Weryfikowanie własności witryny

Czym jest weryfikowanie własności?

Weryfikowanie własności to udowodnienie Search Console, że określona witryna należy do Ciebie. Właściciel zweryfikowany ma w Search Console najwyższy poziom uprawnień.

Dlaczego to takie skomplikowane?
Właściciele witryn w Search Console mają dostęp do poufnych informacji o witrynie w wyszukiwarce Google. Mogą też wykonywać czynności, które wpływają na pozycję oraz działanie danej witryny w wyszukiwarce i innych usługach Google. Dlatego chcemy mieć pewność, że tylko prawdziwy właściciel witryny otrzymuje uprawnienia właściciela w Search Console.

Weryfikowanie własności witryny

 1. Dodaj nową usługę lub wybierz niezweryfikowaną usługę z menu wyboru usług.
 2. Wybierz 1 z metod weryfikacji podanych poniżej i postępuj zgodnie z instrukcjami. Na stronie weryfikacji znajdziesz listę dostępnych i zalecanych metod weryfikacji Twojej witryny.
 3. Jeśli z jakiegoś powodu nie możesz zweryfikować własności witryny, poproś obecnego właściciela o przyznanie Ci dostępu do usługi w Search Console.

Korzystanie z kilku metod weryfikacji

Na stronie ustawień weryfikacji możesz dodać wiele metod weryfikacji. Warto to zrobić, aby uniknąć problemów w sytuacji, gdy któraś z metod weryfikacji zawiedzie (na przykład dokonasz weryfikacji za pomocą kodu śledzenia Google Analytics, a ktoś zmieni szablon w Twojej witrynie i pominie tag).

Aby dodać metodę weryfikacji, otwórz stronę ustawień usługi i kliknij Weryfikacja własności

Kilka osób może zweryfikować własność tej samej usługi witryny w ten sam lub inny sposób. Jeśli chcesz użyć tej samej metody weryfikacji, uważaj, aby nie zastąpić tokenów weryfikacji innych właścicieli.

Weryfikowanie usług podrzędnych

Po zweryfikowaniu usługi nadrzędnej dodawane przez Ciebie usługi podrzędne będą automatycznie weryfikowane przy użyciu tej samej metody. Oznacza to, że jeśli zweryfikujesz własność domeny example.com za pomocą przesłania pliku HTML, wszystkie utworzone przez Ciebie usługi podrzędne (m.example.com lub https://example.com/dowolna/sciezka) zostaną automatycznie zweryfikowane przy użyciu tej samej metody.

Jak długo ważna jest weryfikacja?

Weryfikacja jest ważna, dopóki Search Console może potwierdzić obecność i prawidłowość tokena weryfikacyjnego. Search Console okresowo sprawdza, czy token weryfikacyjny jest nadal dostępny i ważny. Jeśli nie można potwierdzić weryfikacji, otrzymasz powiadomienie. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, Twoje uprawnienia do danej usługi wygasną po upływie okresu prolongaty.

Jeśli wszyscy zweryfikowani właściciele utracą dostęp do usługi, żaden użytkownik nie będzie miał do niej dostępu w Search Console.

Do weryfikacji witryny Google używa klienta użytkownika weryfikatora witryn Google.

Kiedy zaczną pokazywać się dane?

Dane na temat usługi są gromadzone od momentu dodania jej w Search Console, nawet przed zweryfikowaniem. Zanim jednak zaczną być gromadzone, może minąć kilka dni.

Utrata jedynego zweryfikowanego właściciela witryny

Jeśli z Twojego zespołu odszedł jedyny zweryfikowany właściciel witryny, musisz poddać weryfikacji swoje prawo własności do niej, aby nadal mieć do niej dostęp (lub go odzyskać).

Jeśli przejmujesz witrynę od innego właściciela, po zweryfikowaniu własności możesz cofnąć weryfikację poprzednich właścicieli, usuwając ich token weryfikacyjny (np. usuwając tag HTML z witryny w przypadku właścicieli zweryfikowanych przy użyciu tagu HTML). Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat dodawania i usuwania właścicieli.

 

Wybieranie metody weryfikacji

Search Console obsługuje kilka różnych metod weryfikacji. W tabeli poniżej znajdziesz informacje, które pomogą Ci wybrać metodę najlepiej odpowiadającą Twoim potrzebom.

Metoda Uwagi
Przesłanie pliku HTML Względnie prosta, ale wymaga możliwości przesłania pliku i opublikowania go w witrynie pod określonym adresem URL. Może nie być dostępna na platformie hostingowej witryny.
Tag HTML Względnie prosta, ale wymaga możliwości edytowania kodu źródłowego HTML strony głównej witryny. Może nie być dostępna na platformie hostingowej witryny.
Kod śledzenia Google Analytics Prosta, jeśli strona zawiera już kod śledzenia Google Analytics na potrzeby konta Google Analytics, do którego masz dostęp. Jeśli strona nie zawiera kodu śledzenia, musisz go dodać (co może wymagać utworzenia konta Google Analytics, jeśli jeszcze go nie masz).
Menedżer tagów Google Prosta, jeśli strona zawiera już fragment kodu Menedżera tagów Google na potrzeby konta Menedżera tagów Google, do którego masz dostęp. Jeśli strona nie zawiera fragmentu kodu, musisz go dodać (co może wymagać utworzenia konta Menedżera tagów, jeśli jeszcze go nie masz).
Konto w Witrynach Google lub Bloggerze Użyj metody zalecanej w przypadku poszczególnych platform.
Dostawca nazwy domeny Jest to bardziej złożona metoda, ale stanowi jedyny sposób zweryfikowania usługi domeny. Jeśli Twój dostawca domeny jest uwzględniony w kreatorze weryfikacji, proces jest bardzo prosty. Usługi domeny są przydatne, ponieważ zawierają dane dotyczące wszystkich protokołów (http/https) i subdomen Twojej usługi.

