Chuyển tài khoản Google Workspace của bạn

Hiện tại, bạn quản lý người dùng và hoạt động thanh toán của Google Workspace trong tài khoản Google Domains của bạn. Bạn có thể chuyển trực tiếp tài khoản Google Workspace của mình từ Google Domains sang Google Workspace. Các dịch vụ của Google Workspace sẽ tiếp tục hoạt động mà không bị gián đoạn.

Làm thế nào để chuyển tài khoản?

1. Chuyển tài khoản của bạn từ Google Domains
 1. Đăng nhập vào Google Domains.
 2. Chọn tên miền bạn muốn chuyển.
 3. Chọn biểu tượng Trình đơn để mở trình đơn.
 4. Nhấp vào Email.
 5. Nhấp vào Quản lý gói đăng kýGoogle Workspace.
 6. Di chuyển xuống phần "Chuyển gói đăng ký" và nhấp vào mục Chuyển. Hãy xác nhận việc chuyển tài khoản trong hộp thoại.

Sau khi chuyển tài khoản, bạn sẽ không thấy người dùng Google Workspace của mình được liệt kê trên mục cài đặt của Google Domains, nhưng các dịch vụ Google Workspace của họ vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường. Nếu bạn cần quản lý người dùng, hãy đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google Workspace.

Ngoài ra, khi bạn chuyển tài khoản, chúng tôi sẽ ngay lập tức dừng tính phí trong Google Domains. Bạn có 30 ngày để thiết lập thông tin thanh toán trong Google Workspace, nếu không, dịch vụ của bạn sẽ bị tạm ngưng.

2. Thiết lập thông tin thanh toán trong Google Workspace
 1. Đăng nhập vào email Google Workspace của bạn bằng tên người dùng Google Workspace của bạn. Email đó chứa tên miền của bạn, chẳng hạn như you@yourdomain.com, không phải @gmail.com.
  Bạn đã đăng nhập vào một tài khoản khác? Tìm hiểu cách chuyển giữa các tài khoản.
 2. Khi bạn đã đăng nhập, hãy nhấp vào biểu tượng các ứng dụng của Google Google apps ở trên cùng và chọn Quản trị viên để mở Bảng điều khiển dành cho quản trị viên (có thể bạn sẽ phải nhấp vào Khác).

  Nếu bạn không nhìn thấy phần Quản trị viên, thì có thể tài khoản của bạn không có đặc quyền dành cho quản trị viên. Hãy liên hệ với người đã đăng ký Google Workspace bằng Google Domains. Người này có thể chỉ định bạn làm quản trị viên.
 3. Nhấp vào Thanh toán trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
 4. Chọn sản phẩm Google Workspace của bạn và làm theo hướng dẫn để thiết lập thông tin thanh toán.  

Câu hỏi thường gặp

Thông tin thanh toán thay đổi như thế nào khi tôi chuyển tài khoản của mình sang Google Workspace?

Sau khi bạn chuyển tài khoản của mình sang Google Workspace, hoạt động thanh toán sẽ dừng trong Google Domains; bạn sẽ không bị tính phí cho thời gian còn lại của chu kỳ hằng tháng. Bạn có 30 ngày để thiết lập thông tin thanh toán trong Google Workspace, nếu không, dịch vụ của bạn có thể bị tạm ngưng.

Sau khi thiết lập thông tin thanh toán trong Google Workspace, chúng tôi sẽ tính phí bạn vào đầu mỗi tháng. Nếu bạn chuyển thông tin thanh toán vào tháng 5 chẳng hạn, thì chúng tôi tính phí bạn vào đầu tháng 6. Sau đó, chúng tôi tự động tính phí vào đầu mỗi tháng.

Tìm hiểu thêm về cách thanh toán trong Google Workspace.

Điều gì xảy ra với các mục cài đặt người dùng, bí danh miền, tùy chọn email và các mục cài đặt Google Workspace khác khi tôi chuyển tài khoản của mình?

Tất cả các cài đặt ứng dụng đều được giữ lại khi bạn chuyển tài khoản. Các dịch vụ Google Workspace sẽ tiếp tục hoạt động không gián đoạn trong quá trình chuyển.

Sự khác biệt duy nhất là giờ đây, bạn sẽ quản lý người dùng của mình trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google Workspace.

Nếu chuyển tài khoản, tôi có phải chỉnh sửa các tùy chọn cài đặt DNS (MX, SPF, URL dịch vụ) không?

Không. Cài đặt DNS của bạn vẫn giữ nguyên. Nếu bạn cần thực hiện thay đổi cho bản ghi DNS trong tương lai, bạn có thể làm vậy trong Google Domains.

Làm thế nào để thêm và quản lý người dùng?

Sau khi chuyển tài khoản của mình sang Google Workspace, bạn có thể thêm và quản lý người dùng trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Tìm hiểu cách thêm người dùng.

Tính năng Chuyển tiếp email cho miền của bạn được quản lý trong Google Domains.

Khi cố gắng cập nhật thông tin thanh toán trong Google Workspace, tôi nhận được thông báo có nội dung “Hãy liên hệ với người bán lại của bạn”. Tôi nên làm gì?

Thông tin thanh toán của bạn chưa được chuyển từ Google Domains sang Google Workspace. Hãy lặp lại các bước để Chuyển tài khoản của bạn từ Google Domains. Nếu bạn vẫn gặp vấn đề, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ Google Domains.

Tôi đã chuyển tài khoản của mình sang Google Workspace. Vì sao tôi lại nhận được thông báo cho biết tài khoản của tôi đã bị tạm ngưng?

Sau khi chuyển tài khoản từ Google Domains sang Google Workspace, bạn có 30 ngày để thiết lập thông tin thanh toán, nếu không, tài khoản của bạn sẽ bị tạm ngưng. Nếu bạn thiết lập thông tin thanh toán trong Google Workspace và vẫn đang gặp vấn đề, thì có thể đó là vấn đề thanh toán khác. Tìm hiểu thêm.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
93020
false