Xóa thông tin khỏi miền

Nếu bạn muốn xóa thông tin khỏi miền đã đăng ký thông qua Google Domains, trong hầu hết các trường hợp, bạn cần phải liên hệ với người đăng ký quản lý miền và yêu cầu họ xóa nội dung có lên quan.

Tìm hiểu quy trình của Google về việc trả lời các báo cáo vi phạm chính sách trong bài viết Báo cáo lạm dụng.

Tại sao nên liên hệ với người đăng ký

Google Domains là một tổ chức đăng ký tên miền. Với Google Domains, Google chỉ cần quản lý đăng ký tên miền trên Internet.

Sau khi người đăng ký đăng ký một tên miền (chẳng hạn như example.com) thông qua Google Domains, người đăng ký chịu trách nhiệm về miền đó. Người đăng ký — chứ không phải Google — thêm, quản lý và kiểm soát nội dung có trên miền.

Cách liên hệ với người đăng ký

Có một số cách để liên hệ với người đăng ký miền:

  • Tìm liên kết 'Liên hệ với chúng tôi' hoặc địa chỉ email của người đăng ký hoặc quản trị viên web. Thông tin này thường có trên trang chủ trang web của miền.
  • Tìm thông tin người đăng ký miền, sử dụng tìm kiếm đặc biệt có tên là tra cứu WHOIS. Để biết thêm thông tin, xem phần Tra cứu WHOIS.

    Tra cứu WHOIS sẽ trả về thông tin liên hệ, bao gồm các địa chỉ email. Liên hệ với người đăng ký, sử dụng địa chỉ email có trong phần Email người đăng ký hoặc Email quản trị viên. Nếu bạn không thể liên hệ với người đăng ký, hãy thử liên hệ với đại diện kỹ thuật sử dụng địa chỉ email có trong phần Email bộ phận kỹ thuật.

Bạn đang muốn:

Báo cáo Vi phạm nhãn hiệu trên miền đã đăng ký qua Google Domains

Mặc dù Google tôn trọng quyền của người khác nhưng Google không tham gia bất kỳ tranh chấp nào giữa chủ sở hữu tên miền và các bên thứ ba.

Chúng tôi khuyến khích bạn giải quyết mọi tranh chấp trực tiếp với người đăng ký quản lý trang web đó. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần Cách liên hệ với người đăng ký.

Chúng tôi tuân thủ Chính sách thống nhất giải quyết tranh chấp tên miền (UDRP)Chính sách thống nhất tạm ngưng nhanh chóng (URS), là những chính sách giải quyết tranh chấp về tên miền bị cáo buộc vi phạm quyền nhãn hiệu của các bên thứ ba. Nếu bạn có lệnh tòa về tên miền, vui lòng sử dụng biểu mẫu này để gửi lệnh.

Nếu bạn cho rằng nội dung được lưu trữ trên Google đang vi phạm nhãn hiệu của bạn, vui lòng tham khảo biểu mẫu yêu cầu xóa trực tuyến của Google để biết thêm thông tin về cách yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm. Hoặc, vui lòng giải quyết tranh chấp trực tiếp với chủ sở hữu tên miền thông qua UDRP, URS hay tổ chức khác.

Báo cáo Vi phạm bản quyền trên miền đã đăng ký qua Google Domains

Dịch vụ Google Domains quản lý đăng ký tên miền. Sau khi người đăng ký thiết lập tên miền qua dịch vụ Google Domains (chẳng hạn như example.com), thì chính người đăng ký chứ không phải Google sẽ quản lý và kiểm soát nội dung có trên trang web hoặc các nội dung khác được đăng tải bằng miền của người đăng ký.

Chúng tôi khuyến khích bạn giải quyết mọi tranh chấp trực tiếp với người đăng ký quản lý trang web đó. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần Cách liên hệ với người đăng ký.

Nếu bạn cho rằng người đăng ký đang sử dụng các dịch vụ khác của Google để lưu trữ nội dung vi phạm bản quyền của bạn, vui lòng tham khảo biểu mẫu yêu cầu xóa trực tuyến của Google để biết thêm thông tin về cách yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm. Đối với các mối quan ngại khác về bản quyền, vui lòng liên hệ trực tiếp với người đăng ký hoặc nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ.

Báo cáo spam, phần mềm độc hại hoặc lừa đảo trên miền được đăng ký qua Google Domains

Dịch vụ Google Domains quản lý đăng ký tên miền. Người đăng ký quản lý và kiểm soát nội dung có trên trang web hoặc các nội dung khác được đăng tải bằng miền của người đăng ký.

Nếu bạn đã biết các ví dụ cụ thể về spam, phần mềm độc hại hoặc lừa đảo trên miền đã đăng ký qua Google Domains, bạn có thể thông báo cho chúng tôi bằng cách sử dụng biểu mẫu Báo cáo lạm dụng.

Báo cáo Vi phạm pháp lý trên miền được đăng ký thông qua Google Domains

Với Google Domains, Google chỉ cần quản lý đăng ký tên miền Internet. Chúng tôi không kiểm soát nội dung trên các trang có miền được đăng ký qua Google.

Nếu bạn thấy nội dung trong một trang mà bạn cho rằng vi phạm quyền của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn giải quyết mọi tranh chấp trực tiếp với người đăng ký của trang web có liên quan. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần Cách liên hệ với người đăng ký.

Báo cáo miền chứa Hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?