Mga name server

Upang makita ang mga name server para sa iyong domain, gawin ang sumusunod:

 1. I-click ang Aking mga domain sa navbar at i-click ang domain name.
 2. I-click ang tab na DNS .
 3. Mag-scroll pababa sa seksyong Mga name server upang makakita ng listahan ng mga name server para sa iyong domain.

Upang lumipat sa mga custom na name server, gawin ang sumusunod:

Kailangan mong gumamit ng kahit dalawang name server lang. Inirerekomenda ng Google na gumamit ka ng kahit na apat lang. Alamin sa iyong DNS provider ang numero at mga pangalan ng mga name server na available sa iyo.

 1. Sa ilalim ng Mga name server, piliin ang Gumamit ng mga custom na name server.
 2. Maglagay ng custom na name server sa field ng Name server.
 3. I-click ang button na + upang magdagdag pa.
 4. I-click ang I-save upang i-save ang iyong name server.
 5. Mag-set up ng mga bagong record ng mapagkukunan gamit ang iyong DNS provider. (Gumagana lang ang mga record ng mapagkukunan ng Google Domains sa mga name server ng Google Domains.)

   


I-restore ang mga name server ng Google Domains

Upang i-restore ang mga default na name server ng Google Domains:

 1. I-click ang button na I-restore ang mga default na name server.

Tandaan: Kapag lumipat ka sa mga custom na name server, lalabas ang isang mensahe ng babala sa itaas ng page. Maaari mo ring i-click ang button na I-restore ang mga default sa mensahe ng babala upang i-restore ang mga name server ng Google Domains.

Higit pang tulong ...

Pag-set Up ng seguridad na DNSSEC para sa iyong domain

Pinoprotektahan ng Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) ang iyong domain mula sa mga pag-atake gaya ng mga poison attack sa cache ng DNS at panggagaya ng DNS. 

Paggamit ng DNSSEC sa mga custom na name server

Kung gumamit ka ng third-party na DNS provider upang i-configure ang DNSSEC para sa iyong domain, kakailanganin mo ring i-activate ang DNSSEC sa Google Domains. Pagkatapos mong i-set up ang DNSSEC sa iyong DNS provider, magsasama ang iyong configuration ng isa o higit pang record ng DNSKEY para sa bawat domain o subdomain na gusto mong i-secure. Para sa bawat record ng DNSKEY, kailangan mong gumawa ng kahit isa lang na record ng DS sa Google Domains upang makumpleto ang pag-set up mo ng DNSSEC.

    

Alamin ang mga sumusunod na value mula sa iyong DNS provider at ilagay ang mga ito:

 • Key tag - Isang maikling tag na tumutukoy sa isang dati nang record ng DNSKEY. Numeric na value sa pagitan ng 0 at 65535.
 • Algorithm - Isang algorithm sa pag-encrypt na gumawa sa security key sa record ng DNSKEY. Karaniwang ipinapares sa isang hash function, gaya ng RSA/SHA1.
 • Uri ng digest - Ang ginagamit na algorithm upang magawa ang digest ng record ng DNSKEY. Tinatawag ding “algorithm ng digest,” “hash ng digest,” o “hash function ng digest."
 • Digest - Isang may hash na value ng record ng DNSKEY na natatanging tumutukoy dito nang hindi inilalantad ang value ng key. Depende sa uri ng digest, ang haba ay:
  • SHA1 - 40 hexadecimal na digit
  • SHA256 - 64 na hexadecimal na digit
  • SHA1 - 40 hexadecimal na digit
Tungkol sa mga name server

Tinutukoy ng mga name server ang lokasyon ng iyong domain sa Internet. Awtomatikong nagtatakda ang Google Domains ng 4 na name server sa iyong domain. Bilang alternatibo, maaari kang magdagdag nang hanggang 12 custom na name server. Huwag pagsamahin ang mga name server; gamitin ang mga name server ng Google Domains o ang mga custom na name server.

Paggamit ng mga name server ng Google Domains

Kung gumagamit ka ng mga name server ng Google Domains, wala kang kailangang "gawin." Pamamahalaan ng Google Domains ang mga name server at ang mga record ng mapagkukunan ng NS para sa iyo. Kapag ginamit mo ang mga name server ng Google Domains, maaari kang magdagdag nang hanggang 100 record ng mapagkukunan sa iyong domain (tingnan ang Mga record ng mapagkukunan para sa higit pang impormasyon).

Paggamit ng mga custom na name server

Kung gumagamit ka ng mga custom na name server, pamamahalaan ng iyong DNS provider (at hindi ng Google Domains) ang mga server na ito. Kung gusto mong gumawa ng mga record ng mapagkukunan, gawin ito sa tulong ng iyong DNS provider. Hindi gagana ang mga record ng mapagkukunan ng Google Domains sa mga custom na name server.

Tandaan: Kung gagamit ka ng mga name server mula sa ibang produkto ng Google (at hindi Google Domains), tulad ng DNS ng Google Cloud,  piliin ang mga custom na name server sa Google Domains.

Tungkol sa mga record ng mapagkukunan ng NS (name server)

Pakitandaan ang sumusunod tungkol sa mga record ng mapagkukunan ng NS:

 • Mga record ng mapagkukunan ng NS na tumutukoy sa iyong root domain (@ o example.com) — Hindi ikaw ang gumagawa sa mga record na ito at hindi ipinapakita ang mga record na ito sa ilalim ng seksyong Mga custom na record ng mapagkukunan sa tab na DNS. Sa halip, ang mga record na ito ay pinamamahalaan para sa iyo, ng Google Domains kung gumagamit ka ng mga name server ng Google, o ng iyong DNS provider kung gumagamit ka ng mga custom na name server. Ang identifier ng name server (ns-zdns-dev-1.prod.google.com) lang ang ipinapakita sa ilalim ng seksyong Mga name server sa tab na DNS. Maaari mong baguhin ang identifier (lumipat mula sa mga name server ng Google Domains patungo sa mga custom na name server) ngunit hindi mo mababago ang mismong mga record ng NS.
 • Mga record ng mapagkukunan ng NS na tumutukoy sa iyong mga subdomain (info.example.com, support.example.com) — Ikaw ang gumagawa ng mga record na ito sa pamamagitan ng pagpili sa uri ng NS sa ilalim ng seksyong Mga custom na record ng mapagkukunan sa tab na DNS.
Kapaki-pakinabang ba ang artikulong ito?
Paano namin mapapaganda ito?