Nhập dữ liệu bản đồ KML vào Google Earth

Bạn có thể sử dụng tệp Ngôn ngữ đánh dấu Keyhole (KML) để xem và chia sẻ thông tin trên Google Earth. Các tệp này lưu trữ dữ liệu địa lý và nội dung được liên kết với Google Earth. Tìm hiểu thêm về các tệp KML.

Nếu có tệp KML từ phiên bản Google Earth cũ, bạn có thể mở tệp đó trong Google Earth.
  1. Trên máy tính, hãy mở Google Earth.
  2. Ở bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Dự án Dự án.
  3. Nhấp vào nút Dự án mới.
    • Để thêm trực tiếp một tệp vào máy tính, hãy chọn Nhập tệp KML.
    • Để thêm một tệp từ Google Drive hoặc một tệp được chia sẻ, hãy chọn Nhập tệp KML từ Drive.
  4. Chọn tệp KML mà bạn muốn mở.
Những tệp này sẽ tự động được lưu vào các tệp KML của bạn trong Dự án.

Sử dụng Google Earth để mở các tệp KML

Bạn có thể xem các tệp KML đơn giản nhất bằng Google Earth cho Chrome (phiên bản 9) hoặc trong ứng dụng Google Earth trên thiết bị di động.
Nếu bạn không thể xem các tệp KML phức tạp, hãy sử dụng Google Earth cho máy tính (phiên bản 7) có hỗ trợ tất cả tính năng KML.

Nhập thông tin này từ các tệp KML

Lưu ý:
  • Một số biểu tượng tùy chỉnh và hình ảnh lớp phủ được lưu trữ trên các trang web khác sẽ không hoạt động.
  • Để biết danh sách chi tiết gồm những tính năng KML được hỗ trợ, hãy truy cập vào trang hỗ trợ KML trong Google Earth.

Báo cáo vấn đề

Nếu bạn gặp vấn đề với tệp KML, hãy cho chúng tôi biết về vấn đề đó.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
87057
false