Co nowego w Classroom

Często dodajemy do Classroom nowe funkcje. Ta strona zawiera opis każdej nowej funkcji oraz link do informacji na temat używania jej w Classroom. Zaglądaj tu co miesiąc, by dowiedzieć się, co dodaliśmy.

Aby otrzymywać najnowsze informacje na temat Classroom, obserwuj Google for Education na Facebooku lub Twitterze i subskrybuj blog Google for Education.

Wrzesień 2019 r.

Nowe funkcje w aplikacji mobilnej:

Nowe funkcje:

 • Classroom ze stroną Zadania – wszystkie zajęcia mają teraz stronę Zadania. Poprzednia wersja Classroom bez strony Zadania została wycofana. 4 września 2019 r. zajęcia, w ramach których była używana poprzednia wersja, zostaną zmienione tak, aby miały stronę Zadania.

  Więcej informacji o tej zmianie znajdziesz w artykule Zajęcia w Classroom bez strony Zadania.

Sierpień 2019 r.

Nowe funkcje:

 • Wersja beta Raportów antyplagiatowych – możesz teraz zarejestrować się w wersji beta Raportów antyplagiatowych. Nauczyciele mogą włączyć tę funkcję podczas tworzenia projektu. Więcej informacji znajdziesz w artykule Rejestrowanie się w programach wersji beta Classroom.

Czerwiec 2019 r

Post na blogu (tylko w języku angielskim)

Nowe funkcje:

 • Archiwizowanie zajęć – nauczyciele mogą teraz archiwizować zajęcia na urządzeniach mobilnych z iOS.
 • Zmieniona strona projektów ucznia – uczniowie mogą teraz jeszcze łatwiej przesyłać zadania i komunikować się z nauczycielami. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Przesyłanie projektu.

Dziennik ocen:

Nowe programy wersji beta:

Maj 2019 r.

Nowe funkcje w wersji na Androida:

Nowa funkcja w wersji na iOS:

 • Wybór uczniów – za pomocą tej funkcji nauczyciele mogą losowo wybierać uczniów do wywołania.

Kwiecień 2019 r.

Nowe funkcje:

Nowe funkcje w wersji na Androida:

Marzec 2019 r.

Nowe funkcje:

Luty 2019 r.

Nowe funkcje:

Styczeń 2019 r.

Post na blogu (tylko w języku angielskim)

Nowe funkcje:

 • Nowy, świeży wygląd i wiele nowych motywów.
 • Przeciąganie i upuszczanie zadań – szybko porządkuj całe tematy lub poszczególne wpisy na stronie Zadania.
 • Szybko wyświetlaj i udostępnij kody zajęć – znajdują się one teraz u góry strony strumienia zajęć.
 • Wykonywanie czynności przez przesunięcie palcem – aby szybko usunąć lub edytować wpisy, przesuń palcem w lewo na ekranie urządzenia mobilnego (tylko w iOS).
Grudzień 2018 r.

Nowe funkcje:

Przedstawiamy dziennik ocen Classroom. Dzięki tej funkcji nauczyciele mogą:

 • wyświetlać i edytować wszystkie oceny uczniów na nowej stronie Zajęcia,
 • przeglądać ogólne oceny i udostępniać je uczniom,
 • tworzyć ważone kategorie ocen na potrzeby ogólnych obliczeń.

Dziennik ocen w wersji beta jest dostępny w przeglądarce internetowej i na urządzeniach z Androidem lub iOS. Niektóre funkcje (np. strona Oceny) są dostępne tylko w przeglądarce internetowej.

Jeśli chcesz wziąć udział w programie wersji beta, przeczytaj, jak się zarejestrować.

Listopad 2018 r.
Nowa funkcja:
Październik 2018 r.

Nowe funkcje:

 • Przywróciliśmy stronę „Do zrobienia” – w interfejsie internetowym na stronie „Do zrobienia” nauczyciele mogą wyświetlać przegląd zadań ucznia na wszystkich zajęciach. Na wszystkich platformach uczniowie mogą wyświetlać listę przypisanych i ukończonych zadań ze wszystkich zajęć.
 • Edytowanie informacji o zajęciach – nauczyciele mogą edytować opis zajęć, sekcję, temat i informacje o sali na stronie Ustawienia na wszystkich platformach.

Nowe funkcje w wersji na Androida:

 • Wybieranie uczniów – nauczyciele mogą losowo wybierać uczniów na swoich zajęciach.
 • Nawigacja za pomocą kart u dołu ekranu – użytkownicy mogą przechodzić między stronami Strumień, Zadania i Osoby za pomocą dolnego paska nawigacyjnego.
Wrzesień 2018 r.

Nowa funkcja:

 • Materiały na stronie Zadania – nauczyciele mogą dodawać materiały na stronie Zadania.
 • Strona Zadania dla istniejących zajęć – nauczyciele mogą dodawać stronę Zadania do istniejących zajęć lub zajęć, z których wcześniej usunęli taką stronę.
 • Łatwiejsze zamieszczanie wpisów na stronie Strumień – nauczyciele i uczniowie mogą teraz łatwiej zamieszczać wpisy na stronie Strumień.
 • Edytowanie sali, tematu i sekcji podczas tworzenia zajęć i na stronie Ustawienia – nauczyciele mogą zmieniać salę, temat i sekcję podczas tworzenia lub edytowania zajęć, a także osobno na stronie Ustawienia.
 • Nauczyciele mogą zmieniać salę i temat podczas tworzenia lub edytowania zajęć.

Nowe funkcje w wersji na iOS:

 • Nawigacja za pomocą kart u dołu ekranu – na urządzeniach z iOS użytkownicy mogą przechodzić między stronami Strumień, Zadania i Osoby za pomocą dolnego paska nawigacyjnego.
 • Opiekunowie – na urządzeniach z iOS zweryfikowani nauczyciele mogą wyświetlać informacje o opiekunach uczniów. 

Sierpień 2018 r.

Nowe funkcje:

 • Nowa strona Zadania – nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z nowej strony Zadania. Nauczyciele mogą na tej stronie publikować projekty i pytania, a także grupować udostępniane elementy w moduły tematyczne.
 • Nowe narzędzie do wystawiania ocen w Classroom – nauczyciele otrzymali nowe narzędzie do wystawiania ocen, które pozwala przełączać się między ocenami, pracami uczniów i komentarzami w czasie oceniania oraz zapisywać często używane opinie w banku komentarzy do użytku w przyszłości.
 • Nowa strona Osoby – nauczyciele mogą wyświetlać informacje o członkach klasy na stronie Osoby. Mogą tam też zapraszać uczniów, nauczycieli współprowadzących i opiekunów oraz usuwać ich z zajęć.
 • Nowa strona Ustawienia – nauczyciele mogą edytować opis zajęć, zmieniać ich kod, zarządzać podsumowaniami dla opiekunów i kontrolować ustawienia strumienia na ujednoliconej stronie Ustawienia.
 • Kopiowanie zajęć – nauczyciele mogą kopiować zadania i tematy z istniejących zajęć, by użyć ich na nowych zajęciach.
 • Zmienianie ustawień powiadomień na poszczególnych zajęciach – nauczyciele i uczniowie mogą wyłączać powiadomienia z dowolnych zajęć.
 • Zmienianie ocen – nauczyciele mogą zmieniać wartości punktowe ocen podczas tworzenia oraz edytowania projektów i pytań.
 • Wyświetlanie aktualizacji – nauczyciele i uczniowie mogą wyświetlać zaktualizowane etykiety stanu zadań ucznia (Przypisane, Oddane lub Ocenione).

Więcej informacji o nowych funkcjach znajdziesz na stronie Powrót do szkoły 2018 – najczęstsze pytania.

Nowe funkcje interfejsu API:

 • Aplikacje innych firm mogą otrzymywać programowe powiadomienia o zmianach w projektach i wpisach w ramach zajęć.
Kwiecień 2018 r.

Nowe funkcje w wersji na Androida:

 • Nauczyciele mogą dołączać do zadań pliki, nie mając uprawnień do ich udostępniania. Uczniowie mogą dodawać do postów pliki, które należą do kogoś innego. Classroom tworzy kopię danego pliku, aby go udostępnić.
 • Nauczyciele mogą proponować opiekunom otrzymywanie e-maili z podsumowaniem aktywności uczniów.
 • Nauczyciele mogą utworzyć listę wszystkich zadań wybranego ucznia z danych zajęć i wysłać ją e-mailem temu uczniowi oraz jego opiekunowi. Ta lista obejmuje stan poszczególnych zadań (np. przypisane lub oddane) oraz ocenę, jeśli nauczyciel już je sprawdził.
 • Podczas tworzenia i edytowania posta nauczyciele oraz uczniowie mogą dołączać nowe pliki PDF oraz dodawać do nich adnotacje.
Marzec 2018 r.

Nowa funkcja:

Luty 2018 r.

Nowe funkcje:

 • Zmienianie nazw zajęć – na urządzeniach z iOS nauczyciele mogą zmieniać nazwy zajęć i sekcje.
 • Wysyłanie e-maila z listą wszystkich zadań ucznia – nauczyciele mogą teraz utworzyć listę wszystkich zadań wybranego ucznia na danych zajęciach i wysłać ją w e-mailu do ucznia i jego opiekuna. Ta lista obejmuje stan poszczególnych zadań – przypisane, oddane – oraz ocenę, jeśli nauczyciel już je sprawdził.
Grudzień 2017 r.

Nowa funkcja:

 • Classroom dla kont Google zarządzanych przy użyciu Family Link – dzieci mogą korzystać z Classroom za pomocą zarządzanego przez Family Link konta utworzonego przez rodzica lub opiekuna.
 • Eksportowanie danych z Classroom – użytkownicy mogą wyeksportować dane z zajęć Classroom na stronie Pobierz swoje dane Google.
Listopad 2017 r.

Nowa funkcja:

 • Dodawanie materiałów z Dysku, których nie możesz udostępniać – nauczyciele mogą dodawać pliki do zadań. Uczniowie mogą dodawać do postów pliki, które należą do kogoś innego. Classroom tworzy kopię danego pliku, aby go udostępnić.
Wrzesień 2017 r.

Nowa funkcja:

 • Importowanie ocen z testów w Formularzach Google – nauczyciele mogą przypisywać testy w Formularzach Google i automatycznie importować oceny na stronę Zadania uczniów.

Nowe funkcje interfejsu API:

 • Powiadomienia o zmianach na liście uczniów na zajęciach – aplikacje mogą subskrybować powiadomienia push dotyczące zmian w informacjach o zajęciach.
 • Tworzenie spersonalizowanych postów – aplikacje mogą tworzyć i aktualizować spersonalizowane posty.
 • Tworzenie ogłoszeń – aplikacje mogą publikować ogłoszenia.
Sierpień 2017 r.

Post na blogu (tylko w języku angielskim)

Nowe funkcje:

 • Wyświetlanie wszystkich zadań ucznia – nauczyciel może teraz wyświetlić listę wszystkich zadań określonego ucznia na danych zajęciach. Uczeń może zobaczyć wszystkie swoje zadania na określonych zajęciach w jednym miejscu. Nauczyciele i uczniowie mogą filtrować tę listę według stanu projektu lub oceny.
 • Zmiana kolejności kart zajęć – nauczyciele i uczniowie mogą zmieniać kolejność zajęć na stronie głównej Classroom.
 • Oceny ułamkowe – nauczyciele mogą przyznawać oceny ułamkowe.
 • Wyświetlanie kodu zajęć – zapraszając uczniów na zajęcia, nauczyciele mogą wyświetlić kod zajęć na pełnym ekranie.
 • Przenoszenie własności zajęć – administratorzy i nauczyciele mogą przenosić własność zajęć na innych nauczycieli.
 • Korzystanie z paska Google – użytkownicy mogą łatwo przełączać się między Classroom i innymi narzędziami G Suite oraz otwierać Classroom bezpośrednio z Menu z aplikacjami.
Czerwiec 2017 r.

Nowe funkcje interfejsu API:

Maj 2017 r.

Nowe funkcje:

Marzec 2017 r.

Post na blogu (tylko w języku angielskim)

Nowe funkcje:

Luty 2017 r.

Nowe funkcje:

 • Konfigurowanie powiadomień – nauczyciele i uczniowie mogą wybrać, które powiadomienia chcą otrzymywać na urządzeniach mobilnych.
 • Powiadomienia dla uczniów – uczniowie mogą otrzymywać e-maile i powiadomienia na urządzeniu mobilnym, jeśli mają nieoddane zadania z terminem w ciągu najbliższych 24 godzin.
Styczeń 2017 r.

Nowe funkcje:

Nowa funkcja w wersji na Androida:

 • Nauczyciele mogą edytować opis zajęć i dodawać materiały na karcie Informacje.
Grudzień 2016 r.

Opiekunowie mogą otrzymywać e-maile z podsumowaniami na dowolny adres e-mail. Nie wymaga to utworzenia konta Google ani zalogowania się na takie konto.
 

Listopad 2016 r.

Nowe funkcje w wersji na Androida:

 • Nauczyciele mogą planować opublikowanie projektów, pytań i ogłoszeń w późniejszym terminie. Taki post zostaje automatycznie opublikowany w strumieniu zajęć o określonej godzinie we wskazanym dniu.
 • Na urządzeniach z Androidem 7.0 Nougat nauczyciele i uczniowie mogą przeciągać i upuszczać materiały do Classroom z innej aplikacji, gdy obie te aplikacje są wyświetlone w trybie podziału ekranu.
Październik 2016 r.

Nowa funkcja w wersji internetowej i na Androida:

Nowa funkcja w wersji na Androida:

Nowe funkcje w wersji na Apple® iOS®:

Wrzesień 2016 r.

Nowa funkcja w wersji internetowej:

Nowe funkcje w wersji na Androida:

Sierpień 2016 r.

Post na blogu (tylko w języku angielskim)

 • Podsumowania dla opiekunów: nauczyciele i administratorzy mogą zaproponować opiekunom otrzymywanie e-maili z podsumowaniem aktywności uczniów. Opiekun może wybrać częstotliwość otrzymywania tych e-maili – codziennie lub co tydzień – i w każdej chwili może z nich zrezygnować. Podsumowanie obejmuje informacje o brakujących i najbliższych zadaniach ucznia oraz nowe ogłoszenia i pytania opublikowane przez nauczycieli w strumieniu zajęć.
 • Tematy ułatwiające porządkowanie strumienia: nauczyciele mogą porządkować strumień zajęć przez dodawanie tematów do postów. Nauczyciele i uczniowie mogą filtrować strumień według tematu.
 • Nauczyciele i uczniowie mogą wyświetlać podgląd materiałów załączonych do projektów oraz postów.
 • Nauczyciele i uczniowie mogą wyświetlać e-maile z powiadomieniami według zajęć przy użyciu usługi Inbox by Gmail. Ważne aktualizacje z ostatnich e-maili są wyróżniane w każdej grupie.
 • Tworząc zajęcia, nauczyciel może dodać temat.

Nowe funkcje aplikacji mobilnej:

 • Adnotacje mobilne: nauczyciele i uczniowie mogą rysować w dokumentach oraz plikach PDF, wyróżniać w nich tekst, a także dodawać do nich notatki w aplikacji mobilnej Classroom.
 • Nauczyciele mogą tworzyć dla uczniów ankiety z pytaniami jednokrotnego wyboru, a także umożliwić uczniom wyświetlanie podsumowania odpowiedzi udzielonych przez inne osoby z klasy.
 • Na urządzeniach z Apple® iOS® nauczyciele mogą publikować wpisy na wielu zajęciach. 
Lipiec 2016 r.

Zaktualizowane funkcje aplikacji mobilnej:

Czerwiec 2016 r.

Zaktualizowane funkcje na urządzeniach z iOS:

 • Nauczyciele mogą zapraszać na swoje zajęcia uczniów i nauczycieli współprowadzących.
 • Nauczyciele mogą wyciszać uczniów.
 • Nauczyciele mogą tworzyć oraz planować projekty i pytania bez określonego terminu. 
Maj 2016 r.
 • Obsługa zadań w interfejsie API Classroom: aplikacje innych firm mogą tworzyć projekty w strumieniu, oddawać zadania uczniów i przesyłać oceny z powrotem do Classroom.
 • Dodatkowe metadane zajęć w interfejsie API Classroom: aplikacje innych firm mogą wyświetlać foldery zajęć zapisane na Dysku i grupy utworzone na zajęciach.
 • Nauczyciele mogą planować opublikowanie projektów, pytań i ogłoszeń w późniejszym terminie. Taki post zostaje automatycznie opublikowany w strumieniu zajęć o określonej godzinie we wskazanym dniu.

Zaktualizowane funkcje na urządzeniach z Androidem:

 • Użytkownicy mogą z łatwością udostępniać treści z innych aplikacji mobilnych, aby tworzyć wpisy w Classroom.
 • Nauczyciele mogą zapraszać oraz usuwać ze swoich zajęć uczniów i nauczycieli współprowadzących.
 • Nauczyciele mogą wyciszać uczniów.

Zaktualizowane funkcje na urządzeniach z iOS:

 • Nauczyciele mogą planować opublikowanie projektów, pytań i ogłoszeń w późniejszym terminie. 
 • Nauczyciele mogą usuwać ze swoich zajęć uczniów i nauczycieli współprowadzących.
Kwiecień 2016 r.
 • Nauczyciele mogą tworzyć ankiety z pytaniami jednokrotnego wyboru dla uczniów, a także umożliwiać uczniom wyświetlanie podsumowania odpowiedzi udzielonych przez inne osoby z klasy. 

Zaktualizowane funkcje na urządzeniach z iOS:

Marzec 2016 r.

Zaktualizowane funkcje na urządzeniach z Androidem:

 • Nauczyciele mogą zapisywać wersje robocze projektów, pytań i ogłoszeń, aby opublikować je w późniejszym terminie. Nauczyciele mogą też dołączać filmy z YouTube i publikować treści na wielu zajęciach.
 • Na urządzeniach z Androidem nauczyciele i uczniowie mogą konfigurować powiadomienia, aby natychmiast otrzymywać informacje o interesujących ich nowościach. Małe czerwone kółko w menu Classroom oznacza, że są dostępne nowe powiadomienia.
Luty 2016 r.
 • Spersonalizowany widok najbliższych zadań: na liście zadań związanych z danymi zajęciami uczniowie widzą tylko swoje nieukończone projekty. Najbliższe zadania są pokazywane na karcie i w strumieniu zajęć. 
Grudzień 2015 r.

Post na blogu (tylko w języku angielskim)

Zaktualizowane funkcje aplikacji mobilnej:

Październik 2015 r.
 • Formularze Google: nauczyciele mogą z łatwością dołączać formularze do postów i otrzymywać odpowiedzi w Classroom. Jeśli nauczyciel dołączy formularz do projektu, który nie zawiera żadnego innego zadania do wykonania, projekt jest automatycznie oznaczany jako zrobiony, gdy uczeń wypełni formularz.
Wrzesień 2015 r.

Post na blogu (tylko w języku angielskim)

 • Kalendarz Google: każde zajęcia mają przypisany kalendarz, do którego są automatycznie dodawane zadania z określonym terminem. Nauczyciele i uczniowie mogą wyświetlać ten kalendarz w Classroom oraz w Kalendarzu Google na komputerze lub urządzeniu mobilnym.
 • Udostępnianie w Classroom przy użyciu Chrome: uczniowie i nauczyciele mogą udostępniać zawartość stron internetowych na swoich zajęciach przy użyciu rozszerzenia do Chrome Udostępnianie w Classroom. Pozwala to nauczycielom natychmiastowo przesyłać strony internetowe do wszystkich uczniów na zajęciach i tworzyć projekty lub ogłoszenia w Classroom.
Sierpień 2015 r.

Post na blogu (tylko w języku angielskim)

 • Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi: nauczyciele mogą teraz w dowolnej chwili publikować w strumieniu zajęć pytania dla uczniów wymagające krótkich odpowiedzi. Mogą przy tym zezwolić uczniom na edytowanie swoich odpowiedzi i wyświetlanie odpowiedzi innych osób z zajęć. Uczniowie odpowiadają na pytania w strumieniu zajęć. Nauczyciele mogą te odpowiedzi oceniać.
 • Ponowne używanie postów: nauczyciele mogą teraz ponownie korzystać z istniejących postów (ogłoszeń, projektów, pytań) z obecnych lub wcześniejszych zajęć.
 • Przenoszenie posta na początek strumienia zajęć: nauczyciele mogą zmieniać kolejność postów w strumieniu zajęć przez przenoszenie dowolnych postów na początek strumienia. Pozwala to nadać priorytet określonym informacjom.
 • Odświeżenie wyglądu: Classroom ma teraz nowy uproszczony interfejs funkcji tworzenia i publikowania projektów, ogłoszeń oraz pytań, a także w bardziej czytelny sposób pokazuje szczegóły projektów. Zaktualizowany interfejs przyspiesza i ułatwia dostęp dla nauczycieli i uczniów.
Lipiec 2015 r.
 • Biała lista domen: możesz teraz utworzyć białą listę innych domen G Suite dla Szkół i Uczelni, aby umożliwić uczniom, nauczycielom i innym pracownikom z różnych domen skuteczną współpracę przy użyciu Dysku i Classroom.
 • Powiadomienia na urządzeniach mobilnych: uczniowie mogą natychmiast dowiadywać się o utworzeniu przez nauczyciela nowego projektu lub ogłoszenia, dodaniu komentarza do posta ucznia albo wystawieniu oceny i zwróceniu zadania. Nauczyciele mogą otrzymywać powiadomienia o dodaniu przez ucznia komentarza do wpisu, wysłaniu przez ucznia prywatnej wiadomości albo otrzymaniu zaproszenia do uczenia na innych zajęciach.
Czerwiec 2015 r.

Post na blogu (tylko w języku angielskim)

 • Przycisk udostępniania w Classroom: nauczyciele i uczniowie mogą udostępniać linki, filmy i obrazy z innych stron internetowych lub usług w Classroom.
 • Interfejs Classroom API: umożliwia administratorom obsługiwanie dużych zajęć i zarządzanie nimi, a programistom – integrowanie aplikacji z Classroom.
 • Ustawianie dostępu do danych Classroom: administratorzy mogą określić, czy użytkownicy w domenie mogą przyznawać dostęp do swoich danych Classroom innym aplikacjom.
 • Powiadomienia mobilne: w najbliższych tygodniach wprowadzimy w aplikacjach na iOS i Androida powiadomienia mobilne, które będą natychmiast informować uczniów o przydzieleniu nowego zadania, wystawieniu oceny czy komentarzu od innego ucznia lub nauczyciela.
Maj 2015 r.

Post na blogu (tylko w języku angielskim)

Zaktualizowane funkcje aplikacji mobilnej:

Kwiecień 2015 r.

Post na blogu (tylko w języku angielskim)

Luty 2015 r.

Post na blogu (tylko w języku angielskim)

Styczeń 2015 r.

Post na blogu (tylko w języku angielskim)

 • Aplikacja mobilna na Androida oraz iOS: aplikacja mobilna Classroom pozwala uczniom robić zadania w dowolnym czasie i dowolnym miejscu. Przeznaczona jest dla szkół korzystających z iPadów lub tabletów z Androidem, szkół umożliwiających korzystanie z własnych urządzeń (BYOD) oraz dla urządzeń osobistych uczniów. Oto kilka z funkcji dostępnych w tej aplikacji mobilnej:
  • Zdjęcia: uczniowie mogą dołączać zdjęcia do projektów lub wpisów, udostępniając je nauczycielowi albo całej klasie.
  • Udostępnianie z innych aplikacji: uczniowie mogą też łatwo dołączać do projektów zdjęcia, pliki PDF i strony internetowe z innych aplikacji.
  • Offline: dzięki buforowaniu offline uczniowie mogą sprawdzać listę zadań do zrobienia, nawet gdy nie mają połączenia z internetem.
 • Archiwizowanie zajęć: na koniec roku szkolnego lub semestru możesz zarchiwizować zajęcia, aby zachować materiały, projekty i posty w strumieniu zajęć.
 • Strona Zadania dla nauczycieli: na stronie Zadania nauczyciele mogą przeglądać zadania uczniów, oceny i komentarze.
Grudzień 2014 r.
Październik 2014 r.

Post na blogu (tylko w języku angielskim)

 • +Wzmianki: możesz dodawać +wzmianki o innych uczniach lub swoim nauczycielu w komentarzach i postach.
 • Prostsze zapraszanie uczniów przy użyciu Grup dyskusyjnych: jeśli masz już ustawioną grupę dyskusyjną Google dla klasy, możesz teraz użyć jej do zaproszenia uczniów do Classroom.
 • Oznaczanie projektów jako „zrobionych”: nie wszystkie projekty wymagają od uczniów przesyłania zadań online (np. przeczytanie rozdziału lub przeprowadzenie eksperymentu), dlatego uczniowie mogą po prostu oznaczać projekty jako „zrobione”, jeśli nie ma nic do oddania.
 • Kontrolowanie strumienia przez nauczyciela: nauczyciel może określić, czy uczniowie mogą dodawać posty i komentarze w strumieniu, uniemożliwić wybranemu uczniowi komentowanie i publikowanie oraz wyświetlić elementy wcześniej usunięte ze strumienia.
 • Eksportowanie wszystkich ocen: nauczyciele mogą pobrać oceny ze wszystkich projektów w danych zajęciach jednocześnie, co ułatwia eksportowanie ocen do dziennika.
 • Sortowanie według imienia lub nazwiska: w zależności od potrzeb nauczyciele mogą sortować listę uczniów według imienia lub nazwiska. 
Sierpień 2014 r.

Post na blogu (tylko w języku angielskim)

Udostępnienie Classroom: Classroom umożliwia zadawanie i zbieranie projektów w formie elektronicznej, a przy tym zawiera funkcje, które pozwalają nauczycielom zaoszczędzić mnóstwo czasu, na przykład automatyczne tworzenie kopii dokumentu Google dla każdego z uczniów.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?