Rekordy syntetyczne

Zanim zaczniesz

Rekordy i serwery nazw

Pamiętaj, że rekordy skonfigurowane w Google Domains działają tylko wtedy, gdy używasz serwerów nazw Google. Jeśli korzystasz z niestandardowych serwerów nazw, u góry karty DNS  wyświetla się powiadomienie, a rekordy zasobów oraz rekordy z symbolem wieloznacznym należy skonfigurować u dostawcy DNS.

 

Rekordy syntetyczne

Rekordy syntetyczne to pojęcie występujące wyłącznie w Google Domains. Realizują one zadania wymagające wielu rekordów zasobów, takie jak mapowanie domeny i subdomen wymaganych do integracji z G Suite, tworzenie aliasów przekierowania poczty czy dodawanie wszystkich rekordów zasobów wymaganych do integracji domeny z zewnętrznym dostawcą hostingu. Niektóre rekordy syntetyczne można konfigurować bezpośrednio na karcie DNS  w Google Domains. Inne są ustawiane automatycznie przez Google Domains podczas konfigurowania przekierowania na witrynę, przekierowania poczty lub integracji z zewnętrznym dostawcą hostingu i usługą do tworzenia stron internetowych.

Rekordy syntetyczne, które możesz tworzyć i edytować bezpośrednio na karcie DNS , to:

 • App Engine – kieruje subdomenę do aplikacji hostowanej w Google App Engine.
  Uwaga: rekordy syntetyczne App Engine nie są już obsługiwane. Jeśli masz rekord syntetyczny App Engine, nie zaobserwujesz żadnej zmiany. Możesz usunąć rekord syntetyczny App Engine, ale nie możesz wprowadzać do niego żadnych zmian.
  Wciąż możesz integrować swoją domenę z Google App Engine. Dowiedz się więcej o integracji z App Engine
 • Dynamiczny DNS – kieruje domenę lub subdomenę do zasobu z dynamicznie przypisywanym adresem IP (edycja możliwa na karcie DNS ).
  Więcej informacji znajdziesz w artykule Dynamiczny DNS.
 • G Suite – integruje z G Suite (edycja na karcie DNS ).
  Dowiedz się więcej o integracji z G Suite.
 • Przekierowanie subdomeny – kieruje subdomenę na wskazany adres URL (edycja na karcie DNS ).
  Więcej informacji znajdziesz w artykule Przekierowanie subdomeny.

Rekordy syntetyczne ustawiane automatycznie to:

 • Przekierowanie poczty – tworzy aliasy adresów e-mail, które przekierowują na istniejący adres e-mail (edycja na karcie E-mail  – patrz Przekierowanie poczty).
 • Przekierowanie na witrynę – kieruje domenę główną i www na wskazany adres URL (edycja na karcie Witryna  – patrz Przekierowanie na witrynę).
 • Shopify – integruje domenę z witryną hostowaną przez Shopify (edycja na karcie Witryna  – patrz Obecność w internecie).
 • Squarespace – integruje domenę z witryną hostowaną przez Squarespace (edycja na karcie Witryna  – patrz Obecność w internecie).
 • Weebly – integruje domenę z witryną hostowaną przez Weebly (edycja na karcie Witryna  – patrz Obecność w internecie).
 • Wix – integruje domenę z witryną hostowaną przez Wix (edycja na karcie Witryna  – patrz Obecność w internecie).

Aby dodać rekord syntetyczny:

 1. Na karcie DNS  przewiń do sekcji Rekordy syntetyczne.
 2. Wybierz typ rekordu: App Engine, G Suite lub Przekierowanie subdomeny.
 3. W pozostałych polach wpisz odpowiednie wartości lub wybierz pożądane funkcje i subdomeny usługi G Suite, a następnie kliknij Dodaj.

Google Domains utworzy zestawy rekordów zasobów i zaimplementuje rekord syntetyczny.

Instrukcje dotyczące konfigurowania poszczególnych typów rekordów syntetycznych znajdziesz w tych artykułach:

W dowolnym momencie możesz usunąć bądź zmienić rekord znajdujący na liście rekordów syntetycznych, klikając znajdujący się obok niego przycisk Usuń lub Edytuj.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?