Tìm hoặc khôi phục một tệp

Dưới đây là một số mẹo giúp bạn tìm các tệp bị thiếu trong Google Drive. Hãy chọn tình huống đúng với bạn nhất.

Bạn đã xóa một nội dung và muốn khôi phục nội dung đó

Nếu gần đây, bạn đã xóa một tệp nào đó bằng Google Drive hoặc ứng dụng Google Drive dành cho máy tính, thì bạn có thể tự khôi phục tệp đó.

Khôi phục từ Thùng rác

 1. Trên máy tính, hãy chuyển đến Thùng rác của Google Drive.
 2. Nhấp chuột phải vào tệp mà bạn muốn khôi phục.
 3. Nhấp vào Khôi phục.
Bạn không thể tìm thấy một nội dung và bạn nghĩ mình chưa xóa nội dung đó

Hãy thử các bước sau

Kiểm tra bảng điều khiển hoạt động

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google Drive.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào phần Drive của tôi.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thông tin Thông tin.
 4. Di chuyển xuống và tìm kiếm tệp của bạn.

Thử dùng tính năng tìm kiếm nâng cao

 1. Trên máy tính, hãy truy cập drive.google.com.
 2. Ở trên cùng, hãy chuyển đến thanh tìm kiếm và nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Sử dụng các tùy chọn tìm kiếm nâng cao để tìm tệp của bạn, chẳng hạn như "type:spreadsheets".

Nếu các bước trên không hiệu quả, hãy cân nhắc những trường hợp đặc biệt sau:

Nếu bạn đã tạo tệp đó

Nếu bạn đã tạo một tệp trong Drive nhưng không thể tìm thấy tệp đó, thì tệp đó có thể đã bị mất nguồn gốc. Một tệp mất nguồn gốc có thể đã mất tất cả các thư mục mẹ của tệp đó. Tệp đó vẫn tồn tại nhưng khó tìm được.

Lý do khiến tệp bị mất thư mục chứa tệp

 • Bạn tạo một tệp trong thư mục của người khác. Sau đó, họ xóa thư mục đó. Tệp của bạn không bị xóa, nhưng không còn nằm trong một thư mục. Chỉ bạn mới có thể xóa các tệp mà bạn sở hữu. 
 • Bạn chia sẻ một thư mục với người khác và họ xóa tệp của bạn khỏi thư mục đó. Tệp không bị xóa nhưng không còn trong một thư mục nữa.

Tìm tệp mất nguồn gốc của bạn

 1. Trong trường tìm kiếm của Drive, hãy nhập: is:unorganized owner:me.
 2. Khi bạn tìm thấy tệp, hãy di chuyển tệp đó vào một thư mục trong Drive của tôi để dễ dàng tìm thấy vào lần sau.

Tìm kiếm ngay bây giờ

Nếu người khác tạo tệp

Khi ai đó tạo một tệp, họ có thể xóa, đổi tên và khôi phục tệp đó. Hãy liên hệ với người tạo tệp đó và yêu cầu họ khôi phục hoặc chia sẻ lại tệp đó với bạn.

Nếu tệp nằm trong thư mục mà người khác tạo

Nếu thư mục đó đã bị xóa thì bạn sẽ không thấy thư mục đó trên Drive của mình nữa.

Tìm tệp bạn đã tạo trong các thư mục bị xóa

Tìm tất cả các tệp trong các thư mục bị xóa

Để giúp bạn tìm tệp đó dễ dàng hơn trong tương lai, hãy kéo tệp đó vào một thư mục trong "Drive của tôi".

Thông tin thêm về cách tìm tệp

Bạn đã dùng thử tính năng tìm kiếm nâng cao chưa?

Mẹo: Để sử dụng tính năng tìm kiếm nâng cao, hãy mở Drive trên máy tính. 

