רשומות סינתטיות

לפני שמתחילים...

רשומות ושרתי שמות

לתשומת ליבך, הרשומות שאתה מגדיר ב-Google Domains פועלות רק כשאתה משתמש בשרתי השמות של Google. אם אתה משתמש בשרתי שמות מותאמים אישית, תופיע הודעה בחלק העליון של הכרטיסייה DNS ועליך להגדיר את רשומות המשאבים ואת הרשומות התווים הכלליים אצל ספק ה-DNS.

 

רשומות סינתטיות

רשומות סינתטיות הן ייחודיות ל-Google Domains. הן מבצעות משימות שדורשות רשומות משאבים רבות, כמו מיפוי הדומיין ותת-הדומיינים הנדרשים לשילוב עם G Suite, יצירת כתובות חלופיות להעברת אימיילים או אפילו הוספה של כל רשומות המשאבים הנדרשות לשילוב הדומיין עם מארח אינטרנט של צד שלישי. אפשר להגדיר חלק מהרשומות הסינתטיות ישירות מהכרטיסייה DNS ב-Google Domains. רשומות סינתטיות אחרות מוגדרות באופן אוטומטי על ידי Google Domains בעת הגדרת העברה לאתר אחר, העברת אימייל או שילוב עם מארח אתרי אינטרנט ובונה אתרים של צד שלישי.

אלה הן הרשומות הסינתטיות שאפשר ליצור ולערוך ישירות בכרטיסייה DNS :

 • App Engine - מפנה תת-דומיין אל אפליקציה המתארחת ב-Google App Engine.
  הערה: רשומות סינתטיות של App Engine כבר אינן נתמכות. אם יש לך רשומה סינתטית קיימת של App Engine, לא יתרחש שינוי כלשהו. ניתן למחוק את הרשומה הסינתטית של App Engine, אבל לא תוכל לבצע בה שינויים אחרים.
  עדיין תוכל לשלב את הדומיין עם Google App Engine. עיין במאמר שילוב עם App Engine
 • DNS דינמי - מפנה את הדומיין או תת-דומיין אל משאב עם IP המוקצה לו באופן דינמי (ניתן לערוך בכרטיסייה DNS ).
  לעזרה, עיין במאמר DNS דינמי
 • G Suite - משתלב עם G Suite (ניתן לערוך בכרטיסייה DNS ).
  לעזרה, עיין במאמר שילוב עם G Suite
 • העברת תת-דומיין - מפנה תת-דומיין אל כתובת אתר עם שם (ניתן לערוך בכרטיסייה DNS ).
  לעזרה, עיין במאמר העברת תת-דומיין

הרשומות הסינתטיות שמוגדרות באופן אוטומטי הן:

 • העברת אימייל - יוצרת כתובות אימייל חלופיות שמעבירות אל כתובת אימייל קיימת (ניתן לערוך בכרטיסייה אימייל . עיין בנושא העברת אימייל)
 • העברה לאתר אחר - מפנה כתובות www ואת דומיין הבסיס שלך אל כתובת אתר עם שם (ניתן לערוך בכרטיסייה אתר . עיין בנושא העברה לאתר אחר)
 • Shopify - משלב את הדומיין שלך עם אתר המתארח ב-Shopify (ניתן לערוך בכרטיסייה אתר . עיין בנושא נוכחות באינטרנט)
 • Squarespace - משלב את הדומיין שלך עם אתר המתארח ב-Squarespace (ניתן לערוך בכרטיסייה אתר . עיין בנושא נוכחות באינטרנט)
 • Weebly - משלב את הדומיין שלך עם אתר המתארח ב-Weebly (ניתן לערוך בכרטיסייה אתר . עיין בנושא נוכחות באינטרנט)
 • Wix - משלב את הדומיין שלך עם אתר המתארח ב-Wix (ניתן לערוך בכרטיסייה אתר . עיין בנושא נוכחות באינטרנט)

כדי להוסיף רשומה סינתטית:

 1. בכרטיסייה DNS , גלול מטה אל רשומות סינתטיות.
 2. בחר בסוג הרשומה App Engine‏, G Suite או העברת תת-דומיין.
 3. הזן ערכים בשדות הנותרים או בחר בתכונות G Suite ובתת-דומיינים הרצויים. לאחר מכן לחץ על הוסף.

Google Domains ייצור את קבוצות רשומות המשאבים ויטמיע את הרשומה הסינתטית.

להוראות לגבי הגדרת כל אחד מסוגי הרשומות הסינתטיות, עיין בנושאים הבאים:

תוכל תמיד לשנות או למחוק את הרשומה על-ידי לחיצה על מחק או על ערוך לצד הרשומה ברשימת הרשומות הסינתטיות.

האם המאמר היה מועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?