มีอะไรใหม่ใน Classroom

เรามีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ใน Classroom บ่อยๆ หน้านี้จะอธิบายฟีเจอร์ใหม่ทั้งหมดและมีลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ฟีเจอร์นั้นใน Classroom ลองเข้ามาดูฟีเจอร์ที่เราเพิ่มเติมได้ในหน้านี้ทุกเดือน

หากต้องการรับข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับ Classroom โปรดติดตาม Google for Education ใน Facebook หรือ Twitter และสมัครรับข้อมูลจากบล็อก Google for Education

พ.ค. 2019

ฟีเจอร์ใหม่ใน Android

ฟีเจอร์ใหม่ใน iOS

เมษายน 2019

ฟีเจอร์ใหม่มีดังนี้

ฟีเจอร์ใหม่ใน Android

มีนาคม 2019

ฟีเจอร์ใหม่มีดังนี้

กุมภาพันธ์ 2019

ฟีเจอร์ใหม่มีดังนี้

มกราคม 2019

บล็อกโพสต์ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ฟีเจอร์ใหม่มีดังนี้

 • รูปลักษณ์ใหม่ - การออกแบบรูปโฉมใหม่และธีมใหม่ๆ มากมาย
 • ลากและวางงานของชั้นเรียน - จัดระเบียบทั้งหัวข้อหรือแต่ละโพสต์ในหน้างานของชั้นเรียนได้อย่างรวดเร็ว
 • ดูและแชร์รหัสชั้นเรียนได้อย่างรวดเร็ว - ตอนนี้รหัสชั้นเรียนจะอยู่ด้านบนสุดในหน้าสตรีมของแต่ละชั้นเรียน
 • เลื่อนเพื่อดูตัวเลือก - ลบหรือแก้ไขโพสต์ได้อย่างรวดเร็วโดยเลื่อนนิ้วไปทางซ้ายบนหน้าจอมือถือ (iOS เท่านั้น)
ธันวาคม 2018

ฟีเจอร์ใหม่มีดังนี้

สมุดพกรุ่นเบต้าของ Classroom เปิดตัวแล้ว! เมื่อใช้สมุดพกรุ่นเบต้า ครูจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ดูและแก้ไขเกรดของนักเรียนจากหน้าเกรดแบบใหม่ได้
 • ดูเกรดโดยรวมและแชร์ข้อมูลกับนักเรียน
 • สร้างหมวดหมู่เกรดที่มีการถ่วงน้ำหนักเพื่อการคำนวณเกรดโดยรวม​

สมุดพกรุ่นเบต้าพร้อมใช้งานในเว็บ, Android และ iOS โดยฟีเจอร์บางรายการ เช่น หน้าเกรด จะใช้ได้ในเว็บเท่านั้น

หากต้องการเข้าร่วมโปรแกรมเบต้า โปรดดูวิธีลงชื่อสมัครใช้

พฤศจิกายน 2018
ฟีเจอร์ใหม่
ตุลาคม 2018

ฟีเจอร์ใหม่มีดังนี้

 • นำหน้าสิ่งที่ต้องทำกลับมา - ครูจะดูภาพรวมงานของนักเรียนจากชั้นเรียนทั้งหมดได้ในหน้าสิ่งที่ต้องทำบนเว็บ ส่วนนักเรียนจะดูงานที่ได้รับมอบหมายและงานที่เสร็จแล้วของชั้นเรียนทั้งหมดได้ในทุกแพลตฟอร์ม
 • แก้ไขรายละเอียดของชั้นเรียน - ครูจะแก้ไขคำอธิบายชั้นเรียน หัวข้อ เรื่อง และห้องได้ในหน้าการตั้งค่าในทุกแพลตฟอร์ม

ฟีเจอร์ใหม่ใน Android

 • ตัวเลือกนักเรียน - ครูจะสุ่มเลือกนักเรียนในชั้นเรียนได้
 • การสลับใช้งานแท็บด้านล่าง - ผู้ใช้จะสลับระหว่างหน้าสตรีม งานของชั้นเรียน และบุคคลได้ด้วยแถบนำทางด้านล่าง
กันยายน 2018

ฟีเจอร์ใหม่

คุณสมบัติใหม่ใน iOS

 • การนำทางแท็บด้านล่าง - ผู้ใช้นำทางระหว่างหน้าสตรีม งานของชั้นเรียน และบุคคลด้วยแถบนำทางด้านล่างบน iOS ได้
 • ผู้ปกครอง - ครูที่ยืนยันแล้วจะดูผู้ปกครองของนักเรียนบน iOS ได้ 

สิงหาคม 2018

ฟีเจอร์ใหม่มีดังนี้

 • หน้าใหม่ "งานของชั้นเรียน" - ครูและนักเรียนจะมีหน้าใหม่ชื่อว่างานของชั้นเรียน ครูจะโพสต์งานและคำถามในหน้านี้ พร้อมทั้งจัดกลุ่มเป็นบทที่มีหลายหัวข้อ
 • เครื่องมือการให้คะแนนที่ปรับปรุงใหม่ใน Classroom - ครูจะมีเครื่องมือให้คะแนนใหม่ที่สลับดูคะแนน งานที่นักเรียนส่ง และความคิดเห็นได้ในระหว่างให้คะแนน และบันทึกความคิดเห็นโดยทั่วไปในที่บันทึกความคิดเห็นเพื่อใช้ภายหลังได้
 • หน้า "ผู้คน" ที่ปรับปรุงใหม่ - ครูจะดูข้อมูลสมาชิกในชั้นเรียนจากหน้าผู้คนได้แล้ว ครูยังเชิญและลบนักเรียน ผู้ช่วยครู และผู้ปกครองในหน้าได้
 • หน้าการตั้งค่าที่ปรับปรุงใหม่ - ครูจะแก้ไขคำอธิบายชั้นเรียน เปลี่ยนรหัสชั้นเรียน จัดการข้อมูลสรุปของผู้ปกครอง และควบคุมการตั้งค่าสตรีมในหน้า "การตั้งค่า" ที่รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันได้
 • คัดลอกชั้นเรียน - ครูจะคัดลอกงานของชั้นเรียนและหัวข้อจากชั้นเรียนที่มีอยู่ไปยังชั้นเรียนใหม่ได้
 • ควบคุมการแจ้งเตือนทีละชั้นเรียน - ครูและนักเรียนเลือกปิดการแจ้งเตือนของชั้นเรียนใดก็ได้
 • เปลี่ยนคะแนน - ครูเปลี่ยนค่าคะแนนขณะสร้างหรือแก้ไขงานหรือคำถามได้
 • ดูการอัปเดตต่างๆ - ครูและนักเรียนจะดูป้ายกำกับสถานะงานของนักเรียน (มอบหมายแล้ว ส่งแล้ว ให้คะแนนแล้ว) ได้เมื่อมีการอัปเดต

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวันเปิดเทอม 2018

ฟีเจอร์ใหม่ของ API มีดังนี้

 • เราทำโปรแกรมให้แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับงานและโพสต์ในชั้นเรียนได้
เมษายน 2018

ฟีเจอร์ใหม่ใน Android

 • ครูจะแนบไฟล์ไปกับงานของชั้นเรียนได้ แต่จะไม่มีสิทธิ์แชร์ไฟล์เหล่านั้น นักเรียนจะเพิ่มไฟล์ที่พวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของไปที่โพสต์ได้ Classroom ทำสำเนาของเนื้อหาเพื่อแชร์
 • ครูจะเชิญให้ผู้ปกครองลงชื่อสมัครใช้เพื่อรับข้อมูลสรุปทางอีเมลเพื่อรับทราบความคืบหน้าของนักเรียนได้
 • ครูจะส่งผลงานทั้งหมดของนักเรียนคนหนึ่งในชั้นเรียนไปยังนักเรียนและผู้ปกครองได้ รายการข้อมูลดังกล่าวจะแสดงสถานะงานของนักเรียน (เช่น ได้รับมอบหมายงานแล้วหรือส่งงานแล้ว) และจะแสดงผลคะแนนเมื่อครูให้คะแนนแล้ว
 • ครูและนักเรียนจะแนบและใส่คำอธิบายประกอบไฟล์ PDF ใหม่ได้ในขณะที่สร้างและแก้ไขโพสต์
มีนาคม 2018

