แชร์ให้กับชั้นเรียนจากอุปกรณ์เคลื่อนที่

หน้านี้สำหรับครู นักเรียนโปรดดูที่นี่

คุณสามารถใส่หน้าเว็บในงาน คำถาม หรือประกาศใหม่ในชั้นเรียนได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยไม่ต้องออกจากหน้าที่กำลังแชร์ ถ้าคุณเห็น Share to Classroom ปุ่มแชร์ Classroom ในหน้าเว็บ ก็สามารถสร้างงานใหม่ได้โดยไม่ต้องไปที่ Classroom ก่อน และจะเห็น Share to Classroom พร้อมกับไอคอนโซเชียลมีเดียอื่นๆ ในหน้าเว็บนั้นด้วย

คุณสามารถแชร์ลิงก์ วิดีโอ รูปภาพ และรายการใน Google ไดรฟ์ไปยัง Classroom ได้จากอุปกรณ์

  1. จากเว็บไซต์ ลิงก์ วิดีโอ หรือภาพ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว แชร์ แล้ว Classroom Classroom
  2. ระบบจะเลือกชั้นเรียนที่มีการใช้งานล่าสุดไว้โดยค่าเริ่มต้น หากต้องการเปลี่ยนชั้นเรียน ให้แตะถัดไป ถัดไป แล้วเลือกชั้นเรียนอื่น
  3. แตะประเภทโพสต์ที่ต้องการใช้
  4. ทำงาน คำถาม หรือประกาศให้เสร็จ แล้วแตะโพสต์ โพสต์

ฉันไม่เห็นไอคอน Share to Classroom

ถ้าไม่เห็น Share to Classroom ปุ่มแชร์ Classroom คุณจะยังแชร์หน้าเว็บนั้นได้โดยใช้ตัวเลือกต่อไปนี้

เจ้าของเว็บไซต์ใส่ Share to Classroom ปุ่มแชร์ Classroom ไว้ ไม่ใช่ Classroom หรือ Google ถ้าไม่เห็นไอคอนนี้ แสดงว่าเจ้าของเว็บไซต์ยังไม่ได้ใส่ไว้ในไซต์

วิธีใส่ Share to Classroom ปุ่มแชร์ Classroom ลงในเว็บไซต์

  • พูดคุยกับเจ้าของไซต์
  • ถ้าคุณเป็นเจ้าของไซต์ โปรดดู developers.google.com/classroom

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad