שימוש ב-Google Docs‏,‏ Sheets ו-Slides באמצעות Box,‏‏ Dropbox או Egnyte

אפשר להשתמש ב-Docs‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ Google,‏‏‏‏‏ Sheets ו-Slides דרך Google Drive, או דרך ספק אחר של אחסון בענן, כמו Box‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏,‏‏‏‏‏ Dropbox או Egnyte.

כדי להשתמש בספק אחר של אחסון בענן:

  • נדרש חשבון ב-Googleובנוסף שירות Box‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏, Dropboxאו Egnyte.
  • עליכם להשתמש באותה כתובת אימייל ל-Google ולספק האחר של אחסון בענן.
  • כאן תוכלו ללמוד איך ליצור, לערוך ולאחסן את קובצי Google שלכם ב-Box‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏, Dropbox או Egnyte.

לתשומת לבכם: לבעלי חשבון בתשלום ב-Box‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏, Dropbox או Egnyte, התכונה הזו תפעל רק אם חשבון G Suite שלהם הוא במסגרת העבודה או בית הספר.

שימוש ב-Box‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏,‏‏‏‏‏ Dropbox או Egnyte בעבודה או בבית הספר

  • למנהל המערכת שלכם בעבודה או בבית הספר, צריך להיות חשבון Google ובנוסף חשבון Box‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏, Dropbox או Egnyte.
  • מנהל המערכת הוא שמחליט אם לאפשר את השימוש באחת מהאפשרויות האלה. אם אין לכם אפשרות להשתמש בשירות הרצוי, עליכם לפנות למנהל המערכת.
  • מסמכים, גליונות אלקטרוניים ומצגות של Google המאוחסנים אצל ספקים אחרים של אחסון בענן, כפופים לתנאי השימוש של ספק האחסון הרלוונטי.
  • ניהול קבצים, כולל פיקוח על הגישה לקובץ, מחיקה של קובץ וייצוא, זמינים רק דרך הספק של האחסון בענן. אמצעי הבקרה השייכים לניהול קבצים ב-Google Drive, כולל בקרת גישה, התחייבויות למיקום הנתונים, מניעת אובדן נתונים (DLP), מדיניות שמירה ב-Vault וגישה ל-Drive API, אינם זמינים עבור מסמכים, גליונות אלקטרוניים ומצגות של Google המאוחסנים אצל ספקים אחרים של אחסון בענן.
  • לרשותכם מידע נוסף על השימוש ב-Google Docs‏,‏ Sheets ו-Slides באמצעות Box‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏, Dropbox או Egnyte.