Szczegółowe informacje o metodach weryfikacji

Witryny korzystające z platformy hostingu witryn (WordPress, Shopify, Wix itp.)
Jeśli korzystasz z platformy hostingu witryn, takiej jak WordPress, Wix czy SquareSpace, niektóre z opisanych poniżej metod mogą być niedostępne. Albo wręcz przeciwnie: platforma, z której korzystasz, może oferować specjalną wtyczkę lub ustawienie do łatwej albo nawet automatycznej weryfikacji Twojej usługi w Search Console.
Jeśli korzystasz z platformy hostingu witryn, przed wypróbowaniem jednej z podanych tu metod weryfikacji wykonaj te czynności:
 1. Informacje o weryfikacji w Search Console znajdziesz w dokumentacji hosta witryny. Na przykład: „Weryfikacja w Search Console na platformie Wix”, „Weryfikacja w Search Console na platformie Weebly” lub „Weryfikacja w Search Console na platformie Shopify”.
 2. Wyszukaj na swojej platformie wtyczki, które obsługują weryfikację. Na przykład wtyczka Site Kit na platformie WordPress może przeprowadzić weryfikację i udostępnia uproszczone widoki danych Search Console. Pamiętaj, że Site Kit jest jedyną wtyczką oficjalnie sponsorowaną przez Google. Dlatego przed zainstalowaniem innych wtyczek warto poszukać informacji na ich temat.
Przesłanie pliku HTML

Weryfikowanie własności witryny przez przesłanie pliku HTML – szkolenie z Google Search Console

Omówienie

Własność witryny możesz zweryfikować przez przesłanie specjalnego pliku HTML do określonego miejsca w tej witrynie. Taki plik jest powiązany z konkretnym użytkownikiem. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie szczegółów weryfikacji. Usunięcie pliku weryfikacyjnego z witryny sprawi, że utracisz status zweryfikowanego właściciela tej witryny.

⚠️ Wymagania

 • Plik nie może wymagać uwierzytelnienia. Katalog, do którego przesyłasz plik HTML, musi być dostępny dla niezalogowanych użytkowników. Aby to sprawdzić, spróbuj otworzyć plik w oknie incognito przeglądarki.
 • Musisz mieć możliwość przesłania pliku do katalogu głównego witryny, gdzie będzie dostępny dla przeglądarek. Jeśli nie masz uprawnień do wykonania tej czynności, użyj innej metody weryfikacji. Jeśli korzystasz z platformy hostingu witryn, możesz poszukać informacji na stronach pomocy swojej usługi, aby sprawdzić, czy to możliwe.
 • Z tej metody można korzystać w przypadku usług z prefiksami URL, ale nie usług domeny.

Kroki

Aby zweryfikować prawo własności przy użyciu pliku HTML:

 1. Jeśli korzystasz z platformy hostingu witryn, poszukaj informacji na stronach pomocy swojej usługi, gdzie znajdziesz instrukcje, jak zweryfikować witrynę w Search Console. Jeśli nie znajdziesz żadnych informacji, przejdź do kolejnych kroków.
 2. Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi tej metody weryfikacji.
 3. Wybierz metodę przesyłania pliku HTML na stronie Weryfikacja własności usługi.
 4. Pobierz udostępniony plik weryfikacyjny. Ten plik jest przeznaczony tylko dla Ciebie. Nie można go użyć do identyfikacji innych osób i jest powiązany z Twoim kontem Gmail.
 5. Prześlij plik weryfikacyjny do swojej witryny, aby był dostępny pod adresem podanym na stronie szczegółów weryfikacji. Zazwyczaj jest to katalog główny usługi. Inaczej mówiąc, jeśli zdefiniujesz usługę jako https://example.com, a dostarczony plik ma nazwę 1234.txt, plik powinien być możliwy do wyszukania na stronie https://example.com/1234.txt. Search Console nie śledzi przekierowań podczas wyszukiwania tego pliku. W razie potrzeby możesz dodać nowe wiersze na końcu treści pliku, ale nie zmieniaj jego nazwy ani zawartości.
 6. Upewnij się, że plik jest widoczny. W tym celu otwórz przeglądarkę i sprawdź, czy znajduje się w lokalizacji podanej w kreatorze weryfikacji Search Console. Jeśli plik nie jest dostępny dla przeglądarki pod tym adresem URL, Google nie będzie w stanie znaleźć go na potrzeby weryfikacji. WSKAZÓWKA: skorzystaj z okna incognito w przeglądarce, aby się upewnić, że plik jest dostępny bez logowania.
 7. Kliknij Zweryfikuj na stronie szczegółów weryfikacji, aby przeprowadzić proces weryfikacji.
 8. Jeśli weryfikacja się nie powiedzie, przeczytaj sekcję Potencjalne błędy poniżej, aby rozwiązać problem.

Rozwiązywanie problemów

Podczas weryfikacji za pomocą przesłania pliku HTML mogą wystąpić te błędy:

 • W żądanej lokalizacji nie znaleziono Twojego pliku weryfikacyjnego
  Usługa Search Console nie znalazła Twojego osobistego pliku weryfikacyjnego w głównej lokalizacji Twojej usługi. Prześlij udostępniony plik weryfikacyjny do określonej lokalizacji w witrynie bez wprowadzania żadnych modyfikacji. Jeśli nazwa lub zawartość pliku nie jest zgodna z udostępnionym plikiem HTML, zweryfikowanie własności witryny jest niemożliwe. Aby sprawdzić, czy plik istnieje, spróbuj uzyskać do niego dostęp w przeglądarce.
 • Zawartość Twojego pliku weryfikacyjnego jest nieprawidłowa
  Pliku weryfikacyjnego udostępnionego przez Search Console nie można w żaden sposób modyfikować – nie można zmieniać jego nazwy ani treści. Jeśli nazwa lub zawartość pliku nie jest zgodna z plikiem udostępnionym zalogowanemu użytkownikowi w Search Console, zweryfikowanie własności jest niemożliwe. Użyj pliku weryfikacyjnego udostępnionego przez Search Console i prześlij go w niezmienionej postaci do wskazanej lokalizacji.
 • Plik weryfikacyjny zaatakowany przez hakerów.
  Nie udało się zweryfikować Twojej witryny, ponieważ wygląda na to, że została zaatakowana przez hakerów. Dowiedz się więcej o wykrywaniu i naprawianiu witryn, które zostały zaatakowane przez hakerów
 • Twój plik weryfikacyjny powoduje przekierowanie do niedozwolonej lokalizacji
  W przypadku plików weryfikacyjnych Search Console nie śledzi przekierowań do innej domeny, ale śledzi przekierowania w obrębie tej samej domeny. Wyszukaj swój plik i sprawdź, czy nie spowodował przekierowania do nowej domeny. Jeśli cały ruch w danej witrynie jest przekierowywany do innej witryny, zalecamy skorzystanie z weryfikacji przy użyciu tagu HTML. Przykłady obsługiwanych i nieobsługiwanych przekierowań:
  • http://example.com do http://www.example.com – obsługiwane
  • http://example.com do https://example.com – obsługiwane; obsługiwane są przekierowania do nowego protokołu (http/https)
  • example.com do foo.com – nieobsługiwane, różne domeny
  • m.example.com do example.com – 
  • example.com do m.example.com – 
 • Dodatkowe opisy częstych problemów z weryfikacją znajdziesz poniżej.
Tag HTML

Weryfikowanie własności witryny za pomocą tagu HTML – szkolenie z Google Search Console

Omówienie

Własność witryny możesz zweryfikować przez dodanie tagu <meta> do kodu HTML wybranej strony. Sprawdzimy, czy ten metatag znajduje się na tej stronie. Jeśli go nie znajdziemy, podamy informacje o napotkanym błędzie. Ten tag jest powiązany z konkretnym użytkownikiem. Search Console będzie okresowo sprawdzać obecność tego tagu.

⚠️ Wymagania

 • Strona główna nie może wymagać uwierzytelnienia. Strona główna witryny musi być dostępna dla niezalogowanych użytkowników.
 • Musisz mieć możliwość bezpośredniego edytowania kodu źródłowego HTML strony głównej witryny. W szczególności musisz mieć możliwość umieszczenia tagu w tagu <head> na stronie głównej. Jeśli nie masz uprawnień do wykonania tej czynności, użyj innej metody weryfikacji. Jeśli korzystasz z platformy hostingu witryn, możesz poszukać informacji na stronach pomocy swojej usługi, aby sprawdzić, czy to możliwe.
 • Tag nie może zwiększyć rozmiaru pliku o więcej niż 2 MB. Zasoby zewnętrzne, takie jak skrypty, nie są wliczane do limitu rozmiaru. (To ograniczenie powinno mieć zastosowanie tylko do nielicznych witryn).
 • Z tej metody można korzystać w przypadku usług z prefiksami URL, ale nie dla usług domeny.

Kroki

Aby zweryfikować prawo własności przy użyciu tagu HTML:

 1. Jeśli korzystasz z platformy hostingu witryn, poszukaj informacji na stronach pomocy swojej usługi, gdzie znajdziesz instrukcje, jak zweryfikować witrynę w Search Console. Jeśli nie znajdziesz żadnych informacji, przejdź do kolejnych kroków.
 2. Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi tej metody weryfikacji.
 3. Wybierz metodę Tag HTML na stronie Weryfikacja własności usługi.
 4. Skopiuj tag z kreatora weryfikacji Search Console do sekcji <head> kodu HTML na stronie głównej witryny dostępnej bez logowania (zobacz uwagę). Przykład:
  <head>
  <title>Strona główna example.com</title>
  <meta name="google-site-verification" content="......." />
  </head>

  Ten tag jest przeznaczony tylko dla Ciebie — nie można go używać do identyfikowania innych osób – i jest powiązany z Twoim kontem Gmail.
 5. Zapisz stronę. Aby się upewnić, że tag znajduje się na opublikowanej stronie, otwórz ją i poszukaj tagu w kodzie źródłowym strony. Aby znaleźć tag, kliknij Control + F i w kodzie źródłowym strony wyszukaj ciąg „google-site-verification”.
 6. Kliknij Zweryfikuj na stronie szczegółów weryfikacji, aby przeprowadzić proces weryfikacji.
 7. Jeśli weryfikacja się nie powiedzie, przeczytaj sekcję Potencjalne błędy poniżej, aby rozwiązać problem.

Rozwiązywanie problemów

Podczas weryfikacji za pomocą tagu HTML mogą wystąpić te błędy:

 • Nie udało się znaleźć metatagu lub znajduje się on w niewłaściwym miejscu. Metatag weryfikacyjny musi się znajdować w sekcji <head> strony. W przypadku tych błędów sprawdź zgodność z tymi wymaganiami:
  • Czy metatag znajduje się na odpowiedniej stronie? Szukamy go w wyrenderowanym źródle strony głównej witryny. Jest to strona, która otwiera się w przeglądarce pod adresem URL określającym Twoją usługę Search Console.

  • Czy metatag znajduje się w odpowiednim miejscu na stronie? Szukamy go w sekcji <HEAD> strony. Poniżej podajemy przykład prawidłowego umieszczenia tagu:
   <html>
    <head>
     <title>Tytuł strony</title>
     <meta name="google-site-verification" content="ciąg znaków do weryfikacji">
    </head>
   <body>
   ...
   
  • Jeśli do edytowania swojej strony używasz edytora stron lub edytora typu WYSIWYG, upewnij się, że edytujesz kod HTML opublikowanej strony, a nie lokalną kopię na komputerze.
 • Twój metatag jest nieprawidłowy
  Znaleźliśmy metatag weryfikacyjny, jednak jego treść jest niepoprawna. Aby uniknąć błędów, skopiuj i wklej metatag udostępniony na stronie Weryfikacja w Search Console. Ten błąd może wystąpić, jeśli na stronie pojawił się już tag weryfikacji innego użytkownika. Upewnij się, że kod HTML strony zawiera dokładny tag, który został Ci podany w kreatorze weryfikacji Search Console.
 • Metatag nie jest poprawnie sformatowany
  Znaleźliśmy metatag na Twojej stronie, ale prawdopodobnie występuje w nim błąd składni. Skopiuj i wklej tag dokładnie w takiej postaci, w jakiej jest podany w źródłowym kodzie HTML Twojej strony w Search Console. (Pamiętaj, że tag nie powinien być widoczny w przeglądarce podczas przeglądania tej strony. Zobaczysz go tylko w kodzie HTML, który tę stronę generuje).
 • Dodatkowe opisy częstych problemów z weryfikacją znajdziesz poniżej.
Dostawca nazwy domeny

Weryfikowanie własności witryny za pomocą rekordu DNS – szkolenie z&nbsp;Google Search Console

Omówienie

Własność witryny możesz zweryfikować przez dodanie rekordu DNS do listy rekordów dostawcy domeny. Jest to wymagane tylko w przypadku usługi domeny (example.com), a nie usług z prefiksami URL (https://example.com). Jeśli użyjesz tej metody w przypadku usługi z prefiksem URL, nastąpi też automatyczna weryfikacja pod kątem usługi domeny.

W przypadku niektórych domen możemy dodać rekord za Ciebie. Czasem musisz wstawić go samodzielnie.

Możesz zweryfikować własność domen głównych (example.com) lub subdomen (m.example.com). Weryfikacja własności domeny głównej powoduje automatyczne potwierdzenie własności wszystkich subdomen, ale weryfikacja własności subdomeny nie potwierdza własności domeny nadrzędnej. Przykład: weryfikacja własności domeny m.example.com obejmuje też potwierdzenie własności subdomeny zwierzaki.m.example.com, ale nie potwierdza własności domeny example.com

⚠️ Wymagania

 • Musisz mieć niestandardową nazwę domeny lub kontrolować nazwę domeny.
 • Musisz mieć możliwość zalogowania się na stronie administracyjnej dostawcy nazwy domeny.

Kroki

Aby zweryfikować prawo własności przy użyciu dostawcy nazwy domeny (firmy, od której nazwa domeny została kupiona):

 1. Jeśli korzystasz z platformy hostingu witryn, poszukaj informacji na stronach pomocy swojej usługi, gdzie znajdziesz niestandardowe instrukcje, jak zweryfikować witrynę w Search Console. (Wskazówki dotyczące znajdowania dostawcy DNS, jeśli nie wiesz, kim jest). Jeśli na stronie dostawcy nie znajdziesz niestandardowego rozwiązania, przejdź do kolejnych kroków.
 2. Na stronie Weryfikacja własności swojej usługi w Search Console wybierz metodę Dostawca nazwy domeny. (Ta opcja zostanie wybrana automatycznie podczas tworzenia usługi domeny).
  • Jeśli Search Console udostępnia rekord TXT, przejdź do sekcji Instrukcje dotyczące samodzielnego dodawania dostawcy nazwy domeny > Instrukcje dotyczące rekordów TXT DNS poniżej.
  • Jeśli Search Console wyświetla na liście dostawcę nazwy domeny, wybierz go i kliknij Rozpocznij weryfikację, a następnie postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami. Musisz zalogować się w systemie dostawcy nazwy domeny – gdy to zrobisz, weryfikacja powinna nastąpić od razu.
  • Jeśli Search Console wyświetla dostawcę nazwy domeny, która nie należy do Ciebie, wybierz z listy Dowolny dostawca DNS i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi samodzielnego dodawania dostawcy nazwy domeny podanymi dalej.
   Instrukcje dotyczące samodzielnego dodawania dostawcy nazwy domeny
   Jeśli Search Console nie wyświetla konkretnego dostawcy nazwy domeny w oknie Weryfikacja nazwy domeny, musisz ręcznie dodać rekord DNS do rekordów dostawcy. Ten rekord DNS to para nazwa/wartość, którą udostępnia Search Console. Zaczynamy:
   1. Określ format rekordu DNS, którego chcesz użyć. Musisz wybrać rekord TXT albo rekord CNAME w zależności od konfiguracji witryny. Aby zdecydować, który z nich wybrać:
    1. Otwórz Zestaw narzędzi Google Admin i przejdź na kartę CNAME.
    2. Wpisz nazwę domeny usługi. Jest to część po „https://”. W przypadku usługi „https://www.example.com/” nazwą domeny będzie „www.example.com”.
    3. Przyjrzyj się wynikom na karcie CNAME.
   2. Postępuj zgodnie z odpowiednimi instrukcjami, które znajdziesz poniżej.
   Instrukcje dotyczące rekordów DNS TXT
   1. Wygeneruj unikalny rekord weryfikacyjny TXT: gdy pojawi się prośba o zweryfikowanie usługi domeny w Search Console, w wyskakującym okienku weryfikacji Search Console w sekcji Wybierz typ rekordu ustaw TXT. Otrzymasz wartość rekordu TXT w postaci ciągu znaków, którego użyjesz w kolejnym kroku.
   2. Dodaj rekord DNS do systemu dostawcy domeny: dodaj rekord TXT z poprzedniego kroku do rekordów w systemie dostawcy domeny. Aby to zrobić, wykonaj te czynności:
    1. Otwórz dokumentację Google Workspace odpowiednią dla Twojego dostawcy.
    2. Zignoruj krok 1 dotyczący Google Workspace (pobieranie unikalnego rekordu weryfikacyjnego), ponieważ rekord TXT został już wygenerowany w Search Console.
    3. Zaloguj się na swoje konto w systemie dostawcy hostingu domeny (zwykle jest to krok 2 dotyczący Google Workspace).
    4. Dodaj rekord TXT udostępniony przez Search Console do rekordów DNS swojej domeny (zwykle jest to krok 3 dotyczący Google Workspace):
     • Pole Host/Name (Host/nazwa) pozostaw puste lub wpisz w nim „@” zgodnie z dokumentacją dostawcy DNS.
     • W polu Value (Wartość) podaj ciąg znaków rekordu weryfikacyjnego TXT wygenerowany wcześniej w Search Console.
    5. Zignoruj krok 4 dotyczący Google Workspace (weryfikacja) i przejdź do kroku 4 opisanego poniżej.
   Instrukcje dotyczące rekordów DNS CNAME
   1. Wygeneruj unikalny rekord weryfikacyjny CNAME: w procesie weryfikacji usługi domeny w wyskakującym okienku weryfikacyjnym Search Console w sekcji Wybierz typ rekordu ustaw CNAME. Dostępne będą 2 wartości do wykorzystania w kolejnym kroku. Pierwsza to „name” (nazwa), „label” (etykieta) lub „host” (host), a druga – „destination” (miejsce docelowe) lub „target” (wartość docelowa), w zależności od kontekstu.
   2. Dodaj wartości rekordu DNS do systemu dostawcy domeny:
    1. Otwórz dokumentację Google Workspace odpowiednią dla Twojego dostawcy.
    2. Zignoruj krok 1 dotyczący Google Workspace (pobieranie unikalnego rekordu weryfikacyjnego), ponieważ rekord CNAME został już wygenerowany w Search Console.
    3. Zaloguj się na swoje konto w systemie dostawcy hostingu domeny (zwykle jest to krok 2 dotyczący Google Workspace).
    4. Dodaj rekord weryfikacyjny CNAME do rekordów DNS domeny (zwykle jest to krok 3 dotyczący Google Workspace) przy użyciu wartości rekordów otrzymanych z Search Console. Wpisz obie wartości w odpowiednich polach w witrynie dostawcy DNS. Możesz użyć domyślnej wartości TTL sugerowanej przez dostawcę.
    5. Zignoruj krok 4 dotyczący Google Workspace (weryfikacja) i przejdź do kroku 4 opisanego poniżej.
 3. Dokończ weryfikację własności, klikając Zweryfikuj na stronie szczegółów weryfikacji w Search Console. WAŻNE: w przypadku rekordów instalowanych samodzielnie dostawca może zacząć je obsługiwać po upływie 2–3 dni. Jeśli po wykonaniu powyższych instrukcji ręcznego dodawania dostawcy domeny weryfikacja się nie powiedzie, odczekaj 1–2 dni i spróbuj ponownie. Aby dowiedzieć się, jak rozwiązać problemy lub jak sprawdzić, czy dostawca nazwy domeny już udostępnia Twój rekord, zapoznaj się z sekcją Rozwiązywanie problemów i potencjalne błędy.
Ważne: aby własność pozostała zweryfikowana, nie usuwaj rekordu DNS u swojego dostawcy nawet po weryfikacji.

Rozwiązywanie problemów

Aby sprawdzić, które rekordy udostępnia dostawca nazwy domeny:

 1. Otwórz Zestaw narzędzi Google Admin
 2. W polu u góry wpisz nazwę domeny bez protokołu i ukośników (czyli np. wpisz example.com, a nie https://example.com).
 3. Kliknij TXT lub CNAME, w zależności od typu rekordu używanego do weryfikacji. (Większość witryn do weryfikacji domeny używa rekordów TXT).
 4. Wszystkie rekordy DNS wybranego typu dostępne u dostawcy pojawią się u dołu wraz z etykietą określającą typ rekordu (zazwyczaj CNAME lub TXT).
 5. Na liście rekordów DNS znajdź rekord uzyskany z Search Console.
  • W przypadku rekordów TXT rekord weryfikacyjny Search Console wygląda mniej więcej tak: google-site-verification=<<liczba>>.
  • W przypadku rekordów CNAME rekord weryfikacyjny to para nazwa/wartość, w której nazwa jest domeną usługi, a wartość zawiera ciąg dv.googlehosted.com.
  Rekord powinien dokładnie odpowiadać wartościom rekordu weryfikacyjnego podanego przez Search Console. Wartości rekordu DNS Search Console możesz sprawdzić, ponownie wykonując ręczne czynności weryfikacyjne do kroku generowania rekordu weryfikacyjnego.
 6. Jeśli nie widzisz swoich danych uwierzytelniających, poczekaj 1–2 dni i spróbuj ponownie.

Aby po zweryfikowaniu usługi przy użyciu metody DNS zobaczyć rekord DNS:

 1. Otwórz Search Console.
 2. Aby zobaczyć metody weryfikacji dotyczące usługi, kliknij jej nazwę na liście.
 3. Aby zobaczyć wartość rekordu, kliknij Szczegóły obok rekordu DNS TXT lub rekordu DNS CNAME.
 4. Jeśli chcesz, możesz też zobaczyć wszystkie rekordy udostępniane przez dostawcę nazwy domeny, korzystając z Zestawu narzędzi Google Admin zgodnie z opisem powyżej.

Podczas weryfikacji za pomocą rekordu DNS mogą wystąpić te błędy:

 • Nie znaleziono Twojego rekordu weryfikacyjnego DNS TXT.
  Nie udało się znaleźć weryfikacyjnego rekordu TXT. Zanim dodany rekord stanie się widoczny dla naszych systemów, może minąć kilka minut, a nawet dni. Odczekaj 1–2 dni i spróbuj ponownie.
 • Rekord weryfikacyjny się nie zgadza.
  Żadne rekordy weryfikacyjne u Twojego dostawcy DNS nie pasują do wartości uzyskanej z Search Console. Pamiętaj, aby użyć rekordu podanego na stronie weryfikacji. W przypadku rekordu TXT pozostaw pole nazwy/hosta puste, a ciąg TXT wpisz w polu wartości rekordu DNS. W przypadku rekordu CNAME otrzymujesz parę nazwa/wartość, którą trzeba wpisać w polach nazwy i wartości rekordu DNS.
 • Dodatkowe opisy częstych problemów z weryfikacją znajdziesz poniżej.
Kod śledzenia Google Analytics

Weryfikowanie własności witryny za pomocą Google Analytics – szkolenie z&nbsp;Google Search Console

Omówienie

Jeśli do śledzenia ruchu w swojej witrynie używasz Google Analytics i masz uprawnienia do edycji na koncie, możesz zweryfikować tę witrynę, korzystając z używanego w niej kodu śledzenia Google Analytics. Musisz zalogować się w Search Console za pomocą tego samego konta Google, którego używasz do zarządzania Google Analytics.

⚠️ Wymagania

 • Strona główna nie może wymagać uwierzytelnienia. Strona główna witryny musi być dostępna dla niezalogowanych użytkowników. Poza tym strony, których otwarcie wymaga uwierzytelnienia, prawdopodobnie nie będą się często pojawiać w wyszukiwarce, więc nie będą gromadzić istotnych danych z wyszukiwarki.
 • Musisz mieć uprawnienia do edycji na koncie Google Analytics używanym przez tę stronę. W Google Analytics 4 kod weryfikacyjny jest powiązany ze strumieniem Google Analytics. W poprzednich wersjach Google Analytics kod weryfikacyjny jest powiązany z usługą internetową Google Analytics.
 • W Search Console i Google Analytics musisz używać tego samego konta Google.
 • Twoja strona główna niewymagająca logowania (zobacz uwagę) musi zawierać fragment kodu analytics.js lub gtag.js. Kod śledzenia musi znajdować się w sekcji <head> strony, a nie w sekcji <body>. Aby potwierdzić obecność tego tagu, otwórz stronę w przeglądarce, wyświetl źródło strony i wyszukaj fragment kodu.
 • Użyj kodu Google Analytics dokładnie w takiej formie, w jakiej go podano. Nie modyfikuj go. Jeśli go zmodyfikujesz, weryfikacja się nie powiedzie.
 • Tag nie może zwiększyć rozmiaru pliku o więcej niż 2 MB. Zasoby zewnętrzne, takie jak skrypty, nie są wliczane do limitu rozmiaru. (To ograniczenie powinno mieć zastosowanie tylko do nielicznych witryn).
 • Z tej metody można korzystać w przypadku usług z prefiksami URL, ale nie dla usług domeny.

Kroki

Aby zweryfikować własność za pomocą tagu Google Analytics:

 1. Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi tej metody weryfikacji.
 2. Otwórz Search Console, korzystając z konta Google, które ma uprawnienia do edycji Twojej usługi w Google Analytics, i dodaj lub wybierz usługę do weryfikacji.
 3. Na stronie szczegółów weryfikacji witryny wybierz Google Analytics i kliknij Zweryfikuj.
 4. Jeśli weryfikacja się nie powiedzie, przeczytaj sekcję Potencjalne błędy poniżej, aby rozwiązać problem.

Rozwiązywanie problemów

Podczas weryfikacji za pomocą kodu śledzenia Google Analytics mogą wystąpić te błędy:

