Integrera med Google App Engine

Du kan konfigurera en domän så att den står värd för en AppEngine-app via Google Developer Console:

  1. Gå till Developers Console och välj ditt projekt eller din app.
  2. Klicka på Beräkningar i navigeringsfältet till vänster och välj App Engine.
  3. Klicka på fliken Anpassade domäner, kontrollera domänen och lägg till den anpassade mappningen. Instruktioner finns i Lägga till en egen domän för din app.
    Obs! Om du inte ser Google Domains i urvalslistan när du kontrollerar domänen väljer du Annan och följer instruktionerna för att skapa en TXT-post.
  4. Återgå till Google Domains.
  5. Öppna fliken DNS för domänen, rulla ned till Anpassade resursposter och skapa CNAME-posten som mappar underdomänen för appen till ghs.googlehosted.com.
    CNAME record for App Engine

Obs! Du kan inte använda syntetiska App Engine-poster i Google Domains.

Om du har en befintlig syntetisk App Engine-post då märker du ingen skillnad. Du kan ta bort den syntetiska App Engine-posten, men du kan inte göra andra ändringar i den. Följ instruktionerna ovan när du ska konfigurera nya integreringar med App Engine.

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?