สร้างชั้นเรียน

คุณจะสร้างชั้นเรียนเพื่อมอบหมายงานและโพสต์ประกาศให้นักเรียนได้
 
หากโรงเรียนมีบัญชี Google Workspace for Education คุณควรใช้อีเมลนั้นเพื่อสร้างชั้นเรียน แต่ผู้ที่มีอายุมากกว่า 13 ปีจะสร้างชั้นเรียนโดยใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลได้

สร้างชั้นเรียน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. ที่ด้านบนของหน้าชั้นเรียน ให้คลิกเพิ่ม ""จากนั้นสร้างชั้นเรียน

  คลิก "สร้างชั้นเรียน"

  หมายเหตุ: หากไม่เห็นสร้างชั้นเรียน แสดงว่าบัญชีของคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมชั้นเรียนเท่านั้น โปรดเปลี่ยนบัญชีหรือติดต่อผู้ดูแลระบบ Google Workspace เพื่อขอความช่วยเหลือ

 3. ใส่ชื่อชั้นเรียน

  ป้อนรายละเอียดชั้นเรียน

 4. (ไม่บังคับ) คลิกคาบเรียนเพื่อใส่คำอธิบายสั้นๆ ระดับเกรด หรือช่วงเวลาเรียน
 5. (ไม่บังคับ) คลิกวิชา แล้วใส่ชื่อวิชา หรือคลิกเพื่อเลือกรายชื่อที่ปรากฏเมื่อคุณป้อนข้อความ
 6. (ไม่บังคับ) แตะห้องเพื่อใส่รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ของชั้นเรียน
 7. คลิกสร้าง

Classroom จะสร้างรหัสชั้นเรียนโดยอัตโนมัติและคุณจะใช้รหัสดังกล่าวเพื่อเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนได้ คุณจะเห็นรหัสชั้นเรียนที่ด้านบนสตรีมของชั้นเรียนเสมอ

ทำงานทั่วไปอื่นๆ ให้เสร็จสมบูรณ์

เปิดทั้งหมด | ปิดทั้งหมด

ยอมรับชั้นเรียนที่จัดสรรไว้ให้
ผู้ดูแลระบบ Google Apps สามารถสร้างชั้นเรียนให้คุณและเพิ่มนักเรียนลงในชั้นเรียนได้ หากต้องการเปิดใช้ชั้นเรียนที่จัดสรรไว้เพื่อให้นักเรียนและครูร่วมสอนเห็นได้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Classroom และยอมรับชั้นเรียนดังกล่าว
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกยอมรับในการ์ดชั้นเรียน
  ยอมรับ  ​​
 3. ยืนยันจำนวนนักเรียนและการเปิดใช้งานชั้นเรียน แล้วคลิกยอมรับ

หมายเหตุ: โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรชั้นเรียนได้ที่แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ Classroom API

เปลี่ยนธีมของชั้นเรียน
หลังจากสร้างชั้นเรียนแล้ว คุณจะเปลี่ยนรูปภาพหรือรูปแบบสีเริ่มต้นซึ่งปรากฏที่ด้านบนของสตรีมชั้นเรียนได้ โดยมีเพียงครูเท่านั้นที่มีสิทธิ์เปลี่ยนธีม

เลือกรูปภาพธีมรูปอื่นจากแกลเลอรี

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกเลือกธีมที่ด้านล่างของรูปภาพ

  คลิก "เลือกธีม"

 3. เลือกตัวเลือก
  • เลือกรูปภาพจากแกลเลอรี แล้วคลิกเลือกธีมของชั้นเรียน
  • คลิกรูปแบบ เลือกสีและรูปแบบ แล้วคลิกเลือกธีมของชั้นเรียน

อัปโหลดรูปภาพธีมของคุณเอง

 1. เปิดชั้นเรียน แล้วคลิกอัปโหลดรูปภาพที่ด้านล่างของรูปภาพ

  คลิก "อัปโหลดรูปภาพ"

 2. เลือกตัวเลือก
  • ลากรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ไปที่กลางหน้าจอ
  • คลิกเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกรูปภาพ แล้วคลิกเปิด
 3. คลิกเลือกธีมของชั้นเรียน
แก้ไขข้อมูลชั้นเรียน
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเพิ่มเติม ""จากนั้นแก้ไขในการ์ดชั้นเรียน

  คลิก "แก้ไข"

 3. ป้อนชื่อ คาบเรียน วิชา หรือห้องใหม่ จากนั้นคลิกบันทึก
เปลี่ยนรูปโปรไฟล์
Classroom ใช้รูปโปรไฟล์จากบัญชี Google ของคุณเป็นรูปโปรไฟล์ Classroom หากต้องการเปลี่ยนรูปภาพ ให้ไปที่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ Gmail 
คัดลอกชั้นเรียน
คุณอาจคัดลอกชั้นเรียนไปใช้กับคาบเรียนหรือภาคการศึกษาอื่นได้เพื่อประหยัดเวลา โปรดดูวิธีการที่หัวข้อคัดลอกชั้นเรียน 

หากพบปัญหาในการสร้างชั้นเรียน

 • หากคุณมีบัญชี Google Workspace for Education แต่เพิ่มชั้นเรียนไม่ได้ ผู้ดูแลระบบ Google Workspace อาจต้องยืนยันว่าคุณเป็นครู โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อรับความช่วยเหลือ ผู้ดูแลระบบจะดูวิธีการได้ที่หัวข้อยืนยันครูและตั้งค่าสิทธิ์
 • หากมีบัญชี Google ส่วนบุคคล คุณจะสร้างชั้นเรียนได้แบบจำกัดจำนวน โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับขีดจำกัดต่างๆ ของ Classroom

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร