สร้างชั้นเรียน

ในฐานะครู สิ่งแรกๆ ที่คุณจะทำใน Classroom คือสร้างชั้นเรียนสำหรับชั้นเรียนแต่ละชั้นที่คุณสอน คุณมอบหมายงานและโพสต์ประกาศถึงนักเรียนได้ในชั้นเรียน

ผู้ที่มีอายุมากกว่า 13 ปีจะสร้างชั้นเรียนโดยใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลได้แ ต่หากโรงเรียนมีบัญชี G Suite for Education คุณควรใช้อีเมลนั้นเพื่อสร้างชั้นเรียน โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Classroom

สร้างชั้นเรียน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะเพิ่ม จากนั้น สร้างชั้นเรียน

  แตะ "สร้างชั้นเรียน"

 3. ใส่ชื่อชั้นเรียน
 4. (ไม่บังคับ) แตะหัวข้อ เพื่อใส่คำอธิบายสั้นๆ ระดับเกรด หรือคาบเรียน
 5. (ไม่บังคับ) แตะห้อง เพื่อใส่รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ของชั้นเรียน
 6. (ไม่บังคับ) แตะเรื่อง เพื่อใส่ชื่อเรื่อง
 7. แตะสร้าง

ขั้นตอนถัดไป: เมื่อคุณสร้างชั้นเรียนใหม่ Classroom จะสร้างรหัสชั้นเรียนโดยอัตโนมัติ คุณใช้รหัสชั้นเรียนเพื่อเชิญนักเรียนเข้าร่วมชั้นเรียนได้ คุณจะดูรหัสชั้นเรียนได้เสมอในหน้าสตรีม

ยอมรับชั้นเรียนที่จัดสรรไว้ให้

ผู้ดูแลระบบ Classroom จะสร้างชั้นเรียนให้คุณและเพิ่มนักเรียนลงในชั้นเรียนเหล่านั้นได้ ชั้นเรียนที่ผู้ดูแลระบบสร้างนี้จะมีสถานะเป็นจัดสรรไว้หรือเตรียมไว้ หากต้องการเปิดใช้ชั้นเรียนที่จัดสรรไว้เพื่อให้นักเรียนและครูร่วมสอนเห็นได้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Classroom และยอมรับชั้นเรียนดังกล่าว

 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะยอมรับในการ์ดชั้นเรียน

  ยอมรับ

หมายเหตุ: โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรชั้นเรียนได้ที่แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ Classroom API

เปลี่ยนธีมของชั้นเรียน
ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น โปรดคลิกคอมพิวเตอร์เพื่อดูวิธีการ
แก้ไขข้อมูลชั้นเรียน
 1. แตะ Classroom Classroom
 2. แตะเพิ่มเติม จากนั้น แก้ไขในการ์ดชั้นเรียน
 3. ป้อนชื่อ หัวข้อ ห้อง หรือเรื่องใหม่ จากนั้น แตะบันทึก
แสดงรูปโปรไฟล์

คุณจะแสดงรูปโปรไฟล์ข้างชื่อของคุณในหน้าสตรีมและที่การ์ดชั้นเรียนในหน้าชั้นเรียนได้ Classroom จะใช้รูปโปรไฟล์จากบัญชี Google ของคุณเป็นรูปโปรไฟล์ของ Classroom

โปรดดูวิธีการที่หัวข้อเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ Gmail

คัดลอกชั้นเรียน

ฟีเจอร์นี้มีเฉพาะใน Classroom เวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น โปรดดูวิธีการที่หัวข้อคัดลอกชั้นเรียน

หากพบปัญหาในการสร้างชั้นเรียน

หากมีบัญชี G Suite for Education แต่เพิ่มชั้นเรียนไม่ได้ ผู้ดูแลระบบ Classroom ใน G Suite อาจต้องยืนยันก่อนว่าคุณเป็นครู โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบของคุณ ผู้ดูแลระบบจะดูวิธีการได้ที่หัวข้อยืนยันครูและตั้งค่าสิทธิ์

หมายเหตุ: หากมีบัญชี Google ส่วนตัว คุณจะสร้างชั้นเรียนได้แบบจำกัดจำนวน โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับขีดจำกัดต่างๆ ของ Classroom

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร