Navigera i Google Drive med en skärmläsare

Använd dessa områden av Drive-webbgränssnitten och navigera med din skärmläsare.

Navigeringspanelen: Öppna en Google Drive-vy eller någon av dina mappar. Vyerna i Google Drive är Min enhet, Delas med mig, Google Foto, Nytt, Stjärnmärkt och Papperskorgen. 

 • Öppna navigationspanelen genom att trycka på g sedan n.
 • Flytta dig på navigationspanelen med upp- eller nedpilarna.
 • Öppna en undermapp genom att trycka på högerpilen.
 • Välj en mapp eller vy genom att trycka på Retur.

Huvudområde för innehåll: Bläddra igenom dina filer och mappar, antingen i list- eller rutnätsformat.

 • Öppna huvudområdet genom att trycka på g och sedan l.
 • Om du vill navigera genom listan eller rutnätet använder du piltangenterna.
 • Öppna ett objekt genom att trycka på o eller på Retur.
 • Växla mellan rutnät och listvy genom att trycka på v.

Detaljer: Du hittar information om en fil eller mapp, som ägare, storlek och senaste ändringsdatum.

 • Öppna detaljrutan genom att trycka på g och sedan på d.
 • Det finns två flikar i detaljfönstret: Detaljer och Aktivitet.
 • Om du vill granska fliken Detaljer eller Aktivitet aktiverar du läget för virtuell markör eller bläddring.

Google-fältet: Google-fältet ligger högst upp i gränssnittet, ovanför knapparna och menyerna i Google Drive. Detta område innehåller popupmenyn för Apps med länkar till andra funktioner i Google Apps, Google-aviseringsknappen och andra alternativ.

Kortkommandon

När du vill röra dig snabbt på Drive kan du använda kortkommandona för Drive.

Om du vill öppna en lista över kortkommandon på Drive trycker du på Ctrl + / (snedstreck) på Windows eller Chrome OS eller ⌘ + / (snedstreck) på en Mac.

Söka efter filer

Så här söker du på Drive:

 1. Om du vill gå till sökrutan trycker du på / (snedstreck).
 2. Skriv dina sökord och tryck sedan på Retur. Fokus flyttas till listan över filer och mappar som matchar dina sökord.
 3. Använd piltangenterna när du vill bläddra bland sökresultaten.

Så här gör du en avancerad sökning:

 1. Om du vill gå till sökrutan trycker du på / (snedstreck).
 2. Om du vill flytta till menyn för sökalternativ trycker du på Tabb och sedan på Retur.
 3. Använd menyerna och textfälten i dialogrutan för sökalternativ och förfina sökningen.
 4. Navigera till knappen Sök och tryck sedan på Retur. Fokus flyttas till listan över filer och mappar som matchar dina sökord.
 5. Använd piltangenterna när du vill bläddra bland sökresultaten.

Mer information och fler tips om hur du använder sökrutan i Drive finns i Sök efter dina filer. Om du vill återställa eller hitta en raderad fil läser du om hur du hittar eller återställer en fil.

Sortera filer

Så här sorterar du dina filer:

 1. Tryck på r och öppna menyn Sortera.
 2. Flytta dig på menyn med nedåt- eller uppåtpilen. Lyssna efter "markerad" eller "ej markerad" när du navigerar genom sorteringsalternativen som Namn och Senast ändrad.
 3. Välj ett sorteringsalternativ genom att trycka på Retur. Fokus återgår till listan med filer och mappar.

Hjälp och feedback

Om du vill läsa hjälpdokumentation eller skicka feedback:

 1. Tryck på t och öppna Google Drive-menyn Inställningar.
 2. Navigera till Hjälp på menyn.
 3. Sök efter hjälpartiklar eller använd Skicka feedback och skicka feedback till Google.