ฟีเจอร์ใหม่

กุมภาพันธ์ 2018

ฟีเจอร์ใหม่มีดังนี้

 • เปลี่ยนชื่อชั้นเรียน - ใน iOS ครูเปลี่ยนชื่อชั้นเรียนและกลุ่มได้
 • ส่งอีเมลงานของนักเรียนจากมุมมองเดียว - ครูส่งรายการงานทั้งหมดแยกตามนักเรียนในชั้นเรียนไปให้นักเรียนและผู้ปกครองทางอีเมลได้ รายการจะแสดงสถานะงานของนักเรียน ได้แก่ มอบหมายแล้ว ส่งงานแล้ว และแจ้งคะแนนเมื่อมีการให้คะแนนงานแล้ว
ธันวาคม 2017

ฟีเจอร์ใหม่

 • Classroom สำหรับบัญชี Google ที่จัดการด้วย Family Link - เด็กใช้ Classroom กับบัญชีที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองสร้างขึ้นและจัดการโดยใช้ Family Link ได้
 • การส่งออกข้อมูล Classroom - ผู้ใช้ส่งออกข้อมูลจากชั้นเรียน Classroom ได้จากหน้าดาวน์โหลดข้อมูลของคุณของ Google
พฤศจิกายน 2017

ฟีเจอร์ใหม่

 • เพิ่มเนื้อหาในไดรฟ์ที่คุณไม่มีสิทธิ์แชร์ - ครูเพิ่มไฟล์ลงในงานในชั้นเรียนได้ นักเรียนเพิ่มไฟล์ที่พวกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของโพสต์ได้ Classroom ทำสำเนาของเนื้อหาเพื่อแชร์
กันยายน 2017

ฟีเจอร์ใหม่

ฟีเจอร์ใหม่ของ API มีดังนี้

 • การแจ้งเตือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อชั้นเรียน - แอปพลิเคชันจะสมัครรับข้อมูลเพื่อส่งข้อความ Push สำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชั้นเรียนได้
 • สร้างโพสต์แบบเป็นรายบุคคล - แอปพลิเคชันจะสร้างและอัปเดต โพสต์แบบเป็นรายบุคคลได้
 • สร้างประกาศ - แอปพลิเคชันโพสต์ประกาศได้
สิงหาคม 2017

บล็อกโพสต์ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ฟีเจอร์ใหม่มีดังนี้

 • ดูงานของนักเรียนจากมุมมองเดียว - ตอนนี้ครูจะเรียกดูรายการงานทั้งหมดตามนักเรียนในชั้นเรียนได้ ส่วนนักเรียนจะดูรายการงานทั้งหมดของตนในชั้นเรียนได้จากที่เดียว นอกจากนี้ครูและนักเรียนยังกรองรายการตามสถานะหรือคะแนนของงานได้ด้วย
 • เรียงลำดับการ์ดชั้นเรียน - ครูและนักเรียนจะเรียงลำดับชั้นเรียนของตนในหน้าแรกของ Classroom ได้
 • คะแนนเลขทศนิยม - ครูจะใช้เลขทศนิยมในการให้คะแนนได้
 • แสดงรหัสชั้นเรียน - เมื่อเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียน ครูจะแสดงรหัสชั้นเรียนแบบเต็มหน้าจอได้
 • โอนการเป็นเจ้าของชั้นเรียน - ผู้ดูแลระบบและครูจะโอนให้ครูคนอื่นเป็นเจ้าของชั้นเรียนได้
 • ใช้แถบ Google - ผู้ใช้จะสลับระหว่าง Classroom และเครื่องมือ G Suite อื่นๆ และเข้าถึง Classroom จากตัวเปิดแอปโดยตรงได้
มิถุนายน 2017

ฟีเจอร์ใหม่ของ API มีดังนี้

 • กำหนดเวลาการบ้านและรายงาน - แอปพลิเคชันจะกำหนดเวลาการบ้านและรายงานเพื่อให้โพสต์ในวันที่/เวลาภายหลังได้โดยตั้งค่าช่อง scheduledTime ของการบ้านและรายงาน
 • ดูปฏิทินของชั้นเรียน - แอปพลิเคชันจะเข้าถึง calendarId ของหลักสูตรเพื่อผสานการทำงานร่วมกับ Classroom และ Google Calendar API ได้
 • ระบุครูที่ได้รับการยืนยัน - ตอนนี้แอปพลิเคชันจะระบุได้ว่าผู้ใช้ที่กำหนดเป็นครูที่ได้รับการยืนยันหรือไม่
พฤษภาคม 2017

ฟีเจอร์ใหม่มีดังนี้

มีนาคม 2017

บล็อกโพสต์ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ฟีเจอร์ใหม่มีดังนี้

 • ใช้งาน Classroom กับบัญชี Google ส่วนตัว - ตอนนี้ นักเรียนที่เรียนโฮมสคูล หลักสูตรสอนพิเศษ ผู้ที่รักการเรียนรู้ตลอดชีพ และบุคคลอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงเรียนจะใช้ Classroom ร่วมกับบัญชี Google ส่วนตัวได้แล้ว
 • เชิญนักเรียนทางอีเมล - ครูจะเชิญนักเรียนและผู้ช่วยครูให้เข้าร่วมชั้นเรียนทางอีเมลได้
กุมภาพันธ์ 2017

ฟีเจอร์ใหม่มีดังนี้

 • การควบคุมการแจ้งเตือน - ครูและนักเรียนจะระบุได้ว่าต้องการรับการแจ้งเตือนใดบ้างผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่
 • การแจ้งเตือนนักเรียน - นักเรียนจะรับอีเมลและการแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่เมื่อมีงานที่ยังไม่ได้ส่งซึ่งจะครบกำหนดส่งภายใน 24 ชั่วโมงได้
มกราคม 2017

ฟีเจอร์ใหม่มีดังนี้

ฟีเจอร์ใหม่ใน Android

 • ครูจะแก้ไขคำอธิบายชั้นเรียน และเพิ่มเอกสารประกอบไปที่แท็บเกี่ยวกับได้
ธันวาคม 2016

ผู้ปกครองจะรับอีเมลสรุปทางที่อยู่อีเมลใดก็ได้โดยไม่ต้องสร้างหรือลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 

พฤศจิกายน 2016

ฟีเจอร์ใหม่ใน Android

 • ครูกำหนดเวลาให้โพสต์งาน คำถาม หรือประกาศในวันหลังได้ จากนั้น ระบบจะเผยแพร่โพสต์นั้นไปยังสตรีมชั้นเรียนตามวันที่และเวลาที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ
 • ครูและนักเรียนที่ใช้อุปกรณ์ Android 7.0 Nougat จะลากและวางเอกสารประกอบลงใน Classroom จากแอปอื่นได้เมื่อเปิดแอปทั้งสองไว้พร้อมกันในโหมดแบ่งหน้าจอ
ตุลาคม 2016

ฟีเจอร์ใหม่ในเว็บและใน Android

ฟีเจอร์ใหม่ใน Android

 • ครูและนักเรียนจะเพิ่มข้อความและหมายเหตุโดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้

ฟีเจอร์ใหม่ใน Apple® iOS® มีดังนี้

กันยายน 2016

ฟีเจอร์ใหม่ในเว็บ

ฟีเจอร์ใหม่ใน Android

สิงหาคม 2016

บล็อกโพสต์ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

 • สรุปสำหรับผู้ปกครอง: ครูและผู้ดูแลระบบจะเชิญให้ผู้ปกครองลงชื่อสมัครใช้การสรุปทางอีเมลเพื่อติดตามผลการเรียนของนักเรียนได้ ผู้ปกครองจะเลือกความถี่ในการรับสรุปเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ได้ตามต้องการ และยกเลิกรับอีเมลได้ทุกเวลา สรุปนี้ประกอบไปด้วยงานที่นักเรียนยังทำไม่ครบหรืองานที่กำลังจะมี รวมทั้งประกาศและคำถามใหม่ที่ครูโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียนด้วย
 • หัวข้อสำหรับการจัดระเบียบสตรีม: ครูจะจัดระเบียบสตรีมของชั้นเรียนได้โดยเพิ่มหัวข้อในโพสต์ จากนั้นครูและนักเรียนจะกรองสตรีมตามหัวข้อได้
 • ครูและนักเรียนจะดูตัวอย่างเอกสารประกอบที่แนบมากับงานหรือโพสต์ได้
 • ครูและนักเรียนจะดูการแจ้งเตือนทางอีเมลตามชั้นเรียนได้โดยใช้ Inbox by Gmail และจะมีการไฮไลต์การอัปเดตที่สำคัญจากอีเมลล่าสุดในชุดการแจ้งเตือนแต่ละชุด
 • ครูจะใส่เรื่องได้ในขณะสร้างชั้นเรียน

