Syntetické záznamy

Než začnete…

Záznamy a názvové servery

Upozorňujeme, že záznamy konfigurované v Google Domains budou fungovat pouze při použití názvových serverů Google Domains. Pokud používáte vlastní názvové servery, objeví se v horní části karty DNS zpráva s žádostí o konfiguraci záznamů prostředků a záznamů wildcard u vašeho poskytovatele DNS.

 

Syntetické záznamy

Koncept syntetických záznamů využívá výhradně služba Google Domains. Zajišťují úkoly, které vyžadují několik záznamů prostředků, například mapování domény a subdomén, které je třeba integrovat se službou G Suite, vytváření e-mailových aliasů, nebo dokonce přidávání všech záznamů prostředků, které jsou potřebné k propojení domény s webovým hostitelem třetí strany. Některé syntetické záznamy lze konfigurovat přímo na kartě DNS v Google Domains. Další syntetické záznamy nastavuje služba Google Domains automaticky, když si zřizujete přesměrování webu či e-mailu nebo propojení s webovým hostitelem nebo vývojářem třetí strany.

Tyto syntetické záznamy můžete vytvářet a upravovat přímo na kartě DNS :

 • App Engine – přesměruje subdoménu do aplikace hostované ve službě Google App Engine.
  Poznámka: Syntetické záznamy App Engine již nejsou podporovány. Pokud máte stávající syntetický záznam App Engine, nepocítíte žádnou změnu. Syntetický záznam App Engine můžete smazat, žádné jiné změny však provádět nelze.
  Svou doménu můžete nadále propojit s Google App Engine. Viz: Propojení se službou App Engine
 • Dynamické záznamy DNS – přesměrují vaši doménu nebo subdoménu na prostředek s dynamicky přiřazovanou IP adresou (upravte na kartě DNS ).
  Další informace naleznete v části Dynamické záznamy DNS .
 • G Suite – zajišťuje propojení s G Suite (upravte na kartě DNS ).
  Další informace naleznete v části Propojení s G Suite .
 • Přesměrování subdomény – přesměruje subdoménu na pojmenovanou adresu URL (upravte na kartě DNS ).
  Další informace naleznete v části Přesměrování subdomény.

Tyto syntetické záznamy se nastavují automaticky:

 • Přesměrování e-mailu – vytváří e-mailové aliasy přesměrované na stávající e-mailovou adresu (upravte na kartě E-mail , viz Přesměrování e-mailu).
 • Přesměrování webu – přesměruje www a vaši kořenovou doménu na pojmenovanou adresu URL (upravte na kartě Web , viz Přesměrování webu).
 • Shopify – propojí vaši doménu a web hostovaný službou Shopify (upravte na kartě Web , viz Webová prezentace).
 • Squarespace – propojí vaši doménu a web hostovaný službou Squarespace (upravte na kartě Web , viz Webová prezentace).
 • Weebly – propojí vaši doménu a web hostovaný službou Weebly (upravte na kartě Web , viz Webová prezentace).
 • Wix – propojí vaši doménu a web hostovaný službou Wix (upravte na kartě Web , viz Webová prezentace).

Chcete-li přidat syntetický záznam:

 1. Na kartě DNS , přejděte dolů do části Syntetické záznamy.
 2. Vyberte typ záznamu App Engine, G Suite nebo Přesměrování subdomény.
 3. Zadejte hodnoty do zbývajících polí nebo vyberte požadované funkce a subdomény G Suite a klikněte na Přidat.

Google Domains vytvoří sady záznamů prostředků a aplikuje syntetický záznam.

Pokyny pro k nastavení jednotlivých typů syntetických záznamů:

Záznam můžete kdykoli změnit nebo vymazat kliknutím na možnost Smazat nebo Upravit umístěnou vedle něj v seznamu syntetických záznamů.

Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?