Przesyłanie projektu

Na stronie Strumień możesz zobaczyć zadania, które Ci przypisano. Takie zadania musisz wykonać i oddać online w Classroom. Nauczyciel widzi oddane zadania i ocenia je.

Projekt możesz przesłać na dwa sposoby:

 • Jeśli musisz dodać załączniki do projektu, wykonaj czynności związane z oddawaniem projektu.
 • Jeśli nie musisz niczego załączać, zobacz, jak oznaczyć projekt jako zrobiony.

Po przesłaniu projektu możesz go edytować. Jednak projekty, które zostały oddane lub oznaczone jako zrobione po terminie, są oznaczane jako spóźnione.

Oddawanie projektu
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia i wybierz projekt.
 3. Jeśli nauczyciel dołączył element z Dysku, kliknij jego miniaturkę, aby go otworzyć.
 4. (Opcjonalnie) Aby dołączyć materiały do projektu:
  1. Kliknij Dodaj załącznik.
  2. Kliknij Dysk Dysk, Link Link, Wybierz zdjęcie Wybierz zdjęcie lub Użyj aparatu Użyj aparatu.
  3. Wybierz załącznik albo wpisz adres URL i kliknij Dodaj.
 5. (Opcjonalnie) Aby utworzyć nowy załącznik:
  1. Kliknij Dodaj załącznik.
  2. Kliknij Nowe Dokumenty, Nowe Prezentacje, Nowe Arkusze lub Nowy plik PDF.
   • Jeśli utworzysz nowy dokument, prezentację lub arkusz kalkulacyjny, wpisz informacje i kliknij Gotowe OK.
   • W przypadku nowego PDF-a otwierany jest pusty plik, w którym możesz wpisać notatki i narysować coś. Kiedy skończysz, kliknij Zapisz Zapisz.

  Uwaga: możesz dołączyć i utworzyć więcej niż jeden plik.

 6. (Opcjonalnie) Aby usunąć załącznik, kliknij Usuń Usuń i potwierdź tę czynność.
 7. (Opcjonalnie) Wpisz prywatny komentarz dla nauczyciela i kliknij Opublikuj Publikuj.
 8. Kliknij Oddaj i potwierdź tę czynność.

  Kliknij Oddaj

  Stan projektu zmieni się na Gotowe.

Uwaga: swoje projekty znajdziesz też w kalendarzu zajęć.

Oznaczanie projektu jako zrobionego
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia i wybierz projekt.

  Uwaga: swoje projekty znajdziesz też w kalendarzu zajęć.

 3. (Opcjonalnie) Wpisz prywatny komentarz dla nauczyciela i kliknij Opublikuj Publikuj.
 4. Kliknij Oznacz jako zrobione i potwierdź tę czynność.

  Kliknij Oznacz jako zrobione

  Stan projektu zmieni się na Gotowe.

Uwaga: swoje projekty znajdziesz też w kalendarzu zajęć.

Edytowanie projektu po jego oddaniu lub oznaczeniu jako zrobiony
 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia i wybierz projekt.

  Uwaga: swoje projekty znajdziesz też w kalendarzu zajęć.

 3. Kliknij Wycofaj zadanie i potwierdź tę czynność.

  Kliknij Wycofaj zadanie

  Zadanie zostanie wycofane. Pamiętaj o jego ponownym oddaniu w terminie.

 4. Wprowadź zmiany.
 5. (Opcjonalnie) Dołącz nowe pliki lub linki.
 6. (Opcjonalnie) Wpisz prywatny komentarz dla nauczyciela i kliknij Opublikuj Publikuj.
 7. Kliknij Oddaj i potwierdź tę czynność.

  Kliknij Oddaj

  Stan projektu zmieni się na Gotowe.

Uwaga: swoje projekty znajdziesz też w kalendarzu zajęć.

Uwaga: wszystkie projekty oddane lub oznaczone jako zrobione po terminie są oznaczane jako spóźnione, nawet jeśli wcześniej przesłano je w terminie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?