Để tinh chỉnh nội dung tìm kiếm của bạn trên Drive, hãy sử dụng một cụm từ tìm kiếm cùng với một trong các tùy chọn sau:

Tìm kiếm Ví dụ
Cụm từ chính xác

"Đặt cụm từ chính xác trong dấu ngoặc kép"

Cụm từ này hoặc cụm từ khác

tacos HOẶC nachos

Loại trừ một từ

Nước nhưng không phải hồ:

nước -hồ

Chủ sở hữu tệp

Các tệp của Cha:

owner:dad@gmail.com

Tệp do người khác chia sẻ

Các tệp mà Mẹ đã chia sẻ với bạn:

from:mom@gmail.com

Bạn chia sẻ tệp

Các tệp mà bạn đã chia sẻ với Mẹ:

to:mom@gmail.com

Mục được gắn dấu sao

is:starred

Mục đã xóa

is:trashed

Loại tệp

Loại tệp là bảng tính:

type:spreadsheet

Khung thời gian

Trước hoặc sau ngày 18 tháng 1 năm 2015. 

before:2015-01-18

after:18-01-2015

Tiêu đề

title:"Nhập tiêu đề vào đây"

Ứng dụng

Tệp được mở trên Google Drive:

app:"Drive"

Những tệp nào có thể khôi phục được?

Chúng tôi có thể giúp bạn khôi phục những tệp đã xóa gần đây trong một khoảng thời gian giới hạn nếu bạn sử dụng Google Drive với tài khoản người dùng thông thường (chứ không phải tài khoản thông qua cơ quan, trường học hoặc nhóm khác) VÀ một trong những trường hợp sau là đúng:

 • Bạn đã tạo tệp.
 • Bạn đã tải tệp lên Google Drive.
 • Bạn đã chấp nhận quyền sở hữu tệp từ ai đó.

Nếu Tài khoản Google của bạn bị xóa, thì đôi khi, bạn không thể khôi phục các tệp của mình.

Nếu cho rằng ai đó đã truy cập vào Google Drive của bạn mà không được bạn cho phép, thì bạn nên tăng cường bảo mật cho tài khoản của mình.

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy tệp

Tìm hiểu các yêu cầu để khôi phục tệp của bạn.

Trường hợp bạn cần khôi phục thư trong Gmail

Tìm hiểu cách khôi phục email trong Gmail.

Bạn đã xóa một nội dung và muốn khôi phục nội dung đó

Nếu gần đây bạn đã xóa nội dung nào đó khi đang sử dụng Google Drive hoặc ứng dụng Google Drive dành cho máy tính để bàn, bạn có thể tự mình khôi phục tệp.

Khôi phục từ Thùng rác

 1. Trên máy tính, hãy truy cập drive.google.com/drive/trash.
 2. Nhấp chuột phải vào tệp mà bạn muốn khôi phục.
 3. Nhấp vào Khôi phục.

Bạn không thể tìm thấy một nội dung và bạn nghĩ mình chưa xóa nội dung đó

Hãy thử những bước sau

Kiểm tra bảng điều khiển hoạt động

 1. Trên máy tính, hãy truy cập drive.google.com.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào phần Drive của tôi.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thông tin Thông tin.
 4. Di chuyển xuống và tìm tệp của bạn.

Thử dùng tính năng tìm kiếm nâng cao

 1. Trên máy tính, hãy truy cập drive.google.com.
 2. Ở trên cùng, hãy chuyển đến thanh tìm kiếm và nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 3. Sử dụng tùy chọn tìm kiếm nâng cao để tìm tệp của bạn, chẳng hạn như "type:spreadsheets".

Nếu những bước trên không có hiệu quả, hãy cân nhắc những trường hợp đặc biệt sau:

Nếu bạn đã tạo tệp đó

Nếu bạn đã tạo một tệp trong Drive và không thể tìm thấy tệp đó, thì tệp đó có thể đã bị mất gốc. Một tệp mất gốc có thể đã mất tất cả thư mục mẹ của tệp đó. Tệp đó vẫn tồn tại nhưng khó tìm thấy hơn.

Tệp bị mất thư mục chứa tệp như thế nào

 • Bạn tạo một tệp trong thư mục của người khác. Sau đó, họ xóa thư mục đó. Tệp của bạn không bị xóa, nhưng không còn nằm trong một thư mục. Chỉ bạn mới có thể xóa những tệp mà bạn sở hữu. 
 • Bạn chia sẻ một thư mục với người khác và họ xóa tệp của bạn khỏi thư mục đó. Tệp không bị xóa nhưng không còn trong một thư mục nữa.

Tìm tệp mất gốc của bạn

 1. Trong trường tìm kiếm của Drive, hãy nhập: is:unorganized owner:me
 2. Khi bạn tìm thấy tệp, hãy di chuyển tệp đó vào một thư mục trong Drive của tôi để dễ tìm thấy sau này.

