Använd Google Dokument, Kalkylark och Presentationer med Box, Dropbox eller Egnyte

Du kan använda Google Dokument, Kalkylark och Presentationer med Google Drive eller andra leverantörer av molnlagring, som Box.

Så här använder du Box, Dropbox eller Egnyte som molnlagringsleverantör:

 • Du måste ha ett konto hos Google och Box, Dropbox eller Egnyte.
 • Du måste använda samma e-postadress hos Google och den andra leverantören av molnlagring.
 • Läs om hur du skapar, redigerar och lagrar dina Google-filer i Box, Dropbox eller Egnyte.

Obs! Om du har ett betalkonto hos Box fungerar detta enbart om du har ett G Suite-konto för jobbet eller skolan.

Använda Box, Dropbox eller Egnyte på jobbet eller i skolan

 • Din jobb- eller skoladministratör måste ha ett konto hos Google och Box, Dropbox eller Egnyte.
 • Administratören avgör om du kan använda något av dessa alternativ. Kontakta administratören om du inte kan använda det du vill.
 • Google Dokument, Kalkylark och Presentationer som lagras hos andra leverantörer av molnlagring omfattas av lagringsleverantörens villkor.
 • Filhantering, inklusive kontroll av filåtkomst, borttagning och export är enbart tillgänglig från leverantören av molnlagring. Kontroller för Google Drive-filhantering, inklusive åtkomstkontroll, åtaganden för dataplats, DLP (Data Loss Prevention), lagringspolicyer för Arkiv och Drive API-åtkomst är inte tillgängliga för Google Dokument, Kalkylark och Presentationer som lagras hos andra leverantörer av molnlagring.
 • Läs om hur du använder Google Dokument, Kalkylark och Presentationer med Box, Dropbox eller Egnyte.

Migrera dina Drive-filer till en annan molnlagringsleverantör

Du kan flytta dina Google Drive-filer till en annan molnlagringsleverantör som Box, Dropbox och Egnyte. Du kan fortfarande redigera dina migrerade filer med Google Dokument, Kalkylark och Presentationer.

Läs mer om hur du migrerar filer till Box, Dropbox eller Egnyte.

Viktigt! Du kan inte migrera innehåll som inte stöds med filen. Om du tar bort den ursprungliga filen kan du kanske inte återställa innehållet som inte stöds från den migrerade filen.

Funktioner som inte stöds hos andra molnlagringsleverantörer

Andra leverantörer av molnlagring som Box, Dropbox och Egnyte för G Suite har de flesta av de funktioner som användarna gillar med Google Dokument, Kalkylark och Presentationer. Vissa funktioner stöds för närvarande inte. Exempelvis raderas versionshistorik som inte öppnas inom 30 dagar enligt vår rensningspolicy. Läs mer om användarvillkoren för G Suite.

Dessa funktioner stöds inte:

 • Google Formulär
 • Google Sites
 • Mobilredigeringar i Android- och iOS-appar som Google Dokument, Kalkylark och Presentationer
 • Infoga länkat innehåll från en annan fil i Google Dokument, Kalkylark eller Presentationer
 • Dataanslutare och makron i Kalkylark
 • Funktion för import av intervall för kalkylark: IMPORTRANGE
 • Skyddade intervall i Kalkylark som endast en lista med användare kan ändra
 • Google Drive-innehåll som teckningar, bilder, videor och ljud
 • API:er för Dokument, Kalkylark och Presentationer och Apps Scripts