Verifiera att du äger webbplatsen

Vad är verifiering?

Genom att verifiera dig bevisar du att det är du som äger egendomen. Vi måste kontrollera att det verkligen är du, för genom verifieringen får du tillgång till statistik om egendomen på Google Sök och kan påverka hur den visas på Google Sök. En egendom i Search Console måste ha minst en verifierad ägare.

 

VERIFIERA EN EGENDOM

Verifiera en webbplats

 1. Lägg till en ny egendom eller välj en som inte har verifierats i egendomsväljaren.
 2. Välj en av verifieringsmetoderna nedan och följ anvisningarna. Alla verifieringsmetoder är inte tillgängliga för alla egendomstyper. Du ser på verifieringssidan vilka metoder som är tillgängliga och rekommenderas för webbplatsen.

Flera personer kan lägga till och verifiera en webbplatsegendom, och de kan men måste inte använda samma verifieringsmetod. Kontrollera att du inte ersätter någon annan ägares verifieringstoken om samma verifieringsmetod används.

Använda flera verifieringsmetoder

Du kan lägga till fler verifieringsmetoder på sidan med verifieringsinställningar för egendomar. Det kan vara bra att lägga till fler än en verifieringsmetod ifall en av dem skulle sluta gälla (t.ex. om du gjorde verifieringen med en spårningskod för Google Analytics och någon ändrar en mall på webbplatsen så att taggen tas bort).

Om du vill lägga till en verifieringsmetod öppnar du inställningssidan för egendomen och klickar på Verifiering av äganderätt.

Hur länge gäller verifieringen?

Google kontrollerar regelbundet om verifieringen är giltig (t.ex. genom att kontrollera om HTML-verifieringstaggen fortfarande finns). Om verifieringen inte längre går att styrka upphör din behörighet till egendomen att gälla efter en respitperiod.

Om alla verifierade ägare förlorar tillgången till en egendom mister även alla användare och partner sin tillgång till egendomen på Search Console.

När börjar data visas?

Data om en egendom samlas in från och med att den läggs till i Search Console första gången. Det kan uppstå luckor i verifieringen utan att det leder till luckor i datainsamlingen.

Vi har inte längre någon webbplatsägare

Du kan verifiera en ny ägare till webbplatsen om någon slutar vara verifierad ägare eller om du inte vet vem som är verifierad ägare. Den nya ägaren kan se listan med alla ägare och användare som har verifierats för webbplatsen samt vilken verifieringsmetod som varje ägare har använt. Du kan sedan välja att ta bort verifieringen för tidigare ägare genom att ta bort deras verifieringstoken (till exempel ta bort HTML-taggen från webbplatsen för ägare som verifierats med en HTML-tagg). Läs mer i Lägga till eller ta bort ägare.

 

Mer information om verifieringsmetoderna

Ladda upp en HTML-fil

Verifiera att du äger en webbplats genom att ladda upp en HTML-fil – utbildning i Google Search Console

Du kan verifiera att du äger en webbplats genom att ladda upp en speciell HTML-fil på webbplatsen. Filen är knuten till en viss användare. Följ anvisningarna på verifieringssidan. Om du tar bort verifieringsfilen från webbplatsen leder det till att du inte längre ses som verifierad för den.

Om du vill verifiera att du äger webbplatsen med en HTML-fil väljer du metoden HTML-fil på webbplatsens verifieringssida och följer anvisningarna.

