Oddawanie projektu

W zależności od projektu możesz oddać dokument, który przypisał do Ciebie nauczyciel, utworzyć własny dokument Google lub dodać pliki do projektu.

Jeśli chcesz edytować oddany projekt, możesz go wycofać. Pamiętaj jednak, że wszystkie projekty oddane lub oznaczone jako zrobione po terminie są zapisywane jako spóźnione.

Oddawanie projektu

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania wybierz projekt.
 3. Na karcie Twoje zadania kliknij Rozwiń Rozwiń.
  Otwórz Twoje zadania
 4. Aby dołączyć materiały:
  1. Kliknij Dodaj załącznik.
  2. Kliknij Dysk Dysk, Link Link, Plik Prześlij, Wybierz zdjęcie Wybierz zdjęcie lub Użyj aparatu Użyj aparatu.
  3. Wybierz załącznik lub wpisz URL i kliknij Dodaj.
 5. Aby dołączyć nowy dokument:
  1. Kliknij Dodaj załącznik.
  2. Kliknij Nowe Dokumenty, Nowe Prezentacje, Nowe Arkusze lub Nowy plik PDF.
   • Jeśli tworzysz nowy dokument, prezentację lub arkusz kalkulacyjny, wpisz informacje i kliknij Gotowe OK.
   • W przypadku nowego pliku PDF otwierany jest pusty plik, w którym możesz tworzyć notatki i dodawać rysunki. Kiedy skończysz, kliknij Zapisz.

  Uwaga: możesz dołączyć i utworzyć więcej niż jeden plik.

 6. (Opcjonalnie) Aby usunąć załącznik, kliknij Usuń Usuń.
 7. (Opcjonalnie) Wpisz prywatny komentarz dla nauczyciela i kliknij Opublikuj Opublikuj.
 8. Kliknij Oddaj i potwierdź tę czynność.
  Stan projektu zmieni się na Oddane.

  Kliknij Oddaj

   

Oddawanie testu

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania wybierz projekt.
 3. Kliknij plik testu i odpowiedz na pytania.
 4. W formularzu kliknij Prześlij.
 5. W Classroom kliknij Oznacz jako zrobione i potwierdź tę czynność.
  Stan projektu zmieni się na Oddane.

  Kliknij Oznacz jako zrobione

 

Oznaczanie zadania jako zrobionego

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania wybierz projekt.
 3. Na karcie Twoje zadania kliknij Rozwiń Rozwiń.
  Otwórz Twoje zadania
 4. (Opcjonalnie) Wpisz prywatny komentarz dla nauczyciela i kliknij Opublikuj Opublikuj.

 5. Kliknij Oznacz jako zrobione i potwierdź tę czynność.

  Stan projektu zmieni się na Oddane.

  Kliknij Oznacz jako zrobione

   

Wycofywanie projektu 

Uwaga: wszystkie projekty oddane lub oznaczone jako zrobione po terminie są zapisywane jako spóźnione, nawet jeśli wcześniej przesłano je w terminie.

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia a potem Zadania wybierz projekt.
 3. Na karcie Twoje zadania kliknij Rozwiń Rozwiń.

  Otwórz Twoje zadania
 4. Kliknij Wycofaj zadanie i potwierdź tę czynność.
  Projekt zostanie wycofany. Prześlij go ponownie przed upłynięciem terminu.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?