Integracja z Google App Engine

W swojej domenie możesz skonfigurować hosting aplikacji AppEngine za pomocą konsoli Google Developers Console:

  1. Otwórz Developers Console i wybierz swój projekt lub aplikację.
  2. W menu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij pozycję Compute, by ją rozwinąć, i wybierz App Engine.
  3. Kliknij kartę Domeny niestandardowe, by zweryfikować domenę i dodać niestandardowe mapowanie. Instrukcje znajdziesz w sekcji Dodawanie domeny niestandardowej dla aplikacji.
    Uwaga: jeśli podczas weryfikacji domeny nie widzisz na liście opcji pozycji Google Domains, wybierz pozycję „Inne” i wykonaj instrukcje w celu utworzenia rekordu TXT.
  4. Wróć do Google Domains.
  5. Na karcie DNS  związanej z Twoją domeną przewiń w dół do sekcji Niestandardowe rekordy zasobów i utwórz rekord CNAME mapujący subdomenę dla Twojej aplikacji na ghs.googlehosted.com.
    CNAME record for App Engine

Uwaga: rekordy syntetyczne App Engine w Google Domains zostały wyłączone.

Jeśli masz rekord syntetyczny App Engine, nie zaobserwujesz żadnej zmiany. Możesz usunąć rekord syntetyczny App Engine, ale nie możesz wprowadzać do niego żadnych zmian. Wykonaj powyższe instrukcje, by skonfigurować nowe integracje z App Engine.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?