Syntetiska poster

Innan du börjar ...

Poster och namnservrar

Observera att de poster du konfigurerar i Google Domains bara fungerar när du använder Googles namnservrar. Om du använder egna namnservrar visas ett meddelande längst upp på fliken DNS om att du ska konfigurera dina resursposter och jokerposter hos DNS-leverantören.

 

Syntetiska poster

Syntetiska poster är ett unikt koncept inom Google Domains. De används till uppgifter där det behövs flera resursposter, som att mappa domänen och de underdomäner som krävs för integrering med G Suite, att skapa alias för vidarebefordran av e-post eller att lägga till alla resursposter som krävs för integrering av domänen med ett annat webbhotell. Du kan konfigurera vissa syntetiska poster direkt på fliken DNS i Google Domains. Andra syntetiska poster ställs in automatiskt av Google Domains när du konfigurerar webbvidarebefordran, vidarebefordran av e-post eller integrering med ett externt webbhotell eller en extern webbplatsleverantör.

Här är de syntetiska poster du kan skapa och redigera direkt på fliken DNS :

 • App Engine – dirigerar en underdomän till en app som körs i Google App Engine.
  Obs! Syntetiska App Engine-poster stöds inte längre. Om du har en befintlig syntetisk App Engine-post märker du inte någonting. Du kan ta bort den syntetiska App Engine-posten men du kan inte göra några andra ändringar.
  Du kan fortfarande integrera din domän med Google App Engine. Mer information finns i Integrera med App Engine.
 • Dynamisk DNS – dirigerar en domän eller underdomän till en resurs med en dynamiskt tilldelad IP-adress (redigera på fliken DNS ).
  Om du behöver hjälp kan du läsa i Dynamisk DNS.
 • G Suite – integreras med G Suite (redigera på fliken DNS ).
  Om du behöver hjälp kan du läsa i Integrera med G Suite .
 • Vidarebefordran av underdomän – skickar en underdomän till en namngiven webbadress (redigera på fliken DNS ).
  Mer hjälp finns i Vidarebefordran av underdomän.

De syntetiska poster som ställs in automatiskt är:

 • Vidarebefordran av e-post – skapar e-postalias som vidarebefordrar till en befintlig e-postadress (redigera på fliken E-post , läs mer i Vidarebefordran av e-post).
 • Webbvidarebefordran – skickar www och rotdomänen till en namngiven webbadress (redigera på fliken Webbplats , läs mer i Webbvidarebefordran).
 • Shopify – integrerar domänen med en webbplats som drivs av Shopify (redigera på fliken Webbplats , läs mer i Webbnärvaro).
 • Squarespace – integrerar domänen med en webbplats som drivs av Squarespace (redigera på fliken Webbplats , läs mer i Webbnärvaro).
 • Weebly – integrerar domänen med en webbplats som drivs av Weebly (redigera på fliken Webbplats , läs mer i Webbnärvaro).
 • Wix – integrerar domänen med en webbplats som drivs av Wix (redigera på fliken Webbplats , läs mer i Webbnärvaro).

Så här lägger du till en syntetisk post:

 1. Öppna fliken DNS , och bläddra ned till Syntetiska poster.
 2. Välj posttypen App Engine, G Suite eller Vidarebefordra underdomän.
 3. Ange värden i återstående fält eller välj de funktioner och underdomäner för G Suite du vill använda och klicka på Lägg till.

Google Domains skapar resurspostuppsättningarna och implementerar den syntetiska posten.

Instruktioner för hur du ställer in de olika typerna av syntetiska poster finns i:

Du kan när som helst ändra eller ta bort posten genom att klicka på Ta bort eller Redigera bredvid den i listan med syntetiska poster.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?