Användaragenten som verifierar filuppladdningen har användaragenttoken Google-Site-Verification och den fullständiga användaragentsträngen Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

Fel som kan uppstå:

Följande fel kan uppstå vid verifiering med en uppladdad HTML-fil:

 • Verifieringsfilen hittades inte.
  Ladda ned verifieringsfilen du fick på sidan Verifiering i Search Console och ladda upp den på den angivna platsen utan att ändra den. Om filnamnet eller innehållet inte matchar HTML-filen kan vi inte verifiera att du äger webbplatsen.
 • Verifieringsfilen har fel innehåll.
  Search Console kontrollerar att verifieringsfilen har samma filnamn och innehåll som filen på sidan Verifiering. Om filnamnet eller innehållet inte matchar HTML-filen kan vi inte verifiera att du äger webbplatsen. Ladda ned verifieringsfilen du fick på sidan Verifiering i Search Console och ladda upp den på den angivna platsen utan att ändra den.
 • Hackad verifieringsfil.
  Verifieringsförsöket misslyckades av skäl som tyder på att webbplatsen kan ha blivit hackad. Läs mer om hur du upptäcker och åtgärdar hackade webbplatser.
 • Verifieringsfilen omdirigerar till en otillåten plats.
  Googlebot följer inte omdirigeringar för verifieringsfiler. Om din webbplats omdirigerar all trafik till en annan webbplats rekommenderar vi att du använder verifiering med metataggar. Omdirigeringar inom samma webbplats – till exempel från http://example.com/ till http://www.example.com/ – är tillåtna.
 • Fler vanliga verifieringsproblem visas nedan.
HTML-tagg

Verifiera att du äger en webbplats med en HTML-tagg – utbildning i Google Search Console

Du kan verifiera att du äger en webbplats genom att lägga till en <meta>-tagg i HTML-koden på en bestämd sida. Vi kontrollerar att metataggen finns på rätt plats. Om vi inte kan hitta taggen visar vi information om felet som påträffades. Taggen är knuten till en viss användare.

Om du vill verifiera att du äger webbplatsen med en HTML-tagg väljer du metoden HTML-tagg på webbplatsens verifieringssida och följer anvisningarna.

Användaragenten som verifierar HTML-taggen har användaragenttoken Google-Site-Verification och den fullständiga användaragentsträngen Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

 

Fel som kan uppstå:

Följande fel kan uppstå vid verifiering med en HTML-tagg:

 • Metataggen hittades inte eller har placerats på fel ställe. Metataggen för verifiering måste finnas i sidans <head>-del. Om dessa fel visas kontrollerar du följande:
  • Finns metataggen på rätt sida? Vi letar efter den på webbplatsens startsida. Detta är webbsidan som servern returnerar när någon besöker din webbplats (t.ex. http://www.example.com/). Webbsidan kallas ofta index.html eller index.htm, men kan heta något annat beroende på serverns konfiguration.

  • Finns metataggen på rätt plats på sidan? Vi söker efter den i <head>-delen av webbsidan. Det här är ett exempel på rätt placering:
   <html>
    <head>
     <title>Sidtitel</title>
     <meta name="google-site-verification" content="verifieringssträng">
    </head>
   <body>
   ...
   
  • Kontrollera att du redigerar sidans källkod om du använder ett webbredigeringsprogram eller en WYSIWYG-redigerare. Du kan t.ex. behöva välja alternativet Redigera HTML.
 • Metataggen är felaktig.
  Vi hittade metataggen för verifiering men innehållet var felaktigt. Undvik fel genom att kopiera och klistra in metataggen från sidan Verifiering i Search Console.
 • Fler vanliga verifieringsproblem visas nedan.
Domännamnsleverantör

Verifiera att du äger en webbplats med en DNS-post – utbildning i Google Search Console

Du kan verifiera att du äger en egendom på domännivå genom att lägga till en DNS-post hos domännamnsleverantören. Search Console har stöd för både TXT DNS-format och CNAME-format för DNS-verifiering.

Om du vill använda denna metod måste du logga in hos domännamnsleverantören (till exempel GoDaddy.com eller networksolutions.com) och lägga till en ny DNS-post enligt beskrivningen nedan. Google verifierar att den personliga posten finns där och har tilldelats din domän. För varje DNS-post kopplas en viss användare till en viss domän.

Vilken posttyp ska du använda?