ฟีเจอร์ใหม่ๆ ของแอปในอุปกรณ์เคลื่อนที่

 • คำอธิบายประกอบในอุปกรณ์เคลื่อนที่: ครูและนักเรียนจะวาด ไฮไลต์ และเขียนโน้ตในเอกสารและไฟล์ PDF ในแอป Classroom ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้
 • ครูจะส่งแบบสำรวจให้นักเรียนตอบโดยใช้คำถามแบบปรนัย และอนุญาตให้นักเรียนดูข้อมูลสรุปคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้
 • ครูจะโพสต์ไปยังหลายชั้นเรียนใน Apple® iOS® ได้ 
กรกฎาคม 2016

ฟีเจอร์ที่อัปเดตใหม่ของแอปในอุปกรณ์เคลื่อนที่

มิถุนายน 2016

ฟีเจอร์ที่อัปเดตใหม่ใน iOS

 • ครูจะเชิญนักเรียนและครูผู้ร่วมสอนมาเข้าร่วมชั้นเรียนของตนเองได้
 • ครูจะปิดเสียงนักเรียนได้
 • ครูจะสร้างหรือกำหนดเวลางานหรือคำถามโดยไม่ระบุวันที่ครบกำหนดได้ 
พฤษภาคม 2016
 • การบ้านและรายงานใน Classroom API: แอปพลิเคชันภายนอกสร้างงานในสตรีมของชั้นเรียน ส่งงานให้กับนักเรียน และส่งเกรดกลับไปที่ Classroom ได้
 • ข้อมูลเมตาของหลักสูตรเพิ่มเติมใน Classroom API: แอปพลิเคชันภายนอกจะดูโฟลเดอร์หลักสูตรในไดรฟ์และกลุ่มหลักสูตรได้
 • ครูกำหนดเวลาให้โพสต์งาน คำถาม หรือประกาศในวันหลังได้ จากนั้น ระบบจะเผยแพร่โพสต์นั้นไปยังสตรีมชั้นเรียนตามวันที่และเวลาที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ

ฟีเจอร์ที่อัปเดตใหม่ใน Android

 • ผู้ใช้จะแชร์เนื้อหาจากแอปอื่นในอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อสร้างโพสต์ใน Classroom ได้ง่าย
 • ครูจะเชิญหรือนำนักเรียนและครูที่ร่วมสอนออกได้
 • ครูจะปิดเสียงนักเรียนได้

ฟีเจอร์ที่อัปเดตใหม่ใน iOS

 • ครูกำหนดเวลาให้โพสต์งาน คำถาม หรือประกาศในวันหลังได้ 
 • ครูจะนำนักเรียนและครูที่ร่วมสอนออกจากชั้นเรียนได้
เมษายน 2016
 • ครูจะส่งแบบสำรวจให้นักเรียนตอบโดยใช้คำถามแบบปรนัย และอนุญาตให้นักเรียนดูข้อมูลสรุปคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้ 

ฟีเจอร์ที่อัปเดตใหม่ใน iOS

มีนาคม 2016

ฟีเจอร์ที่อัปเดตใหม่ใน Android

 • ครูจะร่างโพสต์ประเภทใดก็ได้ ทั้งงาน คำถาม และประกาศ แล้วบันทึกไว้เพื่อโพสต์ในวันหลังได้ และยังแนบวิดีโอ YouTube และโพสต์ไปยังหลายชั้นเรียนได้
 • ครูและนักเรียนจะกำหนดค่าการแจ้งเตือนใน Android เพื่อดูการแจ้งเตือนใหม่ได้ทันทีที่เข้ามา โดยมีวงกลมสีแดงเล็กๆ ในเมนู Classroom ที่บอกให้รู้ว่ามีการแจ้งเตือนใหม่
กุมภาพันธ์ 2016
 • งานที่ใกล้ครบกำหนดเฉพาะของแต่ละคน: นักเรียนจะเห็นงานที่ยังทำไม่เสร็จของตัวเองในรายการงานที่ใกล้ครบกำหนดของชั้นเรียน งานที่ใกล้ครบกำหนดจะแสดงในการ์ดชั้นเรียนและในสตรีมชั้นเรียน 
ธันวาคม 2015

บล็อกโพสต์ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ฟีเจอร์ของแอปในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่อัปเดตใหม่มีดังนี้

ตุลาคม 2015
 • Google ฟอร์ม: ครูจะแนบ Google ฟอร์มไปกับโพสต์และเปิดการตอบกลับจาก Classroom ได้อย่างง่ายดาย เมื่อครูแนบแบบฟอร์มไปกับงานและไม่มีงานอื่นอีก ระบบจะทำเครื่องหมายที่งานว่าเสร็จแล้วโดยอัตโนมัติเมื่อนักเรียนกรอกแบบฟอร์มเสร็จ
กันยายน 2015

บล็อกโพสต์ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

 • Google ปฏิทิน: แต่ละชั้นเรียนจะมีปฏิทิน และระบบจะเพิ่มงานที่มีวันที่ครบกำหนดไปที่ปฏิทินโดยอัตโนมัติ ครูและนักเรียนดูปฏิทินใน Classroom หรือใน Google ปฏิทินในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตนได้
 • แชร์ไปที่ Classroom ด้วย Chrome: นักเรียนและครูจะใช้ส่วนขยาย Chrome แชร์ไปที่ Classroom เพื่อแชร์เนื้อหาเว็บกับชั้นเรียนได้ ครูใช้ส่วนขยายเพื่อส่งหน้าเว็บให้กับนักเรียนทุกคนในชั้นเรียนทันที ตลอดจนสร้างงานหรือประกาศใน Classroom ได้
สิงหาคม 2015

บล็อกโพสต์ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

 • ถามและตอบคำถาม: ครูสามารถโพสต์คำถามที่ต้องการคำตอบสั้นๆ ให้กับนักเรียนในสตรีมของชั้นเรียนได้ทุกเมื่อ โดยมีตัวเลือกที่อนุญาตให้นักเรียนแก้ไขคำตอบของตนเอง ตลอดจนดูและตอบกลับคำตอบของเพื่อนร่วมชั้นได้ นักเรียนตอบคำถามในสตรีมของชั้นเรียน และครูให้คะแนนคำตอบของนักเรียนได้
 • ใช้โพสต์ซ้ำ: ครูจะใช้โพสต์ที่มีอยู่ (ประกาศ งาน คำถาม) จากชั้นเรียนปัจจุบันหรือก่อนหน้าซ้ำได้
 • ย้ายโพสต์ไปที่ด้านบนสุดในสตรีมของชั้นเรียน: ครูจะเปลี่ยนลำดับของโพสต์ในสตรีมของชั้นเรียนได้โดยย้ายรายการไปที่ด้านบนสุดของสตรีมเพื่อเพิ่มลำดับความสำคัญ
 • รูปลักษณ์ใหม่: Classroom มีการออกแบบใหม่ที่เรียบง่ายสำหรับการสร้างและโพสต์งาน ประกาศ และคำถาม ตลอดจนดูรายละเอียดของงาน การเปลี่ยนรูปลักษณ์นี้ทำให้ครูและนักเรียนเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
กรกฎาคม 2015
 • โดเมนที่อนุญาตพิเศษ: ตอนนี้คุณเพิ่มโดเมน G Suite for Education อื่นในรายการที่อนุญาตพิเศษเพื่อให้นักเรียน ครู หรือเจ้าหน้าที่ในโดเมนอื่นทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพในไดรฟ์และ Classroom
 • การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่: นักเรียนจะทราบได้ทันทีเมื่อครูสร้างงานหรือประกาศใหม่ แสดงความคิดเห็นในโพสต์ของนักเรียน ให้คะแนนหรือคืนงานของนักเรียน ครูจะทราบได้ทันทีเมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็นในโพสต์ หรือส่งข้อความส่วนตัวถึงครู และเมื่อครูได้รับเชิญให้สอนในชั้นเรียน
มิถุนายน 2015

บล็อกโพสต์ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

 • ปุ่มแชร์สำหรับ Classroom: ครูและนักเรียนจะแชร์ลิงก์ วิดีโอ และรูปภาพจากเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์อื่นไปที่ Classroom ได้
 • Classroom API: ช่วยให้ผู้ดูแลระบบจัดสรรและจัดการชั้นเรียนจำนวนมากได้ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์จะผสานรวมแอปพลิเคชันของตนกับ Classroom ได้
 • ตั้งค่าการเข้าถึงข้อมูลใน Classroom: ผู้ดูแลระบบจะกำหนดได้ว่าผู้ใช้ในโดเมนให้สิทธิ์แอปพลิเคชันอื่นในการเข้าถึงข้อมูลใน Classroom ได้หรือไม่
 • การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่: ในอีก 2-3 สัปดาห์ การแจ้งเตือนในอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับแอปใน iOS และ Android จะทำให้นักเรียนเห็นงานใหม่ หรือคะแนน หรือความคิดเห็นจากนักเรียนอีกคนหรือครูได้ทันที
พฤษภาคม 2015

บล็อกโพสต์ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ฟีเจอร์ของแอปในอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่อัปเดตใหม่มีดังนี้

เมษายน 2015

บล็อกโพสต์ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

กุมภาพันธ์ 2015

บล็อกโพสต์ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

มกราคม 2015

บล็อกโพสต์ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

 • แอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับ Android และ iOS: แอป Classroom ในอุปกรณ์เคลื่อนที่ช่วยให้นักเรียนทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา แอปนี้ออกแบบมาสำหรับโรงเรียนที่ใช้ iPad หรือแท็บเล็ต Android โรงเรียนที่มีนโยบายการนำอุปกรณ์มาใช้เอง และอุปกรณ์ส่วนตัวของนักเรียน ต่อไปนี้เป็นฟีเจอร์เฉพาะของอุปกรณ์เคลื่อนที่บางส่วนที่ใช้ได้จากแอปนี้
  • รูปภาพ: นักเรียนแนบรูปภาพไปพร้อมกับงานหรือโพสต์ แชร์กับครูหรือทั้งชั้นเรียนได้
  • แชร์จากแอปอื่น: นักเรียนยังแนบรูปภาพ PDF และหน้าเว็บจากแอปอื่นไปกับงานของนักเรียนได้
  • ออฟไลน์: เมื่อมีการใช้แคชแบบออฟไลน์ นักเรียนจะเข้าถึงรายการสิ่งที่ต้องทำได้แม้ว่าจะไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็ตาม
 • เก็บชั้นเรียน: เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนหรือปีการศึกษา คุณอาจต้องการเก็บชั้นเรียนไว้เพื่อเก็บเนื้อหาของชั้นเรียน งาน และโพสต์ต่างๆ ในสตรีมของชั้นเรียน
 • หน้างานสำหรับครู: ในหน้างาน ครูตรวจดูผลงานของนักเรียนสำหรับงานใดก็ได้ ตลอดจนคะแนนหรือความคิดเห็นก่อนหน้านี้
ธันวาคม 2014
ตุลาคม 2014

บล็อกโพสต์ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

 • +พูดถึง: คุณจะ +พูดถึงเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือครูในความคิดเห็นและโพสต์ได้
 • เชิญนักเรียนได้ง่ายขึ้นโดยใช้ Groups: ถ้าตั้งค่ากลุ่มของ Google สำหรับชั้นเรียนไว้แล้ว คุณใช้กลุ่มนั้นเพื่อเชิญนักเรียนเข้าสู่ Classroom ได้
 • ทำเครื่องหมายที่งานว่า "เสร็จสิ้น": บางงานอาจไม่ได้กำหนดให้นักเรียนต้องส่งงานทางออนไลน์ เช่น อ่านบทเรียนหรือทำการทดลอง ดังนั้นนักเรียนสามารถทำเครื่องหมายที่งานว่า "เสร็จสิ้น" ถ้าไม่มีงานที่ต้องส่ง
 • การควบคุมสตรีมสำหรับครู: ครูจะตั้งค่าสิทธิ์เพื่อกำหนดได้ว่านักเรียนในชั้นโพสต์หรือแสดงความคิดเห็นในสตรีมได้หรือไม่ ปิดรับการโพสต์หรือการแสดงความคิดเห็นจากนักเรียนที่ระบุ และดูรายการที่ถูกลบก่อนหน้านี้ในสตรีม
 • ส่งออกคะแนนทั้งหมด: ครูจะดาวน์โหลดคะแนนสำหรับงานทั้งหมดในชั้นเรียนได้ในครั้งเดียว ทำให้ส่งออกงานไปยังสมุดรายงานผลการเรียนได้ง่ายขึ้น
 • จัดเรียงตามชื่อหรือนามสกุล: ครูเลือกว่าจะจัดเรียงข้อมูลนักเรียนตามชื่อหรือนามสกุลได้ตามความต้องการ 
สิงหาคม 2014

บล็อกโพสต์ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

การเปิดตัว Classroom: Classroom ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูสร้างและเก็บรวบรวมงานโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองกระดาษ และมีฟีเจอร์ที่ช่วยประหยัดเวลา เช่น ทำสำเนาของเอกสารใน Google ให้กับนักเรียนทุกคนได้โดยอัตโนมัติ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร