Cho chúng tôi biết về sự cố

Nếu sử dụng Google Earth và xảy ra sự cố, bạn có thể cho chúng tôi biết.

  1. Sử dụng Google Chrome trên máy tính của bạn, mở Google Earth.
  2. Ở trên cùng bên trái, nhấn vào Trình đơn sau đó Phản hồi.
  3. Mô tả vấn đề của bạn và quyết định xem liệu bạn có muốn bao gồm ảnh chụp màn hình hay không.
  4. Để điều chỉnh hình ảnh bạn gửi, hãy nhấp vào ảnh chụp màn hình và thực hiện theo hướng dẫn.
  5. Nhấp vào Gửi.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
87057
false