สำรองและซิงค์ข้อมูลไฟล์ด้วย Google ไดรฟ์

คุณสามารถสำรองและซิงค์ข้อมูลไฟล์ของคุณด้วยคอมพิวเตอร์ Mac หรือ Windows ได้

ดาวน์โหลดและติดตั้งแอป

Mac

คลิกดาวน์โหลดสำรองและซิงค์ข้อมูล หากต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งสำรองและซิงค์ข้อมูล

ดาวน์โหลดสำรองและซิงค์ข้อมูล

 1. คลิกดาวน์โหลดสำรองและซิงค์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์
 2. อ่านข้อกำหนดในการให้บริการ แล้วคลิกตกลงและดาวน์โหลด
 3. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้เปิด InstallBackupAndSync.dmg
 4. ย้ายสำรองและซิงค์ข้อมูลไปไว้ในโฟลเดอร์แอปพลิเคชัน
 5. เปิดสำรองและซิงค์ข้อมูล
  • หากคุณเห็นคำเตือน "ฟีเจอร์สำรองและซิงค์ข้อมูลเป็นแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต" ให้คลิกเปิด
 6. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Google ของคุณ
 7. เลือกการตั้งค่าการซิงค์ที่ต้องการ แล้วคลิกถัดไป
Windows

คลิกดาวน์โหลดสำรองและซิงค์ข้อมูล หากต้องการดาวน์โหลดและติดตั้งสำรองและซิงค์ข้อมูล

ดาวน์โหลดสำรองและซิงค์ข้อมูล

 1. คลิกดาวน์โหลดสำรองและซิงค์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์
 2. อ่านข้อกำหนดในการให้บริการ แล้วคลิกตกลงและดาวน์โหลด
 3. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว ให้เปิด installbackupandsync.exe
 4. คลิกใช่ หากมีหน้าต่างปรากฏขึ้นถามว่าต้องการอนุญาตให้โปรแกรมทำการเปลี่ยนแปลงในคอมพิวเตอร์หรือไม่
 5. ถ้าระบบขอให้คุณรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ โปรดรีสตาร์ท
 6. เริ่มสำรองและซิงค์ข้อมูล
 7. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านบัญชี Google ของคุณ
 8. เลือกการตั้งค่าการซิงค์ที่ต้องการ แล้วคลิกถัดไป

ปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้สำรองและซิงค์ข้อมูล

หากมีปัญหาในการลงชื่อเข้าใช้สำรองและซิงค์ข้อมูล ตรวจสอบว่าคุณได้เปิดใช้สิ่งต่อไปนี้ใน Internet Explorer

เปลี่ยนการตั้งค่าสำรองและซิงค์ข้อมูล

เปลี่ยนตัวเลือกการสำรองและซิงค์ข้อมูล

เลือกสิ่งที่จะซิงค์ไปยัง Google ไดรฟ์

คุณสามารถซิงค์ไฟล์และโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดไปยัง Google ไดรฟ์

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ค่ากำหนด
 3. คลิกโฟลเดอร์ที่ต้องการซิงค์ข้อมูลทางด้านขวามือ
 4. คลิกเลือกโฟลเดอร์ หากต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ที่ไม่ได้อยู่ในรายการ
 5. เพิ่มโฟลเดอร์ที่ต้องการซิงค์
 6. คลิกตกลง

หากต้องการเลือกโฟลเดอร์เพิ่มเติม ให้ทำดังนี้

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ค่ากำหนด
 3. คลิกชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณทางด้านซ้าย
 4. คลิกเปลี่ยน
เลือกสิ่งที่จะซิงค์จาก Google ไดรฟ์

คุณสามารถซิงค์ไฟล์และโฟลเดอร์ใน Google ไดรฟ์กับคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานแบบออฟไลน์ได้

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ค่ากำหนด
 3. คลิก Google ไดรฟ์ทางด้านซ้าย
 4. คลิกซิงค์ไดรฟ์ของฉันกับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้
 5. เลือกวิธีการซิงค์
  • ซิงค์ทุกอย่างในไดรฟ์ของฉัน
  • ซิงค์เฉพาะโฟลเดอร์เหล่านี้
 6. คลิกตกลง
เปลี่ยนตำแหน่งของโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์

เปลี่ยนตำแหน่งของโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์

 1. ให้ออกจากสำรองและซิงค์ข้อมูล
 2. ย้ายโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
 3. เปิดการสำรองและซิงค์ข้อมูลอีกครั้ง
 4. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync แล้ว ค้นหา
 5. ค้นหาโฟลเดอร์ แล้วคลิกเปิด
สำรองข้อมูลอุปกรณ์ USB และการ์ด SD

เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์ กล้องถ่ายรูป การ์ด SD หรืออุปกรณ์อื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ คุณจะอัปโหลดไฟล์ในอุปกรณ์เหล่านั้นได้โดยอัตโนมัติ

