Odebírání informací z domény

Když chcete odebrat informace z domény zaregistrované přes Google Domains, ve většině případů se musíte obrátit na registrující osobu, která doménu spravuje, a požádat o vymazání příslušného obsahu.

Informace o procesu reagování společnosti Google na nahlášené problémy s porušením zásad najdete v článku Nahlašování zneužití.

Proč kontaktovat registrující osobu

Google Domains je registrátorem. Google ve službě Google Domains pouze spravuje registraci názvů domén na internetu.

Když si registrující osoba zaregistruje název domény (například example.com) ve službě Google Domains, přebírá za zaregistrovanou doménu zodpovědnost. Ne Google, ale registrující osoba přidává, spravuje a řídí obsah stránek na této doméně.

Jak kontaktovat registrující osobu

Existuje několik způsobů, jak můžete kontaktovat registrující osobu dané domény:

  • Najděte odkaz „Kontaktujte nás“ nebo e-mailovou adresu registrující osoby nebo webmastera. Tyto údaje jsou často umístěné na hlavní stránce na dané doméně.
  • Vyhledejte informace o registrující osobě pomocí speciální vyhledávací služby WHOIS. Další informace najdete v článku Vyhledávání WHOIS.

    Vyhledávání WHOIS často vyhledá kontaktní informace včetně e-mailových adres. Kontaktujte registrující osobu na e-mailové adrese uvedené jako e-mail registrující osoby nebo e-mail administrátora. Pokud se vám nedaří kontaktovat registrující osobu, zkuste napsat technickému zástupci, jehož e-mailová adresa je uvedena jako e-mail technické podpory.

Potřebujete:

Nahlásit porušení ochranné známky v doméně zaregistrované přes službu Google Domains

Google respektuje práva ostatních, ale neúčastní se sporů mezi vlastníky domén a třetími stranami.

Doporučujeme, abyste případné spory řešili přímo s registrující osobou, která spravuje dané webové stránky. Více informací najdete v části Jak kontaktovat registrující osobu.

Dodržujeme jednotné zásady řešení sporů ohledně názvů domén Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP)Uniform Rapid Suspension Policy (URS), které se týkají případů, kdy název domény domněle porušuje práva třetích osob na ochrannou známku. Pokud máte soudní příkaz týkající se určité domény, zadejte ho prosím pomocí tohoto formuláře.

Pokud jste přesvědčeni, že obsah hostovaný na Googlu porušuje vaši ochrannou známku, přečtěte si další informace o způsobech, jak požádat o zastavení šíření materiálů porušujících právo, pomocí online formulářů pro odstranění obsahu Google. V ostatních případech řešte spor přímo s vlastníkem názvu domény na základě UDRP, URS a jiných předpisů.

Nahlásit porušení autorských práv v doméně zaregistrované přes službu Google Domains

Služba Google Domains spravuje registraci názvů domén. Ne Google, ale registrující osoba, která si zaregistrovala název domény ve službě Google Domains, spravuje a řídí obsah webových stránek a ostatních materiálů zveřejněných na této doméně.

Doporučujeme, abyste případné spory řešili přímo s registrující osobou, která spravuje dané webové stránky. Více informací najdete v části Jak kontaktovat registrující osobu.

Pokud jste přesvědčeni, že obsah hostovaný na Googlu porušuje vaše autorská práva, přečtěte si další informace o způsobech, jak požádat o zastavení šíření materiálů porušujících právo, pomocí online formulářů pro odstranění obsahu Google. V případě jiných podezření, že došlo k porušení autorských práv, kontaktujte přímo registrující osobu nebo poskytovatele hostingových služeb.

Nahlásit spam, malware nebo phishing v doméně zaregistrované pomocí služby Google Domains

Služba Google Domains spravuje registraci názvů domén. Registrující osoba spravuje a řídí obsah webových stránek a ostatních materiálů zveřejněných na této doméně.

Pokud narazíte na konkrétní případy spamu, malwaru nebo phishingu z domény zaregistrované ve službě Google Domains, můžete nám to nahlásit pomocí formuláře Nahlašování zneužití.

Nahlásit porušení zákona v doméně zaregistrované pomocí služby Google Domains

Google ve službě Google Domains pouze spravuje registraci názvů domén na internetu. Neovlivňujeme obsah webových stránek zaregistrovaných přes Google.

Pokud se domníváte, že obsah webových stránek porušuje vaše práva, doporučujeme vám, abyste spory řešili přímo s registrující osobou příslušných webových stránek. Více informací najdete v části Jak kontaktovat registrující osobu.

Nahlásit stránky obsahující obrázky znázorňující sexuální zneužívání dětí
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?