Giới thiệu về email đại diện của Google Workspace

G Suite nay có tên là Google Workspace. Tất cả công cụ cần thiết để bạn hoàn thành mọi công việc – nay ở cùng một nơi. Tìm hiểu thêm về Google Workspace.

Mẹo: Chỉ quản trị viên của Google Workspace mới có thể tạo email đại diện.

Quản trị viên của Google Workspace có thể tạo email đại diện cho người dùng để họ có thể gửi và nhận email từ một địa chỉ khác thuộc miền của bạn. Bài viết này cung cấp thông tin tổng quan về email đại diện, mục đích sử dụng và tài nguyên hướng dẫn cách thêm email đại diện.

Cách hoạt động

Mỗi người dùng trong tài khoản Google Workspace đều có một địa chỉ chính để đăng nhập vào tài khoản của họ và nhận thư. Nếu người dùng muốn một địa chỉ email khác, bạn có thể tạo email đại diện cho họ.

Ví dụ: bill@solarmora.com muốn có một địa chỉ email riêng cho các yêu cầu bán hàng. Do đó, anh thiết lập email đại diện sales@solarmora.com. Thư gửi đến một trong hai địa chỉ này đều sẽ được chuyển vào hộp thư đến của Bill.

Bạn có thể thêm tối đa 30 email đại diện cho mỗi người dùng mà không mất thêm chi phí. Người dùng phải tiếp tục đăng nhập vào tài khoản Google Workspace bằng địa chỉ chính của họ, không phải bằng email đại diện.

Trường hợp sử dụng

Email đại diện là biện pháp hữu ích để các cá nhân nhận thư được gửi đến một địa chỉ khác tại cùng một nơi. Ví dụ: email đại diện có ích cho nhân viên bán hàng và nhân viên hỗ trợ, là những người muốn có địa chỉ email công khai, dễ nhớ. Bạn cũng có thể sử dụng email đại diện để gửi email từ một địa chỉ hoặc email đại diện khác.

Chuyển tiếp email là một tính năng riêng biệt trong Google Domains mà bạn có thể sử dụng để nhận thư được gửi tới địa chỉ khác tại một địa chỉ.
 
Ví dụ: Bạn có thể thiết lập alias@domain.com để địa chỉ này chuyển tiếp email tới myemail@gmail.com bằng Google Domains.
 
Bạn không cần đăng ký Google Workspace để sử dụng tính năng chuyển tiếp email trong Google Domains.

Thêm email đại diện

Để thêm email đại diện, bạn phải là quản trị viên của Google Workspace. Hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp của Google Workspace để tìm hiểu cách thêm email đại diện. Sử dụng bí danh miền để cung cấp cho mọi người trong tài khoản của bạn một email đại diện thuộc một miền khác do bạn sở hữu.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
93020
false