 • Använd en CNAME-post om du verifierar en domän eller egendom på underdomänsnivå som själv definieras med en CNAME-post (till exempel example.com eller en.example.com).
 • Använd en TXT-post i alla andra fall.

Anvisningar för CNAME-poster

Använd en CNAME-post om du verifierar en domän eller egendom på underdomänsnivå som själv definieras med en CNAME-post (till exempel example.com eller en.example.com).

 1. Hämta den Google-genererade DNS-posten
  Välj Domännamnsleverantör som verifieringsmetod för egendomen (eller skapa en domänegendom). Du får då ett strängvärde som ska användas i nästa steg.
 2. Generera en DNS-post
  1. Öppna Webmaster Central.
  2. Ange egendomens webbadress utan prefix (dvs. example.com och inte http://example.com) och klicka på Continue.
  3. Välj Alternate methods > Domain name provider.
  4. Välj din leverantör i listan eller välj Other.
  5. Klicka på Add a CNAME record för att generera en CNAME-post som ska användas.
 3. Lägg till DNS-posten hos domänleverantören
  1. Öppna G Suite-dokumentationen för den leverantör du använder
  2. Ignorera steg 1 för G Suite (få din unika verifieringspost) eftersom du redan har genererat CNAME-posten i steg 2 ovan.
  3. Följ steg 2 för G Suite (logga in på domänvärden)
  4. Följ steg 3 för G Suite (lägg till verifieringsposten i leverantörens DNS-poster)
  5. Ignorera steg 4 för G Suite (verifieringssteget). Det följer nedan.
 4. Verifiera egendomen i Search Console: Öppna den overifierade egendomen i Search Console (eller byt till den overifierade egendomen i egendomsväljaren). Klicka på Verifiera när du uppmanas till det. Om det gick att verifiera egendomen ser du det direkt. Se listan med möjliga fel nedan om ett fel skulle uppstå. Obs! Vid DNS-ändringar kan verifieringen ta lite tid. Om vi inte hittar DNS-posten direkt väntar du ett dygn och gör sedan om steg 3.

Anvisningar för TXT-posten

 1. Hämta den Google-genererade DNS-posten
  Välj Domännamnsleverantör som verifieringsmetod för egendomen (eller skapa en domänegendom). Du får då en TXT-post som ett strängvärde som ska användas i nästa steg.
 2. Lägg till DNS-posten hos domänleverantören:
  Lägg till TXT-posten från steg 1 i domänleverantörens poster så här:
  1. Öppna G Suite-dokumentationen för den leverantör du använder
  2. Ignorera steg 1 för G Suite (få din unika verifieringspost) eftersom du redan har genererat TXT-posten i steg 1 ovan.
  3. Följ steg 2 för G Suite (logga in på domänvärden).
  4. Följ steg 3 för G Suite (lägg till verifieringsposten i leverantörens DNS-poster).
  5. Ignorera steg 4 i G Suite (verifieringssteget). Search Console har ett eget verifieringssteg, som beskrivs nedan.
 3. Verifiera egendomen i Search Console: Öppna den overifierade egendomen i Search Console (eller byt till den overifierade egendomen i egendomsväljaren). Klicka på Verifiera när du uppmanas till det. Om det gick att verifiera egendomen ser du det direkt. Se listan med möjliga fel nedan om ett fel skulle uppstå. Obs! Vid DNS-ändringar kan verifieringen ta lite tid. Om vi inte hittar DNS-posten direkt väntar du ett dygn och gör sedan om steg 3.

 

Viktigt! Ta inte bort DNS-posten från leverantören – inte ens efter verifieringen. Då kan verifieringen återtas.

 

Fel som kan uppstå:

Följande fel kan uppstå vid verifiering med en DNS-post:

 • Ingen TXT-post för verifiering hittades på DNS-servern
  Vi hittade inte TXT-posten för verifiering. När du har lagt upp posten kan det ta några minuter innan den blir synlig för Google. Vänta en stund och försök igen.
 • Verifieringsposten matchade inte
  Inga verifieringsposter hos DNS-leverantören matchar det värde som du har fått från Search Console. Använd posten från verifieringssidan.
 • Fler vanliga verifieringsproblem visas nedan.
Google Analytics spårningskod

Verifiera att du äger en webbplats med Google Analytics – utbildning i Google Search Console

Om du spårar trafik på webbplatsen med Google Analytics kan du verifiera webbplatsen med spårningskoden som är kopplad till egendomen i Google Analytics. För att göra detta måste du ha redigeringsbehörighet för objektet vars spårningskod används av sidan. Dessutom måste något av kodavsnitten analytics.js eller gtag.js användas i spårningskoden.

I Google Analytics 4 är verifieringskoden kopplad till ett flöde, och du måste ha redigeringsbehörighet för egendomen i Google Analytics. Om du använder en tidigare version av Google Analytics är verifieringskoden kopplad till en webbegendom i Google Analytics, och du måste ha redigeringsbehörighet för den webbegendomen.

Så här verifierar du att du äger webbplatsen med Google Analytics:

 • Välj Google Analytics på webbplatsens verifieringssida och följ anvisningarna.
 • Infoga spårningskoden i <head>-delen av sidan, inte i <body>-delen. Annars går det inte att verifiera.
 • Använd koden exakt som du fick den, utan att ändra något. Om du ändrar den går det inte att verifiera.
 • Andra personer som administrerar ditt Google Analytics-konto får åtkomst till webbplatsens uppgifter i Search Console.

Google Analytics spårningskod används bara för att verifiera ägarskap av webbplatser. Ingen åtkomst ges till uppgifter i Google Analytics.

Användaragenten som gör verifieringen med Google Analytics har användaragenttoken Google-Site-Verification och den fullständiga användaragentsträngen Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

 

Fel som kan uppstå:

Följande fel kan uppstå vid verifiering med en spårningskod för Google Analytics:

 • Kodavsnittet hittades inte
  Har du placerat kodavsnittet på rätt ställe på startsidan?
 • Felaktigt kodavsnitt
  Använd alltid kodavsnittet exakt som du fick det.
 • Fel kodavsnitt hittades (gammalt Google Analytics-kodavsnitt)
  Search Console har endast stöd för den senaste versionen av Google Analytics-kodavsnittet.
 • Fel typ av kodavsnitt (Google Taggstyrning/taggstyrning från tredje part)
  Kontrollera att du använder Google Analytics-kodavsnittet.
 • Kodavsnittet har placerats på fel ställe
  Kodavsnittet måste placeras i <head>-delen av startsidan.
 • Du har inget Google Analytics-konto/otillräcklig behörighet
  Du måste ha ett giltigt Google Analytics-konto, och detta konto måste ha redigeringsbehörighet.
 • Fler vanliga verifieringsproblem visas nedan.
Kodavsnitt för behållare för Google Taggstyrning

Verifiera att du äger en webbplats med Google Taggstyrning – utbildning i Google Search Console

Om du har ett konto i Google Taggstyrning kan du verifiera att du äger en webbplats med hjälp av kodavsnittet för behållare för Google Taggstyrning.

Så här verifierar du att du äger webbplatsen med Google Taggstyrning:

 • Välj Google Taggstyrning på webbplatsens verifieringssida och följ anvisningarna.
 • Du måste ha publiceringsbehörighet för behållaren för Google Taggstyrning på sidan.
 • Infoga <noscript>-delen av Taggstyrning-koden direkt efter den första <body>-taggen på sidan. Annars går det inte att verifiera.
 • Inget datalager (eller någonting annat än HTML-kommentarer) får infogas mellan taggen <body> och Taggstyrning-koden. Då går det inte att verifiera.
 • Använd koden exakt som du fick den, utan att ändra något. Om du ändrar den går det inte att verifiera.
Användaragenten som gör verifieringen med Google Taggstyrning har användaragenttoken Google-Site-Verification och den fullständiga användaragentsträngen Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

 

Fel som kan uppstå:

Följande fel kan uppstå vid verifiering med Google Taggstyrning:

 • Otillräcklig behörighet
  Du behöver publiceringsbehörighet för behållaren för Google Taggstyrning.
 • Fel tagg
  Använd den tagg som är kopplad till det konto som används till att logga in på Search Console.
 • Ingen taggstyrningsbehållare
  Du har inte skapat några behållare i kontot i Taggstyrning.
 • Taggen hittades inte eller har placerats på fel ställe
  Placera taggen på rätt sida och plats, enligt ovan.
 • Fler vanliga verifieringsproblem visas nedan.
Google Sites

Verifiera att du äger en webbplats på Google Sites – utbildning i Google Search Console

Om du vill verifiera en webbplats på nya Google Sites måste du göra det med hjälp av spårningskoden för Google Analytics.

Om du använder klassiska Google Sites eller en webbplats som har en anpassad domänadress använder du HTML-taggmetoden.

Observera att du måste ha skapat webbplatsen med samma Google-konto som du använder för Search Console.

Kontrollera att du är inloggad på Search Console med samma konto som du använder när du hanterar webbplatsen i Google Sites.

Blogger

Verifiera att du äger en webbplats med Blogger – utbildning i Google Search Console

Nya bloggar som du skapar i Blogger läggs normalt till i ditt Search Console-konto och verifieras automatiskt. Om bloggen inte dyker upp automatiskt på startsidan i Search Console lägger du till egendomen. Då verifieras den automatiskt.

Äldre bloggar verifieras inte automatiskt. Verifiera dem med HTML-taggmetoden.

Kontrollera att du är inloggad på Search Console med samma konto som du använder när du hanterar bloggen.

Google Domains
Om du har registrerat en domän med Google Domains verifieras normalt egendomar som du registrerar på domänen automatiskt när du lägger till dem i Search Console.

Allmänna verifieringsfel

Följande verifieringsfel kan uppstå med de flesta verifieringsmetoderna, förutom de fel som bara gäller den metoden:

 • Fel tagg/kodavsnitt/fil
  Använd exakt den tagg, det kodavsnitt eller den fil som du fick i början av verifieringen.
 • Anslutningen till din server avbröts.
  Vi kunde inte verifiera din fil p.g.a. att tidsgränsen överskreds på servern. Detta kan bero på att din server ligger nere eller är upptagen och svarar långsamt. Se till att servern svarar och försök igen.
 • Ett fel uppstod när vi skulle slå upp domännamnet för din webbplats.
  Vi försökte öppna verifieringsfilen men kunde inte nå domänen p.g.a. ett DNS-fel. Detta kan bero på att din server ligger nere eller att det har uppstått något problem med DNS-hänvisningen till din domän. Se till att domänen går att hitta och försök igen.
 • Begäran om nedladdning omdirigerades för många gånger.
  Kontrollera att det inte finns problem med webbadressen, till exempel en oändlig loop.
 • Servern returnerade ett ogiltigt svar.
  Detta kan hända om webbplatsen kräver lösenordsverifiering eller om vi av någon annan anledning inte kan komma åt den.
 • Det gick inte att ansluta till servern.
  Kontrollera att servern inte är nere och att domänen går att hitta. Försök sedan igen.
 • Ett internt fel uppstod.
  Om problemet kvarstår besöker du hjälpforumet i Googles center för webbansvariga.
 • Tidsgränsen överskreds
  Antingen webbplatsen eller domänservern slutade svara på våra förfrågningar (beroende på vilken verifieringsmetod som användes). Kontrollera att webbplatsen svarar och försök igen.
 • Det gick inte att hitta domänen
  Vi försökte slå upp webbadressen vi fick av dig men DNS-tjänsten känner inte till den. Kontrollera att du har uppgett rätt webbadress till egendomen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?