 • Brak kodu Analytics („Na stronie indeksu witryny nie znaleziono żadnych kodów śledzenia Google Analytics”)
  Na stronie głównej usługi nie udało się znaleźć żadnego kodu śledzenia Google Analytics.
 • Uszkodzony kod („Wydaje się, że kod śledzenia Google Analytics w Twojej witrynie jest uszkodzony”)
  Na stronie znaleziono kod, który wygląda na kod śledzenia Google Analytics, ale wydaje się, że jest on uszkodzony. Użyj kodu śledzenia Analytics dokładnie w takiej formie, w jakiej go podano.
 • Stary fragment kodu Google Analytics („Kod śledzenia Google Analytics w Twojej witrynie zawiera fragment kodu tradycyjnego”)
  Na stronie głównej znajduje się starsza wersja kodu Analytics. Search Console obsługuje tylko najnowszą wersję fragmentu kodu Google Analytics. Starsza wersja fragmentu kodu zawiera _gat. lub _getTracker|urchin.js.
 • Znaleziono kod Menedżera tagów Google („Znaleźliśmy w Twojej witrynie fragment kodu Menedżera tagów Google”)
  Usługa Search Console znalazła na stronie fragment kodu Menedżera tagów Google, ale nie fragment kodu Google Analytics. Spróbuj zweryfikować tę usługę za pomocą metody weryfikacji kodem Google Analytics.
 • Nieprawidłowy typ fragmentu kodu („Znaleźliśmy w Twojej witrynie fragment kodu menedżera tagów innej usługi”)
  Upewnij się, że na stronie używasz fragmentu kodu Google Analytics.
 • Fragment kodu w niewłaściwym miejscu („Kod śledzenia Google Analytics w Twojej witrynie znajduje się w niewłaściwym miejscu na stronie”)
  Fragment kodu musi znajdować się w sekcji <head> strony głównej. Możesz to sprawdzić, wyświetlając wyrenderowane źródło strony głównej.
 • Nie masz konta Google Analytics („Nie masz jeszcze utworzonego konta w Google Analytics”)
  Musisz mieć aktywne konto Google Analytics z uprawnieniami do edycji, używane w witrynie. Musisz logować się w Search Console za pomocą tego samego konta Google co w Google Analytics.
 • Brak utworzonych widoków („Nie masz jeszcze utworzonych żadnych widoków witryn w Google Analytics”)
  Korzystasz z usługi Google Analytics bez żadnych widoków. Aby zweryfikować prawo własności witryny za pomocą Google Analytics, musisz utworzyć w tej usłudze widok.
 • Niewystarczające uprawnienia („Aby użyć tej metody weryfikacji, musisz mieć uprawnienia do edycji w usłudze internetowej Analytics”)
  Musisz mieć uprawnienia do edycji w usłudze Google Analytics używanej w tej witrynie. Pamiętaj, aby zalogować się w Search Console za pomocą konta z uprawnieniami do edycji w Google Analytics.
 • Dodatkowe opisy częstych problemów z weryfikacją znajdziesz poniżej.
Kod kontenera Menedżera tagów Google

Weryfikowanie własności witryny za pomocą Menedżera tagów Google – szkolenie z&nbsp;Google Search Console

Omówienie

Jeśli masz aktywne konto Menedżera tagów Google w swojej witrynie oraz masz uprawnienia do publikowania lub uprawnienia administratora, możesz zweryfikować własność witryny za pomocą kodu kontenera Menedżera tagów Google. Musisz zalogować się w Search Console za pomocą tego samego konta Google, którego używasz do zarządzania Menedżerem tagów.

⚠️ Wymagania

 • Strona główna nie może wymagać uwierzytelnienia. Strona główna witryny musi być dostępna dla niezalogowanych użytkowników. Poza tym strony, których otwarcie wymaga uwierzytelnienia, prawdopodobnie nie będą się często pojawiać w wyszukiwarce, więc nie będą gromadzić istotnych danych z wyszukiwarki.
 • Musisz mieć uprawnienia do publikowania lub uprawnienia administratora w przypadku kontenera Menedżera tagów Google na stronie.
 • W Search Console i Menedżerze tagów Google musisz używać tego samego konta Google.
 • Twoja strona główna niewymagająca logowania (zobacz uwagę) musi zawierać prawidłowy tag w odpowiedniej lokalizacji. Kod <noscript> Menedżera tagów należy umieścić bezpośrednio po otwierającym tagu strony <body>. Jeśli tego nie zrobisz, weryfikacja się nie powiedzie. Między tagiem <body> a kodem Menedżera tagów nie wstawiaj warstwy danych (ani innych elementów z wyjątkiem komentarzy HTML). Aby potwierdzić obecność tego tagu, otwórz stronę w przeglądarce, wyświetl źródło strony i wyszukaj fragment kodu.
 • Użyj kodu dokładnie w takiej formie, w jakiej go podano. Nie modyfikuj go. Jeśli go zmodyfikujesz, weryfikacja się nie powiedzie.
 • Tag nie może zwiększyć rozmiaru pliku o więcej niż 2 MB. Zasoby zewnętrzne, takie jak skrypty, nie są wliczane do limitu rozmiaru. (To ograniczenie powinno mieć zastosowanie tylko do nielicznych witryn).
 • Z tej metody można korzystać w przypadku usług z prefiksami URL, ale nie dla usług domeny.

Kroki

Aby zweryfikować prawo własności za pomocą tagu Menedżera tagów Google:

 1. Otwórz Search Console, korzystając z konta Google, które ma uprawnienia do edycji w Menedżerze tagów Google.
 2. Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi tej metody weryfikacji.
 3. Na stronie szczegółów weryfikacji witryny wybierz opcję Menedżer tagów Google i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
 4. Jeśli weryfikacja się nie powiedzie, przeczytaj sekcję Potencjalne błędy poniżej, aby rozwiązać problem.

Rozwiązywanie problemów

Podczas weryfikacji przy użyciu Menedżera tagów Google mogą wystąpić te błędy:

 • Nie znaleziono tagu („Na stronie głównej Twojej witryny nie udało się znaleźć identyfikatora kontenera Menedżera tagów Google”)
  Usługa Search Console nie znalazła żadnego kodu Menedżera tagów Google na stronie głównej Twojej witryny.
 • Niewystarczające uprawnienia („Aby użyć tej metody weryfikacji, musisz mieć uprawnienia do publikowania lub administrowania w tym kontenerze Menedżera tagów”)

  Aby korzystać z tej metody weryfikacji, musisz mieć uprawnienia do publikowania lub administrowania w kontenerze Menedżera tagów Google.
 • Nieprawidłowy tag („Identyfikator kontenera używany przez witrynę nie jest powiązany z kontem Menedżera tagów”)
  Na stronie głównej znaleziono kod Menedżera tagów, ale nie jesteś zalogowany(-a) w Search Console za pomocą konta z odpowiednimi uprawnieniami do tego kontenera Menedżera tagów. Upewnij się, że korzystasz z Search Console na koncie Google, które ma odpowiednie uprawnienia w tym kontenerze Menedżera tagów.
 • Brak kontenera Menedżera tagów („Nie masz jeszcze utworzonych żadnych kontenerów w Menedżerze tagów Google”)
  Nie masz utworzonych żadnych kontenerów na koncie Menedżera tagów na potrzeby konta Google, którego aktualnie używasz. Sprawdź, czy masz utworzony kontener Menedżera tagów i czy logujesz się w Search Console za pomocą konta Google, które ma odpowiednie uprawnienia w tym kontenerze.
 • Tag w niewłaściwej lokalizacji („Na stronie głównej Twojej witryny nie udało się znaleźć identyfikatora kontenera Menedżera tagów Google”)
  Tagu nie ma na stronie głównej albo znajduje się w kodzie strony poza wymaganą lokalizacją (powinien być umieszczony w elemencie <head>). Pamiętaj, aby umieścić tag na właściwej stronie i w prawidłowym miejscu, zgodnie z opisem w dokumentacji Menedżera tagów.
 • Dodatkowe opisy częstych problemów z weryfikacją znajdziesz poniżej.
Witryny Google

Weryfikowanie własności witryny Google – szkolenie z&nbsp;Google Search Console

Omówienie

Jeśli masz stronę w Witrynach Google, gdy zalogujesz się w Search Console za pomocą tego samego konta Google, własność tej usługi Witryn Google zostanie automatycznie zweryfikowana.

⚠️ Wymagania

 • Witrynę należy utworzyć przy użyciu konta Google powiązanego z Search Console.
 • Musisz zalogować się w Search Console za pomocą tego samego konta, którego używasz do zarządzania swoją stroną w Witrynach Google.

Kroki

Blogger

Weryfikowanie własności witryny w&nbsp;Bloggerze – szkolenie z&nbsp;Google Search Console

Omówienie

Nowe blogi, które tworzysz w Bloggerze, powinny być automatycznie przypisywane do Twojego konta Search Console i weryfikowane. Jeśli blog nie pojawia się na stronie głównej Search Console, dodaj odpowiednią usługę – powinna zostać zweryfikowana automatycznie.

⚠️ Wymagania

 • Starsze blogi nie są weryfikowane automatycznie i należy je zweryfikować za pomocą tagu HTML.
 • Pamiętaj, by zalogować się w Search Console za pomocą tego samego konta, którego używasz do zarządzania swoim blogiem.

Gdzie należy umieścić tag weryfikacyjny?

Jeśli używasz metody weryfikacji opartej na tagach (Google Analytics, Menedżer tagów Google lub <meta> tagi HTML), Search Console poszuka tagu weryfikacyjnego na stronie, do której niezalogowany użytkownik jest przekierowywany po otwarciu adresu URL definiującego Twoją usługę.

Przykład

Jeśli określisz swoją usługę jako https://example.com i niezalogowany użytkownik, który wpisze ten adres URL w przeglądarce, zostanie przekierowany na stronę https://example.com/strona_główna, Search Console poszuka tagu weryfikacyjnego na stronie https://example.com/strona_główna.

W przypadku innych metod weryfikacji, takich jak przesyłanie plików, przekierowania nie są śledzone.

Typowe błędy weryfikacji

Oprócz problemów związanych z poszczególnymi metodami weryfikacji w przypadku większości metod mogą wystąpić następujące błędy:

 • Nieprawidłowy tag / fragment / błędy związane z plikami.
  Pamiętaj, aby użyć tagu, fragmentu kodu lub pliku w dokładnie takiej postaci, w jakiej został on Ci dostarczony na początku weryfikacji.
 • Upłynął limit czasu połączenia z serwerem.
  Próba zweryfikowania tego pliku nie powiodła się, ponieważ upłynął czas oczekiwania na serwer. Być może serwer został wyłączony lub jest zajęty i odpowiada powoli. Sprawdź, czy serwer odpowiada, i ponów próbę.
 • Podczas sprawdzania nazwy domeny witryny wystąpił błąd.
  Próbowaliśmy uzyskać dostęp do pliku weryfikacyjnego, ale nie udało nam się połączyć z Twoją domeną ze względu na błąd serwera DNS. Możliwe przyczyny to awaria Twojego serwera lub problem z routingiem DNS do Twojej domeny. Sprawdź, czy domena jest prawidłowo rozpoznawana, i ponów próbę.
 • Żądanie pobrania było przekierowywane zbyt wiele razy.
  Sprawdź, czy nie występują problemy z adresem URL, na przykład nieskończona pętla.
 • Serwer zwrócił nieprawidłową odpowiedź.
  Może to nastąpić wtedy, gdy witryna wymaga uwierzytelnienia za pomocą hasła lub nie można uzyskać dostępu do niej z innych powodów.
 • Połączenie z serwerem było niemożliwe.
  Upewnij się, że serwer nie jest wyłączony, a domena jest poprawnie rozpoznawana, i spróbuj ponownie.
 • Wystąpił błąd wewnętrzny.
  Jeśli ten problem nie ustąpi, sprawdź, czy na Forum pomocy Centrum wyszukiwarki nie ma nowych informacji.
 • Upłynął limit czasu.
  Serwer witryny lub domeny przestał odpowiadać na nasze żądania (w zależności od użytej metody weryfikacji). Sprawdź, czy witryna jest dostępna, a potem spróbuj ponownie.
 • Nie udało nam się znaleźć Twojej domeny.
  Próbowaliśmy rozpoznać podany adres URL, ale jest on nieznany usłudze DNS. Sprawdź, czy podajesz prawidłowy adres URL usługi.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

true
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne