หยุดการซิงค์ไฟล์ Google ไดรฟ์ด้วยการสำรองข้อมูลและการซิงค์

หากคุณไม่ต้องการสำรองข้อมูลไฟล์จากคอมพิวเตอร์ คุณสามารถหยุดการซิงค์ได้

ยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชีของคุณ

หากต้องการหยุดซิงค์อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถลงชื่อออกจากบัญชี

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ค่ากำหนด
 3. คลิกการตั้งค่า
 4. คลิกยกเลิกการเชื่อมต่อบัญชี
 5. คลิกยกเลิกการเชื่อมต่อ

การหยุดชั่วคราวหรือกลับมาใช้การสำรองและซิงค์ข้อมูลต่อ

หากต้องการหยุดซิงค์ชั่วคราว คุณสามารถหยุดการทำงานของแอปชั่วคราวได้

 1. ในคอมพิวเตอร์ ให้คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 3. คลิกหยุดชั่วคราวหรือกลับมาทำงานอีกครั้ง

ถอนการติดตั้งการสำรองและซิงค์ข้อมูล

Mac

หลังจากถอนการติดตั้งการสำรองและซิงค์ข้อมูล ไฟล์ของคุณจะยังอยู่ใน drive.google.com เหมือนเดิม

 1. เปิด Finder และคลิกแอปพลิเคชัน
 2. ลากแอป "การสำรองและซิงค์ข้อมูล" ลงไปในถังขยะที่ Dock
 3. ที่ด้านซ้ายบนของหน้าจอ ให้คลิก Finder จากนั้น Empty Trash
Windows

หลังจากถอนการติดตั้งการสำรองและซิงค์ข้อมูล ไฟล์ของคุณจะยังอยู่ใน drive.google.com เหมือนเดิม

 1. คลิกเริ่ม จากนั้น แผงควบคุม
 2. คลิกโปรแกรม จากนั้น โปรแกรมและฟีเจอร์
 3. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูลจาก Google จากนั้น ถอนการติดตั้ง
 4. คลิกใช่
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร