzystający z osobistych kont Google mają też dodatkowe ograniczenia aktywności, na przykład tworzenia zajęć czy zapraszania uczniów. Dowiedz się więcej o zasadach i limitach.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?