Handelsmerkbericht en TMCH

Google Domains werkt samen met het Trademark Clearinghouse (TMCH) om handelsmerkeigenaren te beschermen. Het TMCH is een centrale database van geverifieerde handelsmerken die wordt gebruikt door alle registers voor nieuwe gTLD's (nieuwe domeinextensies). Hierdoor krijgen houders van rechten bij de uitgifte van nieuwe domeinextensies voorrang bij de registratie van domeinnamen (Sunrise priority) en kunnen ze gebruikmaken van de Trademark Claims Service (hieronder beschreven).

Trademark Claims Service

Wanneer u een domeinnaam registreert, controleert Google Domains of deze naam overeenkomt met een handelsmerk in de database van het TMCH. Als er een overeenkomst is, ziet u een handelsmerkbericht:

  1. Lees het bericht om volledig op de hoogte te zijn van uw rechten en plichten wanneer u het domein registreert.
  2. Scrol door de lijst van handelsmerken om te zien wie de geregistreerde houders van de handelsmerken zijn en welk gebruik gezien wordt als concurrerend.
  3. Klik op de knop Accepteren om door te gaan met het registreren van de domeinnaam.

Opmerking: Uw recht om deze domeinnaam te registeren kan volgens de wetgeving in uw land wel of niet beschermd zijn op grond van het principe van niet-commercieel gebruik of redelijk gebruik. Ga naar de pagina Claims Notice van het Trademark Clearing House voor meer informatie.

Wanneer er mogelijk sprake is van handelsmerkschending

Google Domains voldoet aan de Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) en de Uniform Rapid Suspension Policy (URS) voor het afhandelen van geschillen met betrekking tot vermeende schendingen van handelsmerkrecht van derden door domeinnamen.

Als een eigenaar van een handelsmerk meent dat u zijn handelsmerk schendt, kan de eigenaar:

  • Rechtstreeks contact met u opnemen via het administratief contact in uw contactgegevens (WHOIS-gegevens). U kunt uw contactgegevens beheren op het tabblad Instellingen Settings (gear icon).
  • Een klacht indienen onder UDRP of URS, met het verzoek uw domein te annuleren, over te zetten of op te schorten.

Google zal de beslissing van het UDRP of URS honoreren en zal contact met u opnemen overeenkomstig de voorwaarden van de beslissing en de voorwaarden van het register dat verantwoordelijk is voor de domeinextensie (of TLD).

Als u meent dat uw handelsmerk wordt geschonden door de content die door Google wordt gehost, gaat u naar de online formulieren voor het verwijderen van content voor meer informatie over hoe u verwijdering van inbreukmakende materialen aanvraagt. Los uw geschil in andere gevallen rechtstreeks op met de eigenaar van de domeinnaam via UDRP, URS of anderszins. Als u een rechterlijk bevel heeft met betrekking tot een domeinnaam, gebruik dan dit formulier om het bevel in te dienen.

Meer informatie

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?