Verifiera att du äger webbplatsen

Vad betyder det att verifiera sig som ägare?

Att verifiera sig som ägare betyder att du bevisar för Search Console att du äger en webbplats. Verifierade ägare har den högsta behörighetsnivån i Search Console.

Varför är det så komplicerat?
Webbplatsägare i Search Console har tillgång till känslig information om webbplatsen på Google Sök. Webbplatsägare kan även utföra åtgärder som kan påverka om och hur webbplatsen visas på Google Sök och i andra av Googles tjänster. Därför vill vi vara säkra på att endast verkliga webbplatsägare beviljas ägarbehörighet i Search Console.

Bekräfta att du äger webbplatsen

 1. Lägg till en ny egendom eller välj en som inte har verifierats i egendomsväljaren.
 2. Välj en av verifieringsmetoderna nedan och följ anvisningarna. Du ser på verifieringssidan vilka metoder som är tillgängliga och rekommenderas för webbplatsen.
 3. Om du inte kan verifiera att du äger webbplatsen av någon anledning ber du en av egendomens nuvarande ägare att ge dig åtkomst till den i Search Console.

Använda flera verifieringsmetoder

Du kan lägga till flera verifieringsmetoder på sidan med verifieringsinställningar för egendomar. Det kan vara bra att lägga till fler än en verifieringsmetod ifall en av dem skulle sluta gälla (t.ex. om du gjorde verifieringen med en spårningskod för Google Analytics och någon ändrar en mall på webbplatsen så att taggen tas bort).

Om du vill lägga till en verifieringsmetod öppnar du sidan Inställningar för egendomen och klickar på Verifiering av äganderätt.

Flera personer kan verifiera att de äger samma webbplatsegendom, och de kan men måste inte använda samma verifieringsmetod. Kontrollera att du inte ersätter någon annan ägares verifieringstoken om samma verifieringsmetod används.

Verifiera underordnade egendomar

När du har verifierat en egendom verifieras alla underordnade egendomar du lägger till automatiskt med samma verifieringsmetod som den överordnade. Om du till exempel har verifierat att du äger example.com genom att ladda upp en HTML-fil verifieras alla underordnade egendomar du skapar (m.example.com eller https://example.com/en/sökväg) automatiskt med hjälp av samma uppladdade HTML-fil.

Hur länge gäller verifieringen?

Verifieringen gäller så länge Search Console kan kontrollera att verifieringstoken finns och är giltig. Search Console kontrollerar regelbundet om verifieringstoken finns och är giltig. Du meddelas om verifieringen inte längre går att styrka. Om problemet inte åtgärdas upphör din behörighet till egendomen att gälla efter en respitperiod.

Om alla verifierade ägare förlorar åtkomsten till en egendom på Search Console förlorar även alla användare åtkomsten till den.

Google använder användaragenten Google Site Verifier för att verifiera webbplatsen.

När börjar data visas?

Data börjar samlas in för en egendom så fort någon har lagt till den i Search Console, även om den inte har verifierats. Däremot tar det ett par dagar innan tillräckligt mycket data om egendomen har samlats in.

Det finns inte längre någon verifierad webbplatsägare.

Om den enda verifierade ägaren av webbplatsen slutar behöver du verifiera ägarskapet för att behålla (eller återfå) åtkomsten till egendomen.

Om du tar över en sida från en annan ägare och efter att du har verifierat ägarskapet, kan du ta bort verifieringen för tidigare ägare genom att ta bort deras verifieringstoken (t.ex. ta bort HTML-taggen från webbplatsen för ägare som verifierats med en HTML-tagg). Läs mer i Lägg till eller ta bort ägare.

 

Välja en verifieringsmetod

Search Console har stöd för flera olika verifieringsmetoder. I tabellen nedan kan du ta reda på vilken metod som passar dig bäst.

Metod Anmärkningar
Ladda upp en HTML-fil En relativt enkel metod, men du måste kunna ladda upp en fil och publicera den på webbplatsen under en specifik webbadress. Det kanske inte är möjligt på ett webbhotell.
HTML-tagg En relativt enkel metod, men du måste ha möjlighet att redigera HTML-koden på webbplatsens startsida. Det kanske inte är möjligt på ett webbhotell.
Google Analytics spårningskod En enkel metod om sidan redan har en Google Analytics-spårningskod för ett Google Analytics-konto som du har åtkomst till. Om det inte finns en spårningskod på sidan måste du lägga till en (du kan behöva skapa ett Google Analytics-konto om du inte redan har ett).
Google Taggstyrning En enkel metod om sidan redan har ett kodavsnitt från Google Taggstyrning för ett Google Taggstyrning-konto som du har åtkomst till. Om det inte finns ett kodavsnitt på sidan måste du lägga till ett (du kan behöva skapa ett Google Taggstyrning-konto om du inte redan har ett).
Google Sites- eller Blogger-konto Använd den metod som rekommenderas för varje plattform.
Domännamnsleverantör En mer komplicerad metod, men det enda sättet att verifiera en domänegendom. Om domänleverantören finns i verifieringsguiden är detta enkelt att göra. Domänegendomar är användbara eftersom de innehåller data för egendomens alla protokoll- (http/https) och underdomänsvarianter.

Mer information om verifieringsmetoderna

Webbplatser som använder ett webbhotell (WordPress, Shopify, Wix m.fl.)
Om du använder ett webbhotell, t.ex. WordPress, Wix eller SquareSpace, kanske du inte kan använda vissa av metoderna nedan. Å andra sidan kan det hända att webbhotellet tillhandahåller särskilda pluginprogram eller inställningar med vars hjälp du enkelt (eller till och med automatiskt) kan verifiera egendomen på Search Console.
Testa följande steg innan du använder någon av verifieringsmetoderna på den här sidan om du använder ett webbhotell:
 1. Sök efter information om Search Console-verifiering i dokumentationen från webbplatsens värd. Exempel: Wix Search Console verification, Weebly Search Console verification eller Shopify Search Console.
 2. Sök efter pluginprogram hos webbhotellet som kan hantera verifieringen åt dig. Site Kit för WordPress kan till exempel hantera verifieringen åt dig och dessutom tillhandahålla förenklade vyer av Search Console-data. Obs! Site Kit är det enda pluginprogrammet som Google officiellt sponsrar. Gör lite efterforskningar om pluginprogram innan du installerar något.
Ladda upp en HTML-fil

Verifiera att du äger en webbplats genom att ladda upp en HTML-fil – utbildning i Google Search Console

Översikt

Du verifierar att du äger en webbplats genom att ladda upp en särskild HTML-fil på ett bestämt ställe på webbplatsen. Filen är knuten till en viss användare. Följ anvisningarna på verifieringssidan. Om du tar bort verifieringsfilen från webbplatsen leder det till att du inte längre ses som verifierad för den.

⚠️ Krav

 • Autentisering får inte krävas för filen. Användare som inte är inloggade måste ha åtkomst till katalogen där du laddar upp HTML-filen. Du kan testa att så är fallet genom att besöka filen i ett inkognitofönster i webbläsaren.
 • Du måste kunna ladda upp en fil i rotkatalogen på webbplatsen där webbläsare får tillgång till den. Testa en annan verifieringsmetod om du inte har behörighet. Om du använder ett webbhotell kanske du måste söka i tjänstens hjälpsidor för att ta reda på om detta är möjligt.
 • Metoden med en uppladdad HTML-fil kan användas för egendomar med webbadressprefix, men inte för domänegendomar.

Steg

Så här verifierar du att du äger webbplatsen med en HTML-fil:

 1. Om du använder ett webbhotell söker du i tjänstens hjälpsidor efter anpassade anvisningar om hur du verifierar din webbplats på Search Console. Om du inte hittar någon information fortsätter du med nästa steg.
 2. Läs igenom kraven för denna verifieringsteknik.
 3. Välj metoden Uppladdning av HTML-filsidan Verifiering av äganderätt för egendomen.
 4. Ladda ned verifieringsfilen som tillhandahålls. Den här filen är unik för dig. Den är kopplad till ditt Gmail-konto och kan inte användas för att identifiera någon annan.
 5. Ladda upp verifieringsfilen på webbplatsen så att den blir tillgänglig på den adress som angavs på sidan med verifieringsinformation. Det är vanligtvis egendomens rotkatalog. (Om du har angett att https://example.com är din egendom och filen som tillhandahålls heter 1234.txt ska filen gå att läsa på https://example.com/1234.txt.) Search Console följer inte omdirigeringar till filen. Du kan lägga till nya rader i slutet av filens brödtext om det behövs, men du får inte ändra filnamnet eller innehållet på något annat sätt.
 6. Kontrollera att du kan se filen genom att öppna den i webbläsaren på den plats som anges i verifieringsguiden för Search Console. Om filen inte är tillgänglig på webbadressen via en webbläsare kan Google inte hitta den och verifiera webbplatsen. Tips! Kontrollera att det går att komma åt filen utan att logga in genom att använda ett inkognitofönster i webbläsaren.
 7. Slutför verifieringen genom att klicka på Verifiera på sidan med verifieringsinformation.
 8. Om verifieringen inte går att slutföra felsöker du problemet genom att läsa under Fel som kan uppstå nedan.

Felsökning

Följande fel kan uppstå vid verifiering med en uppladdad HTML-fil:

 • Verifieringsfilen fanns inte där den ska vara
  Search Console hittade inte din personliga verifieringsfil i egendomens rotkatalog. Ladda upp verifieringsfilen du fått i oförändrat skick på angiven plats på webbplatsen. Om filnamnet eller innehållet inte matchar HTML-filen kan vi inte verifiera att du äger webbplatsen. Du kan kontrollera att filen finns där den ska genom att försöka surfa till den i webbläsaren.
 • Verifieringsfilen har fel innehåll
  Du måste använda verifieringsfilen från Search Console exakt som du fick den utan att ändra namnet eller innehållet. Om filnamnet eller innehållet inte stämmer med den fil som den inloggade användaren fått från Search Console kan vi inte verifiera den användaren som ägare. Använd den verifieringsfil du fått från Search Console och ladda upp den i oförändrat skick på den angivna platsen.
 • Hackad verifieringsfil.
  Verifieringsförsöket misslyckades av skäl som tyder på att webbplatsen kan ha blivit hackad. Läs mer om hur du upptäcker och åtgärdar hackade webbplatser.
 • Verifieringsfilen omdirigerar till en otillåten plats
  Search Console följer inte omdirigeringar till en verifieringsfil på en annan domän. Däremot följs omdirigeringar på samma domän. Surfa till filen och se om du omdirigeras till en annan domän. Om webbplatsen omdirigerar all trafik till en annan webbplats rekommenderar vi att du använder verifiering med HTML-taggar i stället. Några exempel på omdirigeringar som stöds och inte stöds:
  • http://example.com till http://www.example.com – stöds.
  • http://example.com till https://example.com – stöds; omdirigeringar till ett annat protokoll (http/https) stöds.
  • example.com till foo.com – stöds inte; detta är olika domäner.
  • m.example.com till example.com – 
  • example.com till m.example.com – 
 • Fler vanliga verifieringsproblem visas nedan.
HTML-tagg

Verifiera att du äger en webbplats med en HTML-tagg – utbildning i Google Search Console

Översikt

Verifiera att du äger en webbplats genom att lägga till en <meta>-tagg i HTML-koden på en bestämd sida. Vi kontrollerar att metataggen finns på den sidan. Om vi inte kan hitta taggen visar vi information om felet som påträffades. Taggen är knuten till en viss användare. Search Console söker regelbundet efter den här taggen.

⚠️ Krav

 • Autentisering får inte krävas på startsidan. Webbplatsens startsida måste vara tillgänglig för användare som inte är inloggade.
 • Du måste ha möjlighet att redigera HTML-koden på webbplatsens startsida direkt. Närmare bestämt måste du kunna infoga en tagg i <head>-taggen på startsidan. Testa en annan verifieringsmetod om du inte har behörighet. Om du använder ett webbhotell kanske du måste söka i tjänstens hjälpsidor för att ta reda på om detta är möjligt.
 • Det måste gå att hitta taggen mindre än 2 MB in i filen. Externa resurser som skript räknas inte in i storleken. (Denna begränsning bör påverka mycket få webbplatser.)
 • Kan användas för egendomar med webbadressprefix, men inte domänegendomar.

Steg

Så här verifierar du att du äger webbplatsen med en HTML-tagg:

 1. Om du använder ett webbhotell söker du i tjänstens hjälpsidor efter anpassade anvisningar om hur du verifierar din webbplats på Search Console. Om du inte hittar någon information fortsätter du med nästa steg.
 2. Läs igenom kraven för denna verifieringsteknik.
 3. Välj metoden HTML-taggsidan Verifiering av äganderätt för egendomen.
 4. Kopiera taggen i verifieringsguiden för Search Console till avsnittet <head> i HTML-koden på webbplatsens startsida för användare som inte är inloggade (se anmärkning). Exempel:
  <head>
  <title>Startsida för example.com</title>
  <meta name="google-site-verification" content="......." />
  </head>

  Den här taggen är unik för dig. Den är kopplad till ditt Gmail-konto och kan inte användas för att identifiera någon annan.
 5. Spara sidan. Kontrollera att taggen finns på den publicerade sidan genom att besöka sidan och söka efter taggen i källkoden. (Tryck på Ctrl + F och sök efter google-site-verification i sidans källkod.)
 6. Slutför verifieringen genom att klicka på Verifiera på sidan med verifieringsinformation.
 7. Om verifieringen inte går att slutföra felsöker du problemet genom att läsa under Fel som kan uppstå nedan.

Felsökning

Följande fel kan uppstå vid verifiering med en HTML-tagg:

 • Metataggen hittades inte eller har placerats på fel ställe. Metataggen för verifiering måste finnas i sidans <head>-del. Om dessa fel visas kontrollerar du följande:
  • Finns metataggen på rätt sida? Vi söker efter den i den renderade startsidans källkod på webbplatsen. Startsidan är den sida som öppnas när någon besöker webbadressen som definierar egendomen i Search Console.

  • Finns metataggen på rätt plats på sidan? Vi söker efter den i <head>-delen av webbsidan. Det här är ett exempel på rätt placering:
   <html>
    <head>
     <title>Sidtitel</title>
     <meta name="google-site-verification" content="verifieringssträng">
    </head>
   <body>
   ...
   
  • Om du redigerar sidan med ett webbredigeringsprogram eller en WYSIWYG-redigerare ska du kontrollera att du redigerar HTML-koden för den publicerade sidan och inte bara den lokala kopian på datorn.
 • Metataggen är felaktig
  Vi hittade metataggen för verifiering, men innehållet stämde inte. Undvik fel genom att kopiera och klistra in metataggen från sidan Verifiering i Search Console. Det här felet kan uppstå om en annan användares verifieringstagg redan finns på sidan. Kontrollera att sidans HTML-kod innehåller den exakta taggen som du fick i verifieringsguiden för Search Console.
 • Metataggen har inte rätt format
  Vi hittade metataggen på sidan, men det verkar finnas syntaxfel i den. Kopiera taggen och klistra in den i sidans HTML-kod exakt som du fick den från Search Console. (Observera att taggen inte syns i webbläsaren när du besöker sidan. Du ser den bara i HTML-koden som sidan bygger på.)
 • Fler vanliga verifieringsproblem visas nedan.
Domännamnsleverantör

Verifiera att du äger en webbplats med en DNS-post – utbildning i Google Search Console

Översikt

Bevisa att du äger webbplatsen genom att lägga till en DNS-post i domänleverantörens lista. Detta krävs bara för domänegendomar (example.com), inte för egendomar med webbadressprefix (https://example.com). Om du använder den här metoden på en egendom med webbadressprefix verifieras du automatiskt för domänegendomen också.

På vissa domäner kan Google lägga till posten åt dig. På andra domäner måste du infoga posten själv.

Du kan verifiera att du äger en rotdomän (example.com) eller en underdomän (m.example.com). Om du verifierar att du äger en rotdomän verifieras du automatiskt som ägare till alla underdomäner på den. Däremot blir du inte verifierad ägare till en överordnad domän när du verifierar att du äger en underdomän. Exempel: Om du verifierar att du äger m.example.com verifieras du samtidigt som ägare till pets.m.example.com. Däremot verifieras du inte som ägare till example.com.

⚠️ Krav

 • Du måste ha en egen domän eller kunna påverka domännamnet.
 • Du måste kunna logga in på domännamnsleverantörens administrationssida.

Steg

Så här verifierar du ägarskap via domännamnsleverantören (företaget du köpte domännamnet från):

 1. Om du använder ett webbhotell söker du i tjänstens hjälpsidor efter anpassade anvisningar om hur du verifierar din webbplats på Search Console. (Här hittar du tips om hur du hittar DNS-leverantören om du inte vet vilken du har.) Om du inte hittar en anpassad lösning på leverantörens sida fortsätter du med nästa steg.
 2. Välj metoden Domännamnsleverantör på sidan Verifiering av äganderätt för egendomen i Search Console. (Detta väljs automatiskt när du skapar en domänegendom.)
  • Om en TXT-post tillhandahålls av Search Console följer du Anvisningar för att ange domännamnsposter manuellt > Anvisningar för TXT DNS-poster nedan.
  • Om Search Console visar din domännamnsleverantör på en lista väljer du din leverantör och klickar på Starta verifiering. Följ sedan anvisningarna. Du måste logga in hos domännamnsleverantören. När du har gjort det sker verifieringen direkt.
  • Om Search Console visar en domännamnsleverantör som inte är din väljer du alternativet Alla DNS-leverantörer på listan och följer anvisningarna nedan för att ange domännamnsposter manuellt.
   Anvisningar för att ange domännamnsposter manuellt
   Om Search Console inte visar din domännamnsleverantör i dialogrutan för domännamnsverifiering måste du lägga till en DNS-post manuellt i leverantörens poster. DNS-posten är ett namn-/värdepar som du får från Search Console. Då sätter vi igång:
   1. Bestäm vilket DNS-postformat du vill använda. Du väljer mellan en TXT-post och en CNAME-post beroende på hur webbplatsen är konfigurerad. Så här avgör du vilken du bör använda:
    1. Öppna Google Admin Toolbox och välj fliken CNAME
    2. Ange egendomens domännamn. Det är det som kommer efter https://. För egendomen https://www.example.com/ skulle domännamnet vara www.example.com.
    3. Se efter vilken utdata du får på fliken CNAME
   2. Följ anvisningarna för TXT- eller CNAME-posten nedan.
   Anvisningar för TXT DNS-poster
   1. Generera en unik TXT-post för verifieringen: När du blir ombedd att verifiera domänegendomen i Search Console väljer du TXT under Välj posttyp i popupfönstret för verifiering. Du får då en TXT-post från Search Console i form av ett strängvärde som ska användas i nästa steg.
   2. Lägg till DNS-posten hos domänleverantören: Lägg till TXT-posten som du fick från Search Console i föregående steg hos domänleverantören så här:
    1. Öppna Google Workspace-dokumentationen för den leverantör du använder
    2. Ignorera steg 1 för Google Workspace (få din unika verifieringspost) eftersom du fick TXT-posten i Search Console.
    3. Logga in hos domänvärden (detta är oftast steg 2 för Google Workspace)
    4. Lägg till TXT-posten från Search Console i domänens DNS-poster (detta är oftast steg 3 för Google Workspace):
     • Egenskapen Host/Name: Lämna detta fält tomt eller ange @ enligt anvisningarna i dokumentationen från DNS-leverantören.
     • Egenskapen Value: Ange TXT-posten från Search Console som genererades ovan.
    5. Ignorera steg 4 för Google Workspace (verifieringssteget) och fortsätt med steg 4 nedan.
   Anvisningar för CNAME DNS-post
   1. Generera en unik CNAME-post för verifieringen: I verifieringsflödet för domänegendomen väljer du CNAME under Välj posttyp i popupfönstret för verifiering. Du får då två värden (det ena heter name, label eller host och det andra destination eller target, beroende på sammanhang) som ska användas i nästa steg.
   2. Lägga till DNS-poster hos domänleverantören:
    1. Öppna Google Workspace-dokumentationen för den leverantör du använder
    2. Ignorera steg 1 för Google Workspace (få din unika verifieringspost) eftersom du fick CNAME-posten i Search Console.
    3. Logga in hos domänvärden (detta är oftast steg 2 för Google Workspace)
    4. Lägg till CNAME-posten för verifiering i domänens DNS-poster (detta är oftast steg 3 i Google Workspace) med värdena du fick tidigare i Search Console. Ange båda värdena i respektive fält på DNS-leverantörens webbplats. Du kan använda leverantörens standardvärde för TTL.
    5. Ignorera steg 4 för Google Workspace (verifieringssteget) och fortsätt med steg 4 nedan.
 3. Slutför verifieringen genom att klicka på Verifiera på sidan med verifieringsinformation i Search Console. VIKTIGT! Det kan ta upp till två eller tre dagar innan poster som installerats manuellt börjar gälla hos leverantören. Om du har följt anvisningarna för manuellt domännamn ovan och verifieringen inte går att genomföra väntar du en eller två dagar och försöker igen. Se avsnittet om möjliga fel om du behöver felsöka eller vill veta hur du kan kontrollera om posten har börjat gälla hos domännamnsleverantören än.
Viktigt! Ta inte bort DNS-posten från leverantören – inte ens efter verifieringen. Då kan verifieringen återtas.

Felsökning

Så här tar du reda på vilka poster som är aktiva hos domännamnsleverantören:

 1. Besök Google Admin Toolbox
 2. Ange domännamnet i rutan högst upp, utan protokoll eller snedstreck (dvs. ange example.com, inte https://example.com).
 3. Klicka på TXT eller CNAME beroende på vilken posttyp du använder för verifiering. (De flesta webbplatser använder TXT-poster för domänverifiering.)
 4. Alla DNS-poster av den valda typen som hittas hos leverantören visas längst ned med en angivelse om vilket slags post det är (normalt CNAME eller TXT).
 5. Titta efter DNS-posten du fick från Search Console i listan.
  • TXT-poster – en verifieringspost från Search Console ser ut ungefär så här: google-site-verification=<<siffror>>.
  • CNAME-poster – verifieringsposten är ett namn-/värdepar där egendomens domännamn ingår i namndelen och dv.googlehosted.com ingår i värdedelen.
  Posten ska stämma exakt med verifieringsuppgifterna du fick i Search Console. (Du kan kontrollera verifieringsuppgifterna i Search Console genom att följa anvisningarna för manuell verifiering igen fram till steget där en verifieringspost genereras.)
 6. Om dina användaruppgifter inte visas väntar du en eller två dagar och försöker sedan igen.

