Máy chủ định danh

Để xem máy chủ định danh cho miền của bạn, hãy thực hiện các thao tác sau:

 1. Nhấp vào Miền của tôi trong thanh điều hướng và nhấp vào tên miền.
 2. Nhấp vào tab DNS .
 3. Cuộn xuống phần Máy chủ định danh để xem danh sách các máy chủ định danh cho miền của bạn.

Để chuyển sang máy chủ định danh tùy chỉnh, hãy thực hiện các thao tác sau:

Bạn phải sử dụng ít nhất hai máy chủ định danh. Google khuyên bạn nên dùng ít nhất bốn máy chủ định danh. Kiểm tra với nhà cung cấp DNS của bạn để biết số lượng và tên máy chủ định danh có sẵn cho bạn.

 1. Trong Máy chủ định danh, chọn Sử dụng máy chủ định danh tùy chỉnh.
 2. Nhập máy chủ định danh tùy chỉnh vào trường Máy chủ định danh.
 3. Nhấp vào nút + để thêm một máy chủ định danh khác.
 4. Nhấp vào Lưu để lưu máy chủ định danh của bạn.
 5. Thiết lập bản ghi tài nguyên mới với nhà cung cấp DNS. (Bản ghi tài nguyên Google Domains chỉ hoạt động với máy chủ định danh của Google Domains.)

   


Khôi phục máy chủ định danh của Google Domains

Để khôi phục máy chủ định danh mặc định của Google Domains:

 1. Nhấp vào nút Khôi phục máy chủ định danh mặc định.

Lưu ý: Khi bạn chuyển sang máy chủ định danh tùy chỉnh, thông báo cảnh báo sẽ xuất hiện ở đầu trang. Bạn cũng có thể nhấp vào nút Khôi phục mặc định trong thông báo cảnh báo để khôi phục các máy chủ định danh của Google Domains.

Trợ giúp thêm ...

Thiết lập bảo mật DNSSEC cho miền của bạn

Tiện ích bảo mật hệ thống tên miền (DNSSEC) bảo vệ miền của bạn tránh các cuộc tấn công như tấn công đầu độc bộ nhớ cache DNS và giả mạo DNS. 

Sử dụng DNSSEC với máy chủ định danh tùy chỉnh

Nếu bạn đã sử dụng nhà cung cấp DNS bên thứ ba để định cấu hình DNSSEC cho miền của bạn, bạn cũng sẽ phải kích hoạt DNSSEC trên Google Domains. Sau khi bạn thiết lập DNSSEC với nhà cung cấp DNS, cấu hình sẽ bao gồm một hoặc nhiều bản ghi DNSKEY cho mỗi miền hoặc miền phụ bạn muốn bảo mật. Đối với mỗi bản ghi DNSKEY, bạn cần tạo ít nhất một bản ghi DS trong Google Domains để hoàn tất thiết lập DNSSEC.

    

Lấy các giá trị sau từ nhà cung cấp DNS của bạn và nhập:

 • Thẻ khóa - Một thẻ ngắn đề cập đến bản ghi DNSKEY hiện có. Một giá trị số từ 0 đến 65535.
 • Thuật toán - Thuật toán mã hóa đã tạo ra khóa bảo mật trong bản ghi DNSKEY. Thường được ghép nối với hàm băm như trong RSA/SHA1.
 • Loại thông báo - Thuật toán được sử dụng để tạo thông báo về bản ghi DNSKEY. Còn được gọi là “thuật toán thông báo”, “băm thông báo” hoặc “hàm băm thông báo".
 • Thông báo - Một giá trị băm của bản ghi DNSKEY để xác định duy nhất bản ghi mà không cần phải để lộ giá trị khóa. Tùy theo loại thông báo, độ dài là:
  • SHA1 - 40 chữ số thập lục phân
  • SHA256 - 64 chữ số thập lục phân
  • SHA384 - 96 chữ số thập lục phân
Giới thiệu về máy chủ định danh

Máy chủ định danh xác định vị trí miền của bạn trên Internet. Google Domains tự động gán 4 máy chủ định danh cho miền của bạn. Hoặc, bạn có thể thêm tối đa 12 máy chủ định danh tùy chỉnh. Không trộn các máy chủ định danh; sử dụng máy chủ định danh của Google Domains hoặc máy chủ định danh tùy chỉnh.

Sử dụng máy chủ định danh của Google Domains

Nếu bạn sử dụng máy chủ định danh của Google Domains, bạn không cần "làm" bất kỳ điều gì. Google Domains sẽ quản lý máy chủ định danh và bản ghi tài nguyên NS cho bạn. Khi bạn sử dụng máy chủ định danh của Google Domains, bạn có thể thêm tối đa 100 bản ghi tài nguyên cho miền của bạn (xem phần Bản ghi tài nguyên để biết thêm thông tin).

Sử dụng máy chủ định danh tùy chỉnh

Nếu bạn sử dụng máy chủ định danh tùy chỉnh, những máy chủ này sẽ được nhà cung cấp DNS của bạn (chứ không phải Google Domains) quản lý. Nếu bạn muốn tạo bản ghi tài nguyên, hãy tạo bằng nhà cung cấp DNS của bạn. Bản ghi tài nguyên Google Domains sẽ không hoạt động với máy chủ định danh tùy chỉnh của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng máy chủ định danh từ một sản phẩm khác của Google (không phải Google Domains), chẳng hạn như Google Cloud DNS, hãy chọn máy chủ định danh tùy chỉnh trong Google Domains.

Giới thiệu về bản ghi tài nguyên NS (máy chủ định danh)

Xin lưu ý những điều sau về bản ghi tài nguyên NS:

 • Bản ghi tài nguyên NS xác định miền gốc của bạn (@ hoặc example.com) — Bạn không tạo ra những bản ghi này và những bản ghi này không hiển thị trong phần Bản ghi tài nguyên tùy chỉnh trên tab DNS. Thay vào đó, Google Domains sẽ quản lý những bản ghi này cho bạn nếu bạn đang sử dụng máy chủ định danh của Google Domains hay nhà cung cấp DNS sẽ quản lý những bản ghi này cho bạn nếu bạn đang sử dụng máy chủ định danh tùy chỉnh. Chỉ mã nhận dạng máy chủ định danh (ns-zdns-dev-1.prod.google.com) hiển thị trong phần Máy chủ định danh trên tab DNS. Bạn có thể thay đổi mã nhận dạng (chuyển từ máy chủ định danh của Google Domains sang máy chủ định danh tùy chỉnh) nhưng bạn không thể thay đổi chính bản ghi NS.
 • Bản ghi tài nguyên NS xác định miền phụ của bạn (info.example.com, support.example.com) — Bạn tạo những bản ghi này bằng cách chọn loại NS trong phần Bản ghi tài nguyên tùy chỉnh trên tab DNS.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?