Tích hợp với Google Sites

Google Sites là một công cụ cho phép bạn dễ dàng tạo trang web bằng cách sử dụng các mẫu có cấu trúc. Bạn có thể sử dụng một trang web được phát triển với Google Sites cho miền của bạn hoặc miền phụ.

Trước khi bạn bắt đầu: Dễ nhất là thiết lập miền của bạn với Google Sites nếu địa chỉ đăng nhập của tài khoản Google Domains cũng là chủ sở hữu của Google Site. Nếu không, hãy thêm địa chỉ đăng nhập của tài khoản Domains làm người dùng của trang web và cấp cho ID đó quyền ở cấp trang web "là chủ sở hữu". Để được trợ giúp, hãy xem Chia sẻ trang web của bạn với người khác trong trung tâm trợ giúp Google Sites.

Miền tùy chỉnh và Google Sites

Tính năng này chỉ khả dụng cho các trang web được tạo trong Google Sites cổ điển. Nếu bạn đang ở Google Sites mới, nhấp vào Back to Classic Sites để trở lại Google Sites cổ điển trước khi gán URL tùy chỉnh.

Để chuyển tiếp miền của bạn đến một trang web được tạo trong Google Sites mới, hãy sử dụng Chuyển tiếp web.

Sử dụng miền của bạn làm URL tùy chỉnh cho Google Site


Bạn phải hoàn tất các bước trong cả Google Domains và Google Sites:

Chọn miền phụ bạn muốn trở thành URL tùy chỉnh cho Trang web Google của bạn, chẳng hạn như examplesite.documentationexample.com. 

Trong Google Domains:

 1. Nhấp vào Miền của tôi trong thanh điều hướng và sau đó nhấp vào tên miền.

 2. Nhấp vào tab DNS .
 3. Cuộn xuống Bản ghi tài nguyên tùy chỉnh.
 4. Tạo bản ghi CNAME mới:
  • Tên: Miền phụ bạn đang chuyển hướng đến trang web (không nhập "@").
  • Loại: CNAME
  • TTL: 1h
  • Dữ liệu: GHS.GOOGLEHOSTED.COM

    

 5. Nhấp vào Thêm để lưu bản ghi.

Trong Google Sites:

 1. Đăng nhập Google Sites và truy cập trang web bạn đang tích hợp với miền.
 2. Nhấp vào menu Tác vụ khác ở trên cùng bên phải.

   

   

 3. Chọn Quản lý trang web.
 4. Ở bên trái của trang Quản lý trang web, nhấp vào Địa chỉ web.

 5. Bên dưới Thêm địa chỉ web, nhập địa chỉ của miền phụ mà bạn đang sử dụng, chẳng hạn như examplesite.documentationexample.com.

 6. Nhấp vào Thêm ở đầu trang để thêm địa chỉ.

  Địa chỉ của bạn sẽ hiển thị trong danh sách bên dưới địa chỉ Google Sites.

 7. Để được trợ giúp thêm về Google Sites, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp Google Sites.

   

Lỗi 'Miền không được xác minh' khi ánh xạ

Vì lý do bảo mật, Trang web Google yêu cầu bạn xác minh rằng bạn sở hữu địa chỉ web dùng để ánh xạ. Ban có thể xác minh bằng cách thêm bản ghi TXT hoặc CNAME của DNS, sử dụng Google Search Console:

Trong Google Search Console:

 1. Truy cập trang chủ Công cụ quản trị web.
 2. Nếu miền hoặc địa chỉ web, nơi bạn muốn ánh xạ trang web chưa có trong danh sách, nhấp vào Thêm trang web để thêm. Nếu bạn đang ánh xạ một miền phụ (giả sử là subdomain.example.com), bạn sẽ cần xác minh miền (example.com), chứ không phải miền phụ (subdomain.example.com).
 3. Trong màn hình Xác minh quyền sở hữu <your domain> của bạn, chọn tab Phương thức thay thế.
 4. Trong tab Phương thức thay thế, chọn Nhà cung cấp dịch vụ tên miền.
 5. Trong danh sách Nhà cung cấp dịch vụ tên miền, chọn Khác ở cuối danh sách.
 6. Màn hình sẽ hiển thị giá trị cho bản ghi TXT, một chuỗi dài gồm các ký tự bắt đầu bằng “google-site-verification…” Chọn và sao chép giá trị này vào khay nhớ tạm. Có thể bạn muốn dán giá trị này vào một cửa sổ văn bản để tiếp tục theo dõi.

Trong Google Domains:

 1. Trở lại tab hoặc cửa sổ trình duyệt đã mở Google Domains hoặc mở lại Google Domains. Không đóng tab hoặc cửa sổ khi màn hình Xác minh quyền sở hữu trong Search Console đang mở.
 2. Nếu cần thiết, hãy đăng nhập vào google domains bằng tài khoản sở hữu miền.
 3. Trong tab DNS, cuộn xuống phần Bản ghi tài nguyên tùy chỉnh.
 4. Tạo bản ghi TXT mới:
  1. Tên: @
  2. Loại: TXT
  3. TTL (Thời gian tồn tại): 1h
  4. Dữ liệu: Dán giá trị bạn đã sao chép từ Google Search Console.

 5. Nhấp vào Thêm để lưu bản ghi. Bạn có thể phải chờ một vài giây để thay đổi phổ biến rộng rãi.

Trong Google Search Console:

 1. Trở lại tab hoặc cửa sổ trình duyệt nơi màn hình Xác minh quyền sở hữu trong Search Console đang mở.
 2. Nhấp vào nút Xác minh để xác minh miền của bạn.
 3. Bạn sẽ nhìn thấy màn hình chúc mừng cho biết bạn đã xác minh thành công miền.

  Để được trợ giúp thêm về xác minh miền, hãy xem bài viết "Xác minh quyền sở hữu miền" trong trung tâm trợ giúp G Suite.

 

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?