Så här ser du DNS-posten när du har verifierat egendomen med DNS-metoden:

 1. Öppna Search Console.
 2. Klicka på egendomens namn i egendomslistan. En lista med verifieringsmetoder för den egendomen visas.
 3. Öppna posten genom att klicka på Details vid DNS TXT record eller DNS CNAME record.
 4. Om du vill kan du även ta fram alla aktiva poster hos domännamnsleverantören med hjälp av Google Admin Toolbox enligt beskrivningen ovan.

Följande fel kan uppstå vid verifiering med en DNS-post:

 • Ingen TXT-post för verifiering hittades på DNS-servern
  Vi hittade inte TXT-posten för verifiering. När du har lagt upp posten kan det ta några minuter eller till och med några dagar innan den blir synlig för Google. Vänta en eller två dagar och försök igen.
 • Verifieringsposten matchade inte
  Inga verifieringsposter hos DNS-leverantören matchar det värde som du har fått från Search Console. Använd posten från verifieringssidan. Om du använder en TXT-post ska du lämna fältet för namn/värd tomt och ange TXT-strängen i värdefältet för DNS-posten. Om du använder en CNAME-post får du ett namn-/värdepar som ska anges i DNS-postens fält för namn/värde.
 • Fler vanliga verifieringsproblem visas nedan.
Google Analytics spårningskod

Verifiera att du äger en webbplats med Google Analytics – utbildning i Google Search Console

Översikt

Om du spårar trafik på webbplatsen med Google Analytics och har redigeringsbehörighet i kontot kan du verifiera webbplatsen med Google Analytics-spårningskoden som används på webbplatsen. Du måste vara inloggad på Search Console med samma Google-konto som du använder när du hanterar Google Analytics.

⚠️ Krav

 • Autentisering får inte krävas på startsidan. Webbplatsens startsida måste vara tillgänglig för användare som inte är inloggade om verifieringen ska gå att genomföra. Sidor som endast går att öppna med autentisering visas antagligen inte ofta på Sök och betydande data ackumuleras därför inte för dem i Sök.
 • Du måste ha redigeringsbehörighet för det Google Analytics-konto som används av sidan. I Google Analytics 4 är verifieringskoden kopplad till ett Google Analytics-flöde. Om du använder en tidigare version av Google Analytics är verifieringskoden kopplad till en webbegendom i Google Analytics.
 • Du måste använda samma Google-konto för både Search Console och Google Analytics.
 • Startsidan utan inloggningskrav (läs anmärkning) måste innehålla kodavsnittet analytics.js eller kodavsnittet gtag.js. Spårningskoden måste finnas i avsnittet <head> och inte i avsnittet <body> på sidan. Kontrollera att taggen finns där genom att besöka sidan i webbläsaren, visa sidkällan och söka efter kodavsnittet.
 • Använd Google Analytics-koden exakt som du fick den, utan att ändra något. Om du ändrar den går det inte att verifiera.
 • Det måste gå att hitta taggen mindre än 2 MB in i filen. Externa resurser som skript räknas inte in i storleken. (Denna begränsning bör påverka mycket få webbplatser.)
 • Kan användas för egendomar med webbadressprefix, men inte domänegendomar.

Steg

Så här verifierar du att du äger webbplatsen med en Google Analytics-tagg:

 1. Läs igenom kraven för denna verifieringsteknik.
 2. Öppna Search Console med samma Google-konto som har redigeringsåtkomst till egendomen i Google Analytics och lägg till eller välj egendomen som ska verifieras.
 3. Välj Google Analyticssidan med verifieringsinformation för webbplatsen och klicka på Verifiera.
 4. Om verifieringen inte går att slutföra felsöker du problemet genom att läsa under Fel som kan uppstå nedan.

Felsökning

Följande fel kan uppstå vid verifiering med en spårningskod för Google Analytics:

 • Ingen Analytics-kod hittades (Det gick inte att hitta någon spårningskod för Google Analytics på webbplatsens startsida)
  Ingen spårningskod för Google Analytics hittades på egendomens startsida.
 • Felaktig kod (Spårningskoden för Google Analytics på webbplatsen verkar ha fel format)
  Kod som verkar vara Google Analytics-spårningskod hittades på webbplatsen, men den har fel format. Använd Analytics-spårningskoden exakt som du fick den.
 • Gammalt Google Analytics-kodavsnitt hittades (Analytics-spårningskoden på din webbplats har det vanliga kodavsnittet)
  En äldre version av Analytics-koden används på webbplatsen. Search Console har bara stöd för den senaste versionen av Google Analytics kodavsnitt. I den äldre koden används antingen _gat. eller _getTracker|urchin.js.
 • Google Taggstyrning-kod hittades (Vi hittade ett Google Taggstyrning-kodavsnitt på din webbplats)
  Search Console hittade ett Google Taggstyrning-kodavsnitt på sidan men inget Google Analytics-kodavsnitt. Testa att verifiera egendomen med Google Analytics-metoden.
 • Fel typ av kodavsnitt (Vi hittade ett kodavsnitt från en tagghanterare från tredje part på webbplatsen)
  Kontrollera att ett Google Analytics-kodavsnitt används på webbplatsen.
 • Kodavsnittet finns på fel plats (Spårningskoden för Google Analytics har placerats på fel ställe på sidan)
  Kodavsnittet måste finnas i <head>-delen av startsidan. Du kan kontrollera detta genom att öppna den renderade startsidans källkod.
 • Du har inget Google Analytics-konto (Du har inte skapat något konto i Google Analytics ännu)
  Du måste ha ett giltigt Google Analytics-konto, kontot måste användas på webbplatsen, du måste vara inloggad i Search Console med det Google-konto som du använder för att få åtkomst till detta Google Analytics-konto och du måste ha redigeringsbehörighet i detta Google Analytics-konto.
 • Ingen vy har skapats (Du har inte skapat några webbplatsvyer i Google Analytics ännu)
  Du har en Google Analytics-egendom utan vyer. Du måste skapa en vy i egendomen innan det går att verifiera att du äger webbplatsen med Google Analytics.
 • Otillräcklig behörighet (Du måste ha redigeringsbehörighet på webbegendomen i Analytics om du vill använda den här verifieringsmetoden)
  Du måste ha redigeringsbehörighet på den Google Analytics-egendom som används på webbplatsen. Kontrollera att du är inloggad på Search Console med ett konto som har redigeringsbehörighet på Google Analytics.
 • Fler vanliga verifieringsproblem visas nedan.
Kodavsnitt för behållare för Google Taggstyrning

Verifiera att du äger en webbplats med Google Taggstyrning – utbildning i Google Search Console

Översikt

Om du har ett konto i Google Taggstyrning som är aktivt på webbplatsen och har publicerings- eller administratörsbehörighet kan du verifiera att du äger webbplatsen med hjälp av kodavsnittet för behållaren för Google Taggstyrning. Du måste vara inloggad på Search Console med samma Google-konto som du använder när du hanterar Taggstyrning.

⚠️ Krav

 • Autentisering får inte krävas på startsidan. Webbplatsens startsida måste vara tillgänglig för användare som inte är inloggade om verifieringen ska gå att genomföra. Sidor som endast går att öppna med autentisering visas antagligen inte ofta på Sök och betydande data ackumuleras därför inte för dem i Sök.
 • Du måste ha publicerings- eller administratörsbehörighet till behållaren för Google Taggstyrning på sidan.
 • Du måste använda samma Google-konto för både Search Console och Google Taggstyrning.
 • Den rätta taggen måste finnas på den rätta platsen på startsidan när du inte är inloggad (se anmärkning). <noscript>-delen i koden från Taggstyrning direkt efter den inledande taggen <body> på sidan. Annars går det inte att verifiera. Inget datalager (eller någonting annat än HTML-kommentarer) får infogas mellan taggen <body> och Taggstyrning-koden. Kontrollera att taggen finns där genom att besöka sidan i webbläsaren, visa sidkällan och söka efter kodavsnittet.
 • Använd koden exakt som du fick den, utan att ändra något. Om du ändrar den går det inte att verifiera.
 • Det måste gå att hitta taggen mindre än 2 MB in i filen. Externa resurser som skript räknas inte in i storleken. (Denna begränsning bör påverka mycket få webbplatser.)
 • Kan användas för egendomar med webbadressprefix, men inte domänegendomar.

Steg

Så här verifierar du att du äger webbplatsen med en Google Taggstyrning-tagg:

 1. Öppna Search Console med samma Google-konto som har redigeringsåtkomst i Google Taggstyrning.
 2. Läs igenom kraven för denna verifieringsteknik.
 3. Välj Google Taggstyrning på webbplatsens verifieringssida och följ anvisningarna.
 4. Om verifieringen inte går att slutföra felsöker du problemet genom att läsa under Fel som kan uppstå nedan.

Felsökning

Följande fel kan uppstå vid verifiering med Google Taggstyrning:

 • Taggen hittades inte (Inget behållar-id för Google Taggstyrning hittades på webbplatsens startsida)
  Search Console hittade ingen Google Taggstyrning-kod på webbplatsens startsida.
 • Otillräcklig behörighet (Du måste ha publicerings- eller administratörsbehörighet till behållaren för Taggstyrning om du vill använda den här
  verifieringsmetoden)
  )

  Du måste ha publicerings- eller administratörsbehörighet till behållaren för Google Taggstyrning för den här verifieringsmetoden.
 • Fel tagg (Det behållar-id som används på webbplatsen är inte kopplat till ditt konto i Taggstyrning)
  Kod för Taggstyrning hittades på startsidan, men du är inte inloggad i Search Console med ett konto som har rätt behörighet till denna behållare för Taggstyrning. Kontrollera att du använder Search Console med ett Google-konto som har den behörighet som krävs till denna behållare för Taggstyrning.
 • Ingen taggstyrningsbehållare (Du har inte skapat några behållare i Google Taggstyrning ännu)
  Du har inte skapat några behållare i Taggstyrning-kontot för det Google-konto du använder. Kontrollera att du har skapat en behållare för Taggstyrning och att du använder Search Console med det Google-konto som har rätt behörighet till den behållaren.
 • Taggen finns på fel plats (Inget behållar-id för Google Taggstyrning hittades på webbplatsens startsida)
  Antingen saknas taggen på startsidan eller så finns den där men inte på rätt ställe i koden (i <head>-elementet). Placera taggen på rätt sida och plats enligt dokumentationen för Taggstyrning.
 • Fler vanliga verifieringsproblem visas nedan.
Google Sites

Verifiera att du äger en webbplats på Google Sites – utbildning i Google Search Console

Översikt

Om du äger en webbplats på Google Sites och loggar in på Search Console med samma Google-konto verifieras du som ägare till den Google Sites-egendomen automatiskt. 

⚠️ Krav

 • Du måste ha skapat Google-webbplatsen med samma Google-konto som du använder för Search Console.
 • Du måste vara inloggad på Search Console med samma konto som du använder när du hanterar webbplatsen i Google Sites.

Steg

Blogger

Verifiera att du äger en webbplats med Blogger – utbildning i Google Search Console

Översikt

Nya bloggar som du skapar i Blogger läggs normalt till i ditt Search Console-konto och verifieras automatiskt. Om bloggen inte dyker upp automatiskt på startsidan i Search Console lägger du till egendomen. Då verifieras den automatiskt.

⚠️ Krav

 • Äldre bloggar verifieras inte automatiskt. Verifiera dem med HTML-taggmetoden.
 • Kontrollera att du är inloggad på Search Console med samma konto som du använder när du hanterar bloggen.

Var placerar jag verifieringstaggen?

Om du använder en taggbaserad verifieringsmetod (Google Analytics, Google Taggstyrning eller HTML-taggen <meta>) söker Search Console efter verifieringstaggen på sidan som användare utan inloggning omdirigeras till när de besöker webbadressen som angetts för egendomen.

Exempel

Om du definierar egendomen som https://example.com och användare utan inloggning som anger den webbadressen i webbläsaren omdirigeras till https://example.com/home, söker Search Console efter verifieringstaggen på sidan https://example.com/home.

Om du använder en annan verifieringsmetod, t.ex. filuppladdning, följs inte omdirigeringar.

Allmänna verifieringsfel

Följande verifieringsfel kan uppstå med de flesta verifieringsmetoderna, förutom de fel som bara gäller den metoden:

 • Fel tagg/kodavsnitt/fil
  Använd exakt den tagg, det kodavsnitt eller den fil som du fick i början av verifieringen.
 • Anslutningen till din server avbröts.
  Vi kunde inte verifiera din fil p.g.a. att tidsgränsen överskreds på servern. Detta kan bero på att din server ligger nere eller är upptagen och svarar långsamt. Se till att servern svarar och försök igen.
 • Ett fel uppstod när vi skulle slå upp domännamnet för din webbplats.
  Vi försökte öppna verifieringsfilen men kunde inte nå domänen p.g.a. ett DNS-fel. Detta kan bero på att din server ligger nere eller att det har uppstått något problem med DNS-hänvisningen till din domän. Se till att domänen går att hitta och försök igen.
 • Begäran om nedladdning omdirigerades för många gånger.
  Kontrollera att det inte finns problem med webbadressen, till exempel en oändlig loop.
 • Servern returnerade ett ogiltigt svar.
  Detta kan hända om webbplatsen kräver lösenordsverifiering eller om vi av någon annan anledning inte kan komma åt den.
 • Det gick inte att ansluta till servern.
  Kontrollera att servern inte är nere och att domänen går att hitta. Försök sedan igen.
 • Ett internt fel uppstod.
  Om problemet kvarstår kan du se om det finns uppdateringar i hjälpforumet i Center för Sök.
 • Tidsgränsen överskreds
  Antingen webbplatsen eller domänservern slutade svara på våra förfrågningar (beroende på vilken verifieringsmetod som användes). Kontrollera att webbplatsen svarar och försök igen.
 • Det gick inte att hitta domänen
  Vi försökte slå upp webbadressen vi fick av dig men DNS-tjänsten känner inte till den. Kontrollera att du har uppgett rätt webbadress till egendomen.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny