Sử dụng Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày cùng với Box, Dropbox hoặc Egnyte

Bạn có thể sử dụng Google Tài liệu, Trang tínhTrang trình bày cùng với Google Drive, hoặc các nhà cung cấp bộ nhớ trên đám mây khác như Box, Dropbox hoặc Egnyte.

Để sử dụng Box, Dropbox hoặc Egnyte làm nhà cung cấp bộ nhớ trên đám mây của bạn, hãy làm như sau:

 • Bạn cần có một tài khoản GoogleBox, Dropbox hoặc Egnyte.
 • Bạn cần sử dụng cùng một địa chỉ email với Google và nhà cung cấp bộ nhớ trên đám mây khác.
 • Tìm hiểu cách tạo, chỉnh sửa và lưu trữ các tệp Google trong Box, Dropbox hoặc Egnyte.

Lưu ý: Nếu bạn có tài khoản Box, Dropbox hoặc Egnyte trả phí, tính năng này chỉ hoạt động nếu bạn có tài khoản G Suite cho cơ quan hoặc trường học.

Sử dụng Box, Dropbox hoặc Egnyte tại cơ quan hoặc trường học

Di chuyển tệp của bạn trên Drive sang một nhà cung cấp bộ nhớ trên đám mây khác

Bạn có thể di chuyển các tệp của mình trên Google Drive đến một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trên đám mây khác như Box, Dropbox và Egnyte. Bạn vẫn có thể chỉnh sửa các tệp đã di chuyển bằng Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày.

Tìm hiểu cách di chuyển tệp sang Box, Dropbox hoặc Egnyte.

Quan trọng: Bạn không thể di chuyển nội dung không được hỗ trợ cùng với tệp. Nếu xóa tệp gốc, bạn không thể khôi phục nội dung không được hỗ trợ từ tệp đã di chuyển.

Các tính năng không được hỗ trợ trong các nhà cung cấp bộ nhớ trên đám mây khác

Các nhà cung cấp bộ nhớ trên đám mây khác như Box, Dropbox và Egnyte cho Google Workspace có hầu hết các chức năng mà người dùng yêu thích về Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày. Một số tính năng hiện không được hỗ trợ, chẳng hạn như lịch sử phiên bản không được mở trong vòng 30 ngày sẽ bị xóa theo chính sách xóa của chúng tôi. Tìm hiểu thêm về Điều khoản dịch vụ của Google Workspace

Các tính năng sau không được hỗ trợ:

 • Google Biểu mẫu
 • Google Sites
 • Mục chỉnh sửa trên thiết bị di động trong các ứng dụng Android và iOS như Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày
 • Chèn nội dung được liên kết từ một tệp Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày khác
 • Macro và trình kết nối dữ liệu trang tính
 • Hàm dải ô nhập của trang tính: IMPORTRANGE
 • Dải ô được bảo vệ của trang tính, trong đó chỉ có một số người dùng có thể sửa đổi
 • Nội dung trên Google Drive như bản vẽ, hình ảnh, video và âm thanh
 • API Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày và Apps Script
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
10148820636453995815
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
99950