Vilka nyheter finns i Classroom?

Vi lägger ofta till nya funktioner i Classroom. På den här sidan hittar du en beskrivning av varje ny funktion och en länk till mer information om hur du använder den i Classroom. Kolla den här sidan varje månad för att se vad vi har lagt till.

Om du vill få de senaste uppdateringarna om Classroom följer du Google for Education på Facebook eller Twitter och prenumererar på bloggen Google for Education.

Oktober 2018

Nya funktioner:

 • Sidan Att göra är tillbaka – Med hjälp av sidan Att göra kan lärare få en översikt över elevernas arbeten i alla klasser direkt på webben. Elever kan använda alla plattformar för att visa tilldelade och färdiga arbeten i alla klasser.
 • Redigera klassinformation – Lärare kan redigera klassbeskrivning, avsnitt, rum eller ämne på sidan Inställningar på alla plattformar.

Nya funktioner för Android:

 • Elevväljare – Lärare kan slumpmässigt välja elever i sin klass.
 • Navigering via nedre fliken – Nu går det att navigera mellan Flödet, sidan Klassuppgifter och sidan Personer via ett navigeringsfält längst ned.
September 2018

Ny funktion:

 • Material på sidan Klassuppgifter – Läraren kan lägga till material på sidan Klassuppgifter.
 • Sida med klassuppgifter för gamla klasser – Läraren kan lägga till sidan Klassuppgifter i klasser som redan finns eller klasser där sidan har tagits bort.
 • Lättare att göra inlägg i Flödet – Nu finns ett enklare sätt för lärare och elever att göra inlägg i Flödet.
 • Redigera rum, ämne och avsnitt när en kurs skapas och på sidan Inställningar – Läraren kan redigera rum, ämne och avsnitt när en kurs skapas eller redigeras eller på inställningssidan.
 • Lärare kan redigera rum och ämne när de skapar eller redigerar en kurs.

Nya funktioner för iOS:

 • Navigering via nedre fliken – På iOS går det nu att navigera mellan Flödet, sidan Klassuppgifter och sidan Personer via ett navigeringsfält längst ned.
 • Vårdnadshavare – På iOS kan verifierade lärare se uppgifter om en elevs vårdnadshavare. 

Augusti 2018

Nya funktioner:

 • Nya sidan Klassuppgifter: Lärare och elever har den nya sidan Klassuppgifter. Lärare kan lägga upp hemuppgifter och frågor på sidan och gruppera dem i moduler med ämnen.
 • Nytt betygsverktyg i Classroom: Lärare har fått ett nytt betygsverktyg. De kan byta mellan betyg, inlämningar från elever och kommentarer medan de sätter betyg och spara feedback de använder ofta i kommentarsbanken för senare bruk.
 • Nya sidan Personer: Lärare kan visa uppgifter för medlemmarna i klassen på sidan Personer. Lärare kan även bjuda in och ta bort elever, hjälplärare och vårdnadshavare på sidan.
 • Nya sidan Inställningar: Lärare kan redigera klassbeskrivningen, ändra kurskoden, hantera sammanfattningar för vårdnadshavare och ange inställningar för Flödet på sidan Sammanslagna inställningar.
 • Kopiera en klass: Lärare kan kopiera klassuppgifter och ämnen från en befintlig klass och skapa en ny klass.
 • Styra aviseringar efter klass: Lärare och elever kan inaktivera aviseringar för alla klasser.
 • Ändra betyg: Lärare kan ändra betygsvärden när de skapar eller redigerar hemuppgifter eller frågor.
 • Visa uppdateringar: Lärare och eleven kan visa uppdaterade statusetiketter (Tilldelad, Inlämnad och Betygsatt) för elevens arbeten.

Mer information om de nya funktionerna hittar du i Vanliga frågor inför skolstarten 2018.

Nya API-funktioner:

 • Appar från tredje part kan programmatiskt ta emot aviseringar om ändrade hemuppgifter och inlägg i en klass.
April 2018

Nya funktioner för Android:

 • Lärare kan bifoga filer i klassens arbete utan behörighet att dela dessa filer. Elever kan lägga till filer som de inte äger i inlägg. En kopia av materialet skapas i Classroom för delning.
 • Lärare kan bjuda in målsmän att registrera sig för e-postsammanfattningar så att de får uppdateringar om hur det går för eleverna.
 • Lärare kan skicka en lista med allt arbete som en elev i en klass har gjort via e-post till eleven och elevens målsman. På listan visas status för elevens arbete (till exempel Tilldelat eller Inlämnat) samt betyg när arbetet har betygsatts.
 • Lärare och elever kan bifoga och kommentera nya PDF-filer samtidigt som de skapar och redigerar ett inlägg.
Mars 2018

Ny funktion:

Februari 2018

Nya funktioner:

 • Byta namn på en klass: På iOS kan lärare byta klassens namn och sektion.
 • Skicka en samlad bild av en elevs arbete via e-post: Nu kan lärare skicka en lista med allt arbete som en elev i en klass har gjort via e-post till eleven eller vårdnadshavaren. På listan visas status för elevens arbete – tilldelad, inlämnad samt betyg när arbetet har blivit betygsatt.
December 2017

Ny funktion:

 • Classroom för Google-konton som hanteras med Family Link: Barn kan använda Classroom med konton som skapats av en förälder eller vårdnadshavare och som hanteras med Family Link.
 • Exportering av Classroom data: Användare kan exportera data från klasser i Classroom på sidan Ladda ned din data.
November 2017

Ny funktion:

 • Lägg till material från Drive som du inte har behörighet att dela: Lärare kan lägga till filer i kursmaterial. Elever kan lägga till filer som de inte äger i inlägg. En kopia av materialet skapas i Classroom för delning.
September 2017

Ny funktion:

 • Importera quizbetyg från Google Formulär: Lärare kan tilldela ett quiz från Google Formulär och importera betyg automatiskt till sidan Elevernas arbeten.

Nya API-funktioner:

Augusti 2017

Blogginlägg (endast på engelska)

Nya funktioner:

 • Få en samlad bild av en elevs arbete: Nu kan lärare visa en lista med allt arbete som en elev i en klass har gjort. Eleverna kan se alla sina klassuppgifter på ett och samma ställe. Lärare och elever kan filtrera listan efter hemuppgifternas status eller betyg.
 • Ändra ordning på klasskorten: Lärare och elever kan ändra ordning på klasserna på startsidan för Classroom.
 • Betyg med decimaler: Lärare kan använda decimaltal vid betygsättning.
 • Visa klasskoden: Lärare som bjuder in elever till en klass kan visa klasskoden i helskärmsläge.
 • Överföra en klass till en ny ägare: Administratörer och lärare kan låta en annan lärare överta en klass som ägare.
 • Använda Google-fältet: Användarna kan enkelt byta mellan Classroom och andra verktyg i G Suite och öppna Classroom direkt från startprogrammet för appar.
Juni 2017

Nya API-funktioner:

 • Schemalägg skoluppgifter: Program kan schemalägga skoluppgifter så att de läggs upp vid ett senare datum eller tillfälle genom att fylla i fältet scheduledTime för uppgiften.
 • Visa klasskalendrar: Program kan få åtkomst till calendarId för en kurs för att skapa integrationer med Classroom och Google Calendar API.
 • Identifiera verifierade lärare: Program kan nu identifiera om en användare är en verifierad lärare.
Maj 2017

Nya funktioner:

Mars 2017

Blogginlägg (endast på engelska)

Nya funktioner:

 • Classroom för personliga Google-konton: Personer som inte är knutna till en skola, till exempel de som undervisas hemma eller privat eller ägnar sig åt livslångt lärande, kan nu använda Classroom med ett personligt Google-konto.
 • Bjuda in elever via e-post: Lärare kan bjuda in elever och hjälplärare till klassen via e-post.
Februari 2017

Nya funktioner:

 • Aviseringsinställningar: Lärare och elever kan ange vilka mobilaviseringar de vill få.
 • Aviseringar för elever: Elever kan få aviseringar via e-post och på mobilen när de tar bort ett arbete som ska lämnas in inom 24 timmar.
Januari 2017

Nya funktioner:

Ny funktion för Android:

 • Lärare kan ändra kursbeskrivningen och lägga till material på fliken Om.
December 2016

Vårdnadshavare kan få e-postsammanfattningar till valfri e-postadress utan att skapa eller logga in i ett Google-konto.
 

November 2016

Nya funktioner för Android:

 • Lärare kan schemalägga hemuppgifter, frågor och meddelanden som ska läggas upp vid ett senare tillfälle. Inläggen publiceras sedan automatiskt i klassens flöde på utsatt datum och tid.
 • På enheter med Android 7.0 Nougat kan lärare och elever dra och släppa material till Classroom från en annan app när båda apparna är öppna i läget för delad skärm.
Oktober 2016

Ny funktion för webben och Android:

Ny funktion för Android:

 • Lärare och elever kan lägga till text och andra anteckningar på mobilen.

Nya funktioner för Apple® iOS®:

September 2016

Ny webbfunktion:

Nya funktioner för Android:

Augusti 2016

Blogginlägg (endast på engelska)

 • Sammanfattningar för vårdnadshavare: Lärare och administratörer kan bjuda in vårdnadshavare att registrera sig för e-postsammanfattningar för att få uppdateringar om eleverna. Vårdnadshavarna kan välja hur ofta få vill få sammanfattningarna (varje dag eller en gång i veckan) och kan när som helst avsluta prenumerationen. Sammanfattningarna innehåller information om elevens sena eller kommande arbeten och nya meddelanden och frågor som har lagts in av lärarna i kursflödet.
 • Ämnen för ett organiserat flöde: Lärare kan organisera kursflödet genom att lägga till ämnen i inlägg. Lärare och elever kan filtrera flödet utifrån ämne.
 • Lärare och elever kan förhandsgranska material som har bifogats i uppgifter eller inlägg.
 • Lärare och elever kan visa e-postaviseringar utifrån kurs med Inbox av Gmail. Viktiga uppdateringar från de senaste e-postmeddelandena markeras i varje grupp.
 • Lärare kan lägga till ett ämne när de skapar en kurs.

Nya funktioner i mobilappen:

 • Lägg till anteckningar via mobil: Lärare och elever kan rita på, markera och skriva anteckningar i dokument och PDF-filer i mobilappen Classroom.
 • Lärare kan genomföra omröstningar med eleverna med hjälp av flervalsfrågor och låta eleverna se en sammanfattning av klasskamraternas svar.
 • På Apple® iOS®, kan lärare göra inlägg i flera klasser. 
Juli 2016

Uppdaterade funktioner för mobilappen:

Juni 2016

Uppdaterade iOS-funktioner:

 • Lärare kan bjuda in elever och hjälplärare att gå med i deras kurser.
 • Lärare kan stoppa inlägg eller kommentarer från elever.
 • Lärare kan skapa och schemalägga hemuppgifter och frågor utan inlämningsdatum. 
Maj 2016
 • Undervisning i Classroom API: appar från tredje part kan användas för att skapa uppgifter i klassens flöde, skicka in elevernas uppgifter och skicka tillbaka betyg till Classroom.
 • Ytterligare metadata i Classroom API: kursgrupper och kursens mappar på Drive kan visas i appar från tredje part.
 • Lärare kan schemalägga hemuppgifter, frågor och meddelanden som ska läggas upp vid ett senare tillfälle. Inläggen publiceras sedan automatiskt i klassens flöde på utsatt datum och tid.

Uppdaterade Android-funktioner:

 • Användare kan enkelt dela innehåll från andra mobilappar i inlägg i Classroom.
 • Lärare kan bjuda in eller ta bort elever och hjälplärare.
 • Lärare kan stoppa inlägg eller kommentarer från elever.

Uppdaterade iOS-funktioner:

 • Lärare kan schemalägga hemuppgifter, frågor och meddelanden som ska läggas upp vid ett senare tillfälle. 
 • Lärare kan ta bort elever och hjälplärare från en klass.
April 2016
 • Lärare kan genomföra omröstningar med eleverna med hjälp av flervalsfrågor och låta eleverna se en sammanfattning av klasskamraternas svar. 

Uppdaterade iOS-funktioner:

Mars 2016

Uppdaterade Android-funktioner:

 • Lärare kan skapa alla typer av inlägg (hemuppgifter, frågor och meddelanden) som utkast och spara dem för att lägga upp dem vid ett senare tillfälle. Lärare kan bifoga YouTube-videoklipp och lägga upp dem för flera klasser.
 • På Android kan lärare och elever konfigurera så att de ser direkt när det finns nya aviseringar. En liten röd cirkel i Classroom-menyn visar att det finns nya aviseringar.
Februari 2016
 • Egna kommande arbeten: Elever ser endast egna uppgifter som de ännu inte har skickat in i listan över kommande arbeten för klassen. Kommande arbeten visas på ett klasskort och i klassflödet. 
December 2015

Blogginlägg (endast på engelska)

Uppdaterade funktioner för mobilapp:

Oktober 2015
 • Google Formulär: Lärare kan enkelt bifoga Google Formulär i inlägg och öppna svar från Classroom. När lärarna bifogar ett formulär till en uppgift och det inte finns något arbete markeras uppgiften automatiskt som klar när eleverna har fyllt i formuläret.
September 2015

Blogginlägg (endast på engelska)

 • Google Kalender: Varje klass har en kalender och uppgifter med förfallodatum läggs automatiskt till i kalendern. Lärare och elever kan visa kalendern i Classroom eller i Google Kalender på sina datorer och mobila enheter.
 • Dela med Classroom via Chrome: Elever och lärare kan använda Chrome-tillägget Dela med Classroom för att dela webbinnehåll med sina klasser. Lärare kan använda tillägget för att direkt distribuera webbsidor till alla elever i en klass eller skapa en uppgift eller ett meddelande i Classroom.
Augusti 2015

Blogginlägg (endast på engelska)

 • Fråga och svara på en fråga: Lärarna kan skicka en fråga med kort svar till eleverna i klassflödet när som helst och de kan välja att låta eleverna redigera sitt eget svar och visa och svara på klasskamraternas svar. Eleverna besvarar frågan i klassflödet och lärarna kan rätta svaren.
 • Återanvänd ett inlägg: Lärare kan återanvända inlägg (meddelanden, uppgifter, frågor) från en nuvarande eller tidigare kurs.
 • Flytta ett inlägg överst i klassens flöde: Du kan ändra ordningen på inläggen i klassens flöde genom att flytta ett objekt överst i flödet.
 • Visuell uppdatering: Classroom har en ny förenklad design för att skapa och skicka uppgifter, meddelanden och frågor och för att visa uppgiftsdetaljer. Designuppdateringarna gör tillgången snabb och enkel för lärare och elever.
Juli 2015
 • Godkända domäner: Nu kan du godkänna andra G Suite for Education-domäner så att elever, lärare och personal inom olika domäner kan arbeta tillsammans på Drive och i Classroom effektivt.
 • Mobilaviseringar: Eleverna kan se direkt när en lärare skapar en ny hemuppgift eller ett nytt meddelande, kommenterar en elevs inlägg eller betygsätter och returnerar en hemuppgift. Lärarna kan se direkt när en elev kommenterar ett inlägg eller skickar ett privat meddelande till läraren och när läraren bjuds in att undervisa en klass.
Juni 2015

Blogginlägg (endast på engelska)

