Thông báo nhãn hiệu và TMCH

Google Domains làm việc với Sở giao hoán nhãn hiệu (TMCH) để bảo vệ chủ sở hữu nhãn hiệu. TMCH là cơ sở dữ liệu trung tâm của các nhãn hiệu đã được xác minh. Cơ sở dữ liệu này được kết nối với tất cả các hệ thống tên miền gTLD mới (đuôi miền mới) và cho phép chủ sở hữu quyền tham gia giai đoạn đăng ký ưu tiên ban đầu cũng như Dịch vụ xác nhận nhãn hiệu (được nêu dưới đây).

Quy trình dịch vụ xác nhận nhãn hiệu

Khi bạn đăng ký tên miền, Google Domains kiểm tra xem tên đó có khớp với bất kỳ nhãn hiệu nào trong cơ sở dữ liệu TMCH hay không. Nếu khớp, bạn sẽ nhìn thấy thông báo nhãn hiệu:

  1. Đọc thông báo để hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của bạn nếu đăng ký miền.
  2. Cuộn qua danh sách nhãn hiệu để tìm hiểu đầy đủ về chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký và mục đích sử dụng sẽ được cân nhắc cạnh tranh.
  3. Nhấp vào nút Chấp nhận để tiếp tục đăng ký miền.

Lưu ý: Quyền đăng ký tên miền này của bạn có thể được hoặc không được bảo vệ dưới dạng sử dụng phi thương mại hoặc "sử dụng hợp lý" theo luật của quốc gia bạn. Truy cập trang Thông báo xác nhận của Sở giao hoán nhãn hiệu để tìm hiểu thêm.

Khi có trường hợp vi phạm nhãn hiệu xảy ra

Google Domains tuân thủ Chính sách thống nhất giải quyết tranh chấp tên miền (UDRP)Chính sách thống nhất tạm ngưng nhanh chóng (URS), là những chính sách giải quyết tranh chấp về tên miền bị cáo buộc vi phạm quyền nhãn hiệu của các bên thứ ba.

Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu cho rằng bạn đã vi phạm nhãn hiệu, chủ sở hữu có thể:

  • Liên hệ trực tiếp với bạn bằng chức năng liên hệ quản trị trong phần thông tin liên hệ của bạn (thông tin WHOIS). Quản lý thông tin liên hệ của bạn trên tab Cài đặt Settings (gear icon).
  • Gửi khiếu nại UDRP hoặc URS, yêu cầu hủy, chuyển hoặc tạm ngưng miền của bạn.

Google sẽ coi trọng quyết định của UDRP hoặc URS và liên hệ với bạn khi thích hợp theo điều khoản quyết định và điều khoản của hệ thống tên miền chịu trách nhiệm về đuôi miền (hoặc TLD).

Nếu bạn cho rằng nội dung được lưu trữ trên Google đang vi phạm nhãn hiệu của bạn, vui lòng tham khảo biểu mẫu yêu cầu xóa trực tuyến của Google để biết thêm thông tin về cách yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm. Hoặc, vui lòng giải quyết tranh chấp trực tiếp với chủ sở hữu tên miền thông qua UDRP, URS hay tổ chức khác. Nếu bạn có lệnh tòa về tên miền, vui lòng sử dụng biểu mẫu này để gửi lệnh.

Để biết thêm thông tin

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
93020
false