ผสานรวมกับ Google App Engine

คุณกำหนดค่าโดเมนของคุณเพื่อโฮสต์แอป AppEngine ผ่าน Google Developer Console ได้โดยทำดังนี้

  1. ไปยัง Developers Console และเลือกโครงการหรือแอปพลิเคชัน
  2. ในเมนูการนำทางด้านซ้าย ให้คลิกประมวลผลเพื่อขยายรายการ แล้วเลือก App Engine
  3. คลิกที่แท็บโดเมนที่กำหนดเองเพื่อยืนยันโดเมนและเพิ่มการแมปที่กำหนดเอง โปรดดูวิธีการเพิ่มโดเมนที่กำหนดเองสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ
    หมายเหตุ: เมื่อยืนยันโดเมน หากคุณไม่เห็น Google Domains ในรายการตัวเลือก ให้เลือก "อื่นๆ" และทำตามวิธีการในการสร้างระเบียน TXT
  4. กลับไปยัง Google Domains
  5. ในแท็บ DNS สำหรับโดเมนของคุณ ให้เลื่อนลงไปที่ระเบียนทรัพยากรที่กำหนดเอง แล้วสร้างระเบียน CNAME ที่แมปโดเมนย่อยสำหรับแอปที่ ghs.googlehosted.com
    CNAME record for App Engine

หมายเหตุ: ระเบียนสังเคราะห์ App Engine ใน Google Domains ถูกปิดใช้แล้ว

หากคุณมีระเบียนสังเคราะห์ App Engine อยู่แล้ว คุณจะไม่พบการเปลี่ยนแปลงใดๆ คุณสามารถลบระเบียนสังเคราะห์ App Engine แตไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ กับระเบียนนี้ ใช้วิธีการด้านบนเพื่อกำหนดค่าการผสานรวมกับ App Engine ใหม่

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร