สร้างชั้นเรียน

ในฐานะครู สิ่งแรกๆ ที่คุณจะทำใน Classroom คือสร้างชั้นเรียนสำหรับชั้นเรียนแต่ละชั้นที่คุณสอน คุณมอบหมายงานและโพสต์ประกาศถึงนักเรียนได้ในชั้นเรียน

ผู้ที่มีอายุมากกว่า 13 ปีจะสร้างชั้นเรียนโดยใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลได้แ ต่หากโรงเรียนมีบัญชี G Suite for Education คุณควรใช้อีเมลนั้นเพื่อสร้างชั้นเรียน โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ Classroom

สร้างชั้นเรียน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. ในหน้าชั้นเรียน คลิกเพิ่ม จากนั้น สร้างชั้นเรียน

  คลิก "สร้างชั้นเรียน"

 3. ใส่ชื่อชั้นเรียน

  ป้อนรายละเอียดชั้นเรียน

 4. (ไม่บังคับ) คลิกหัวข้อ เพื่อใส่คำอธิบายสั้น ๆ ระดับเกรด หรือคาบเรียน
 5. (ไม่บังคับ) คลิกเรื่อง แล้วใส่ชื่อเรื่อง หรือคลิกเพื่อเลือกรายชื่อที่ปรากฏเมื่อคุณป้อนข้อความ
 6. (ไม่บังคับ) แตะห้อง เพื่อใส่รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ของชั้นเรียน
 7. คลิกสร้าง

ขั้นตอนถัดไป: เมื่อคุณสร้างชั้นเรียน Classroom จะสร้างรหัสชั้นเรียนโดยอัตโนมัติ คุณจะใช้รหัสนั้นเพื่อเชิญนักเรียนมายังชั้นเรียนได้ คุณจะดูรหัสชั้นเรียนได้เสมอในหน้าสตรีม

ทำงานทั่วไปอื่นๆ ให้เสร็จสมบูรณ์

ยอมรับชั้นเรียนที่จัดสรรไว้ให้

ผู้ดูแลระบบ Classroom จะสร้างชั้นเรียนให้คุณและเพิ่มนักเรียนลงในชั้นเรียนเหล่านั้นได้ ชั้นเรียนที่ผู้ดูแลระบบสร้างนี้จะมีสถานะเป็นจัดสรรไว้หรือเตรียมไว้ หากต้องการเปิดใช้ชั้นเรียนที่จัดสรรไว้เพื่อให้นักเรียนและครูร่วมสอนเห็นได้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ Classroom และยอมรับชั้นเรียนดังกล่าว
 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกยอมรับในการ์ดชั้นเรียน
  ยอมรับ  ​​
 3. ยืนยันจำนวนนักเรียนและการเปิดใช้งานชั้นเรียน แล้วคลิกยอมรับ

หมายเหตุ: โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรชั้นเรียนได้ที่แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ Classroom API

เปลี่ยนธีมของชั้นเรียน

หลังจากสร้างชั้นเรียนแล้ว คุณจะเปลี่ยนรูปภาพหรือรูปแบบสีเริ่มต้นซึ่งปรากฏที่ด้านบนของสตรีมชั้นเรียนได้โดยมีเพียงครูเท่านั้นที่มีสิทธิ์เปลี่ยนธีม

เลือกรูปภาพธีมรูปอื่นจากแกลเลอรี

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกชั้นเรียน แล้วคลิกเลือกธีมที่ด้านล่างของรูปภาพ

  คลิก "เลือกธีม"

 3. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • เลือกรูปภาพจากแกลเลอรี แล้วคลิกเลือกธีมของชั้นเรียน
  • คลิกรูปแบบ เลือกสีและรูปแบบ แล้วคลิกเลือกธีมของชั้นเรียน

อัปโหลดรูปภาพธีมของคุณเอง

 1. เปิดชั้นเรียน แล้วคลิกอัปโหลดรูปภาพที่ด้านล่างของรูปภาพ

  คลิก "อัปโหลดรูปภาพ"

 2. เลือกตัวเลือกดังนี้
  • ลากรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ไปที่กลางหน้าจอ
  • คลิกเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกรูปภาพที่จะใช้กับชั้นเรียน แล้วคลิกเปิด
 3. คลิกเลือกธีมของชั้นเรียน

แก้ไขข้อมูลชั้นเรียน

 1. ไปที่ classroom.google.com แล้วคลิกลงชื่อเข้าใช้

  ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google เช่น you@yourschool.edu หรือ you@gmail.com ดูข้อมูลเพิ่มเติม

 2. คลิกเพิ่มเติม "" จากนั้น แก้ไขในการ์ดชั้นเรียน

  คลิก "แก้ไข"

 3. ป้อนชื่อ หัวข้อ เรื่อง หรือห้องใหม่ จากนั้น คลิกบันทึก

แสดงรูปโปรไฟล์

คุณจะแสดงรูปโปรไฟล์ข้างชื่อของคุณในหน้าสตรีมและที่การ์ดชั้นเรียนในหน้าชั้นเรียนได้ Classroom ใช้รูปโปรไฟล์จากบัญชี Google ของคุณเป็นรูปโปรไฟล์ Classroom
โปรดดูวิธีการที่หัวข้อเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ Gmail

คัดลอกชั้นเรียน

คุณอาจคัดลอกชั้นเรียนสำหรับหัวข้อหรือภาคการศึกษาอื่นได้เพื่อประหยัดเวลา โปรดดูวิธีการที่หัวข้อคัดลอกชั้นเรียน

หากพบปัญหาในการสร้างชั้นเรียน

หากมีบัญชี G Suite for Education แต่เพิ่มชั้นเรียนไม่ได้ ผู้ดูแลระบบ Classroom ใน G Suite อาจต้องยืนยันก่อนว่าคุณเป็นครู โปรดติดต่อขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบของคุณ ผู้ดูแลระบบจะดูวิธีการได้ที่หัวข้อยืนยันครูและตั้งค่าสิทธิ์

หมายเหตุ: หากมีบัญชี Google ส่วนตัว คุณจะสร้างชั้นเรียนได้แบบจำกัดจำนวน โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับขีดจำกัดต่างๆ ของ Classroom

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร