Weryfikowanie własności witryny

Co to jest weryfikacja?

Weryfikacja jest procesem, w którym możesz udowodnić, że jesteś właścicielem usługi. Search Console musi zweryfikować prawo własności, bo zweryfikowani właściciele mają dostęp do poufnych danych witryny w wyszukiwarce Google i mogą mieć wpływ na jej pozycję oraz działanie w wyszukiwarce i innych usługach Google. Zweryfikowany właściciel może przyznać pełny dostęp lub uprawnienia do wyświetlania innym osobom.

 

ROZPOCZNIJ WERYFIKACJĘ SWOJEJ USŁUGI

Weryfikowanie usługi witryny

 1. Dodaj nową usługę lub wybierz niezweryfikowaną usługę z menu wyboru usług.
 2. Wybierz 1 z metod weryfikacji podanych poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami. Na stronie weryfikacji znajdziesz listę dostępnych i zalecanych metod weryfikacji Twojej witryny.

Korzystanie z kilku metod weryfikacji

Na stronie ustawień weryfikacji możesz dodać wiele metod weryfikacji. Warto to zrobić, aby uniknąć problemów w sytuacji, gdy któraś z metod weryfikacji zawiedzie (na przykład dokonasz weryfikacji za pomocą kodu śledzenia Google Analytics, a ktoś zmieni szablon w Twojej witrynie i pominie tag).

Aby dodać metodę weryfikacji, otwórz stronę ustawień usługi i kliknij Weryfikacja własności

Kilka osób może zweryfikować własność tej samej usługi witryny w ten sam lub inny sposób. Jeśli chcesz użyć tej samej metody weryfikacji, uważaj, aby nie zastąpić tokenów weryfikacji innych właścicieli.

Weryfikowanie usług podrzędnych

Po zweryfikowaniu usługi możesz łatwo tworzyć i weryfikować w ten sam sposób usługi podrzędne bez większego nakładu pracy. Oznacza to, że jeśli zweryfikujesz prawo własności do domeny example.com za pomocą przesłania pliku HTML, wszystkie utworzone przez Ciebie usługi podrzędne zostaną automatycznie zweryfikowane przy użyciu tej samej metody.

Jak długo ważna jest weryfikacja?

Weryfikacja jest ważna, dopóki Search Console może potwierdzić obecność i prawidłowość tokena weryfikacyjnego. Search Console okresowo sprawdza, czy token weryfikacyjny jest nadal dostępny i ważny (np. czy nadal dostępny jest tag weryfikacyjny HTML). Jeśli nie można potwierdzić weryfikacji, otrzymasz powiadomienie. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, Twoje uprawnienia do danej usługi wygasną po upływie okresu prolongaty.

Jeśli wszyscy zweryfikowani właściciele utracą prawa dostępu do usługi, wszyscy użytkownicy z pełnymi uprawnieniami do wyświetlania utracą prawa dostępu do usługi w Search Console.

Klient użytkownika, który przeprowadza weryfikację przy użyciu tagu HTML, korzysta z tokena Google-Site-Verification oraz pełnego ciągu znaków klienta użytkownika Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

Kiedy zaczną się pokazywać dane?

Dane na temat usługi są gromadzone od momentu dodania jej w Search Console, nawet przed zweryfikowaniem.

Utrata jedynego zweryfikowanego właściciela witryny

Jeśli z Twojego zespołu odszedł jedyny zweryfikowany właściciel witryny, musisz poddać weryfikacji swoje prawo własności do niej, aby nadal mieć do niej dostęp (lub go odzyskać).

Jeśli przejmujesz witrynę od innego właściciela, po zweryfikowaniu własności możesz cofnąć weryfikację poprzednich właścicieli, usuwając ich token weryfikacyjny (np. usuwając tag HTML z witryny w przypadku właścicieli zweryfikowanych przy użyciu tagu HTML). Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat dodawania i usuwania właścicieli.

 

Wybieranie metody weryfikacji

Search Console obsługuje kilka różnych metod weryfikacji. W tabeli poniżej znajdziesz informacje, które pomogą Ci wybrać metodę najlepiej odpowiadającą Twoim potrzebom.

Metoda Uwagi
Przesłanie pliku HTML Względnie prosta, ale wymaga możliwości przesłania pliku i opublikowania go w witrynie pod określonym adresem URL. Może nie być dostępna na platformie hostingowej witryny.
Tag HTML Względnie prosta, ale wymaga możliwości edytowania kodu źródłowego HTML strony głównej witryny. Może nie być dostępna na platformie hostingowej witryny.
Kod śledzenia Google Analytics Prosta, jeśli strona zawiera już kod śledzenia Google Analytics na potrzeby konta Google Analytics, do którego masz dostęp. Jeśli strona nie zawiera kodu śledzenia, musisz go dodać (co może wymagać utworzenia konta Google Analytics, jeśli jeszcze go nie masz).
Menedżer tagów Google Prosta, jeśli strona zawiera już fragment kodu Menedżera tagów Google na potrzeby konta Menedżera tagów Google, do którego masz dostęp. Jeśli strona nie zawiera fragmentu kodu, musisz go dodać (co może wymagać utworzenia konta Menedżera tagów, jeśli jeszcze go nie masz).
Konto jednej z usług Google: Witryny, Blogger, lub Domains Użyj metody zalecanej w przypadku poszczególnych platform.
Dostawca nazwy domeny Jest to bardziej złożona metoda, ale stanowi jedyny sposób zweryfikowania usługi domeny. Jeśli Twój dostawca domeny jest uwzględniony w kreatorze weryfikacji, proces jest bardzo prosty. Usługi domeny są przydatne, ponieważ zawierają dane dotyczące wszystkich protokołów (http/https) i subdomen Twojej usługi.

Szczegółowe informacje o metodach weryfikacji

Witryny korzystające z platformy hostingu witryn
Jeśli korzystasz z platformy hostingu witryn, takiej jak WordPress, Wix czy SquareSpace, liczba dostępnych dla Ciebie metod weryfikacji może być ograniczona. Albo wręcz przeciwnie: platforma, z której korzystasz, może oferować specjalną wtyczkę lub ustawienie do weryfikacji Twojej usługi w Search Console.
Jeśli używasz systemu CMS, zanim skorzystasz z jednej z metod weryfikacji podanych na tej stronie, wykonaj te czynności:
 1. Informacje o weryfikacji w Search Console znajdziesz w dokumentacji hosta witryny. Na przykład: „Weryfikacja w Search Console na platformie Wix” lub „Weryfikacja w Search Console na platformie Weebly”.
 2. Wyszukaj na swojej platformie wtyczki, które obsługują weryfikację. Na przykład wtyczka Site Kit na platformie WordPress może przeprowadzić weryfikację i udostępnia uproszczone widoki danych Search Console. Pamiętaj, że Site Kit jest jedyną wtyczką oficjalnie sponsorowaną przez Google. Dlatego przed zainstalowaniem innych wtyczek warto poszukać informacji na ich temat.
Przesłanie pliku HTML

Weryfikowanie własności witryny przez przesłanie pliku HTML – szkolenie z Google Search Console

Aby zweryfikować prawo własności do witryny, możesz przesłać specjalny plik HTML do określonego miejsca w tej witrynie. Taki plik jest powiązany z konkretnym użytkownikiem. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie szczegółów weryfikacji. Usunięcie pliku weryfikacyjnego z witryny sprawi, że utracisz status zweryfikowanego właściciela tej witryny.

⚠️ Wymagania

 • Plik nie może wymagać uwierzytelnienia. Katalog, do którego przesyłasz plik HTML, musi być dostępny dla niezalogowanych użytkowników. Aby to sprawdzić, spróbuj otworzyć plik w oknie incognito przeglądarki.
 • Musisz mieć możliwość przesłania pliku do katalogu głównego witryny, gdzie będzie dostępny dla przeglądarek. Jeśli nie masz uprawnień do wykonania tej czynności, użyj innej metody weryfikacji. Jeśli korzystasz z platformy hostingu witryn, możesz poszukać informacji na stronach pomocy swojej usługi, aby sprawdzić, czy to możliwe.
 • Z tej metody można korzystać w przypadku usług z prefiksami URL, ale nie usług domeny.

Kroki

Aby zweryfikować prawo własności przy użyciu pliku HTML:

 1. Jeśli korzystasz z platformy hostingu witryn, poszukaj informacji na stronach pomocy swojej usługi, gdzie znajdziesz instrukcje, jak zweryfikować witrynę w Search Console. Jeśli nie znajdziesz żadnych informacji, przejdź do kolejnych kroków.
 2. Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi tej metody weryfikacji.
 3. Wybierz metodę przesyłania pliku HTML na stronie Weryfikacja własności usługi.
 4. Pobierz udostępniony plik weryfikacyjny. Ten plik jest przeznaczony tylko dla Ciebie. Nie można go użyć do identyfikacji innych osób i jest powiązany z Twoim kontem Gmail.
 5. Prześlij plik weryfikacyjny do swojej witryny, aby był widoczny w lokalizacji podanej na stronie szczegółów weryfikacji. Zazwyczaj jest to katalog główny usługi. Inaczej mówiąc, jeśli zdefiniujesz usługę jako https://example.com, a dostarczony plik ma nazwę 1234.txt, plik powinien być zapisany i możliwy do wyszukania na stronie https://example.com/1234.txt. Search Console nie śledzi przekierowań podczas wyszukiwania tego pliku. W razie potrzeby możesz dodać nowe wiersze na końcu treści pliku, ale nie zmieniaj jego nazwy ani zawartości.
 6. Upewnij się, że plik jest widoczny. W tym celu otwórz przeglądarkę i sprawdź, czy znajduje się w lokalizacji podanej w kreatorze weryfikacji Search Console. Jeśli plik nie jest dostępny dla przeglądarki pod tym adresem URL, Google nie będzie w stanie znaleźć go na potrzeby weryfikacji.WSKAZÓWKA: skorzystaj z okna incognito w przeglądarce, aby upewnić się, że plik jest dostępny bez logowania.
 7. Kliknij Zweryfikuj na stronie szczegółów weryfikacji, aby przeprowadzić proces weryfikacji.
 8. Jeśli weryfikacja się nie powiedzie, przeczytaj sekcję Potencjalne błędy poniżej, aby rozwiązać problem.

Potencjalne błędy

Podczas weryfikacji za pomocą przesłania pliku HTML mogą wystąpić te błędy:

 • Nie znaleziono Twojego pliku weryfikacyjnego.
  Pobierz plik weryfikacyjny udostępniony na stronie Weryfikacja w Search Console i prześlij go w niezmienionej postaci do wskazanej lokalizacji. Jeśli nazwa lub zawartość pliku nie jest zgodna z udostępnionym plikiem HTML, zweryfikowanie własności witryny jest niemożliwe.
 • Zawartość Twojego pliku weryfikacyjnego jest nieprawidłowa.
  Search Console sprawdza, czy nazwa i zawartość pobranego pliku są zgodne z plikiem udostępnionym na stronie Weryfikacja. Jeśli nazwa lub zawartość pliku nie jest zgodna z udostępnionym plikiem HTML, zweryfikowanie własności witryny jest niemożliwe. Pobierz plik weryfikacyjny udostępniony na stronie Weryfikacja w Search Console i prześlij go w niezmienionej postaci do wskazanej lokalizacji.
 • Plik weryfikacyjny zaatakowany przez hakerów.
  Nie udało się zweryfikować Twojej witryny, ponieważ wygląda na to, że została zaatakowana przez hakerów. Dowiedz się więcej o wykrywaniu i naprawianiu witryn, które zostały zaatakowane przez hakerów
 • Twój plik weryfikacyjny powoduje przekierowanie do niedozwolonej lokalizacji.
  Google nie akceptuje przekierowań do innej domeny w przypadku plików weryfikacyjnych. Przekierowania w ramach jednej witryny, na przykład z adresu http://example.com/ na http://www.example.com/, są dozwolone. Jeśli cały ruch w danej witrynie jest przekierowywany do innej witryny, zalecamy skorzystanie z weryfikacji przy użyciu tagu HTML.
 • Dodatkowe opisy częstych problemów z weryfikacją znajdziesz poniżej.
Tag HTML

Weryfikowanie własności witryny za pomocą tagu HTML – szkolenie z Google Search Console

Prawo własności do witryny możesz potwierdzić przez dodanie tagu <meta> do kodu HTML wybranej strony. Sprawdzimy, czy ten metatag znajduje się w odpowiedniej lokalizacji. Jeśli go nie znajdziemy, podamy informacje o napotkanym błędzie. Ten tag jest powiązany z konkretnym użytkownikiem. Search Console będzie okresowo sprawdzać obecność tego tagu.

⚠️ Wymagania

 • Strona główna nie może wymagać uwierzytelnienia. Strona główna witryny musi być dostępna dla niezalogowanych użytkowników.
 • Musisz mieć możliwość bezpośredniego edytowania kodu źródłowego HTML strony głównej witryny. W szczególności musisz mieć możliwość umieszczenia tagu w tagu <head> na stronie głównej. Jeśli nie masz uprawnień do wykonania tej czynności, użyj innej metody weryfikacji. Jeśli korzystasz z platformy hostingu witryn, możesz poszukać informacji na stronach pomocy swojej usługi, aby sprawdzić, czy to możliwe.
 • Z tej metody można korzystać w przypadku usług z prefiksami URL, ale nie dla usług domeny.

Kroki

Aby zweryfikować prawo własności przy użyciu tagu HTML:

 1. Jeśli korzystasz z platformy hostingu witryn, poszukaj informacji na stronach pomocy swojej usługi, gdzie znajdziesz instrukcje, jak zweryfikować witrynę w Search Console. Jeśli nie znajdziesz żadnych informacji, przejdź do kolejnych kroków.
 2. Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi tej metody weryfikacji.
 3. Wybierz metodę Tag HTML na stronie Weryfikacja własności usługi.
 4. Skopiuj tag z kreatora weryfikacji Search Console do sekcji <head> kodu HTML na stronie głównej witryny dostępnej bez logowania (zobacz uwagę). Example:
  <head>
    <title>Example.com homepage</title>
    <meta name="google-site-verification" content="......." />
  </head>

  Ten plik jest przeznaczony tylko dla Ciebie. Nie można go użyć do identyfikacji innych osób i jest powiązany z Twoim kontem Gmail.
 5. Zapisz stronę. Aby upewnić się, że tag znajduje się na opublikowanej stronie, otwórz ją i poszukaj tagu w kodzie źródłowym strony. Aby znaleźć tag, kliknij Control + F i w kodzie źródłowym strony wyszukaj ciąg „google-site-verification”.
 6. Kliknij Zweryfikuj na stronie szczegółów weryfikacji, aby przeprowadzić proces weryfikacji.
 7. Jeśli weryfikacja się nie powiedzie, przeczytaj sekcję Potencjalne błędy poniżej, aby rozwiązać problem.

Potencjalne błędy

Podczas weryfikacji za pomocą tagu HTML mogą wystąpić te błędy:

 • Nie udało się znaleźć metatagu lub znajduje się on w niewłaściwym miejscu. Metatag weryfikacyjny musi się znajdować w sekcji <head> strony. W przypadku tych błędów sprawdź zgodność z tymi wymaganiami:
  • Czy metatag znajduje się na odpowiedniej stronie? Szukamy go na stronie głównej witryny. Jest to strona zwracana przez serwer, gdy ktoś zażąda otwarcia witryny (na przykład http://www.example.com/). Strona ta często nosi nazwę index.html lub index.htm, ale może się też nazywać inaczej w zależności od konfiguracji serwera.

  • Czy metatag znajduje się w odpowiednim miejscu na stronie? Szukamy go w sekcji <HEAD> strony. Poniżej podajemy przykład prawidłowego umieszczenia tagu:
   <html>
    <head>
     <title>Your Page Title</title>
     <meta name="google-site-verification" content="ciąg znaków do weryfikacji">
    </head>
   <body>
   ...
   
  • Jeśli do edytowania swojej strony używasz edytora stron lub edytora typu WYSIWYG, upewnij się, że edytujesz kod HTML opublikowanej strony, a nie lokalną kopię na komputerze.
 • Twój metatag jest nieprawidłowy.
  Znaleźliśmy metatag weryfikacyjny, jednak jego treść jest niepoprawna. Aby uniknąć błędów, skopiuj i wklej metatag udostępniony na stronie Weryfikacja w Search Console. Ten błąd może wystąpić, jeśli na stronie pojawił się już tag weryfikacji innego użytkownika. Upewnij się, że kod HTML strony zawiera dokładny tag, który został Ci podany w kreatorze weryfikacji Search Console.
 • Dodatkowe opisy częstych problemów z weryfikacją znajdziesz poniżej.
Dostawca nazwy domeny

Weryfikowanie własności witryny za pomocą rekordu DNS – szkolenie z Google Search Console

Weryfikacja domeny jest potrzebna do zweryfikowania usługi domeny, ale można jej też użyć do zweryfikowania usługi z prefiksem URL. Ta metoda weryfikacji obejmuje przesłanie rekordu do listy rekordów dostawcy nazwy domeny. Może też wymagać pewnej wiedzy technicznej.

Możesz zweryfikować własność subdomen lub domen głównych. Weryfikacja własności domeny głównej powoduje potwierdzenie własności wszystkich subdomen, ale weryfikacja własności subdomeny nie potwierdza własności domeny nadrzędnej. Przykład: weryfikacja własności domeny m.example.com obejmuje też potwierdzenie własności subdomeny zwierzaki.m.example.com, ale nie potwierdza własności domeny example.com

⚠️ Wymagania

 • Musisz mieć niestandardową nazwę domeny lub kontrolować nazwę domeny.
 • Musisz mieć możliwość zalogowania się w systemie dostawcy nazwy domeny.

Kroki

Aby zweryfikować prawo własności przy użyciu dostawcy nazwy domeny (firmy, od której nazwa domeny została kupiona):

 1. Jeśli korzystasz z platformy hostingu witryn, poszukaj informacji na stronach pomocy swojej usługi, gdzie znajdziesz niestandardowe instrukcje, jak zweryfikować witrynę w Search Console. (Wskazówki dotyczące znajdowania dostawcy DNS, jeśli nie wiesz, kim jest). Jeśli na stronie dostawcy nie znajdziesz niestandardowego rozwiązania, przejdź do kolejnych kroków.
 2. Na stronie Weryfikacja własności swojej usługi w Search Console wybierz metodę Dostawca nazwy domeny. (Ta opcja zostanie wybrana automatycznie podczas tworzenia usługi domeny).
 3. Sprawdź, czy Twój dostawca nazwy domeny znajduje się na liście nazw dostawców:
  1. Jeśli dostawca jest na liście, wybierz go, kliknij Rozpocznij weryfikację i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w oknie dialogowym. Musisz zalogować się w systemie dostawcy domeny – gdy to zrobisz, weryfikacja powinna nastąpić od razu.
  2. Jeśli dostawcy nie ma na liście, wybierz Dowolny dostawca i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi samodzielnego dodawania dostawcy nazwy domeny podanymi poniżej.
   Instrukcje dotyczące samodzielnego dodawania dostawcy nazwy domeny
   Jeśli w oknie Weryfikacja nazwy domeny nie ma dostawcy nazwy domeny, musisz samodzielnie dodać rekord DNS. Ten rekord DNS to para nazwa/wartość, którą udostępnia Search Console. Zaczynamy:

   Określ format rekordu DNS, którego chcesz użyć. Musisz użyć rekordu TXT lub rekordu CNAME, w zależności od konfiguracji witryny. Aby określić wymagany format:

   1. Otwórz Zestaw narzędzi Google Admin i przejdź na kartę CNAME.
   2. Wpisz nazwę domeny usługi. Jest to część między „https://” a ścieżką: w przypadku usługi „https://www.example.com/” nazwą domeny będzie „www.example.com”.
   3. Przyjrzyj się wynikom:
   Instrukcje dotyczące rekordów DNS TXT
   1. Wygeneruj unikalny rekord weryfikacyjny TXT: gdy pojawi się prośba o zweryfikowanie usługi w Search Console, wybierz metodę Dostawca nazwy domeny. Otrzymasz wartość rekordu TXT w postaci ciągu znaków, którego użyjesz w kolejnym kroku.
   2. Dodaj rekord DNS do systemu dostawcy domeny: dodaj rekord TXT z poprzedniego kroku do rekordów w systemie dostawcy domeny. Aby to zrobić, wykonaj te czynności:
    1. Znajdź dokumentację Google Workspace odpowiednią dla Twojego dostawcy.
    2. Zignoruj krok 1 dotyczący Google Workspace (uzyskiwanie unikalnego rekordu weryfikacyjnego), ponieważ rekord TXT został już wygenerowany w Search Console.
    3. Zaloguj się na swoje konto w systemie dostawcy hostingu domeny (zwykle jest to krok 2 dotyczący Google Workspace).
    4. Dodaj rekord TXT udostępniony przez Search Console do rekordów DNS swojej domeny (zwykle jest to krok 3 dotyczący Google Workspace):
     • Pole Host/Name (Host/nazwa) pozostaw puste lub wpisz w nim „@” zgodnie z dokumentacją dostawcy DNS.
     • W polu Value (Wartość) podaj ciąg rekordu weryfikacyjnego TXT wygenerowany wcześniej w Search Console.
    5. Zignoruj krok 4 dotyczący Google Workspace (weryfikacja) i przejdź do kroku 4 opisanego poniżej.
   Instrukcje dotyczące rekordów DNS CNAME
   1. Generowanie unikalnego rekordu weryfikacyjnego CNAME
    1. Otwórz Centrum dla webmasterów. Nie używaj rekordu TXT z Search Console. Aby wygenerować rekord DNS, musisz skorzystać z Centrum dla webmasterów.
     • Jeśli Twoja usługa jest na liście w Centrum dla webmasterów:
      1. Wybierz usługę.
      2. Kliknij Zweryfikuj inną metodą.
     • Jeśli usługi nie ma na liście w Centrum dla webmasterów:
      1. W Centrum dla webmasterów kliknij Dodaj usługę nad listą usług.
      2. Wpisz samą nazwę hosta (czyli np. example.com, a nie http://example.com).
      3. Kliknij Dalej.
      4. Wybierz Metody alternatywne.
    2. Wybierz Dostawca nazwy domeny.
    3. Wybierz dostawcę z listy lub kliknij Inny.
    4. Kliknij Dodaj rekord CNAME, aby wygenerować rekord CNAME DNS.
   2. Dodaj rekord DNS do dostawcy domeny:
    1. Znajdź dokumentację Google Workspace odpowiednią dla Twojego dostawcy.
    2. Zignoruj krok 1 dotyczący Google Workspace (uzyskiwanie unikalnego rekordu weryfikacyjnego), ponieważ rekord CNAME został już wygenerowany w Search Console.
    3. Zaloguj się na swoje konto w systemie dostawcy hostingu domeny (zwykle jest to krok 2 dotyczący Google Workspace).
    4. Korzystając z rekordu otrzymanego z Centrum dla webmasterów, dodaj rekord weryfikacyjny CNAME do rekordów DNS swojej domeny (zwykle jest to krok 3 dotyczący Google Workspace). Wpisz nazwę i wartość rekordu w odpowiednich polach w witrynie dostawcy DNS. Możesz użyć domyślnej wartości TTL sugerowanej przez dostawcę.
    5. Zignoruj krok 4 dotyczący Google Workspace (weryfikacja) i przejdź do kroku 4 opisanego poniżej.
 4. Dokończ weryfikację własności, klikając Zweryfikuj na stronie szczegółów weryfikacji w Search Console. WAŻNE: w przypadku rekordów instalowanych samodzielnie dostawca może zacząć je obsługiwać po upływie 2–3 dni. Jeśli po wykonaniu powyższych instrukcji ręcznego dodawania dostawcy domeny weryfikacja się nie powiedzie, odczekaj 1–2 dni i spróbuj ponownie. Aby dowiedzieć się, jak rozwiązać problemy lub jak sprawdzić, czy dostawca nazwy domeny już udostępnia Twój rekord, zapoznaj się z sekcją Rozwiązywanie problemów i potencjalne błędy.
Ważne: aby własność pozostała zweryfikowana, nie usuwaj rekordu DNS u swojego dostawcy nawet po pomyślnej weryfikacji.

Rozwiązywanie problemów i potencjalne błędy

Aby sprawdzić, które rekordy są udostępniane przez dostawcę nazwy domeny:

 1. Otwórz Zestaw narzędzi Google Admin
 2. W polu u góry wpisz nazwę domeny bez protokołu i ukośników (czyli np. wpisz example.com, a nie https://example.com).
 3. Kliknij TXT lub CNAME, w zależności od typu rekordu używanego do weryfikacji. (Większość witryn do weryfikacji domeny używa rekordów TXT).
 4. Wszystkie rekordy DNS wybranego typu dostępne u dostawcy pojawią się u dołu wraz z etykietą określającą typ rekordu (zazwyczaj CNAME lub TXT).
 5. Na liście rekordów DNS znajdź rekord uzyskany z Search Console.
  • W przypadku rekordów TXT rekord weryfikacyjny Search Console wygląda mniej więcej tak: google-site-verification=<<liczba>>.
  • W przypadku rekordów CNAME rekord weryfikacyjny to para nazwa/wartość, w której nazwa jest domeną usługi, a wartość zawiera ciąg dv.googlehosted.com.
  Rekord powinien dokładnie odpowiadać wartościom rekordu weryfikacyjnego podanego przez Search Console. Wartości rekordu DNS Search Console możesz sprawdzić, ponownie wykonując ręczne czynności weryfikacyjne do kroku generowania rekordu weryfikacyjnego.
 6. Jeśli nie widzisz swoich danych uwierzytelniających, poczekaj 1–2 dni i spróbuj ponownie.

Aby po zweryfikowaniu usługi przy użyciu metody DNS zobaczyć rekord DNS:

 1. Otwórz Centrum dla webmasterów.
 2. Aby zobaczyć metody weryfikacji dotyczące usługi, kliknij jej nazwę na liście.
 3. Aby zobaczyć wartość rekordu, kliknij Szczegóły obok rekordu DNS TXT lub rekordu DNS CNAME.
 4. Jeśli chcesz, możesz też zobaczyć wszystkie rekordy udostępniane przez dostawcę nazwy domeny, korzystając z Zestawu narzędzi Google Admin zgodnie z opisem powyżej.

Podczas weryfikacji za pomocą rekordu DNS mogą wystąpić te błędy:

 • Nie znaleziono Twojego rekordu weryfikacyjnego TXT DNS.
  Nie udało się znaleźć weryfikacyjnego rekordu TXT. Zanim dodany rekord stanie się widoczny dla naszych systemów, może minąć kilka minut, a nawet dni. Odczekaj 1–2 dni i spróbuj ponownie.
 • Rekord weryfikacyjny się nie zgadza.
  Żadne rekordy weryfikacyjne u Twojego dostawcy DNS nie pasują do wartości uzyskanej z Search Console. Pamiętaj, aby użyć rekordu podanego na stronie weryfikacji. W przypadku rekordu TXT pozostaw pole nazwy/hosta puste, a ciąg TXT wpisz w polu wartości rekordu DNS. W przypadku rekordu CNAME otrzymujesz parę nazwa/wartość, którą trzeba wpisać w polach nazwy i wartości rekordu DNS.
 • Dodatkowe opisy częstych problemów z weryfikacją znajdziesz poniżej.
Kod śledzenia Google Analytics

Weryfikowanie własności witryny za pomocą Google Analytics – szkolenie z Google Search Console

Jeśli do śledzenia ruchu w swojej witrynie używasz Google Analytics, możesz zweryfikować tę witrynę, korzystając z kodu śledzenia Google Analytics użytego na potrzeby usługi w Search Console.

⚠️ Wymagania

 • Strona główna nie może wymagać uwierzytelnienia. Strona główna witryny musi być dostępna dla niezalogowanych użytkowników. Poza tym strony, których otwarcie wymaga uwierzytelnienia, prawdopodobnie nie będą się często pojawiać w wyszukiwarce, więc nie będą gromadzić istotnych danych z wyszukiwarki.
 • Musisz mieć uprawnienia do edycji na koncie Google Analytics używanym przez tę stronę. W Google Analytics 4 kod weryfikacyjny jest powiązany ze strumieniem Google Analytics. W poprzednich wersjach Google Analytics kod weryfikacyjny jest powiązany z usługą internetową Google Analytics.
 • W Search Console i Google Analytics musisz używać tego samego konta Google.
 • Twoja strona główna niewymagająca logowania (zobacz uwagę) musi zawierać fragment kodu analytics.js lub gtag.js. Kod śledzenia musi znajdować się w sekcji <head> strony, a nie w sekcji <body>. Aby potwierdzić obecność tego tagu, otwórz stronę w przeglądarce, wyświetl źródło strony i wyszukaj fragment kodu.
 • Użyj kodu dokładnie w takiej formie, w jakiej go podano. Nie modyfikuj go. Jeśli go zmodyfikujesz, weryfikacja się nie powiedzie.
 • Z tej metody można korzystać w przypadku usług z prefiksami URL, ale nie dla usług domeny.

Kroki

Aby zweryfikować prawo własności za pomocą tagu Google Analytics:

 1. Otwórz Search Console, korzystając z konta Google, które ma uprawnienia do edycji w Google Analytics.
 2. Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi tej metody weryfikacji.
 3. Na stronie szczegółów weryfikacji witryny wybierz Google Analytics i kliknij Zweryfikuj.
 4. Jeśli weryfikacja się nie powiedzie, przeczytaj sekcję Potencjalne błędy poniżej, aby rozwiązać problem.
Uwaga
 • Kod śledzenia Google Analytics jest używany jedynie do weryfikacji praw własności do witryny. Nie umożliwi on dostępu do danych Google Analytics.

Potencjalne błędy

Podczas weryfikacji za pomocą kodu śledzenia Google Analytics mogą wystąpić te błędy:

 • Nie znaleziono fragmentu kodu.
  Czy fragment został umieszczony we właściwym miejscu strony głównej? Czy strona główna niewymagająca logowania zawiera Twój fragment kodu?
 • Nieprawidłowy format fragmentu kodu.
  Użyj kodu dokładnie w takiej formie, w jakiej go podano.
 • Znaleziono nieprawidłowy fragment kodu. (stary fragment kodu Google Analytics).
  Search Console obsługuje tylko najnowszą wersję fragmentu kodu Google Analytics.
 • Nieprawidłowy typ fragmentu kodu. (Menedżer tagów / Menedżer tagów z innej witryny).
  Upewnij się, że używasz fragmentu kodu Google Analytics.
 • Fragment kodu w niewłaściwym miejscu.
  Fragment kodu musi znajdować się w sekcji <head> strony głównej.
 • Nie masz konta Google Analytics / Niewystarczające uprawnienia.
  Musisz mieć aktywne konto Google Analytics, a na nim uprawnienia do edycji.
 • Dodatkowe opisy częstych problemów z weryfikacją znajdziesz poniżej.
Kod kontenera Menedżera tagów Google

Weryfikowanie własności witryny za pomocą Menedżera tagów Google – szkolenie z Google Search Console

Jeśli masz aktywne konto Menedżera tagów Google w swojej witrynie, możesz zweryfikować prawo własności do niej za pomocą kodu kontenera Menedżera tagów Google.

⚠️ Wymagania

 • Strona główna nie może wymagać uwierzytelnienia. Strona główna witryny musi być dostępna dla niezalogowanych użytkowników. Poza tym strony, których otwarcie wymaga uwierzytelnienia, prawdopodobnie nie będą się często pojawiać w wyszukiwarce, więc nie będą gromadzić istotnych danych z wyszukiwarki.
 • Musisz mieć uprawnienia do publikowania w kontenerze Menedżera tagów Google na stronie.
 • W Search Console i Menedżerze tagów Google musisz używać tego samego konta Google.
 • Twoja strona główna niewymagająca logowania (zobacz uwagę) musi zawierać prawidłowy tag w odpowiedniej lokalizacji. Kod <noscript> Menedżera tagów należy umieścić bezpośrednio po otwierającym tagu strony <body>. Jeśli tego nie zrobisz, weryfikacja się nie powiedzie. Między tagiem <body> a kodem Menedżera tagów nie wstawiaj warstwy danych (ani innych elementów z wyjątkiem komentarzy HTML).Aby potwierdzić obecność tego tagu, otwórz stronę w przeglądarce, wyświetl źródło strony i wyszukaj fragment kodu.
 • Użyj kodu dokładnie w takiej formie, w jakiej go podano. Nie modyfikuj go. Jeśli go zmodyfikujesz, weryfikacja się nie powiedzie.
 • Z tej metody można korzystać w przypadku usług z prefiksami URL, ale nie dla usług domeny.

Kroki

Aby zweryfikować prawo własności za pomocą tagu Menedżera tagów Google:

 1. Otwórz Search Console, korzystając z konta Google, które ma uprawnienia do edycji w Menedżerze tagów Google.
 2. Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi tej metody weryfikacji.
 3. Na stronie szczegółów weryfikacji witryny wybierz opcję Menedżer tagów Google i postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.
 4. Jeśli weryfikacja się nie powiedzie, przeczytaj sekcję Potencjalne błędy poniżej, aby rozwiązać problem.

Potencjalne błędy

Podczas weryfikacji przy użyciu Menedżera tagów Google mogą wystąpić te błędy:

 • Nie znaleziono fragmentu kodu.
  Czy fragment został umieszczony we właściwym miejscu strony głównej? Czy strona główna niewymagająca logowania zawiera Twój fragment kodu?
 • Niewystarczające uprawnienia.
  Musisz mieć uprawnienia do publikowania w kontenerze Menedżera tagów Google.
 • Niewłaściwy tag.
  Upewnij się, że używasz właściwego tagu powiązanego z kontem, za pomocą którego logujesz się w Search Console.
 • Brak kontenera Menedżera tagów.
  Nie masz jeszcze utworzonych żadnych kontenerów na koncie Menedżera tagów.
 • Nie znaleziono tagu / nieprawidłowa lokalizacja.
  Pamiętaj, by umieścić tag na właściwej stronie i w prawidłowym miejscu (zgodnie z powyższym opisem).
 • Dodatkowe opisy częstych problemów z weryfikacją znajdziesz poniżej.
Witryny Google

Weryfikowanie własności witryny Google – szkolenie z Google Search Console

⚠️ Wymagania

 • Witrynę należy utworzyć przy użyciu konta Google powiązanego z Search Console.
 • Musisz zalogować się w Search Console za pomocą tego samego konta, którego używasz do zarządzania swoją stroną w Witrynach Google.

Kroki

Blogger

Weryfikowanie własności witryny w Bloggerze – szkolenie z Google Search Console

Nowe blogi, które tworzysz w Bloggerze, powinny być automatycznie przypisywane do Twojego konta Search Console i weryfikowane. Jeśli blog nie pojawia się na stronie głównej Search Console, dodaj odpowiednią usługę – powinna zostać zweryfikowana automatycznie.

⚠️ Wymagania

 • Starsze blogi nie są weryfikowane automatycznie i należy je zweryfikować za pomocą tagu HTML.
 • Pamiętaj, by zalogować się w Search Console za pomocą tego samego konta, którego używasz do zarządzania swoim blogiem.
Google Domains
Jeśli masz domenę zarejestrowaną w Google Domains, każda usługa zarejestrowana w tej domenie powinna zostać zweryfikowana automatycznie po dodaniu jej do Search Console.

Gdzie należy umieścić tag weryfikacyjny?

Jeśli używasz metody weryfikacji opartej na tagach (Google Analytics, Menedżer tagów Google lub <meta> tagi HTML), Search Console poszuka tagu weryfikacyjnego na stronie, do której niezalogowany użytkownik jest przekierowywany po otwarciu adresu URL definiującego Twoją usługę.

Przykład

Jeśli określisz swoją usługę jako https://example.com i niezalogowany użytkownik, który wpisze ten adres URL w przeglądarce, zostanie przekierowany na stronę https://example.com/strona_główna, Search Console poszuka tagu weryfikacyjnego na stronie https://example.com/strona_główna.

W przypadku innych metod weryfikacji, takich jak przesyłanie plików, przekierowania nie są śledzone.

Typowe błędy weryfikacji

Oprócz problemów związanych z poszczególnymi metodami weryfikacji w przypadku większości metod mogą wystąpić następujące błędy:

 • Nieprawidłowy tag / fragment / błędy związane z plikami
  Pamiętaj, by użyć tagu, fragmentu kodu lub pliku w dokładnie takiej postaci, w jakiej został on Ci dostarczony na początku weryfikacji.
 • Upłynął limit czasu połączenia z serwerem.
  Próba zweryfikowania tego pliku nie powiodła się, ponieważ upłynął czas oczekiwania na serwer. Być może serwer został wyłączony lub jest zajęty i odpowiada powoli. Sprawdź, czy serwer odpowiada, i ponów próbę.
 • Podczas sprawdzania nazwy domeny witryny wystąpił błąd.
  Próbowaliśmy uzyskać dostęp do pliku weryfikacyjnego, ale nie udało nam się połączyć z Twoją domeną ze względu na błąd serwera DNS. Możliwe przyczyny to awaria Twojego serwera lub problem z routingiem DNS do Twojej domeny. Sprawdź, czy domena jest prawidłowo rozpoznawana, i ponów próbę.
 • Żądanie pobrania było przekierowywane zbyt wiele razy.
  Sprawdź, czy nie występują problemy z adresem URL, na przykład nieskończona pętla.
 • Serwer zwrócił nieprawidłową odpowiedź.
  Może to nastąpić wtedy, gdy witryna wymaga uwierzytelnienia za pomocą hasła lub nie można uzyskać dostępu do niej z innych powodów.
 • Połączenie z serwerem było niemożliwe.
  Upewnij się, że serwer nie jest wyłączony, a domena jest poprawnie rozpoznawana, i spróbuj ponownie.
 • Wystąpił błąd wewnętrzny.
  Jeśli ten problem nie ustąpi, sprawdź, czy na forum pomocy Centrum dla webmasterów nie ma nowych informacji.
 • Upłynął limit czasu.
  Serwer witryny lub domeny przestał odpowiadać na nasze żądania (w zależności od użytej metody weryfikacji). Sprawdź, czy witryna jest dostępna, a potem spróbuj ponownie.
 • Nie udało nam się znaleźć Twojej domeny.
  Próbowaliśmy rozpoznać podany adres URL, ale jest on nieznany usłudze DNS. Sprawdź, czy podajesz prawidłowy adres URL usługi.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
83844
false