Weryfikowanie własności witryny

Co to jest weryfikacja?

Weryfikacja jest procesem, w którym możesz udowodnić, że jesteś właścicielem usługi. Musimy mieć tę pewność, ponieważ jako zweryfikowany właściciel usługi uzyskasz dostęp do jej danych w wyszukiwarce Google i wpływ na jej pozycję w wynikach wyszukiwania Google. Każda usługa w Search Console musi mieć co najmniej jednego zweryfikowanego właściciela.

 

ROZPOCZNIJ WERYFIKACJĘ SWOJEJ USŁUGI

Weryfikowanie witryny

 1. Dodaj nową usługę lub na pasku wyboru usług wybierz usługę niezweryfikowaną.
 2. Wybierz jedną z metod weryfikacji podanych poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami. Nie wszystkie metody weryfikacji są dostępne dla wszystkich typów usług. Na stronie weryfikacji znajdziesz listę dostępnych i zalecanych metod weryfikacji Twojej witryny.

Kilka osób może niezależnie od siebie dodać i zweryfikować usługę witryny w ten sam lub inny sposób. Jeśli chcesz użyć tej samej metody weryfikacji, uważaj, by nie zastąpić tokenów weryfikacji innych właścicieli.

Korzystanie z kilku metod weryfikacji

Na stronie ustawień weryfikacji możesz dodać dodatkowe metody. Warto to zrobić, aby uniknąć problemów w sytuacji, gdy któraś z metod weryfikacji zawiedzie (na przykład dokonasz weryfikacji za pomocą kodu śledzenia Google Analytics, a ktoś zmieni szablon w Twojej witrynie i pominie tag).

Aby dodać metodę weryfikacji, otwórz stronę ustawień usługi i kliknij Weryfikacja własności.

Jak długo ważna jest weryfikacja?

Google okresowo sprawdza, czy weryfikacja jest ważna (np. czy nadal dostępny jest tag weryfikacyjny HTML). Jeśli nie można potwierdzić weryfikacji, Twoje uprawnienia do danej usługi wygasną po upływie okresu prolongaty.

Jeśli wszyscy zweryfikowani właściciele utracą prawa dostępu do usługi, wszyscy użytkownicy i powiązane usługi utracą prawa dostępu do usługi w Search Console.

Kiedy zaczną pokazywać się dane?

Dane na temat usługi są gromadzone od momentu przypisania jej jako usługi do Search Console. Problemy związane z weryfikacją zazwyczaj nie powodują przerw w gromadzeniu danych.

Utrata właściciela witryny

Jeśli zweryfikowany właściciel witryny zniknie albo nie będziesz wiedzieć, kto nim jest, zweryfikuj innego właściciela witryny. Nowy właściciel będzie widzieć listę wszystkich zweryfikowanych właścicieli i użytkowników tej witryny, jak również metodę weryfikacji każdego z nich. Następnie będziesz w stanie opcjonalnie cofnąć weryfikację poprzednich właścicieli poprzez usunięcie ich tokenu weryfikacyjnego (np. usuwając tag HTML z witryny w przypadku właścicieli zweryfikowanych za pomocą tagu HTML). Więcej informacji zawiera artykuł na temat dodawania i usuwania właścicieli.

 

Szczegółowe informacje o metodach weryfikacji

Przesłanie pliku HTML

Weryfikowanie własności witryny przez przesłanie pliku HTML – szkolenie z Google Search Console

Aby dać się zweryfikować jako właściciel witryny, możesz przesłać do niej specjalny plik HTML. Taki plik jest powiązany z konkretnym użytkownikiem. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie szczegółów weryfikacji. Usunięcie pliku weryfikacyjnego z witryny sprawi, że utracisz status zweryfikowanego właściciela tej witryny.

Aby zweryfikować prawo własności za pomocą pliku HTML, na stronie szczegółów weryfikacji Twojej witryny wybierz metodę Przesłanie pliku HTML i postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

Klient użytkownika, który przeprowadza weryfikację przy użyciu przesyłanego pliku, korzysta z tokena Google-Site-Verification oraz pełnego ciągu znaków klienta użytkownika Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

Potencjalne błędy:

Podczas weryfikacji za pomocą przesłania pliku HTML mogą wystąpić te błędy:

 • Nie znaleziono Twojego pliku weryfikacyjnego.
  Pobierz plik weryfikacyjny udostępniony na stronie Weryfikacja w Search Console i prześlij go w niezmienionej postaci do wskazanej lokalizacji. Jeśli nazwa lub zawartość pliku nie jest zgodna z udostępnionym plikiem HTML, zweryfikowanie własności witryny jest niemożliwe.
 • Zawartość Twojego pliku weryfikacyjnego jest nieprawidłowa.
  Search Console sprawdza, czy nazwa i zawartość pobranego pliku są zgodne z plikiem udostępnionym na stronie Weryfikacja. Jeśli nazwa lub zawartość pliku nie jest zgodna z udostępnionym plikiem HTML, zweryfikowanie własności witryny jest niemożliwe. Pobierz plik weryfikacyjny udostępniony na stronie Weryfikacja w Search Console i prześlij go w niezmienionej postaci do wskazanej lokalizacji.
 • Plik weryfikacyjny zaatakowany przez hakerów.
  Nie udało się zweryfikować Twojej witryny, ponieważ wygląda na to, że została zaatakowana przez hakerów. Dowiedz się więcej o wykrywaniu i naprawianiu witryn, które zostały zaatakowane przez hakerów
 • Twój plik weryfikacyjny powoduje przekierowanie do niedozwolonej lokalizacji.
  Googlebot nie akceptuje przekierowań w przypadku plików weryfikacyjnych. Jeśli cały ruch w danej witrynie jest przekierowywany do innej witryny, zalecamy skorzystanie z weryfikacji przy użyciu metatagu. Przekierowania w ramach jednej witryny, na przykład z adresu http://example.com/ na http://www.example.com/, są dozwolone.
 • Więcej opisów częstych problemów z weryfikacją znajdziesz poniżej.
Tag HTML

Weryfikowanie własności witryny za pomocą tagu HTML – szkolenie z Google Search Console

Prawo własności do witryny możesz potwierdzić przez dodanie tagu <meta> do kodu HTML wybranej strony. Sprawdzimy, czy ten metatag znajduje się w odpowiedniej lokalizacji. Jeśli go nie znajdziemy, podamy informacje o napotkanym błędzie. Ten tag jest powiązany z konkretnym użytkownikiem.

Aby zweryfikować prawo własności za pomocą tagu HTML, na stronie szczegółów weryfikacji swojej witryny wybierz metodę Tag HTML i postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.

Klient użytkownika, który przeprowadza weryfikację przy użyciu tagu HTML, korzysta z tokena Google-Site-Verification oraz pełnego ciągu znaków klienta użytkownika Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

 

Potencjalne błędy:

Podczas weryfikacji za pomocą tagu HTML mogą wystąpić te błędy:

 • Nie udało się znaleźć metatagu lub znajduje się on w niewłaściwym miejscu. Metatag weryfikacyjny musi się znajdować w sekcji <head> strony. W przypadku tych błędów sprawdź zgodność z tymi wymaganiami:
  • Czy metatag znajduje się na odpowiedniej stronie? Szukamy go na stronie głównej witryny. Jest to strona zwracana przez serwer, gdy ktoś zażąda otwarcia witryny (na przykład http://www.example.com/). Strona ta często nosi nazwę index.html lub index.htm, ale może się też nazywać inaczej w zależności od konfiguracji serwera.

  • Czy metatag znajduje się w odpowiednim miejscu na stronie? Szukamy go w sekcji <HEAD> strony. Poniżej podajemy przykład prawidłowego umieszczenia tagu:
   <html>
    <head>
     <title>Tytuł strony</title>
     <meta name="google-site-verification" content="weryfikacyjny ciąg znaków">
    </head>
   <body>
   ...
   
  • Jeśli do edytowania swojej strony używasz edytora stron lub edytora typu WYSIWYG, upewnij się, że zaznaczona jest opcja „Edytuj HTML” lub że edytujesz kod źródłowy strony.
 • Twój metatag jest nieprawidłowy.
  Znaleźliśmy metatag weryfikacyjny, jednak jego treść jest niepoprawna. Aby uniknąć błędów, skopiuj i wklej metatag udostępniony na stronie Weryfikacja w Search Console.
 • Więcej opisów częstych problemów z weryfikacją znajdziesz poniżej.
Dostawca nazwy domeny

Weryfikowanie własności witryny za pomocą rekordu DNS – szkolenie z Google Search Console

Własność usługi możesz wykazać na poziomie domeny, dodając rekord DNS u dostawcy nazwy domeny. Search Console obsługuje zarówno format TXT DNS, jak i format CNAME. Oba formaty umożliwiają weryfikację DNS.

Aby użyć tej metody, musisz zalogować się na stronie dostawcy nazwy domeny (na przykład GoDaddy.com lub networksolutions.com) i dodać rekord DNS zgodnie z poniższymi instrukcjami. Google sprawdzi, czy Twój osobisty rekord istnieje i jest przypisany do Twojej domeny. Każdy rekord DNS przypisuje wybranego użytkownika do odpowiedniej domeny.

Jakiego typu rekordu użyć?

 • Użyj rekordu CNAME, jeśli weryfikujesz usługę na poziomie domeny lub subdomeny korzystającą z rekordu CNAME (np. example.com lub pl.example.com).
 • Użyj rekordu TXT we wszystkich innych przypadkach.

Instrukcje dotyczące rekordu CNAME

Użyj rekordu CNAME, jeśli weryfikujesz usługę na poziomie domeny lub subdomeny korzystającą z rekordu CNAME (np. example.com lub pl.example.com).

 1. Pobierz rekord DNS wygenerowany przez Google
  Gdy pojawi się prośba o zweryfikowanie usługi, wybierz metodę Dostawca nazwy domeny (lub utwórz usługę domeny). W ten sposób otrzymasz wartość w postaci ciągu znaków. Użyjesz jej w kolejnym kroku.
 2. Wygeneruj rekord DNS
  1. Otwórz Centrum dla webmasterów.
  2. Wpisz krótki URL usługi (np. example.com, a nie http://example.com) i kliknij Dalej.
  3. Wybierz Inne metody > Dostawca nazwy domeny.
  4. Wybierz dostawcę z listy lub kliknij Inny.
  5. Kliknij Dodaj rekord CNAME, aby wygenerować potrzebny rekord CNAME.
 3. Dodaj rekord DNS do dostawcy domeny
  1. Znajdź dokumentację G Suite odpowiednią do Twojego dostawcy.
  2. Zignoruj krok 1 dotyczący G Suite (pobieranie rekordu weryfikacyjnego), ponieważ rekord CNAME został już wygenerowany w kroku 2.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami z kroku 2 dotyczącego G Suite (logowanie się u dostawcy hostingu domeny).
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami z kroku 3 dotyczącego G Suite (dodawanie rekordu weryfikacyjnego do rekordów DNS dostawcy).
  5. Zignoruj krok 4 dotyczący G Suite (etap weryfikacji). Tę czynność wykonasz w następnej kolejności.
 4. Zweryfikuj usługę w Search Console: otwórz niezweryfikowaną usługę w Search Console (lub przełącz się na niezweryfikowaną usługę, korzystając z menu wyboru usług). Gdy pojawi się monit, kliknij Zweryfikuj. Jeśli nie wystąpią błędy, weryfikacja powinna nastąpić niezwłocznie. Jeśli błędy się pojawią, przejrzyj poniższą listę. Uwaga: zatwierdzenie zmian w systemie DNS może trochę potrwać. Jeśli nie uda nam się od razu znaleźć Twojego rekordu, zaczekaj 1 dzień, a potem ponownie wykonaj czynności opisane w kroku 3.

