Classroomin uudet ominaisuudet

Lisäämme Classroomiin uusia ominaisuuksia jatkuvasti. Tällä sivulla on kuvaus jokaisesta uudesta ominaisuudesta ja linkki lisätietoihin ominaisuuden käytöstä Classroomissa. Tarkista uudet ominaisuudet tältä sivulta joka kuukausi.

Saat Classroomia koskevat uusimmat päivitykset seuraamalla Google for Educationia Twitterissä ja tilaamalla Google for Education ‑blogin.

Syyskuu 2018

Uudet ominaisuudet:

 • Tehtävät-sivun materiaalit: Opettajat voivat lisätä kurssimateriaalia Tehtävät-sivulle.
 • Tehtävät-sivu aiemmin luoduille kursseille: Opettajat voivat lisätä Tehtävät-sivun aiemmin luoduille kursseille tai sellaisille kursseille, joilta kyseinen sivu on aiemmin poistettu.
 • Postaamisen helpottuminen Postausseinä-sivulla: Opettajat ja oppilaat voivat julkaista postauksia entistä helpommin postausseinällä.
 • Huoneen, aiheen ja osion muokkaaminen kurssia luotaessa ja Asetukset-sivulla: Opettajat voivat muokata huonetta, aihetta ja osiota kurssin luomisen tai muokkaamisen yhteydessä tai Asetukset-sivulla.
 • Opettajat voivat muokata huonetta ja aihetta luodessaan kurssin tai muokatessaan sitä.

Uudet iOS-ominaisuudet:

 • Alaosassa oleva välilehtinavigointi: iOS-käyttäjät voivat siirtyä postausseinän, Tehtävät-sivun ja Henkilöt-sivun välillä alaosan siirtymispalkin avulla.
 • Huoltajat: Vahvistetut opettajat voivat tarkastella oppilaiden huoltajia iOS-laitteilla. 

Elokuu 2018

Uudet ominaisuudet:

 • Uusi Tehtävät-sivu: Opettajat ja oppilaat voivat käyttää uutta Tehtävät-sivua. Opettajat voivat postata sivulle tehtäviä ja kysymyksiä ja ryhmitellä ne aiheen mukaan moduuleiksi.
 • Uusi arviointityökalu Classroomissa: Opettajat voivat käyttää uutta arviointityökalua, jonka avulla he voivat vaihtaa arvosanojen, oppilaiden töiden ja kommenttien välillä arvioinnin aikana. Usein käytetty palaute voidaan tallentaa kommenttipankkiin myöhempää käyttöä varten.
 • Uusi Henkilöt-sivu: Opettajat voivat katsoa kurssin jäsenten tiedot Henkilöt-sivulta. Opettajat voivat myös kutsua oppilaita, apuopettajia ja huoltajia sivulle ja poistaa heidät sieltä.
 • Uusi Asetukset-sivu: Opettajat voivat muokata kurssin kuvausta, muuttaa kurssikoodia, hallinnoida huoltajien yhteenvetoja ja muuttaa postausseinän asetuksia samalta asetussivulta.
 • Kurssin kopioiminen: Opettajat voivat kopioida kotitehtäviä ja aiheita olemassa olevilta kursseilta uudelle kurssille.
 • Ilmoitusten hallitseminen kurssikohtaisesti: Opettajat ja oppilaat voivat poistaa ilmoitukset käytöstä valitsemillaan kursseilla.
 • Arvosanojen muuttaminen: Opettajat voivat muuttaa arvosanojen pistemäärää luodessaan tai muokatessaan tehtäviä ja kysymyksiä.
 • Päivitysten tarkistaminen: Opettajat ja oppilaat voivat nähdä oppilaan työtä koskevat päivitysmerkinnät (määrätty, palautettu, arvioitu).

Saat lisätietoa uusista ominaisuuksista Takaisin kouluun 2018 ‑UKK:sta.

Sovellusliittymän uudet ominaisuudet

 • Kolmansien osapuolten sovellukset voivat vastaanottaa ohjelmallisesti ilmoituksia kurssin tehtäviin ja postauksiin tehdyistä muutoksista.
Huhtikuu 2018

Uudet Android-ominaisuudet:

 • Opettajat voivat liittää tehtäviin tiedostoja, joiden jakamisoikeutta heillä ei ole. Oppilaat voivat lisätä postauksiin tiedostoja, joita he eivät omista. Classroom kopioi aineiston jakamista varten.
 • Opettajat voivat kutsua huoltajia vastaanottamaan sähköpostitse yhteenvetoja oppilaiden edistymisestä.
 • Opettajat voivat lähettää luettelon kurssille liittyneen oppilaan töistä sähköpostitse oppilaalle ja tämän huoltajille. Luettelossa näkyy oppilaan töiden tila (esimerkiksi annettu tai palautettu) ja arvosana, jos työ on jo arvosteltu.
 • Opettajat ja oppilaat voivat liittää uusia PDF-tiedostoja ja tehdä niihin merkintöjä luodessaan ja muokatessaan postausta.
Maaliskuu 2018

Uusi ominaisuus:

Helmikuu 2018

Uudet ominaisuudet:

 • Kurssien nimeäminen uudelleen: iOS-laitteita käyttävät opettajat voivat vaihtaa kurssien nimeä ja osiota.
 • Oppilaan töiden yhtenäisen näkymän lähettäminen sähköpostilla: Opettajat voivat nyt lähettää kaikki oppilaan kurssityöt oppilaalle ja hänen huoltajilleen sähköpostitse. Luettelossa näytetään, onko työ palautettu. Näkymä sisältää arvosteltujen töiden arvosanat.
Joulukuu 2017

Uusi ominaisuus:

 • Classroom Family Linkin kautta hoidetuille Google-tileille: Lapset voivat käyttää Classroomia tilillä, jonka vanhempi tai huoltaja on luonut ja jota tämä hoitaa Family Linkin kautta.
 • Classroom-tietojen vienti: Käyttäjät voivat viedä tietonsa Classroom-kursseista Googlen Lataa tietosi ‑sivun kautta.
Marraskuu 2017

Uusi ominaisuus:

 • Lisää Drive-aineistoja, joiden jakamisoikeutta sinulla ei ole: Opettajat voivat lisätä tiedostoja tehtäviin. Oppilaat voivat lisätä postauksiin tiedostoja, joita he eivät omista. Classroom kopioi aineiston jakamista varten.
Syyskuu 2017

Uusi ominaisuus:

 • Arvosanojen tuominen Google Forms ‑kyselyistä: Opettajat voivat antaa tehtäväksi Google Forms ‑kyselyjä ja tuoda arvosanat automaattisesti Oppilaiden työt ‑sivulle.

Uudet sovellusliittymäominaisuudet:

 • Ilmoitukset kurssin osallistumislistoihin tehdyistä muutoksista: Sovellukset voivat tilata ilmoituksia kurssin tietoihin tehdyistä muutoksista.
 • Yksilöllisten postausten luonti: Sovellukset voivat luoda ja päivittää yksilöllisiä postauksia.
 • Ilmoitusten luonti: Sovellukset voivat julkaista ilmoituksia.
Elokuu 2017

Blogipostaus (vain englanniksi)

Uudet ominaisuudet:

 • Oppilaan työt yhdessä näkymässä: Opettajat näkevät nyt tietyn kurssille osallistuvan oppilaan kaikki työt yhdessä luettelossa. Oppilaat näkevät kaikki tiettyyn kurssiin liittyvät työt yhdessä paikassa. Sekä opettajat että oppilaat voivat suodattaa luettelon tehtävän tilan tai arvosanan mukaan.
 • Kurssikorttien järjestäminen uudelleen: Opettajat ja oppilaat voivat järjestää kurssinsa uudelleen Classroomin etusivulla.
 • Desimaalilukujen käyttö arvostelussa: Opettajat voivat käyttää desimaalilukuja arvostelussa.
 • Kurssin koodin näyttö: Opettajat voivat näyttää kurssin koodin koko näytön näkymässä kutsuessaan oppilaita kurssille.
 • Kurssin omistajuuden siirtäminen: Järjestelmänvalvojat ja opettajat voivat siirtää kurssien omistajuuden toiselle opettajalle.
 • Google-palkin käyttö: Käyttäjät voivat siirtyä helposti Classroomin ja muiden G Suite ‑työkalujen välillä sekä käyttää Classroomia suoraan sovelluksien käynnistysohjelman kautta.
Kesäkuu 2017

Uudet sovellusliittymäominaisuudet:

 • Kurssitehtävien ajoittaminen: Sovelluksissa voi ajoittaa kurssitehtäviä julkaistaviksi myöhemmin määrittämällä kurssitehtävien scheduledTime-kentän.
 • Kurssin kalenterin tarkasteleminen: Classroomin ja Google Kalenterin sovellusliittymän välisen integroinnin voi toteuttaa sovelluksissa kurssin calendarId-määrityksen avulla.
 • Vahvistettujen opettajien tunnistaminen: Sovellukset pystyvät nyt tunnistamaan, onko tietty käyttäjä vahvistettu opettaja.
Toukokuu 2017

Uudet ominaisuudet:

Maaliskuu 2017

Blogipostaus (vain englanniksi)

Uudet ominaisuudet:

Helmikuu 2017

Uudet ominaisuudet:

 • Ilmoitusten hallinta: Opettajat ja oppilaat voivat määrittää, mitä mobiili-ilmoituksia he saavat.
 • Oppilaan ilmoitukset: Oppilaat voivat saada sähköposti- ja mobiili-ilmoituksia, kun heillä on lähettämättömiä tehtäviä, jotka on palautettava 24 tunnin kuluessa.
Tammikuu 2017

Uudet ominaisuudet:

Uusi Android-ominaisuus:

Joulukuu 2016

Huoltajat voivat saada sähköpostiyhteenvetoja mihin tahansa sähköpostiosoitteeseen. Google-tilille kirjautumista tai tilin luomista ei tarvita.
 

Marraskuu 2016

Uudet Android-ominaisuudet:

 • Opettajat voivat ajoittaa tehtäviä, kysymyksiä tai ilmoituksia myöhemmin julkaistaviksi. Ajoitettu postaus julkaistaan automaattisesti postausseinällä haluttuna päivänä haluttuun kellonaikaan.
 • Android 7.0 Nougat ‑laitteita käyttävät opettajat ja oppilaat voivat vetää ja pudottaa materiaalia Classroomiin toisesta sovelluksesta, kun molemmat sovellukset ovat auki kahtia jaetun näytön tilassa.
Lokakuu 2016

Uusi verkko- ja Android-ominaisuus:

Uusi Android-ominaisuus:

 • Opettajat ja oppilaat voivat lisätä tekstiä ja muita merkintöjä mobiililaitteilla.

Uudet Apple® iOS® ‑ominaisuudet:

Syyskuu 2016

Uusi verkko-ominaisuus:

Uudet Android-ominaisuudet:

Elokuu 2016

Blogipostaus (vain englanniksi)

 • Huoltajien yhteenvedot: Opettajat ja järjestelmänvalvojat voivat lähettää huoltajille kutsun ottaa käyttöön sähköpostiyhteenvedot, joiden avulla nämä pysyvät perillä oppilaiden opiskelusta. Huoltajat voivat valita, lähetetäänkö yhteenveto päivittäin vai viikoittain, ja he voivat peruuttaa tilauksen milloin tahansa. Yhteenvedot sisältävät oppilaan puuttuvat ja tulevat työt sekä opettajien luokan postausseinällä julkaisemat uudet ilmoitukset ja kysymykset.
 • Aiheet postausten järjestämiseen: Opettajat voivat järjestää postausseinää lisäämällä postauksiin aiheita. Opettajat ja oppilaat voivat suodattaa postauksia aiheiden mukaan.
 • Opettajat ja oppilaat voivat esikatsella tehtäviin ja postauksiin liitettyjä materiaaleja.
 • Opettajat ja oppilaat voivat katsella sähköposti-ilmoituksia kursseittain Inbox by Gmailin avulla. Viimeisimpiin sähköposteihin liittyvät tärkeät päivitykset on korostettu jokaisessa nipussa.
 • Opettajat voivat lisätä aiheen kurssia luodessaan.

Mobiilisovelluksen uusia ominaisuuksia:

 • Mobiilimerkinnät: Opettajat ja oppilaat voivat piirtää, lisätä korostuksia ja kirjoittaa kommentteja dokumentteihin ja PDF-tiedostoihin Classroom-mobiilisovelluksessa.
 • Opettajat voivat tehdä oppilailleen kyselyjä käyttämällä monivalintakysymyksiä sekä antaa oppilaiden nähdä yhteenvedon luokkakavereidensa vastauksista.
 • Apple® iOS® ‑käyttöjärjestelmässä opettajat voivat postata useille kursseille. 
Heinäkuu 2016

Mobiilisovellusten ominaisuuksien päivityksiä:

Kesäkuu 2016

Päivitetyt iOS-ominaisuudet:

 • Opettajat voivat kutsua oppilaita ja apuopettajia liittymään kursseilleen.
 • Opettajat voivat mykistää oppilaita.
 • Opettajat voivat luoda ja ajoittaa tehtäviä tai kysymyksiä määrittämättä palautuspäivää. 
Toukokuu 2016
 • Kurssitehtävät Classroom-sovellusliittymässä: Kolmansien osapuolten sovelluksilla voi luoda tehtäviä postausseinälle, palauttaa oppilaiden töitä ja lähettää arvosanat takaisin Classroomiin.
 • Kurssin sisällönkuvaustiedot Classroom-sovellusliittymässä: Kolmansien osapuolten sovelluksilla voi katsella kurssin Drive-kansioita ja kurssin ryhmiä.
 • Opettajat voivat ajoittaa tehtäviä, kysymyksiä tai ilmoituksia myöhemmin julkaistaviksi. Ajoitettu postaus julkaistaan automaattisesti postausseinällä haluttuna päivänä haluttuun kellonaikaan.

Päivitetyt Android-ominaisuudet:

 • Käyttäjät voivat helposti luoda postauksia Classroomiin jakamalla muiden mobiilisovellusten sisältöä.
 • Opettajat voivat kutsua tai poistaa oppilaita ja apuopettajia.
 • Opettajat voivat mykistää oppilaita.

Päivitetyt iOS-ominaisuudet:

Huhtikuu 2016
 • Opettajat voivat tehdä oppilailleen kyselyjä käyttämällä monivalintakysymyksiä sekä antaa oppilaiden nähdä yhteenvedon luokkakavereidensa vastauksista. 

Päivitetyt iOS-ominaisuudet:

 • Opettajat voivat luonnostella kaikkia postaustyyppejä, kuten tehtäviä, kysymyksiä ja ilmoituksia, ja tallentaa ne julkaistavaksi myöhemmin. 
 • Opettajat voivat käyttää uudelleen saman tai edellisen kurssin valmiita postauksia, kuten tehtäviä, kysymyksiä ja ilmoituksia.
Maaliskuu 2016

Päivitetyt Android-ominaisuudet:

 • Opettajat voivat luonnostella kaikkia postaustyyppejä, kuten tehtäviä, kysymyksiä ja ilmoituksia, ja tallentaa ne julkaistavaksi myöhemmin. Opettajat voivat liittää YouTube-videoita ja lähettää postauksia useille kursseille.
 • Opettajat ja oppilaat voivat määrittää ilmoitukset Android-laitteilla niin, että he näkevät uudet ilmoitukset välittömästi. Pieni punainen ympyrä Classroomin valikossa on merkki uusista ilmoituksista.
Helmikuu 2016
 • Räätälöidyt tulevat työt: Oppilaat näkevät kurssin tulevien töiden luettelossa vain keskeneräiset tehtävänsä. Tulevat työt näkyvät luokan kortissa ja postausseinällä. 
Joulukuu 2015

Blogipostaus (vain englanniksi)

Mobiilisovellusten ominaisuuksien päivityksiä:

 • Opettajat voivat luoda lyhyttä vastausta edellyttäviä kysymyksiä postausseinälle. He voivat myös antaa oppilaille oikeuden muokata vastauksiaan sekä nähdä muiden oppilaiden vastaukset ja vastata niihin.
 • Google Forms: Opettajat voivat helposti liittää lomakkeen postauksiin ja avata vastauksia.
 • Androidissa opettajat voivat käyttää uudelleen saman tai edellisen kurssin valmiita postauksia (ilmoituksia, tehtäviä ja kysymyksiä).
Lokakuu 2015
 • Google Forms: Opettajat voivat helposti liittää postauksiin Google Forms ‑lomakkeita ja avata vastauksia Classroomista. Kun opettaja liittää tehtävään lomakkeen ja muita tehtäviä ei ole, tehtävä merkitään automaattisesti valmiiksi oppilaan saatua lomakkeen valmiiksi.
Syyskuu 2015

Blogipostaus (vain englanniksi)

 • Google Kalenteri: Jokaisella kurssilla on kalenteri, johon lisätään automaattisesti tehtävät, joilla on palautuspäivä. Opettajat ja oppilaat voivat katsella kalenteria Classroomissa tai Google Kalenterissa tietokoneillaan ja mobiililaitteillaan.
 • Jaa Classroomiin Chromella: Oppilaat ja opettajat voivat jakaa verkkosisältöä luokilleen Chromen Jaa Classroomiin ‑laajennuksen avulla. Opettajat voivat myös julkaista sillä verkkosivuja välittömästi kaikille luokan oppilaille tai luoda tehtävän tai ilmoituksen Classroomiin.
Elokuu 2015

Blogipostaus (vain englanniksi)

 • Kysymyksen esittäminen ja kysymykseen vastaaminen: Opettajat voivat milloin tahansa lähettää lyhyttä vastausta edellyttävän kysymyksen oppilaille luokan streamiin. Oppilaille voi antaa oikeuden muokata omaa vastaustaan sekä nähdä muiden oppilaiden vastaukset ja vastata niihin. Oppilaat vastaavat kysymykseen postausseinällä, ja opettajat voivat arvostella vastaukset.
 • Postauksen käyttäminen uudelleen: Opettajat voivat käyttää uudelleen saman tai edellisen kurssin valmiita postauksia (ilmoituksia, tehtäviä ja kysymyksiä).
 • Postauksen siirtäminen postausseinän yläosaan: Opettaja voi muuttaa postausten järjestystä postausseinällä siirtämällä minkä tahansa kohteen seinän yläreunaan, jolloin postaus tulee paremmin esille.
 • Visuaalinen päivitys: Classroomilla on uusi, selkeämpi ulkoasu tehtävien, ilmoitusten ja kysymysten luomiseen ja lähettämiseen sekä tehtävän tietojen katseluun. Uudistuneen ilmeen ansiosta opettajat ja oppilaat voivat käyttää Classroomia entistä nopeammin ja helpommin.
Heinäkuu 2015
 • Sallittujen luetteloon lisätyt verkkotunnukset: Nyt voit lisätä sallittujen luetteloon muita G Suite for Education ‑verkkotunnuksia. Näin eri verkkotunnusten oppilaat, opettajat tai muu henkilökunta voivat työskennellä tehokkaasti yhdessä Drivessa ja Classroomissa.
 • Mobiili-ilmoitukset: Oppilaat näkevät välittömästi, kun opettaja luo uuden tehtävän tai ilmoituksen, kommentoi oppilaan postausta tai arvostelee tai palauttaa tehtävän. Opettajat näkevät välittömästi, kun oppilaat kommentoivat postausta tai lähettävät opettajalle yksityisviestin tai kun opettaja kutsutaan opettamaan luokkaa.
Kesäkuu 2015

Blogipostaus (vain englanniksi)

 • Classroomin jakamispainike: Opettajat ja oppilaat voivat jakaa linkkejä, videoita ja kuvia muilta verkkosivustoilta tai muista tuotteista Classroomiin.
 • Classroom-sovellusliittymä: Järjestelmänvalvojat voivat hallita käyttäjiä ja kurssien kokoa, ja kehittäjät voivat integroida sovelluksiaan Classroomiin.
 • Classroomin datan käytön määrittäminen: Järjestelmänvalvojat voivat päättää, voivatko verkkotunnuksen käyttäjät myöntää muille sovelluksille käyttöoikeuden Classroom-dataansa.
 • Mobiili-ilmoitukset: Muutaman viikon kuluttua oppilaat näkevät iOS- ja Android-sovelluksissa välittömästi, kun he saavat uuden tehtävän, arvosanan tai kommentin toiselta oppilaalta tai opettajalta.
Toukokuu 2015

Blogipostaus (vain englanniksi)

Mobiilisovellusten ominaisuuksien päivityksiä:

Huhtikuu 2015

Blogipostaus (vain englanniksi)

Helmikuu 2015

Blogipostaus (vain englanniksi)

Tammikuu 2015

Blogipostaus (vain englanniksi)

 • Android- ja iOS-mobiilisovellus: Classroom-mobiilisovelluksen avulla oppilaat voivat tehdä tehtävänsä milloin ja missä tahansa. Se on suunniteltu iPad- tai Android-tabletteja käyttäville kouluille, omien laitteiden käyttöä edellyttäville eli BYOD (Bring your own device) ‑käytäntöä noudattaville kouluille ja oppilaiden omille laitteille. Tässä on muutamia mobiililaitekohtaisia ominaisuuksia, jotka ovat käytettävissä sovelluksen kautta:
  • Kuvat: Oppilaat voivat liittää kuvia tehtäviin tai postauksiin ja jakaa ne opettajan tai kaikkien oppilaiden kanssa.
  • Jakaminen muista sovelluksista: Oppilaat voivat liittää tehtäviinsä helposti kuvia, PDF-tiedostoja ja verkkosivuja muista sovelluksista.
  • Offline: Offline-välimuistitallennuksen ansiosta oppilaat voivat käyttää tehtäväluetteloaan myös ilman internetyhteyttä.
 • Kurssin arkistointi: Lukuvuoden tai ‑kauden päättyessä voit halutessasi arkistoida kurssin, jos haluat säilyttää sen materiaalit, tehtävät ja postausseinälle lähetetyt postaukset.
 • Opettajien tehtäväsivu: Tehtäväsivulla opettajat voivat tarkistaa oppilaiden tekemät tehtävät sekä arvosanat tai aiemmat kommentit.
Joulukuu 2014
Lokakuu 2014

Blogipostaus (vain englanniksi)

 • +Maininnat: Oppilaat voivat +mainita luokkakavereitaan tai opettajansa kommenteissa ja postauksissa.
 • Oppilaiden kutsuminen entistä helpommin Ryhmien avulla: Jos opettaja on jo määrittänyt Google Ryhmän kurssilleen, hän voi nyt kutsua oppilaita Classroomiin sen avulla.
 • Tehtävien merkitseminen valmiiksi: Kaikkiin tehtäviin ei kuulu työn lähettäminen verkossa (esimerkiksi tietyn kappaleen lukeminen tai kokeilun tekeminen), joten oppilaat voivat merkitä tehtäviä valmiiksi silloinkin, kun mitään palautettavaa ei ole.
 • Postausseinän hallinta opettajille: Opettajat voivat määrittää käyttöoikeuksissa, voivatko oppilaat postata tai lähettää kommentteja postausseinälle. Lisäksi opettajat voivat estää yksittäisiltä oppilailta postausten tai kommenttien lähettämisen ja katsella postausseinältä aiemmin poistettuja kohteita.
 • Kaikkien arvosanojen vienti: Opettajat voivat ladata kurssin kaikkien tehtävien arvosanat kerralla, joten tehtävät on entistä helpompi viedä arvosanataulukkoon.
 • Lajittelu etu- tai sukunimen mukaan: Opettajat voivat myös valita, lajitellaanko oppilaat etu- vai sukunimen mukaan. 
Elokuu 2014

Blogipostaus (vain englanniksi)

Classroomin julkaiseminen: Classroom on suunniteltu auttamaan opettajia luomaan ja keräämään tehtäviä paperittomasti. Se sisältää aikaa säästäviä ominaisuuksia, kuten mahdollisuuden kopioida Google-dokumentti automaattisesti jokaiselle oppilaalle. 
 •  
 •  
 •  
 •  
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Miten sivua voisi parantaa?