Przesyłanie projektu

Na stronie Strumień możesz zobaczyć zadania, które Ci przypisano. Takie zadania musisz wykonać i oddać online w Classroom. Nauczyciel widzi oddane zadania i ocenia je.

Projekt możesz przesłać na dwa sposoby:

 • Jeśli musisz dodać załączniki do projektu, wykonaj czynności związane z oddawaniem projektu.
 • Jeśli nie musisz niczego załączać, zobacz, jak oznaczyć projekt jako zrobiony.

Po przesłaniu projektu możesz go edytować. Jednak projekty, które zostały oddane lub oznaczone jako zrobione po terminie, są oznaczane jako spóźnione.

Oddawanie projektu

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia potem Zadania wybierz projekt.
  Uwaga: swoje projekty znajdziesz też w kalendarzu zajęć.
 3. (Opcjonalnie) Jeśli nauczyciel dołączył element z Dysku, kliknij jego miniaturę, aby go otworzyć.
 4. Na karcie Twoje zadania kliknij Rozwiń Rozwiń.
  Otwórz Twoje zadania
 5. (Opcjonalnie) Aby dołączyć materiały do zadania:
  1. Kliknij Dodaj załącznik.
  2. Kliknij Dysk Dysk,Nie widzisz ikony Dysku? Link Link, Plik Prześlij, Zrób zdjęcie Zrób zdjęcie lub Nagraj film Nagraj film.
  3. Zaznacz załącznik lub wpisz adres URL i kliknij Wybierz.

  Uwaga: na urządzeniach z Androidem 7.0 Nougat możesz przeciągać materiały do Classroom z innej aplikacji, gdy te aplikacje są wyświetlone w trybie podzielonego ekranu. Więcej informacji znajdziesz na stronie systemu Android 7.0 Nougat.

 6. (Opcjonalnie) Aby utworzyć nowy załącznik:
  1. Kliknij Dodaj załącznik.
  2. Kliknij Nowe Dokumenty, Nowe Prezentacje, Nowe Arkusze lub Nowy plik PDF.
   • Jeśli tworzysz nowy dokument, prezentację lub arkusz kalkulacyjny, wpisz informacje i kliknij Gotowe OK.
   • W przypadku nowego PDF-a otwierany jest pusty plik, w którym możesz wpisać notatki i narysować coś. Kiedy skończysz, kliknij Więcej Więcej potem Zapisz.

  Uwaga: możesz dołączyć i utworzyć więcej niż jeden plik.

 7. (Opcjonalnie) Aby usunąć załącznik, kliknij Usuń Usuń i potwierdź tę czynność.
 8. (Opcjonalnie) Aby dodać prywatny komentarz dla nauczyciela, kliknij Dodaj prywatny komentarz potem wpisz komentarz potem kliknij Opublikuj Opublikuj.
 9. Kliknij Oddaj i potwierdź tę czynność.

  Kliknij Oddaj

  Stan projektu zmieni się na Oddane.

Oznaczanie zadania jako zrobionego

Uwaga: wszystkie projekty oddane lub oznaczone jako zrobione po terminie są oznaczane jako spóźnione, nawet jeśli wcześniej przesłano je w terminie.

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia potem Zadania wybierz projekt.
  Uwaga: swoje projekty znajdziesz też w kalendarzu zajęć.
 3. Na karcie Twoje zadania kliknij Rozwiń Rozwiń.
  Otwórz Twoje zadania
 4. (Opcjonalnie) Wpisz prywatny komentarz dla nauczyciela i kliknij Opublikuj Opublikuj.
 5. Kliknij Oznacz jako zrobione i potwierdź tę czynność.

  Kliknij Oznacz jako zrobione

  Stan projektu zmieni się na Oddane.

Edytowanie projektu po jego oddaniu lub oznaczeniu jako zrobiony

Uwaga: wszystkie projekty oddane lub oznaczone jako zrobione po terminie są oznaczane jako spóźnione, nawet jeśli wcześniej przesłano je w terminie.

 1. Kliknij Classroom Classroom.
 2. Kliknij zajęcia potem Zadania wybierz projekt.
  Uwaga: swoje projekty znajdziesz też w kalendarzu zajęć.
 3. Na karcie Twoje zadania kliknij Rozwiń Rozwiń.
  Otwórz Twoje zadania
 4. Kliknij Wycofaj zadanie i potwierdź tę czynność.
  Projekt zostanie wycofany. Prześlij go ponownie przed upłynięciem terminu.
 5. Wprowadź zmiany.
 6. (Opcjonalnie) Dołącz nowe pliki lub linki.
 7. (Opcjonalnie) Wpisz prywatny komentarz dla nauczyciela i kliknij Opublikuj Opublikuj.
 8. Kliknij Oddaj i potwierdź tę czynność.
  Stan projektu zmieni się na Oddane.

Uwaga: wszystkie projekty oddane lub oznaczone jako zrobione po terminie są oznaczane jako spóźnione, nawet jeśli wcześniej przesłano je w terminie.

Pliki na Dysku w starszych wersjach Androida
Sposób załączania plików z Dysku na urządzeniu z Androidem zależy od używanej wersji systemu. Jeśli chcesz sprawdzić, którą wersję Androida masz na urządzeniu, zapoznaj się z artykułem Sprawdzanie wersji Androida.

Jeśli używasz Androida 4.4 (Kit Kat), nie zobaczysz ikony Dysku Dysk, ale możesz załączyć pliki z Dysku:

 • Kliknij Plik Prześlij potem wybierz plik do załączenia. 
Jeśli używasz Androida 4.3 (Jelly Bean), po kliknięciu ikony Dysku Dysk zobaczysz prośbę o zaktualizowanie urządzenia. Instrukcje znajdziesz w artykule Aktualizowanie Androida do nowszej wersji. Aktualizacja może nie działać na niektórych starszych urządzeniach, ale do wyboru masz inną opcję:
 • Skopiuj link do pliku z przeglądarki mobilnej potem kliknij Dodaj link Link, by go załączyć.
 • Zamiast urządzenia mobilnego lepiej użyć do tego komputera.

Uwaga: wszystkie projekty oddane lub oznaczone jako zrobione po terminie są oznaczane jako spóźnione, nawet jeśli wcześniej przesłano je w terminie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?