Subukan ang pagpasa ng email

Pagkatapos mong mag-set up ng pagpasa ng email at na-verify ang tumatanggap na address, maaari mong subukan ang pagpasa ng email sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa bagong alyas sa email.

Tandaan: Kung ipapadala mo ang email mula sa iyong kasalukuyang tumatanggap na address, karamihan ng program sa email (gaya ng Gmail) ay awtomatikong maglalagay sa mensahe sa iyong folder na Naipadalang mail, at hindi lalabas ang mensahe sa iyong Inbox. Upang makita ang iyong email sa iyong inbox, ipadala ito mula sa ibang address, o tingnan ang iyong Naipadalang mail.

Halimbawa: Kung ipapasa mo ang alias na bob@example.com sa myaddress@gmail.com, ang isang mensahe na ipinadala mula sa myaddress@gmail.com patungo sa bob@example.com ay maaari lang lumabas sa folder na Naipadalang mail ng myaddress@gmail.com. Upang makakita ng mensahe sa iyong inbox, magpadala ng mensahe mula sa ibang address, o magpadala sa ibang user ng mensahe mula sa email ng user na iyon.

Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?