ระเบียนสังเคราะห์

ก่อนเริ่มต้น...

ระเบียนและเนมเซิร์ฟเวอร์

โปรดทราบว่าระเบียนที่คุณกำหนดค่าใน Google Domains จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อคุณใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ของ Google เท่านั้น หากใช้เนมเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเองจะมีข้อความแสดงที่ด้านบนของแท็บ DNS และคุณควรกำหนดค่าระเบียนทรัพยากร รวมถึงระเบียนสัญลักษณ์แทนกับผู้ให้บริการ DNS

 

ระเบียนสังเคราะห์

ระเบียนสังเคราะห์คือแนวคิดเฉพาะของ Google Domains ระเบียนเหล่านั้นจะทำงานที่ต้องใช้ระเบียนทรัพยากรหลายรายการ เช่น การแมปโดเมนและโดเมนย่อยเพื่อผสานกับ G Suite การสร้างชื่อแทนการส่งต่ออีเมล หรือการเพิ่มระเบียนทรัพยากรทั้งหมดที่ต้องใช้ในการผสานกับโดเมนของคุณกับเว็บโฮสต์อื่น คุณสามารถกำหนดค่าระเบียนสังเคราะห์บางรายการได้โดยตรงบนแท็บ DNS ใน Google Domains และ Google Domains จะตั้งค่าระเบียนสังเคราะห์อื่นๆ โดยอัตโนมัติเมื่อคุณตั้งค่าการส่งต่อเว็บ การส่งต่ออีเมล หรือการผสานกับเว็บโฮสต์และนักพัฒนาเว็บไซต์อื่น

ระเบียนสังเคราะห์ที่คุณสามารถสร้างและแก้ไขได้โดยตรงบนแท็บ DNS มีดังนี้

 • App Engine - กำหนดเส้นทางโดเมนย่อยไปยังแอปที่โฮสต์บน Google App Engine
  หมายเหตุ: ระเบียนสังเคราะห์ของ App Engine ไม่ได้รับการสนับสนุนอีกต่อไป หากคุณมีระเบียนสังเคราะห์ของ App Engine อยู่แล้ว คุณจะไม่พบกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ คุณสามารถลบระเบียนสังเคราะห์ของ App Engine ได้ แต่ไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลง
  คุณยังคงสามารถผสานโดเมนของคุณกับ Google App Engine ได้ โปรดดูที่การผสานกับ App Engine
 • DNS ไดนามิก - กำหนดเส้นทางโดเมนหรือโดเมนย่อยไปยังทรัพยากรซึ่งมีที่อยู่ IP ที่กำหนดแบบไดนามิก (แก้ไขบนแท็บ DNS )
  สำหรับความช่วยเหลือ โปรดดูที่ DNS แบบไดนามิก
 • G Suite - ผสานกับ G Suite (แก้ไขบนแท็บ DNS )
  สำหรับความช่วยเหลือ โปรดดูที่การผสานกับ G Suite
 • การส่งต่อโดเมนย่อย - กำหนดเส้นทางโดเมนย่อยไปยัง URL ที่ระบุชื่อ (แก้ไขบนแท็บ DNS )
  สำหรับความช่วยเหลือ โปรดดูที่การส่งต่อโดเมนย่อย

ระเบียนสังเคราะห์ที่ตั้งค่าโดยอัตโนมัติมีดังนี้

 • การส่งต่ออีเมล - สร้างอีเมลแทนที่จะส่งต่อไปยังที่อยู่อีเมลที่มีอยู่แล้ว (แก้ไขบนแท็บอีเมล โปรดดูที่การส่งต่ออีเมล)
 • การส่งต่อเว็บ - กำหนดเส้นทาง www และโดเมนรากไปยัง URL ที่ระบุชื่อ (แก้ไขบนแท็บเว็บไซต์ โปรดดูที่การส่งต่อเว็บ)
 • Shopify - ผสานโดเมนของคุณกับไซต์ที่โฮสต์โดย Shopify (แก้ไขบนแท็บเว็บไซต์ โปรดดูที่ตัวตนบนเว็บ)
 • Squarespace - ผสานโดเมนของคุณกับไซต์ที่โฮสต์โดย Squarespace (แก้ไขบนแท็บเว็บไซต์ โปรดดูที่ตัวตนบนเว็บ)
 • Weebly - ผสานโดเมนของคุณกับไซต์ที่โฮสต์โดย Weebly (แก้ไขบนแท็บเว็บไซต์ โปรดดูที่ตัวตนบนเว็บ)
 • Wix - ผสานโดเมนของคุณกับไซต์ที่โฮสต์โดย Wix (แก้ไขบนแท็บเว็บไซต์ โปรดดูที่ตัวตนบนเว็บ)

ในการเพิ่มระเบียนสังเคราะห์ ให้ทำดังนี้

 1. บนแท็บ DNS ให้เลื่อนลงไปที่ระเบียนสังเคราะห์
 2. เลือกประเภทระเบียน App Engine, G Suite หรือการส่งต่อโดเมนย่อย
 3. ป้อนค่าในช่องที่เหลืออยู่หรือเลือกคุณลักษณะและโดเมนย่อยของ G Suite ที่คุณต้องการ แล้วคลิกเพิ่ม

Google Domains จะสร้างชุดระเบียนทรัพยากรและนำระเบียนสังเคราะห์ไปใช้

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าระเบียนสังเคราะห์แต่ละประเภท โปรดดูที่ลิงก์ต่อไปนี้

คุณสามารถเปลี่ยนหรือลบระเบียนได้ทุกเมื่อโดยการคลิกลบหรือแก้ไขข้างระเบียนในรายการระเบียนสังเคราะห์

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร