בדיקת העברת אימייל

אחרי שהגדרת העברת אימייל וביצעת אימות של כתובת הנמען, תוכל לבדוק שהעברת האימייל עובדת על ידי שליחת הודעה לכתובת האימייל החלופית החדשה.

הערה: אם אתה שולח את האימייל מכתובת הנמען הקיימת שלך, תוכניות אימייל רבות (כגון Gmail) יתייקו את ההודעה אוטומטית בתיקיה דואר שנשלח, וההודעה לא תופיע בתיבת הדואר הנכנס שלך. כדי להציג אימייל ששלחת בתיבת הדואר הנכנס שלך, שלח אותו מכתובת אחרת, או בדוק את התיקיה דואר שנשלח.

לדוגמה: אם אתה מעביר הודעות מהכתובת החלופית bob@example.com לכתובת myaddress@gmail.com, הודעה שתישלח מהכתובת myaddress@gmail.com לכתובת bob@example.com תופיע רק בתיקיה דואר שנשלח בתיבת האימייל של הכתובת myaddress@gmail.com. כדי שהודעה תוצג בתיבת הדואר הנכנס שלך, שלח את ההודעה מכתובת אחרת, או בקש ממשתמש אחר לשלוח את ההודעה מכתובת האימייל שלו.

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?