Nâng cấp địa chỉ email chuyển tiếp thành người dùng Google Workspace

G Suite nay có tên là Google Workspace. Tất cả công cụ cần thiết để bạn hoàn thành mọi công việc – nay ở cùng một nơi. Tìm hiểu thêm về Google Workspace.

Khi dùng tính năng chuyển tiếp email của Google Domains, bạn có thể tạo địa chỉ chuyển tiếp (chẳng hạn như tenban@tenmiencuaban.com). Thư sẽ được chuyển từ địa chỉ đó đến địa chỉ email bạn sở hữu (chẳng hạn như địa chỉ Gmail cá nhân). Tìm hiểu thêm.

Để sử dụng các tính năng nâng cao dành cho doanh nghiệp, bạn có thể nâng cấp địa chỉ chuyển tiếp thành người dùng Google Workspace. Mỗi người dùng Google Workspace đều có một hộp thư riêng, được sử dụng Google Drive để lưu trữ và chia sẻ tệp, Google Meet để họp video, và có thể cộng tác theo thời gian thực nhờ Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Biểu mẫu, Lịch và Sites. Tìm hiểu thêm.

Để chuyển từ địa chỉ chuyển tiếp thành người dùng Google Workspace, hãy làm như sau:

Nếu bạn đang tạo một tài khoản người dùng Google Workspace hoàn toàn mới:

  1.  Đăng nhập vào tài khoản Google Domains.
  2. Chọn tên miền của bạn. 
  3. Chọn biểu tượng Trình đơn để mở trình đơn.
  4. Nhấp vào Email.
  5. Trong phần "Sở hữu địa chỉ email tùy chỉnh", hãy nhấp vào "Đăng ký Google Workspace".
  6. Điền tên, tên người dùng và email dự phòng để tạo tài khoản quản trị viên đầu tiên của bạn. Bạn cũng sẽ được yêu cầu chọn xem liệu có cấp cho tài khoản Google Workspace các quyền quản lý đặc biệt trên miền hay không. 
  7. Nhấp vào Tiếp theo.
  8. Chọn phiên bản Google Workspace phù hợp hơn với nhu cầu về miền của bạn.
  9. Tiếp tục đến phần thông tin thanh toán.
  10. Nhập thông tin thanh toán của bạn và nhấp vào “Mua”.

Vào ngày thanh toán của tháng tiếp theo, chúng tôi sẽ tính phí bạn theo tổng số người dùng Google Workspace đang hoạt động (6 USD/người dùng cho gói Business Starter, 12 USD/người dùng cho gói Business Standard, 18 USD/người dùng cho gói Business Plus). Đối với người dùng mới, số tiền bạn phải trả sẽ được tính theo tỷ lệ cho tháng đó.

Nếu bạn từng thiết lập người dùng Google Workspace:

Tìm hiểu cách thêm người dùng Google Workspace.
 
Bạn vẫn sẽ nhìn thấy địa chỉ email chuyển tiếp trong phần Chuyển tiếp email, nhưng tất cả email giờ đây sẽ được chuyển tới hộp thư đến mới của người dùng trong Gmail. Tốt nhất là bạn nên xóa địa chỉ chuyển tiếp.

Kiểm tra email của bạn

Sau khi tạo tài khoản người dùng Google Workspace, hãy gửi email kiểm tra đến địa chỉ của người đó. Nếu email kiểm tra được chuyển tiếp đến người nhận cũ, hãy kiểm tra xem tên người dùng mới có khớp với địa chỉ email chuyển tiếp hay không. Nếu không khớp, bạn có thể đổi tên người dùng thành chính địa chỉ chuyển tiếp.

Xóa người dùng

Nếu bạn xóa tài khoản người dùng nhưng muốn tiếp tục sử dụng địa chỉ email đó, thì bạn có thể thêm địa chỉ email đã xóa làm địa chỉ chuyển tiếp và cài đặt để địa chỉ chuyển tiếp này gửi thư đến một địa chỉ email khác.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
93020
false