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ค่ากำหนด
 3. คลิกอุปกรณ์ USB และการ์ด SD ที่ด้านล่าง
 4. คลิกเสียบกล้องหรือโทรศัพท์เพื่อสำรองข้อมูลไฟล์ แล้ว ตกลง
เลือกไม่ซิงค์ข้อมูลไฟล์บางประเภท

คุณเลือกที่จะไม่ซิงค์ข้อมูลไฟล์บางประเภทในคอมพิวเตอร์ได้

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ค่ากำหนด
 3. ทางด้านขวามือ คลิกเปลี่ยนแปลง
 4. คลิกการตั้งค่าขั้นสูง
 5. ป้อนนามสกุลของประเภทไฟล์ที่ไม่ต้องการซิงค์
 6. คลิกเพิ่ม แล้ว ตกลง

เปลี่ยนการตั้งค่าทั่วไป

เลือกวิธีลบรายการข้อมูล

เลือกวิธีการลบไฟล์ของสำรองและซิงค์ข้อมูล

เมื่อลบไฟล์จากคอมพิวเตอร์ คุณจะเลือกรูปแบบการลบได้ใน drive.google.com

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ค่ากำหนด
 3. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจาก "การนำรายการออก"
  • นำสำเนาทั้งสองฉบับออกเสมอ: เมื่อลบข้อมูลบางอย่างในคอมพิวเตอร์หรือใน drive.google.com ระบบจะลบข้อมูลดังกล่าวออกจากทุกที่
  • ไม่ต้องนำสำเนาทั้งสองฉบับออก: เมื่อลบข้อมูลบางอย่างจากคอมพิวเตอร์ ข้อมูลดังกล่าวจะยังคงอยู่ใน drive.google.com
  • ถามก่อนนำสำเนาทั้งสองฉบับออก: เมื่อลบข้อมูลบางอย่างในคอมพิวเตอร์ ระบบจะถามคุณก่อนลบออกจากทุกที่
 4. คลิกตกลง

ตอบกลับคำขอนำรายการออก

ในกรณีที่เลือก "ถามก่อนนำสำเนาทั้งสองฉบับออก" คุณจะต้องอนุมัติการลบแต่ละรายการ โดยทำตามวิธีอนุมัติดังนี้

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกนำออก
เปลี่ยนขนาดในการอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอ

เมื่อคุณอัปโหลดรูปภาพและวิดีโอด้วยสำรองและซิงค์ข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการอัปโหลดใน "คุณภาพตามต้นฉบับ" หากต้องการเปลี่ยนปริมาณการใช้พื้นที่ว่างใน Google ไดรฟ์ ก็เลือกอัปโหลดเป็นแบบ "คุณภาพสูง" แทนได้

หมายเหตุ: หากเปลี่ยนรูปภาพเป็นคุณภาพสูง คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่ากลับเป็นแบบเดิมไม่ได้อีก

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ค่ากำหนด
 3. เลือกว่าต้องการอัปโหลดรูปภาพเป็นคุณภาพสูงหรือคุณภาพต้นฉบับ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดการอัปโหลดรูปภาพใน Google ไดรฟ์

รับการแจ้งเตือนเมื่อคุณลบรายการที่แชร์
 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ค่ากำหนด
 3. คลิกการตั้งค่า แล้ว แสดงคำเตือนเมื่อคุณนำรายการออกจากโฟลเดอร์ที่แชร์
เพิ่มหลายบัญชี

คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ได้สูงสุด 3 บัญชี

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว เพิ่มบัญชีใหม่
 3. คลิกเริ่มต้นใช้งาน และทำตามขั้นตอนในการลงชื่อเข้าใช้

เปลี่ยนการตั้งค่าขั้นสูง

อัปเกรดพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์

หากคุณต้องการอัปเกรดพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ค่ากำหนด
 3. คลิกการตั้งค่า แล้ว อัปเกรดพื้นที่เก็บข้อมูล
 4. เลือกแพ็กเกจสมัครใช้บริการของคุณแล้วทำตามวิธีการ
เปลี่ยนอัตราการดาวน์โหลดหรืออัปโหลด
 1. คลิกสำรองและซิงค์ข้อมูล Backup and Sync ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว ค่ากำหนด
 3. คลิกการตั้งค่าแล้ว การตั้งค่าเครือข่าย
 4. คลิกปุ่มตัวเลือกที่ต้องการถัดจาก "อัตราการดาวน์โหลด" หรือ "อัตราการอัปโหลด"
  • ใช้อัตราที่ช้าลง: เลือกจำกัดที่ แล้วใช้ลูกศรเพื่อเปลี่ยนอัตรา
  • ใช้อัตราที่เร็วขึ้น: เลือกไม่จำกัด
 5. คลิกตกลง

 

ดูวิธีหยุดการซิงค์และถอนการติดตั้งฟีเจอร์สำรองและซิงค์ข้อมูล

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร