הודעה לגבי סימנים מסחריים ו-TMCH

Google Domains עובד עם מסלקת הסימנים המסחריים (TMCH) כדי להגן על הבעלים של סימנים מסחריים. ה-TMCH הוא מסד הנתונים המרכזי של סימנים מסחריים מאושרים אשר מקושר לכל גופי הרישום של הדומיינים הגנריים ברמה העליונה (gTLD; סיומות הדומיין החדשות). הוא מאפשר לבעלי הזכויות לקחת חלק בתקופות רישום מוקדם מסוג Sunrise ולהשתמש בשירות התביעות בנוגע לסימנים מסחריים (המפורט למטה).

הליך השירות לתביעות בנוגע לסימנים מסחריים

בעת רישום שם הדומיין, מערכת Google Domains בודקת אם יש התאמה בין השם לבין אחד מהסימנים המסחריים שרשומים במסד הנתונים TMCH. אם תימצא התאמה, תוצג הודעה לגבי סימן מסחרי:

  1. יש לקרוא את ההודעה כדי להבין היטב את הזכויות והחובות הנובעות מרישום הדומיין.
  2. מומלץ לדפדף ברשימת הסימנים המסחריים כדי להבין באופן מלא מי הם הבעלים הרשומים של הסימן המסחרי ואילו שימושים ייחשבו לתחרות.
  3. לחץ על הלחצן אשר כדי להמשיך ברישום הדומיין.

הערה: הזכויות שלך לרישום שם הדומיין עשויות להיות מוגנות או לא מוגנות במסגרת חוקי המדינה שבה אתה מתגורר בנוגע לשימוש לא מסחרי או ל'שימוש הוגן'. למידע נוסף, ניתן לבקר בדף ההודעות בנוגע לתביעות של מסלקת הסימנים המסחריים.

מתי עלולה לחול הפרה של סימנים מסחריים?

Google Domains מציית למדיניות יישוב המחלוקות האחידה בנוגע לשמות דומיין (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy - UDRP) ולמדיניות האחידה בנוגע להשעיה מהירה (Uniform Rapid Suspension Policy - URS), אשר עוסקות במחלוקות הנוגעות לשמות דומיין שמפירים, לכאורה, זכויות על סימן מסחרי של גורמי צד שלישי.

אם הבעלים של סימן מסחרי חש שביצעת הפרה של סימן מסחרי, הוא עשוי:

  • ליצור איתך קשר ישירות באמצעות הפרטים ליצירת קשר בנושאים מינהליים אשר מופיעים בפרטים ליצירת קשר (פרטי הדומיין הרשומים ב-WHOIS). ניתן לנהל את הפרטים ליצירת קשר בכרטיסייה הגדרות Settings (gear icon).
  • להגיש תלונת UDRP או URS הכוללת בקשה לבטל, להעביר או להשעות את הדומיין שלך.

Google תכבד את ההחלטה של ה-UDRP או ה-URS ותיצור איתך קשר כנדרש לפי תנאי ההחלטה ותנאי גוף הרישום שאחראי לסיומת הדומיין (או לדומיין ברמת העליונה).

אם אתה מאמין שתוכן שמתארח אצל Google פוגע בסימן המסחרי שלך, מומלץ לעיין בטופסי ההסרה המקוונים של Google, בהם מופיע מידע נוסף לגבי האופן שבו ניתן לבקש הסרה של החומרים הכוללים הפרה שקשורה לסימן מסחרי. מעבר לכך, אנו ממליצים שתיישב את המחלוקת שלך ישירות עם הבעלים של שם הדומיין הרלוונטי, באמצעות ה-UDRP, ה-URS, או בדרכים אחרות. אם יש בידיך צו בית משפט הנוגע לשם דומיין, ניתן להשתמש בטופס זה כדי לשלוח את הצו.

למידע נוסף

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?