Instrukcje dotyczące rekordu TXT

 1. Pobierz rekord DNS wygenerowany przez Google
  Gdy pojawi się prośba o zweryfikowanie usługi, wybierz metodę Dostawca nazwy domeny (lub utwórz usługę domeny). Otrzymasz rekord TXT jako wartość w postaci ciągu znaków. Użyjesz go w kolejnym kroku.
 2. Dodaj rekord DNS do dostawcy domeny
  Dodaj rekord TXT wygenerowany w kroku 1 do rekordów dostawcy domeny. Aby to zrobić, wykonaj te czynności:
  1. Znajdź dokumentację G Suite odpowiednią do Twojego dostawcy.
  2. Zignoruj krok 1 dotyczący G Suite (pobieranie rekordu weryfikacyjnego), ponieważ rekord TXT został już wygenerowany w kroku 1.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami z kroku 2 dotyczącego G Suite (logowanie się u dostawcy hostingu domeny).
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami z kroku 3 dotyczącego G Suite (dodawanie rekordu weryfikacyjnego do rekordów DNS dostawcy).
  5. Zignoruj krok 4 dotyczący G Suite (w którym dokonuje się weryfikacji). W Search Console jest osobny etap weryfikacji, który opisaliśmy poniżej.
 3. Zweryfikuj usługę w Search Console: otwórz niezweryfikowaną usługę w Search Console (lub przełącz się na niezweryfikowaną usługę, korzystając z menu wyboru usług). Gdy pojawi się monit, kliknij Zweryfikuj. Jeśli nie wystąpią błędy, weryfikacja powinna nastąpić niezwłocznie. Jeśli błędy się pojawią, przejrzyj poniższą listę. Uwaga: zatwierdzenie zmian w systemie DNS może trochę potrwać. Jeśli nie uda nam się od razu znaleźć Twojego rekordu, zaczekaj 1 dzień, a potem ponownie wykonaj czynności opisane w kroku 3.

 

Ważne: aby własność pozostała zweryfikowana, nie usuwaj rekordu DNS u swojego dostawcy nawet po pomyślnej weryfikacji.

 

Potencjalne błędy:

Podczas weryfikacji rekordu DNS mogą wystąpić te błędy:

 • Nie znaleziono Twojego rekordu weryfikacyjnego DNS TXT
  Nie udało się znaleźć weryfikacyjnego rekordu TXT. Zanim dodany rekord stanie się widoczny dla naszych systemów, może minąć trochę czasu. Odczekaj chwilę, a potem spróbuj ponownie.
 • Rekord weryfikacyjny się nie zgadza.
  Żadne rekordy weryfikacyjne u Twojego dostawcy DNS nie pasują do wartości podanej przez Search Console. Pamiętaj, by użyć rekordu podanego na stronie weryfikacji.
 • Więcej opisów częstych problemów z weryfikacją znajdziesz poniżej.
Kod śledzenia usługi Google Analytics

Weryfikowanie własności witryny za pomocą Google Analytics – szkolenie z Google Search Console

Jeśli do śledzenia ruchu w swojej witrynie używasz Google Analytics, możesz zweryfikować tę witrynę, korzystając z kodu śledzenia Google Analytics powiązanego z usługą. Aby to zrobić, musisz mieć uprawnienia do edycji elementu, którego kod śledzenia jest stosowany przez tę stronę. Poza tym kod śledzenia musi zawierać fragment kodu analytics.js lub gtag.js.

W Google Analytics 4 kod weryfikacyjny jest powiązany ze strumieniem. Musisz mieć uprawnienia do edycji w usłudze Google Analytics. W poprzednich wersjach Google Analytics kod weryfikacyjny jest powiązany z usługą internetową Google Analytics i to w niej musisz mieć uprawnienia do edycji.

Aby zweryfikować własność przy użyciu Google Analytics:

 • Na stronie szczegółów weryfikacji witryny wybierz Google Analytics i postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.
 • Umieść kod śledzenia w sekcji <head> strony, a nie w sekcji <body>. Jeśli tego nie zrobisz, weryfikacja się nie powiedzie.
 • Użyj kodu dokładnie w takiej formie, w jakiej go podano. Nie modyfikuj go. Jeśli go zmodyfikujesz, weryfikacja się nie powiedzie.
 • Inni administratorzy Twojego konta Google Analytics uzyskają dostęp do danych Twojej witryny w Search Console.

Kod śledzenia Google Analytics jest używany jedynie do weryfikacji praw własności do witryny. Nie umożliwi on dostępu do danych Google Analytics.

Klient użytkownika, który przeprowadza weryfikację przy użyciu Google Analytics, korzysta z tokena Google-Site-Verification oraz pełnego ciągu znaków klienta użytkownika Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

 

Potencjalne błędy:

Podczas weryfikacji za pomocą kodu śledzenia Google Analytics mogą wystąpić te błędy:

 • Nie znaleziono fragmentu kodu.
  Czy fragment został umieszczony we właściwym miejscu strony głównej?
 • Nieprawidłowy format fragmentu kodu.
  Użyj kodu dokładnie w takiej formie, w jakiej go podano.
 • Znaleziono nieprawidłowy fragment kodu. (stary fragment kodu Google Analytics).
  Search Console obsługuje tylko najnowszą wersję fragmentu kodu Google Analytics.
 • Nieprawidłowy typ fragmentu kodu. (Menedżer tagów / Menedżer tagów z innej witryny).
  Upewnij się, że używasz fragmentu kodu Google Analytics.
 • Fragment kodu w niewłaściwym miejscu.
  Fragment kodu musi znajdować się w sekcji <head> strony głównej.
 • Nie masz konta Google Analytics / Niewystarczające uprawnienia.
  Musisz mieć aktywne konto Google Analytics, a na nim uprawnienia do edycji.
 • Więcej opisów częstych problemów z weryfikacją znajdziesz poniżej.
Kod kontenera Menedżera tagów Google

Weryfikowanie własności witryny za pomocą Menedżera tagów Google – szkolenie z Google Search Console

Jeśli masz konto Menedżera tagów Google, możesz zweryfikować własność witryny za pomocą kodu kontenera Menedżera tagów Google.

Aby zweryfikować własność przy użyciu Menedżera tagów Google:

 • Na stronie szczegółów weryfikacji witryny wybierz opcję Menedżer tagów Google i postępuj zgodnie z wyświetlonymi instrukcjami.
 • Musisz mieć uprawnienia do publikowania w kontenerze Menedżera tagów Google na stronie.
 • Umieść kod <noscript> Menedżera tagów bezpośrednio po otwierającym tagu strony <body>. Jeśli tego nie zrobisz, weryfikacja się nie powiedzie.
 • Między tagiem <body> a kodem Menedżera tagów nie wstawiaj warstwy danych (ani innych elementów z wyjątkiem komentarzy HTML). Jeśli to zrobisz, weryfikacja się nie uda.
 • Użyj kodu dokładnie w takiej formie, w jakiej go podano. Nie modyfikuj go. Jeśli go zmodyfikujesz, weryfikacja się nie powiedzie.
Klient użytkownika, który przeprowadza weryfikację przy użyciu Menedżera tagów Google, korzysta z tokena Google-Site-Verification oraz pełnego ciągu znaków klienta użytkownika Mozilla/5.0 (compatible; Google-Site-Verification/1.0)

 

Potencjalne błędy:

Podczas weryfikacji przy użyciu Menedżera tagów Google mogą wystąpić te błędy:

 • Niewystarczające uprawnienia.
  Musisz mieć uprawnienia do publikowania w kontenerze Menedżera tagów Google.
 • Niewłaściwy tag.
  Upewnij się, że używasz właściwego tagu powiązanego z kontem, za pomocą którego logujesz się w Search Console.
 • Brak kontenera Menedżera tagów.
  Nie masz jeszcze utworzonych żadnych kontenerów na koncie Menedżera tagów.
 • Nie znaleziono tagu / nieprawidłowa lokalizacja.
  Pamiętaj, by umieścić tag na właściwej stronie i w prawidłowym miejscu (zgodnie z powyższym opisem).
 • Więcej opisów częstych problemów z weryfikacją znajdziesz poniżej.
Witryny Google

Weryfikowanie własności witryny Google – szkolenie z Google Search Console

Witrynę w nowej wersji Witryn Google weryfikuje się za pomocą kodu śledzenia Google Analytics.

Jeśli korzystasz z klasycznej wersji Witryn Google lub witryn, których URL znajduje się w domenie niestandardowej, użyj tagu HTML.

Pamiętaj, że witrynę należy utworzyć przy użyciu konta Google powiązanego z Search Console.

Pamiętaj, by zalogować się w Search Console za pomocą tego samego konta, którego używasz do zarządzania swoją witryną Google.

Blogger

Weryfikowanie własności witryny w Bloggerze – szkolenie z Google Search Console

Nowe blogi, które tworzysz w Bloggerze, powinny być automatycznie przypisywane do Twojego konta Search Console i weryfikowane. Jeśli blog nie pojawia się na stronie głównej Search Console, dodaj odpowiednią usługę – powinna zostać zweryfikowana automatycznie.

Starsze blogi nie są weryfikowane automatycznie i należy je zweryfikować za pomocą tagu HTML.

Pamiętaj, by zalogować się w Search Console za pomocą tego samego konta, którego używasz do zarządzania swoim blogiem.

Google Domains
Jeśli masz domenę zarejestrowaną w Google Domains, każda usługa zarejestrowana w tej domenie powinna zostać zweryfikowana automatycznie po dodaniu jej do Search Console.

Typowe błędy weryfikacji

Oprócz problemów związanych z poszczególnymi metodami weryfikacji w przypadku większości metod mogą wystąpić następujące błędy:

 • Nieprawidłowy tag / fragment / błędy związane z plikami
  Pamiętaj, by użyć tagu, fragmentu kodu lub pliku w dokładnie takiej postaci, w jakiej został on Ci dostarczony na początku weryfikacji.
 • Upłynął limit czasu połączenia z serwerem.
  Próba zweryfikowania tego pliku nie powiodła się, ponieważ upłynął czas oczekiwania na serwer. Być może serwer został wyłączony lub jest zajęty i odpowiada powoli. Sprawdź, czy serwer odpowiada, i ponów próbę.
 • Podczas sprawdzania nazwy domeny witryny wystąpił błąd.
  Próbowaliśmy uzyskać dostęp do pliku weryfikacyjnego, ale nie udało nam się połączyć z Twoją domeną ze względu na błąd serwera DNS. Możliwe przyczyny to awaria Twojego serwera lub problem z routingiem DNS do Twojej domeny. Sprawdź, czy domena jest prawidłowo rozpoznawana, i ponów próbę.
 • Żądanie pobrania było przekierowywane zbyt wiele razy.
  Sprawdź, czy nie występują problemy z adresem URL, na przykład nieskończona pętla.
 • Serwer zwrócił nieprawidłową odpowiedź.
  Może to nastąpić wtedy, gdy witryna wymaga uwierzytelnienia za pomocą hasła lub nie można uzyskać dostępu do niej z innych powodów.
 • Połączenie z serwerem było niemożliwe.
  Upewnij się, że serwer nie jest wyłączony, a domena jest poprawnie rozpoznawana, i spróbuj ponownie.
 • Wystąpił błąd wewnętrzny.
  Jeśli ten problem nie ustąpi, sprawdź, czy na forum pomocy Centrum dla webmasterów nie ma nowych informacji.
 • Upłynął limit czasu.
  Serwer witryny lub domeny przestał odpowiadać na nasze żądania (w zależności od użytej metody weryfikacji). Sprawdź, czy witryna jest dostępna, a potem spróbuj ponownie.
 • Nie udało nam się znaleźć Twojej domeny.
  Próbowaliśmy rozpoznać podany adres URL, ale jest on nieznany usłudze DNS. Sprawdź, czy podajesz prawidłowy adres URL usługi.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?