Pamahalaan ang mga domain name server

Nagbibigay ang artikulong ito sa iyo ng mga hakbang para makita ang mga domain name server (DNS) para sa domain mo at lumipat sa mga custom na name server.

Paano ito gumagana

Tinutukoy ng mga name server ang lokasyon ng iyong domain sa internet. Mayroon kang 2 opsyon sa name server:

 • Google Domains: Bilang default, nagtatakda ang Google Domains ng 4 na name server sa iyong domain.
 • Mga custom na name server: Bilang alternatibo, maaari kang magdagdag ng hanggang 12 custom na name server. 

Kung ginagamit mo ang mga name server ng Google Domains, hindi kailangan ng pag-set up. Pinamamahalaan namin ang mga name server at mga resource record ng mga ito para sa iyo. Kapag ginagamit mo ang mga name server ng Google Domains, maaari kang magdagdag ng hanggang 100 resource record sa iyong domain. 

Huwag pagsamahin ang mga name server. Gamitin ang mga name server ng Google Domains o ang mga custom na name server. 
Kung gagamit ka ng mga name server mula sa ibang produkto ng Google, tulad ng Google Cloud DNS,  piliin ang mga Custom na name server sa Google Domains.

Paano makikita ang mga name server

Para makita ang mga name server para sa iyong domain, gawin ang sumusunod:

 1. Mag-sign in sa Google Domains.
 2. Sa kaliwang navigation, i-click ang Mga domain ko.
 3. I-click ang tab na DNS  para sa domain name.
 4. Mag-scroll pababa sa seksyong Mga server ng pangalan para makita ang listahan ng mga name server para sa iyong domain.

Paano lumipat sa mga custom na name server

Kung gumagamit ka ng mga custom na name server, pamamahalaan ng iyong DNS provider (at hindi ng Google Domains) ang mga name server. Tandaan ang mga sumusunod na kinakailangan:

 • Dapat kang gumawa ng mga resource record sa pamamagitan ng iyong DNS provider. 
 • Dapat kang gumamit ng hindi bababa sa 2 name server, ngunit inirerekomenda naming gumamit ka ng hindi bababa sa 4. Alamin sa iyong DNS provider ang numero at mga pangalan ng mga name server na available sa iyo.

Para lumipat sa paggamit ng mga custom na name server, gawin ang sumusunod:

 1. Mag-sign in sa Google Domains.
 2. Sa kaliwang navigation, i-click ang Mga domain ko.
 3. I-click ang tab na DNS  para sa domain name.
 4. Sa ilalim ng Mga server ng pangalan, piliin ang Gumamit ng mga custom na server ng pangalan.
 5. Maglagay ng custom na name server sa field ng Server ng pangalan.
 6. I-click ang button na + para maidagdag ang bawat iba pang name server.
 7. I-click ang I-save para i-save ang iyong mga name server.

Pagkatapos mong lumipat sa mga custom na name server, mag-set up ng mga bagong resource record gamit ang iyong DNS provider. 

Tandaan: Kapag lumipat ka sa mga custom na name server, may lalabas na mensahe ng babala sa itaas ng page. Maaari mong i-click ang I-restore ang mga default sa mensahe ng babala para i-restore ang mga name server ng Google Domains.

Paano i-restore ang mga name servers ng Google Domains

Para i-restore ang mga default na server ng pangalan ng Google Domains, sundin ang mga hakbang na ito:

 1. Mag-sign in sa Google Domains.
 2. Sa kaliwang navigation, i-click ang Mga domain ko.
 3. I-click ang tab na DNS  para sa domain name.
 4. I-click ang I-restore ang mga server ng pangalan ng Google Domains.

Tandaan: Bago malapat ang mga pagbabago sa DNS, maaaring abutin ito nang ilang minuto, depende sa iyong lokasyon, o 24-48 oras sa kabuuan ng internet.

Para sa tulong sa Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) para sa iyong domain, tingnan ang pag-set up ng DNSSEC para sa domain mo.
 
Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?