 • Delningsknapp för Classroom: Lärare och elever kan dela länkar, videor och bilder från andra webbplatser eller produkter i Classroom.
 • Classroom API: Gör att administratörer kan administrera och hantera klasser i stor skala och att utvecklare kan integrera sina program med Classroom.
 • Ange dataåtkomst för Classroom: Administratörer kan välja om användarna på en domän kan ge andra program tillgång till Classroom-data.
 • Mobila aviseringar: Under de närmaste veckorna kommer mobila aviseringar för iOS- och Android-appar tillåta elever att direkt se när de får en ny uppgift eller ett nytt betyg eller en kommentar från en annan elev eller lärare.
Maj 2015

Blogginlägg (endast på engelska)

Uppdaterade funktioner för mobilapp:

April 2015

Blogginlägg (endast på engelska)

Februari 2015

Blogginlägg (endast på engelska)

Januari 2015

Blogginlägg (endast på engelska)

 • Mobilapp för Android och iOS: Med mobilappen för Classroom kan eleverna göra sitt arbete när som helst och var som helst. Den är utformad för skolor där man använder iPad eller Android-surfplattor och för skolor där eleverna tar med sig egna enheter. Här är några av de mobilspecifika funktionerna som är tillgängliga via appen:
  • Foton: Eleverna kan bifoga foton till uppgifter eller inlägg och dela dem med läraren eller hela klassen.
  • Dela från andra appar: Eleverna kan också enkelt bifoga bilder, PDF-filer och webbsidor från andra appar till sina uppgifter.
  • Offline: Med cachelagring offline får eleverna tillgång till sin att göra-lista även om de inte har en internetanslutning.
 • Arkivera en klass: I slutet av läsåret eller en termin vill du kanske arkivera en klass för att spara materialet, eventuella uppgifter och inlägg i klassens flöde.
 • Sidan Uppgifter för lärare: På sidan Uppgifter kan lärarna granska elevernas arbete med uppgifter samt betyg eller tidigare kommentarer.
December 2014
 • Bifoga flera Drive-filer: Lärare kan bifoga flera Drive-filer i en uppgift.
 • Profilbild i Inställningar: Lärare och elever kan enkelt ställa in sina profilbilder i Classroom.
 • Lärarna är redigeringsbehöriga: Lärarna läggs till som redigeringsbehöriga för Drive-filer som bifogas till elevernas uppgifter så att de kan se versionshistoriken och ge feedback innan uppgifterna lämnas in och efter att de har skickats tillbaka.
Oktober 2014

Blogginlägg (endast på engelska)

 • +Omnämnanden: Du kan +omnämna klasskamrater eller din lärare i kommentarer och inlägg.
 • Bjud in elever enklare med grupper: Om du redan har skapat en Google-grupp för klassen kan du nu använda denna grupp för att bjuda in eleverna till Classroom.
 • Markera uppgifter som klara: Eleverna behöver inte skicka in arbetet online för alla uppgifter, till exempel om den går ut på att läsa ett kapitel eller göra ett experiment. Om det inte finns något att lämna in kan eleverna bara markera en uppgift som klar.
 • Flödesinställningar för lärare: Lärare kan ange behörigheter för om klassen kan göra inlägg eller kommentera i flödet, förhindra enskilda elever från att göra inlägg eller kommentera och visa tidigare borttagna objekt i flödet.
 • Exportera alla betyg: Lärare kan ladda ned betyg för alla uppgifter för en klass samtidigt, vilket gör det lättare att exportera uppgifter till en betygsbok.
 • Sortera efter för- eller efternamn: Lärare kan även välja att sortera eleverna efter för- eller efternamn. 
Augusti 2014

Blogginlägg (endast på engelska)

Lansering av Classroom: Classroom är utformat för att hjälpa lärare att skapa och samla in uppgifter papperslöst, vilket omfattar tidsbesparande funktioner, som möjligheten att automatiskt göra en kopia av ett Google-dokument för varje elev. 
 •  
 •  
 •  
 •  
Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?