Syntetiske poster

Før du begynner

Poster og navnetjenere

Vær oppmerksom på at postene du konfigurerer i Google Domains, bare fungerer når du bruker Google-navnetjenere. Hvis du bruker egendefinerte navnetjenere, vises det en melding øverst på DNS-fanen , og du må konfigurere ressurspostene og jokertegnpostene dine hos DNS-leverandøren din.

 

Syntetiske poster

Syntetiske poster et konsept som er unikt for Google Domains. De brukes ved oppgaver som krever flere ressursoppgaver, for eksempel tilordningen av domenet og underdomener som trengs ved integrering med G Suite, oppretting av e-postaliaser, eller til og med når alle ressursposter som er nødvendige for å integrere domene ditt med en tredjeparts vertstjeneste, skal legges til. Du kan konfigurere noen syntetiske poster direkte på DNS-fanen i Google Domains. Andre syntetiske poster angis automatisk av Google Domains når du konfigurerer viderekobling til nettadresse, videresending av e-post eller en integrering med en tredjeparts vertstjeneste og nettstedutvikler.

DNS-fanen  kan du opprette og endre disse syntetiske postene:

 • App Engine – viderekobler et underdomene til en app som har Google App Engine som vert.
  Merk: Syntetiske poster i App Engine støttes ikke lenger. Hvis du har en eksisterende syntetisk post i App Engine, kommer du ikke til å oppleve noen endring. Du kan slette den syntetiske posten din i App Engine, men du kan ikke gjøre noen endringer i den.
  Du kan fortsatt integrere domene ditt med Google App Engine. Se Integrer med App Engine.
 • Dynamisk DNS – viderekobler domenet ditt eller et underdomene til en ressurs med en dynamisk tilordnet IP-adresse (endre på DNS-fanen ).
  Se Dynamisk DNS hvis du vil ha hjelp.
 • G Suite – integrerer med G Suite (endre på DNS-fanen ).
  Se Integrer med G Suite hvis du vil ha hjelp.
 • Viderekobling fra underdomene – viderekobler et underdomene til en oppgitt nettadresse (endre på DNS-fanen ).
  Se Viderekobling fra underdomene hvis du vil ha hjelp.

Disse syntetiske postene angis automatisk:

 • Videresending av e-post – oppretter e-postaliaser som videresender til en eksisterende e-postadresse (endre på E-post-fanen , se Videresending av e-post)
 • Viderekobling til nettadresse – viderekobler www og rotdomenet ditt til en oppgitt nettadresse (endre på Nettsted-fanen , se Viderekobling av nettadresse)
 • Shopify – integrerer domenet ditt med et nettsted som har Shopify som vert (endre på Nettsted-fanen , se Tilstedeværelse på nettet)
 • Squarespace – integrerer domenet ditt med et nettsted som har Squarespace som vert (endre på Nettsted-fanen , se Tilstedeværelse på nettet)
 • Weebly – integrerer domenet med et nettsted som har Weebly som vert (endre på Nettsted-fanen , se Tilstedeværelse på nettet)
 • Wix – integrerer domenet ditt med et nettsted som har Wix som vert (endre på Nettsted-fanen , se Tilstedeværelse på nettet)

Slik legger du til en syntetisk post:

 1. Gå til DNS-fanen , og bla ned til Syntetiske poster.
 2. Velg App Engine, G Suite eller Viderekobling av underdomener som posttype.
 3. Angi verdier for de gjenværende feltene, eller velg funksjonene og underdomenene du ønsker for G Suite, og klikk på Legg til.

Google Domains oppretter ressurspostsett og implementerer den syntetiske posten.

Hvis du vil ha instruksjoner for hvordan du konfigurerer de ulike typene syntetisk post, kan du se her:

Du kan endre eller slette posten når som helst ved å klikke på Slett eller Endre ved siden av den i listen over syntetiske poster.

Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?