Tietojen poistaminen verkkotunnuksesta

Jos haluat poistaa tietoja Google Domainsin kautta rekisteröidystä verkkotunnuksesta, sinun on yleensä otettava yhteyttä hallinnoinnista vastaavaan verkkotunnuksen haltijaan ja pyydettävä häntä poistamaan kyseinen sisältö.

Lue artikkelista Väärinkäytöstä ilmoittaminen, miten Google vastaa käytäntörikkomuksia koskeviin ilmoituksiin.

Miksi on otettava yhteyttä verkkotunnuksen haltijaan?

Google Domains on rekisteröijä. Google Domainsin avulla Google yksinkertaisesti hallinnoi verkkotunnusten rekisteröintiä internetissä.

Kun verkkotunnuksen haltija rekisteröi verkkotunnuksen (kuten example.com) Google Domainsissa, vastuu verkkotunnuksesta siirtyy sen haltijalle. Verkkotunnuksen haltija – ei Google – huolehtii verkkotunnuksen sisällön lisäämisestä, ylläpitämisestä ja valvomisesta.

Miten verkkotunnuksen haltijaan voi ottaa yhteyttä?

Verkkotunnuksen haltijaan voi ottaa yhteyttä usein eri tavoin:

  • Etsi Ota yhteyttä ‑linkki tai haltijan tai verkkovastaavan sähköpostiosoite. Nämä tiedot sijaitsevat usein verkkotunnuksen etusivulla.
  • Etsi verkkotunnuksen haltijan tiedot WHOIS-haulla. Lisätietoja on kohdassa WHOIS-haku.

    WHOIS-haku näyttää tunnuksen yhteystiedot, mukaan lukien sähköpostiosoitteet. Verkkotunnuksen haltijalle voi lähettää sähköpostia Registrant Email (Verkkotunnuksen haltijan sähköpostiosoite)- tai Administrative Contact (Hallinnollinen yhteyshenkilö) ‑kohdasta löytyvään osoitteeseen. Jos et tavoita verkkotunnuksen haltijaa, yritä saada yhteys tekniseen edustajaan Tech Email (Teknisen yhteyshenkilön sähköpostiosoite) ‑kohdassa olevan sähköpostiosoitteen kautta.

Haluat:

Tehdä ilmoituksen Google Domainsin kautta rekisteröidyssä verkkotunnuksessa ilmenneestä tavaramerkkiloukkauksesta

Vaikka Google kunnioittaakin toisten oikeuksia, emme osallistu verkkotunnusten haltijoiden ja kolmansien osapuolten välisiin kiistoihin.

Suosittelemme selvittämään kiistat suoraan sivustoa ylläpitävän verkkotunnuksen haltijan kanssa. Lisätietoja saat kohdasta Miten verkkotunnuksen haltijaan voi ottaa yhteyttä.

Noudatamme kuitenkin Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)- ja Uniform Rapid Suspension Policy (URS) ‑riidanratkaisumenettelyjä, joita käytetään kiistojen selvitykseen tilanteissa, joissa verkkotunnuksen väitetään loukkaavan kolmansien osapuolten tavaramerkkioikeuksia. Jos sinulla on verkkotunnuksen nimeä koskeva tuomioistuinpäätös, lähetä päätös tällä lomakkeella.

Jos uskot, että Googlen palvelimilla sijaitseva sisältö loukkaa tavaramerkkiäsi, katso Googlen sisällön poistolomakkeista lisätietoja siitä, miten voit pyytää oikeuksiasi loukkaavien materiaalien poistamista. Muussa tapauksessa kiista on ratkaistava suoraan verkkotunnuksen haltijan kanssa UDRP-, URS- tai muulla menettelyllä.

Tehdä ilmoituksen Google Domainsin kautta rekisteröidyssä verkkotunnuksessa ilmenneestä tekijänoikeuksien loukkauksesta

Google Domains hallinnoi verkkotunnusten rekisteröintiä. Kun verkkotunnuksen haltija on hankkinut verkkotunnuksen (kuten example.com) Google Domainsin kautta, verkkotunnuksen haltija – ei Google – huolehtii sivuston sisällön ja muiden haltijan verkkotunnusta käyttäen julkaistujen materiaalien ylläpitämisestä ja valvomisesta.

Suosittelemme selvittämään kiistat suoraan sivustoa hallinnoivan verkkotunnuksen haltijan kanssa. Lisätietoja saat kohdasta Miten verkkotunnuksen haltijaan voi ottaa yhteyttä.

Jos uskot, että verkkotunnuksen haltija käyttää muita Googlen palveluja tekijänoikeuksiasi loukkaavan materiaalin jakamiseen, katso Googlen sisällön poistolomakkeista lisätietoja siitä, miten voit pyytää oikeuksiasi loukkaavien materiaalien poistamista. Muissa tekijänoikeuksia koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä suoraan verkkotunnuksen haltijaan tai sen verkkopalvelujen tarjoajaan.

Tehdä ilmoituksen Google Domainsin kautta rekisteröidyssä verkkotunnuksessa ilmenneestä roskasisällöstä, haittaohjelmista tai tietojenkalastelusta

Google Domains hallinnoi verkkotunnusten rekisteröintiä. Verkkotunnuksen haltija huolehtii sivuston sisällön ja muiden haltijan verkkotunnuksen avulla julkaistujen materiaalien ylläpitämisestä ja valvomisesta.

Jos olet nähnyt selkeitä esimerkkejä roskasisällöstä, haittaohjelmista tai tietojenkalastelusta Google Domainsin kautta rekisteröidyssä verkkotunnuksessa, voit tehdä asiasta ilmoituksen Väärinkäytöstä ilmoittaminen ‑lomakkeella.

Tehdä ilmoituksen Google Domainsin kautta rekisteröidyssä verkkotunnuksessa ilmenneestä lakirikkomuksesta

Google Domainsin avulla Google vain hallinnoi internetin verkkotunnusten rekisteröintiä. Emme valvo Googlen kautta rekisteröityjen sivustojen sisältöä.

Jos löydät sivuilta sisältöä, joka mielestäsi loukkaa oikeuksiasi, suosittelemme ratkaisemaan kiistat ottamalla yhteyttä suoraan sivuston verkkotunnuksen haltijaan. Lisätietoja saat kohdasta Miten verkkotunnuksen haltijaan voi ottaa yhteyttä.

Tehdä ilmoituksen verkkotunnuksesta, joka sisältää lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittäviä kuvia
Oliko tästä artikkelista hyötyä?
Miten sivua voisi parantaa?