Tworzenie zajęć

Gdy utworzysz zajęcia, możesz przydzielać zadania i publikować ogłoszenia dla uczniów.
 
Jeśli Twoja szkoła ma konto Google Workspace for Education, do utworzenia zajęć należy użyć szkolnego adresu e-mail. Każda osoba, która ma ukończone 13 lat, może też tworzyć zajęcia przy użyciu osobistego konta Google.

Zanim zaczniesz: instalowanie aplikacji Classroom

Aby móc tworzyć zajęcia i zarządzać nimi na urządzeniu mobilnym, musisz zainstalować aplikację Classroom. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Pobieranie aplikacji Classroom.

Tworzenie zajęć

 1. Kliknij Classroom "".
 2. Kliknij Dodaj "" a potem Utwórz zajęcia.

  Kliknij Utwórz zajęcia

 3. Wpisz nazwę zajęć.
 4. (Opcjonalnie) Aby wpisać krótki opis, poziom lub godzinę zajęć, kliknij Sekcja i podaj szczegółowe informacje.
 5. (Opcjonalnie) Aby wpisać lokalizację zajęć, kliknij Sala i podaj szczegółowe informacje.
 6. (Opcjonalnie) Aby dodać temat, kliknij Temat i wpisz nazwę.
 7. Kliknij Utwórz.

Classroom automatycznie tworzy kod zajęć, za pomocą którego możesz zapraszać uczniów na zajęcia. Kod zajęć znajdziesz w górnej części strumienia zajęć.

Wykonywanie innych typowych czynności

Otwórz wszystko | Zamknij wszystko

Akceptowanie zajęć w stanie administracyjnym

Administrator Classroom może utworzyć dla Ciebie zajęcia i dodać do nich uczniów. Aby je aktywować, tak by były widoczne dla uczniów i nauczycieli współprowadzących, musisz zalogować się w Classroom i je zatwierdzić.

 1. Kliknij Classroom "".
 2. Na karcie zajęć kliknij Akceptuj.

  Akceptuj

Uwaga: więcej informacji o administrowaniu zajęciami znajdziesz na stronie o zasobach interfejsu API Classroom.

Zmienianie motywu zajęć
Ta funkcja jest dostępna tylko w komputerowej wersji Classroom. Aby zobaczyć instrukcje, kliknij Komputer.
Edytowanie informacji o zajęciach
 1. Kliknij Classroom "".
 2. Na karcie zajęć kliknij Więcej "" a potem Edytuj.
 3. Wpisz nową nazwę, sekcję, salę lub temat a potem i kliknij Zapisz.
Zmienianie zdjęcia profilowego

Classroom korzysta ze zdjęcia profilowego konta Google. Instrukcje na temat zmiany zdjęcia znajdziesz w artykule Zmienianie zdjęcia profilowego w Gmailu.

Kopiowanie zajęć
Ta funkcja jest dostępna tylko w komputerowej wersji Classroom. Instrukcje znajdziesz w artykule Kopiowanie zajęć.

Problemy związane z tworzeniem zajęć

 • Jeśli masz konto Google Workspace for Education, ale nie możesz tworzyć zajęć, być może administrator Google Workspace będzie musiał potwierdzić, że jesteś nauczycielem. Skontaktuj się z nim, aby uzyskać pomoc. Administratorzy znajdą odpowiednie instrukcje w artykule Weryfikowanie nauczycieli i konfigurowanie uprawnień.
 • Jeśli korzystasz z osobistego konta Google, liczba zajęć, które możesz utworzyć, jest ograniczona. Dowiedz się więcej o limitach obowiązujących w Classroom.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?