Chia sẻ tài liệu với khách truy cập

Mời những người chưa có Tài khoản Google cộng tác trên các tệp và thư mục Google Drive của bạn làm khách truy cập. Bạn kiểm soát việc ai có thể chỉnh sửa, nhận xét hoặc xem tệp. Bạn cũng có thể ngừng chia sẻ tệp bất cứ lúc nào.

Cộng tác với tư cách là khách truy cập

Khi nhận được thư mời cộng tác trên tệp của Google, bạn phải xác minh danh tính của mình bằng mã PIN. Sau đó, bạn có thể cộng tác trên tệp hoặc thư mục chia sẻ trong 7 ngày. Nếu cần cộng tác lâu hơn, bạn có thể sử dụng đường liên kết trong email chia sẻ gốc để xác minh lại danh tính của mình.

 1. Trong hộp thư đến email của bạn, hãy mở email từ Google.
 2. Nhấp vào Mở.
 3. Nhấp vào Gửi.
 4. Trong hộp thư đến của bạn, hãy mở email chứa mã xác minh.
 5. Sao chép mã xác minh.
 6. Quay lại thẻ trình duyệt khác và nhập mã xác minh vào hộp cho sẵn.
 7. Nhấp vào Tiếp theo.

Giờ đây, bạn có thể xem, nhận xét hoặc chỉnh sửa tệp hoặc thư mục Google được chia sẻ. Tìm hiểu cách thêm, chỉnh sửa, trả lời hoặc xóa nhận xét.

Mẹo: Để tìm lại tài liệu, hãy mở email từ Google.

Chia sẻ với khách truy cập

Sau khi tính năng chia sẻ với khách truy cập được bật cho tổ chức của bạn, bạn có thể chia sẻ tài liệu với tài khoản không phải của Google như bình thường. Khách truy cập có thể chỉnh sửa, nhận xét hoặc xem tài liệu của bạn trong 7 ngày sau khi xác minh địa chỉ email của họ. Nếu cần cộng tác, khách truy cập có thể sử dụng đường liên kết trong email chia sẻ gốc để xác minh lại danh tính của họ. Hãy liên hệ với quản trị viên của bạn để tìm một số tài khoản mà bạn có thể chia sẻ.

 1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.
 2. Truy cập vào Google Drive, Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 3. Nhấp vào tệp bạn muốn chia sẻ.
 4. Nhấp vào biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.
 5. Trong phần "Chia sẻ với mọi người và nhóm", hãy nhập địa chỉ email không phải của Google mà bạn muốn chia sẻ.
 6. Để thay đổi những việc mọi người có thể làm đối với tài liệu của bạn, ở bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn thả xuống and then Người xem, Người nhận xét hoặc Người chỉnh sửa.
 7. Chọn để thông báo cho mọi người.
  • Nếu bạn muốn thông báo cho mọi người rằng bạn đã chia sẻ tài liệu với họ, hãy đánh dấu vào hộp bên cạnh phần Thông báo cho mọi người. Nếu bạn thông báo cho mọi người, thì email thông báo sẽ được gửi tới từng địa chỉ email.
  • Nếu bạn không muốn thông báo cho mọi người, hãy bỏ đánh dấu hộp này.
 8. Nhấp vào Chia sẻ hoặc Gửi.

Các loại tệp bạn có thể chia sẻ với một miền không phải của Google
 • Các tệp Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Sites, Hình ảnh, PDF và Office
 • Thư mục
Xóa người dùng không thuộc miền Google

Bạn có thể thu hồi quyền truy cập của khách truy cập bất cứ lúc nào.

 1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.
 2. Truy cập Google Drive, Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày.
 3. Nhấp vào tệp được chia sẻ với khách truy cập.
 4. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào phần Chia sẻ sau đó Nâng cao.
 5. Bên cạnh khách truy cập đó, hãy nhấp vào biểu tượng XóaXóa.
 6. Nhấp vào phần Lưu thay đổi sau đó Xong.

Xóa phiên khách

Bạn có thể xóa phiên khách của mình bất cứ lúc nào. Khi bạn xóa phiên khách, tên của bạn sẽ bị xóa và một người dùng không xác định sẽ được liệt kê là tác giả của các thay đổi và nhận xét của bạn.

Lưu ý quan trọng: Nếu xóa phiên khách của mình, bạn sẽ mất quyền truy cập vào các tệp đã được chia sẻ với bạn. Các tệp đó phải được chia sẻ lại với bạn thì bạn mới lấy lại được quyền truy cập.

 1. Đăng nhập vào phiên khách của bạn thông qua email "Lời mời [Chỉnh sửa/Nhận xét/Xem]" của Google.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào tên viết tắt của bạn.
 3. Nhấp vào Xóa phiên truy cập.
 4. Nhấp vào Gửi.
 5. Trong hộp thư đến của bạn, hãy mở email chứa mã xác minh.
 6. Nhập mã xác minh vào ô hiển thị and then nhấp vào Tiếp theo.
 7. Nhấp vào hộp đánh dấu and then nhấp vào Xóa.

Tạo Tài khoản Google

Sau khi xóa phiên khách, bạn có thể tạo Tài khoản Google hoặc đăng ký G Suite. Bạn có thể sử dụng Tài khoản Google của mình để tạo tài liệu, bảng tính, trang trình bày và các nội dung khác của chính mình.

Mẹo: Sau khi tạo Tài khoản Google, bạn có thể yêu cầu chủ sở hữu các tệp – mà bạn đã chỉnh sửa trong vai trò khách truy cập – chia sẻ các tệp đó với bạn.

Bài viết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?