Tìm ngay bây giờ

Nếu người khác tạo tệp

Khi ai đó tạo một tệp, họ có thể xóa, đổi tên và khôi phục tệp đó. Hãy liên hệ với người tạo tệp đó và yêu cầu họ khôi phục hoặc chia sẻ lại tệp đó với bạn.

Nếu tệp nằm trong thư mục mà người khác đã tạo

Nếu thư mục đó đã bị xóa thì bạn sẽ không thấy thư mục đó trên Drive của mình nữa.

Tìm tệp bạn đã tạo nằm trong các thư mục bị xóa

Tìm tất cả tệp trong các thư mục bị xóa

Để giúp bạn tìm tệp đó dễ dàng hơn trong tương lai, hãy kéo tệp đó vào một thư mục trong "Drive của tôi".

Thông tin thêm về cách tìm tệp

Bạn đã dùng thử tính năng tìm kiếm nâng cao chưa?

Để tinh chỉnh nội dung tìm kiếm của bạn trên Drive, hãy sử dụng một cụm từ tìm kiếm theo một trong những lựa chọn sau:

Tìm kiếm Ví dụ
Cụm từ chính xác

"Đặt cụm từ chính xác trong dấu ngoặc kép"

Cụm từ này hoặc cụm từ khác

tacos HOẶC nachos

Loại trừ một từ

Nước nhưng không phải hồ:

nước -hồ

Chủ sở hữu tệp

Những tệp bố sở hữu:

owner:dad@gmail.com

Họ chia sẻ tệp

Những tệp mà Mẹ đã chia sẻ với bạn:

from:mom@gmail.com

Bạn đã chia sẻ tệp

Những tệp mà bạn đã chia sẻ với mẹ:

to:mom@gmail.com

Mục được gắn dấu sao

is:starred

Mục đã bị xóa

is:trashed

Loại tệp

Loại tệp là bảng tính:

type:spreadsheet

Khung thời gian

Trước hoặc sau ngày 18 tháng 1 năm 2015. 

before:2015-01-18

after:2015-01-18

Tiêu đề

title:"The title goes here"

Ứng dụng

Tệp được mở trên Google Drive:

app:"Drive"
 

Những tệp nào có thể khôi phục được?

Chúng tôi có thể giúp bạn khôi phục những tệp đã xóa gần đây trong một khoảng thời gian giới hạn nếu bạn sử dụng Google Drive thông qua một tài khoản người dùng thông thường (chứ không phải tài khoản thông qua cơ quan, trường học hoặc nhóm khác) VÀ đáp ứng một trong những điều kiện sau:

 • Bạn đã tạo tệp.
 • Bạn đã tải tệp lên Google Drive.
 • Bạn đã chấp nhận quyền sở hữu tệp từ ai đó.

Nếu bạn sử dụng một tài khoản thông qua cơ quan, trường học hoặc nhóm khác, hãy liên hệ với quản trị viên của bạn để nhận trợ giúp.

Nếu Tài khoản Google đã bị xóa, thì bạn sẽ không thể khôi phục tệp của mình.

Nếu cho rằng ai đó đã truy cập vào Google Drive mà không được sự cho phép của bạn, thì bạn nên thực hiện các bước để giúp tài khoản của mình an toàn hơn.

Trường hợp bạn vẫn không thể tìm thấy tệp

Tìm hiểu những gì bạn cần để khôi phục tệp.

Trường hợp bạn cần khôi phục thư trong Gmail

Tìm hiểu cách khôi phục email trong Gmail.

Liên hệ với chúng tôi

Để liên hệ với chúng tôi, hãy đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.

Dịch vụ hỗ trợ dành cho Drive hiện chưa có một số ngôn ngữ. Nếu nói tiếng Anh, thì bạn có thể thay đổi ngôn ngữ của mình và liên hệ với một chuyên gia của Drive.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp của Google Drive.
 2. Ở cuối trang, hãy nhấp vào ngôn ngữ của bạn.
 3. Chọn tiếng Anh.
 4. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn sau đó Liên hệ với chúng tôi.
 5. Chọn vấn đề của bạn và cách bạn muốn liên hệ với chúng tôi.

Lưu ý: Khi hoàn tất, bạn có thể chuyển lại ngôn ngữ về ngôn ngữ yêu thích của mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?